Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program obnovy rodiny Spolek pro obnovu venkova Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program obnovy rodiny Spolek pro obnovu venkova Svaz knihovníků a informačních pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Program obnovy rodiny Spolek pro obnovu venkova Svaz knihovníků a informačních pracovníků

2 Cíl projektu Obnova rodiny a jejich tradičních hodnot SPOV je přesvědčen, že právě venkov a zejména malé obce mohou sehrát důležitou roli při obnově rodiny a s tím souvisejících vztahů, v celé naší společnosti Dobře fungující rodiny mají pozitivní roli při obnově a stabilizaci života na venkově

3 Rodina základ ekonomické prosperity státu organická jednotka pro výchovu dětí místo pozitivních vzorů (odpovědná volba partnera, dlouhodobé soužití, společné řešení konfliktů a hledání vzájemné shody, úcta, empatie) vzájemný vztah rodiče – děti a jeho utváření, od početí do smrt

4 Program obnovy rodiny Rodina a Veřejná správa Rodina a Legislativa Rodina a Škola Rodina a Zdravotnictví+Sociální péče Rodina a Média

5 Program obnovy rodiny Rodina a Vzory Rodina a Bioetika + Psychologie Rodina a Práce Rodina a Prostředí pro život Rodina a Trvalé hodnoty

6 Rodina a Veřejná správa Pomoc veřejné správy rodině při řešení rodinných konfliktů, napomáhat zachování rodiny bez zasahování do intimity a autonomie rodiny Poradensky a mediačně ztížit proces rozvodu, získat tak lhůtu k vyřešení rodinných problémů – znevýhodnit iniciátora rozvodu, zachovat i po rozvodu péči obou rodičů Dosáhnout toho, aby rodina byla celospolečensky i politicky uznána nejen jako zdroj morálních kvalit společnosti, ale také základní nástroj ekonomické prosperity státu

7 Rodina a legislativa Rodina je autonomním subjektem, zaslouží si ochranu a podporu státu a společnosti Právo na manželství a rodinu je nedělitelné. Muž v roli otce, žena v roli matky jsou garanty výchovy a štěstí dětí Usilovat o zakotvení úcty a řádu do legislativy.Změnit současné „prorodinné zákonné normy“, které nedávají předpoklady pro harmonické manželství

8 Rodina a Škola Rodinná formace je kulturním dílem a východiskem vzdělání Na ně navazuje vzdělání školní jako kulturní statek, s odvoláním na dílnu lidskosti J.A.Komenského V obou institutech se máme kromě dovedností,znalostí a dalších schopností – učit i celostnímu chápání života. Dítě = osobnost Klást důraz na dobrou funkci venkovských škol a jejich neformální spolupráci s rodiči

9 Rodina a Zdravotnictví + Sociální péče Lidé nesou hlavní odpovědnost za své zdraví – důležitost prevence Nutná dostupnost lékařské péče Diskutabilní péče o děti v dětských domovech, namísto v rodině či náhradní péči Péče o seniory – v rodině či v domovech pro seniory Zlepšit prevenci zdraví, hledat rezervy v prorodinné sociální péči

10 Rodina a Média Slabé až negativní formativní působení médií na rozvoj osobnosti Problematický a neodpovědný obsah šířených informací, především negativních Vlna nových médií – mobily, počítače, internet – nejsou-li kontrolovány, mohou prohlubovat negativní působení Nastavit zrcadlo destruktivnímu vývoji, poukázat na ozdravující účinek funkční rodiny

11 Rodina a Vzory Úloha žen a mužů v rodině – jsou odlišní, plní různé úkoly Otec – komunikace s vnějším světem Matka-strážce a garant vnitřního uspořádání rodiny Podporovat nezastupitelnou roli rodičů (Den otců, Den matek) Rovnoprávné postavení rodičů, nikoli boj o moc – neslučitelné s výchovou

12 Rodina a Bioetika Psychologie Adaptace dítěte v prenatálním stavu Co ovlivní embryo a plod v těle matky, má dopad i na život několika dalších generací Respektovat bioetické principy a zákonitosti psychologie a vštěpovat je budoucím rodičům již od dětství Podporovat osvětu na všech úrovních

13 Rodina a Práce Rodina, společenský a hospodářský systém se vzájemně doplňují a podporují Svět práce, podnikání a konzumismus – není přátelský rodinnému životu. Upřednostňování zaměstnání před rodinným životem, vede ve svém důsledku k národohospodářským ztrátám Sladit zaměstnání, podnikání a občanské aktivity s rodinným životem Usilovat o rozšiřování podniků přátelských rodině

14 Rodina a Prostředí pro život Člověk jako zboží, dítě jako překážka seberealizace v tržním prostředí, manželství jako předmět majetkových smluvních vztahů Stabilita a zodpovědnost ve vztazích = základ stability a zodpovědnosti v hospodaření Prosazovat stabilitu a zodpovědnost jako základní principy funkční rodiny, jež přispějí k utváření stability ve společnosti

15 Rodina a trvalé hodnoty V dnešní společnosti se vyskytuje deficit historicky prokázaných trvalých hodnot Tradiční funkční model rodiny se prudce mění na nefunkční Vytrácejí se pojmy slušnost, odpovědnost, úcta, pokora, důvěra,víra Prosazovat osvětu vytvářející přátelské prostředí pro rodinu Podporovat instituce tyto hodnoty nabízející Spolupráce s církvemi jako přirozenými ochránci Rodiny

16 Manuál pro starosty Zřídit v obci samostatný orgán zabývající se rodinnou problematikou Zmapovat situaci rodin v obci a současný stav podpory rodiny Zmapovat místní Program obnovy rodiny

17 Manuál pro starosty Vyčlenit finanční prostředky na vlastní realizaci POR v rozpočtu obce a hledat další zdroje financování Vlastní realizace POR – zveřejnění záměru (obecní zpravodaj, webové stránky, informační tabule,hledání partnerů (neziskové organizace, podnikatelé, církve, knihovny, školy) Publikování v regionálním i celostátním tisku – zveřejnit úspěšné akce

18 Realizace POR Základem může být 10 oblastí podle celostátního POR Může být orientován na jednotlivé vývojové fáze rodin a jejich potřeb Děti a mládež- vzdělávání, volný čas Rodiny s dětmi – malé děti, problémy menšin, handicapovaní Senioři – aktivní, nemohoucí, osamělí

19 Realizace POR Stanovení cílů a opatření v oblasti Přímá finanční pomoc v oblasti rodinné politiky (podpora rodin a také organizací zabývající se rodinnou problematikou) Podpora rodinné infrastruktury (dětská hřiště, sportovní a relaxační areály, klubovny, mateřská centra, bydlení pro rodiny, „školky“ pro seniory Podpora služeb a aktivit v oblasti rodinné problematiky

20 Jak mohou pomoci knihovny ? Poskytnout prostory Společné akce pro děti a seniory Akce pro maminky a děti Akce pro celé rodiny Zpřístupňování regionální literatury Dokumentace jednotlivých akcí obce Propagace projektu POR – výstavy, plakáty, materiály

21 Závěr Ať je naše snažení úspěšné a podobá se procházce rozkvetlým sadem Daniela Wimmerová Wimmerova.D@seznam.cz


Stáhnout ppt "Program obnovy rodiny Spolek pro obnovu venkova Svaz knihovníků a informačních pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google