Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky."— Transkript prezentace:

1 Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat. Jsou to elektronické součástky, které jsou na základové jednotce někdy nazývané základová deska, motherboard nebo mainboard.počítačesoftware Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.informatice počítačových programůpočítači

2  základní deska (motherboard) — další komponenty se umísťují na ní, obsahuje sady čipů umožňujících samotnou komunikaci mezi jednotlivými komponentami, dnes je tendence integrovat na desku i funkce jiných karet základní deska základní deska       Procesor Procesor ProcesorProcesorProcesor Operační paměť (RAM)Operační paměť (RAM)Operační paměť (RAM)Operační paměť (RAM) Pasivní a aktivní chladičePasivní a aktivní chladičePasivní a aktivní chladičePasivní a aktivní chladiče Sběrnice pro připojení dalších (rozšiřujících) karetSběrnice pro připojení dalších (rozšiřujících) karet  PCI PCI  PCI-Express PCI-Express  základní deska (motherboard) — další komponenty se umísťují na ní, obsahuje sady čipů umožňujících samotnou komunikaci mezi jednotlivými komponentami, dnes je tendence integrovat na desku i funkce jiných karet základní deska základní deska       Procesor Procesor ProcesorProcesorProcesor Operační paměť (RAM)Operační paměť (RAM)Operační paměť (RAM)Operační paměť (RAM) Pasivní a aktivní chladičePasivní a aktivní chladičePasivní a aktivní chladičePasivní a aktivní chladiče Sběrnice pro připojení dalších (rozšiřujících) karetSběrnice pro připojení dalších (rozšiřujících) karet  PCI PCI  PCI-Express PCI-Express

3  Port USB Port USB Port USB  Sériový port (COM) Sériový port Sériový port  Paralelní port (LPT) Paralelní port Paralelní port  Gameport Gameport  USB USB  FireWire FireWire  Externí paměťové jednotky:  ROM ROM DVD+RWDVD+RWDVD+RW DVD+RDVD+RDVD+R  Jiné diskové jednotky ZIP driveZIP driveZIP driveZIP drive  Páskové jednotky  Disková pole            Grafická karta Grafická karta Grafická karta  Zvuková karta Zvuková karta Zvuková karta  Připojení sítí ModemModemModem Síťová kartaSíťová kartaSíťová kartaSíťová karta HARDDISKHARDDISKHARDDISK Klávesnice Počítačová myš Počítačová myšTrackballTabletJoystickGamepadScanner Webová kamera  výstupní Monitor TiskárnaReproduktorPlotter

4  Typický osobní počítač (PC) je složen z počítačové skříně, monitoru a dalších vstupně-výstupních periferií jako je klávesnice, myš, multimediální periferie atd. Umístění počítačů pro jiné než osobní použití záleží na účelu a charakteru použití. Je možné počítač umístit do tzv. průmyslové skříně, které lze umisťovat do speciálních stojanů (rack), nebo je možné počítač jako vložené (embedded) zařízení umístit do skříně zařízení které počítač řídí (např. automobil, DVD video přehrávač apod.). monitoruembeddedDVDmonitoruembeddedDVD

5  Software (též programové vybaveníje v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded systém). informaticepočítačových programůpočítačisystémový softwareaplikační softwareuživatel počítačeembedded systéminformaticepočítačových programůpočítačisystémový softwareaplikační softwareuživatel počítačeembedded systém  Software a data  Software můžeme definovat i tak, že to je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě fyzických součástí počítače). Avšak v tomto případě zahrnujeme mezi software i data, která typicky není možné vykonat procesorem, protože neobsahují strojové instrukce pro procesor počítače, ale data popisují obrázek, textový dokument a podobně. Označení software se tak někdy vztahuje jen na programy, ale může se vztahovat i na data. hardwaredatastrojové instrukceprocesortextovýprogramyhardwaredatastrojové instrukceprocesortextovýprogramy  V některých případech lze však na data pohlížet i jako na program (například programy zkomprimované do ZIP souboru). Hranice mezi výkonným software (programem) a daty je nejasná i v případě HTML souborů obsahujících webové stránky, protože v nich může být úryvek programu v JavaScriptu nebo jazyce PHP. Lze nalézt i další příklady. zkomprimovanéZIPHTMLwebové stránkyJavaScriptuPHP zkomprimovanéZIPHTMLwebové stránkyJavaScriptuPHP

6  Podle funkce můžeme software rozdělit na několik skupin:  systémový software – umožňuje efektivní používání počítače systémový software systémový software firmware – software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně- výstupních zařízení…)firmware – software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně- výstupních zařízení…)firmwareBIOSvstupně- výstupníchfirmwareBIOSvstupně- výstupních operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programyoperační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programyoperační systémoperační systém  jádro operačního systému (včetně ovladačů zařízení) jádroovladačů zařízení jádroovladačů zařízení  pomocné systémové nástroje – pro správu operačního systému (formátování disků, nastavení oprávnění, utility, démoni, …) utilitydémoniutilitydémoni

7  aplikační software – umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost, například: aplikační software aplikační software kancelářské balíky: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program, …kancelářské balíky: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program, …kancelářské balíkytextový editortabulkový procesorprezentační programkancelářské balíkytextový editortabulkový procesorprezentační program grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, …grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, …vektorový grafický editor bitmapový grafický editorvektorový grafický editor bitmapový grafický editor vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač, …vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač, …vývojové prostředípřekladačvývojové prostředípřekladač zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.počítačové hrypočítačové hry

8  procesor (CPU – Central Processing Unit) je základní součástí počítače. Někdy bývá také přirovnáván k „srdci“ nebo „mozku“ počítače. Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program. Protože procesor, který by vykonával program zapsaný v nějakém vyšším programovacím jazyku by byl příliš složitý, má každý procesor svůj vlastní jazyk - tzv. strojový kód, který se podle typu procesoru skládá z jednodušších nebo složitějších strojových instrukcí. počítačestrojové instrukceprogramstrojový kódpočítačestrojové instrukceprogramstrojový kód  RAM (anglicky random-access memory, paměť s přímým přístupem) je v informatice typ elektronické paměti, která umožňuje přístup k libovolné části v konstantním čase bez ohledu na její fyzické umístění (na rozdíl od sekvenčních pamětí jako je magnetická páska, optický disk nebo pevný disk). Proto je doslovný překlad anglického „random“ v podobě „paměť s náhodným přístupem“ zavádějící a je vhodnější používat český termín paměť s přímým přístupem (nebo libovolným přístupem), jak je uvedeno výše. Paměť RAM se používá v počítačích a dalších elektronických přístrojích. anglicky informaticeelektronické pamětimagnetická páskaoptický diskpevný diskpočítačíchanglicky informaticeelektronické pamětimagnetická páskaoptický diskpevný diskpočítačích

9  CD-ROM (anglická zkratka pro Compact Disc Read-Only Memory) je nepřepisovatelné optické záznamové médium fyzicky totožné jako audio CD, formát uložení informací je však přizpůsoben uchování a čtení počítačových dat. Kapacita média může být 650 až 700 MB. CDpočítačovýchdat CDpočítačovýchdat  DVD (anglicky Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc) je formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data. Při vývoji DVD byl kladen důraz na zpětnou kompatibilitu s CD, takže se mu DVD disk velmi anglickydigitálníhodatazpětnou kompatibilituCDanglickydigitálníhodatazpětnou kompatibilituCD

10  Grafická karta nebo také videoadaptér je součástí počítače a stará se o zobrazení obrazu na monitoru, grafické výpočty atd. Připojena je většinou přes PCI-Express slot. Některé grafické karty umožňují kromě výstupu i vstup, tato funkce se jmenuje VIVO a v současné době je vidět velice zřídka. V roce 2009 vydala ATi řadu Radeon HD 5000 a nVidia řadu GeForce GTX 400 až v roce 2010. počítačemonitoruPCI-Express slotvýstupu vstup2009ATiRadeon HD 5000nVidia GeForce GTX 4002010počítačemonitoruPCI-Express slotvýstupu vstup2009ATiRadeon HD 5000nVidia GeForce GTX 4002010  Zvuková karta je rozšiřující karta počítače pro vstup a výstup zvukového signálu, ovládaná softwarově. počítačezvukového signálusoftwarověpočítačezvukového signálusoftwarově  Typická zvuková karta obsahuje zvukový čip, který provádí digitálně- analogový převod nahraného nebo vygenerovaného digitálního záznamu. Tento signál je přiveden na výstup zvukové karty (většinou 3,5mm jack- sluchátkový). čip

11  Konektor PS/2 je označení šestikolíkových konektorů mini-DIN, jimiž se k počítači (zpravidla zezadu) připojuje myš a klávesnice. Protože tyto konektory nejsou mechanicky kódovány (rozlišeny) a mohlo by dojít k záměně, rozlišují se barvami: zelený konektor a zástrčka slouží pro myš, modrofialová barva přísluší klávesnici. DINpočítačimyšklávesniceDINpočítačimyšklávesnice  USB (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice. Moderní způsob připojení periférií k počítači. Nahrazuje dříve používané způsoby připojení (sériový a paralelní port, PS/2, Gameport apod.) pro běžné druhy periférií - tiskárny, myši, klávesnice, joysticky, fotoaparáty, modemy atd., ale i pro přenos dat z videokamer, čteček paměťových karet, MP3 přehrávačů, externích disků a externích vypalovacích mechanik. sériovásběrniceperifériípočítačisériovýparalelní portPS/2Gameporttiskárnymyšiklávesnicejoystickyfotoaparátymodemyvideokamerpaměťových karetMP3sériovásběrniceperifériípočítačisériovýparalelní portPS/2Gameporttiskárnymyšiklávesnicejoystickyfotoaparátymodemyvideokamerpaměťových karetMP3

12  Pevný disk (zkratka HDD, anglicky hard disk drive) je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice (MP3 přehrávače, videorekordéry, …) k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické indukce. Předchůdcem pevných disků je magnetická páska a disketa. Jejich současnými největšími konkurenty jsou SSD disky a USB flash disk, které využívají nevolatilní (stálé) flash paměti. anglickypočítačíchMP3 přehrávačevideorekordérydatmagnetické indukcemagnetická páskadisketaSSDUSB flash diskflash pamětianglickypočítačíchMP3 přehrávačevideorekordérydatmagnetické indukcemagnetická páskadisketaSSDUSB flash diskflash paměti

13  Monitor je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací. Je-li připojen k počítači, je propojen s grafickou kartou, avšak může být připojen i k dalším zařízením nebo do nich přímo integrován (PDA), monitor je přímo připojen k videokartě zasílající patřičné informace, které budou na monitoru(jeho obrazovce) zobrazeny. elektronickégrafickou kartouPDAelektronickégrafickou kartouPDA Počítačová myš je malé polohovací zařízení, které převádí informace o svém pohybu po povrchu plochy (např. desce stolu) do počítače, což se obvykle projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru. Nachází se na ní jedno či více tlačítek, může obsahovat jedno i více koleček pro usnadnění pohybu v dokumentu. Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající pohyb.pohybu počítačemonitorukurzoru Klávesnice je vstupní zařízení sestávající z kláves (tlačítek, klapek apod.) zpravidla mačkaných prsty, určené pro zadávání dat nebo ovládání připojeného zařízení.klávesprsty

14


Stáhnout ppt "Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Hardware jsou součástky."

Podobné prezentace


Reklamy Google