Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu"— Transkript prezentace:

1 Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu
produkty České exportní banky Pardubice 18. října 2006 Ing. Vladimír Šon

2 Obsah semináře : Financování vývozu – způsob řešení potřeb vývozců
Mezinárodní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování vývozu Úloha ČEB v proexportní politice Reálná (každodenní) činnost ČEB

3 Financování vývozu - způsob řešení potřeb vývozců

4 X prodávající kupující
očekává řádné zaplacení (nejlépe předem nebo při dodání zboží) X kupující očekává dodávku zboží nebo služby v požadovaném termínu a kvalitě a chce platit co nejpozději

5 způsob řešení potřeb vývozců
Financování vývozu způsob řešení potřeb vývozců Financovat výrobní cyklus ! Lépe využít výrobních kapacit ! Rozšířit odbytové možnosti ! Řešit (vyřešit) problémy s platební morálkou odběratelů ! Dosáhnout lepších cenových relací ! řešení ? EXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ Podívejme se však na vývozce resp. výrobce. Co musí řešit on? Chce: získat kontrakt, dostat co nejrychleji zaplaceno, pokud možno i zálohu na rozběh výroby, získat reference, naplnit zakázkovou knihu, dohodnout si dobrou cenu, nabídnout nejlepší financování, … kdo? a komerční banky

6 Mezinárodní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování vývozu

7 Mezinárodní pravidla financování vývozu Proč ?
soutěž výrobků, nikoli finanční síly jednotlivých ekonomik Dohoda o zřízení WTO čl. XVI zakazuje subvence na vývoz jakéhokoli výrobku takové, které upravují prodejní cenu na úroveň nižší než je srovnatelná cena výrobku pro kupujícího na domácím trhu Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních podle přílohy č. 1 písm. k) není za subvenci pokládána úvěrová praxe podle Konsensu OECD

8 Formy podpory vývozních úvěrů v ČR
forma podpory poskytuje uživatel Pure Cover pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP ČEB komerční banky vývozci Direct Credit financování vývozních úvěrů Interest Rate Make-up úhrada úrokových rozdílů dodavatelské vývozní úvěry se splatností přes roky

9 Mezinárodní pravidla financování vývozu
Konsensus OECD : - doba splácení úvěru 2 roky a více - maximální doba splácení pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let - min. 15 % hodnoty splaceno před nebo při dodávce - jistina úvěru a úroky spláceny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců - financování místních nákladů nesmí překročit výši akontace - minimální úroková sazba CIRR (Commercial Interest Reference Rate) - posouzení vlivu projektu na životní prostředí v zemi dovozce

10 Požadavky na vývozce Ze zákona (č. 58/1995 Sb.) Vnitřní podmínky banky
vývozce - tj, právnická osoba se sídlem v ČR (výjimečně fyzická osoba s trvalým bydlištěm v ČR), která aktivně podniká a uskutečňuje vývoz povinnost zajistit splácení úvěru, nejsou-li pojištěna vývozní úvěrová rizika pojištěním EGAP jen u vývozních úvěrů podle Konsensu OECD posouzení vlivu předmětu vývozu na životní prostředí (kopie posudku pro EGAP), monitoring (sankce) doložit předepsaným způsobem účelovost čerpání úvěru vyrovnané závazky vůči státu platební kázeň průhledné vlastnické vztahy podobné hospodářské výsledky dceřiných společností přijatelná celková zadluženost podíl hodnoty vytvořené v ČR dostatečná historie firmy personální nebo majetkové propojení vývozce - dovozce vyloučeno

11 Legislativní rámec v ČR
zákon č. 58/1995 Sb. účast státního rozpočtu na provozování podpořeného financování úhrada ztrát z provozování podpořeného financování stanovuje se podle prováděcí vyhláška MF k zákonu 58/1995 Sb. - rozdíly mezi úrokovými výnosy z poskytnutých úvěrů a úrokovými náklady na zdroje - náklady na tvorbu rezerv a opravných položek - náklady ve formě sjednaných poplatků za získání zdrojů - náklady na operace s finančními deriváty - náklady plynoucí z kurzových rozdílů - ostatní náklady na získání zdrojů (např. náklady na zpracování smluvní dokumentace)

12

13 Podpora dlouhodobých vývozních úvěrů poskytnutých členskými zeměmi ECG
preferovaná forma a podíl největšího poskytovatele podle použité formy podpory úvěrů se splatností přes 5 let v roce 2004 celkem 29,2 mld. USD Francie 40 % USA 34 % Vývoj celkového stavu poskytnutých vývozních úvěrů se státní podporou se splatností přesahující 1 rok odráží vývoj v posledních letech – trvalý mírný pokles poskytovaných úvěrů (uzavřených smluv) – také mírně ale trvale u reportujících zemí klesá. Vývoj podílu stavu úvěrů poskytnutých v ČR (ČEB) je ale opačný – stoupá. Zatímco v letech 1999 – 2002 celkový stav poskytnutých úvěrů poklesl o 6%, podíl úvěrů podpořených některou ze zmíněných 3 forem poskytnutých v ČR (tedy i ČEB) se na celkovém stavu poskytnutých úvěrů za toto období zdvojnásobil. Korea 64% Zdroj: 2004 Report on Export Credit Activities – Final (OECD 03-Nov-2005) Working Party on Export Credit and Credit Guarantees (ECG)

14 Podpora dlouhodobých vývozních úvěrů
poskytnutých členskými zeměmi ECG podle typu podpory Vývoj celkového stavu poskytnutých vývozních úvěrů se státní podporou se splatností přesahující 1 rok odráží vývoj v posledních letech – trvalý mírný pokles poskytovaných úvěrů (uzavřených smluv) – také mírně ale trvale u reportujících zemí klesá. Vývoj podílu stavu úvěrů poskytnutých v ČR (ČEB) je ale opačný – stoupá. Zatímco v letech 1999 – 2002 celkový stav poskytnutých úvěrů poklesl o 6%, podíl úvěrů podpořených některou ze zmíněných 3 forem poskytnutých v ČR (tedy i ČEB) se na celkovém stavu poskytnutých úvěrů za toto období zdvojnásobil. Zdroj: 2004 Report on Export Credit Activities – Final (OECD 03-Nov-2005) Working Party on Export Credit and Credit Guarantees (ECG)

15 Podíl stavu podpořených úvěrů se splatností přes
1 rok poskytnutých v ČR na celkovém objemu těchto úvěrů poskytnutých členskými zeměmi ECG Vývoj celkového stavu poskytnutých vývozních úvěrů se státní podporou se splatností přesahující 1 rok odráží vývoj v posledních letech – trvalý mírný pokles poskytovaných úvěrů (uzavřených smluv) – také mírně ale trvale u reportujících zemí klesá. Vývoj podílu stavu úvěrů poskytnutých v ČR (ČEB) je ale opačný – stoupá. Zatímco v letech 1999 – 2002 celkový stav poskytnutých úvěrů poklesl o 6%, podíl úvěrů podpořených některou ze zmíněných 3 forem poskytnutých v ČR (tedy i ČEB) se na celkovém stavu poskytnutých úvěrů za toto období zdvojnásobil.

16 Úloha ČEB v proexportní politice

17 Státní politika podpory exportu – institucionální zajištění
Úloha a postavení ČEB Státní politika podpory exportu – institucionální zajištění instituce a jejich úloha MPO hájení obchodních zájmů státu v orgánech EU, WTO, … mezinárodní smluvní závazky státu (obchodní oblast) odstraňování překážek obchodu podpora vystavovatelů – výstavy a veletrhy s oficiální účastí státu EGAP pojišťování vývozních úvěrových rizik financování vývozu se státní podporou exportní poradenství (tvorba řešení, asistence v zahraničí, bonita partnera) individuální poradenství (průzkum trhu, ověření zájmu o výrobek, asistenční služby) exportní vzdělávání exportní informace (příležitosti, euroservis, databáze internetových adres, businessinfo) CzechTrade

18 Vývozní úvěrová rizika
Tržně zajistitelná – pojištění provozuje KÚP (EGAP) a jiné komerční úvěrové pojišťovny provozováno na komerční bázi se zajištěním na mezinárodním trhu Tržně nezajistitelná – pojištění provozuje pouze EGAP provozováno pomocí rezerv a fondů s podporou státního rozpočtu a se státní zárukou za závazky EGAP v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou Pozor na tyto rozdíly: pojištění komerční a pojištění se státní podporou. V komerčním stovky a tisíce případů pojistných událostí, Ve státním ne tak velký počet případů, ale zato velké sumy i v desítkách mio. USD.

19 Úvěrová rizika tržně zajistitelná
KÚP (EGAP) a jiné komerční úvěrové pojišťovny Platební neschopnost prohlášení konkursního řízení (přihlášené pohledávky) zamítnutí konkursního řízení pro nedostatek podstaty soudní usnesení o nucené správě dlužníka ve prospěch věřitelů soudní vyrovnání mezi dlužníkem a věřiteli (pohledávky) pravomocné usnesení o likvidaci dlužníka srovnatelné důsledky podle zahraničních právních řádů Platební nevůle nezaplacení pohledávky, pokud nebylo nezaplacení způsobeno sporem nebo rizikem vyloučeným z pojištění Zde pojištění rizik už konkrétních odběratelů.

20 EGAP –úvěrová rizika tržně nezajistitelná (politická, teritoriální)
administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření nebo intervence orgánů cizí země nemožnost převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí, legislativních, administrativních opatření, ekonomických potíží země dlužníka nebo v třetí zemi jiné politické události v zemi dlužníka přírodní katastrofa v zemi dlužníka nezaplacení pohledávky veřejnoprávním dlužníkem Proti čemu se pojišťuje.

21 Úloha a postavení ČEB Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2005
stav k vývoz ČR v % úvěry ČEB v % kategorie 0 a % % kategorie % % kategorie % % kategorie % % kategorie % % kategorie % % kategorie % % kategorie % % a nepojistitelné Rozdělení rizik podle zemí. 75% jde do vyspělých zemí, ale minimální potřeba financování. Nikoli ovšem pojištění, zejména komerční. Země kategorie 0 – země OECD v vysokými příjmy – nad USD/obyvatele Země kategorii 1 – jen Hong Kong – podíl na vývozu ČR 0,27 % Ostatní země viz zvláštní příloha Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB

22 … a postavení ČEB v bankovním sektoru

23 Postavení ČEB v bankovním sektoru v ČR
srovnání s dalšími 17 bankami v ČR podíl na celkových aktivech obchodních bank – 12. místo 1,1 % aktiva na zaměstnance – 2. místo 216 mil. Kč aktiv na 1 Kč provozních nákladů – 1. místo 169 Kč správní (provozní náklady) / zaměstnance – 8. místo 1 282 Kč mzdové, sociální a ostatní náklady /zaměstnance – 13. místo 842 tis. Kč Dobrá informace o tom, jaké je rozložení v bankovní soustavě. ČR patří skutečně k zemím s velmi dobře vyvinutým systémem exp. financování. Exkurs do financování importu v minulém režimu? Devizová regulace? Vládní úvěry? Obchodní úvěry OZO? Důraz na specifické postavení ČEB. ČSOB ČEB aktiva 2003 (v mil. Kč) ČEB je z pohledu bilanční sumy 20 x menší než ČSOB – přesto zaujímá významné postavení v oblasti cizoměnových úvěrů v ČR.

24 Postavení ČEB v bankovním sektoru v ČR
9. nejrychleji rostoucí banka p.č. název banky aktiva celkem 2005 vývoj aktiv celkem 1. Hypoteční banka 52 368 255,57% 2. BAWAG (Interbanka) 33 582 220,10% 3. PPF banka (První městská banka) 20 904 106,03% 4. eBanka 17 353 68,23% ….. …….. 9. ČEB 25 776 8,72% 11. Česká spořitelna 5,46% 12. ČSOB 4,45% 13. Komerční banka -6,01% Dobrá informace o tom, jaké je rozložení v bankovní soustavě. ČR patří skutečně k zemím s velmi dobře vyvinutým systémem exp. financování. Exkurs do financování importu v minulém režimu? Devizová regulace? Vládní úvěry? Obchodní úvěry OZO? Důraz na specifické postavení ČEB. ČSOB ČEB aktiva 2003 (v mil. Kč) ČEB je z pohledu bilanční sumy 20 x menší než ČSOB – přesto zaujímá významné postavení v oblasti cizoměnových úvěrů v ČR.

25 Reálná (každodenní) činnost ČEB

26 Financování vývozu – co ČEB nabízí
subjekt produkt český vývozce přímý vývozní dodavatelský úvěr financování výroby pro vývoz a investic do výroby pro vývoz neplatební záruky za závazky vývozce český investor úvěr na financování investice (v zahraničí) zahraniční dovozce přímý odběratelský úvěr banka vývozce refinanční úvěr banka dovozce odběratelský úvěr rámcová úvěrová smlouva … a multisourcing, kofinancování, syndikace

27 Chemický a farmaceutický průmysl financované obchodní případy
Výroba kyseliny dusičné (Uzbekistán) 50,660 mil. $ Zpracování zemního plynu RF – Republika Komi 99,620 mil. € Léčiva Írán 11,071 mil. € Mochovce: Jeden z největších obchodních případů financování ČEB Refinanční úvěr Komerční bance 190 mil. USD Typ úvěru konsensuální Délka úvěru 12 let Úroková sazba 6ML+0,2% Čerpání až Splácení až Koksovatelné uhlí: Každoroční revolving v ročním objemu cca 100 mil USD. Krátkodobý vývozní úvěr Pojištění EGAP „B“ Úrok 3MPROBOR +1% V letech 2003 a 2004 financována i výroba pro vývoz Ostatní Krátkodobé vývozní úvěry + financování výroby pro vývoz

28 Dlouhodobé financování vývozu - schéma
AP/B min. 15 % B/B do 5 % P/B cca 10 % vývozní úvěr převzetí dodávky starting point -5 -4 -3 -2 -1 1 2 8 roky přihláška do tendru čerpání úvěru splácení úvěru 1. místo záruční doba poslední splátka konec dodávek podpis smlouvy o vývozu konec záruční doby grace period začátek dodávek

29 Krátkodobé financování vývozu - schéma
vývozní úvěr úvěr na financování výroby pro vývoz exportní úvěr - limit předexportní úvěr limit splacení úvěru na financování výroby pro vývoz čas nákup surovin a materiálu platební podmínka dovozce podpis smlouvy o vývozu EGAP „F“ výroba platba dovozce = splacení exportního úvěru podpis úvěrové smlouvy okamžik vývozu = splacení předexportního úvěru EGAP „GA“ žádost ČEB

30 Mezinárodní pravidla financování vývozu

31 Mezinárodní pravidla financování vývozu

32 Zajištění a zabezpečení splácení úvěru
ručení třetí osobou vládní záruka země dovozce bankovní záruka hojení ČEB z účtu dlužníka vedeného u jiné banky zástavní právo k věcem, CP, pohledávkám zajišťovací převod práva na výplatu pojistného plnění z pojištění domicilace plateb od zahraničního odběratele ve prospěch ČEB vlastní bianco směnka vystavená vývozcem smlouva o zastavení vkladového účtu dlužníka u ČEB postoupení pohledávky za účelem uhrazení závazků dlužníka smluvní pokuta

33 Náklady vývozce Poplatek za zpracování úvěrové smlouvy
Pojistné EGAP podle VPP Zřízení (zrušení) běžného účtu Vedení běžného – plateb. styk a ost. služby Zřízení zajišťovacího vkladového účtu Vklad na zajišťovacím vkladovém účtu Úroková sazba Přímé náklady Commitement a management fee … Kč + 0,1 % … dle sazebníku EGAP … bez poplatku … dle sazebníku ČEB … dle výše spoluúčasti … CIRR … 3M LIBOR (EURIBOR) + cca 1,05 % … např. za právní služby … 0,25 % - 0,50 %

34 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi dodavatelský úvěr
dodavatelský úvěr - vývozce poskytuje dovozci odklad platby > zhoršení CF pro vývozce financování dodavatelského úvěru > zlepšení CF vývozce čerpání na základě vývozních dokumentů - vývozní faktura - dopravní dokument - celní dokument, potvrzení o převzetí zboží - jiné dokumenty využitelnost financování dodavatelského úvěru - úvěr vstupuje do bilance vývozce - pojištění Vysvětlit dle textu

35 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi odběratelský úvěr
poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance - rámcová, individuální smlouva vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky úvěr nevstupuje do bilance vývozce závazek dlužníka splácet úvěr je nezávislý na plnění vývozního kontraktu vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu Vysvětlit dle textu

36 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi úvěr na výrobu pro vývoz
poskytuje banka výrobci (vývozci) vývozce získává peněžní prostředky po předložení dokladů nákupu zboží, subdodávek, služeb, na základě kalkulace ceny vyváženého zboží úvěr je splácen z vývozního úvěru (podmínka čerpání – uzavřena smlouva o vývozním úvěru) nebo z akreditivu banka financuje 85 % ceny (75 % při akontaci) výrobku podle kalkulace Obvyklé platební podmínky: hladká platba – když se znají nebo prodávající chce peníze předem, atd. L/C, dok. Inkaso úvěr viz nahoře

37 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi odkoupení pohledávky - forfaiting
odprodej vývozní pohledávky zajištěné vhodnými zajišťovacími instrumenty poskytuje banka vývozce dovozci - forfaitingová smlouva vývozce získává peněžní prostředky ihned po akceptaci dokumentů a jejich vrácení bankou dovozce výhody pro vývozce - hotovostní platba při dodávce nebo krátce po ní - rizika nese forfaiter - jednoduchá administrativa spojená s pohledávkou - jednoduché posuzování forfaitingových dokumentů Neprávem opomíjené, často nepochopené. Profesionální trh, primární a sekundární, vznik a rozvoj v 70 letech, rychlost, zajištění, profesionalita, důvěra.

38 smlouva o pojištění investice případná výplata pojistného plnění
Formy finanční podpory vývozu a jejich užití v praxi úvěr na financování investice – dlužníkem český investor úvěrová smlouva možnost financovat založení nebo rozšíření podnikání zahraničního subjektu s majetkovou účastí českého investora projednání investičního záměru s ČEB a EGAP budoucí cash-flow investice musí zaručovat návratnost úvěrových prostředků pojištění podle VPP „I“ kryje jen politická rizika komerční úvěrová rizika nutno zajistit jiným způsobem dlužníkem český investor Český investor ČEB čerpání úvěru splácení úvěru smlouva o pojištění investice případná výplata pojistného plnění použití úvěru v souladu s investičním záměrem Vysvětlit dle textu EGAP Zahraniční subjekt

39 případná výplata pojistného plnění smlouva o pojištění investice
Formy finanční podpory vývozu a jejich užití v praxi úvěr na financování investice – dlužníkem zahraniční osoba úvěrová smlouva možnost financovat založení nebo rozšíření podnikání zahraničního subjektu s majetkovou účastí českého investora projednání investičního záměru s ČEB a EGAP budoucí cash-flow investice musí zaručovat návratnost úvěrových prostředků pojištění podle VPP „I“ kryje jen politická rizika komerční úvěrová rizika nutno zajistit jiným způsobem český investor není smluvní stranou úvěrového vztahu Zahraniční subjekt ČEB čerpání úvěru splácení úvěru případná výplata pojistného plnění majetková účast Vysvětlit dle textu smlouva o pojištění investice Český investor EGAP

40 Záruky za závazky vývozce
Záruka za nabídku - použití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovosti Záruka za vrácení akontace - zajišťuje dodání zboží - kvantitu - platnost od data vystavení - účinnost od data připsání akontace na účet vývozce - snižování výše záruky podle uskutečněných dodávek Záruka za dobré provedení - zajišťuje kvalitu dodávek - platnost individuální, např. do skončení dodávek, po dobu záruční doby, apod. - v případě, že platnost skončí s dodávkami, zpravidla je nahrazena jinou zárukou Záruka za zádržné - obdoba záruky za dobré provedení - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce Charakter záruky - přímá, protizáruka

41 ČEB - kontakt adresa : Vodičkova 34 P.O. BOX 870 111 21 Praha 1
telefon : fax : Internetové stránky :


Stáhnout ppt "Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu"

Podobné prezentace


Reklamy Google