Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu produkty České exportní banky Pardubice 18. října 2006 Ing. Vladimír Šon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu produkty České exportní banky Pardubice 18. října 2006 Ing. Vladimír Šon."— Transkript prezentace:

1 Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu produkty České exportní banky Pardubice 18. října 2006 Ing. Vladimír Šon

2 1.Financování vývozu – způsob řešení potřeb vývozců 2.Mezinárodní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování vývozu 3.Úloha ČEB v proexportní politice 4.Reálná (každodenní) činnost ČEB Obsah semináře :

3 1.Financování vývozu - způsob řešení potřeb vývozců

4 prodávající očekává řádné zaplacení (nejlépe předem nebo při dodání zboží) kupující očekává dodávku zboží nebo služby v požadovaném termínu a kvalitě a chce platit co nejpozději X

5 řešení ? EXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ Financovat výrobní cyklus ! Lépe využít výrobních kapacit ! Rozšířit odbytové možnosti ! Řešit (vyřešit) problémy s platební morálkou odběratelů ! Dosáhnout lepších cenových relací ! kdo? Financování vývozu způsob řešení potřeb vývozců a komerční banky

6 2.Mezinárodní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování vývozu

7 Mezinárodní pravidla financování vývozu Proč ? Dohoda o zřízení WTO čl. XVI zakazuje subvence na vývoz jakéhokoli výrobku takové, které upravují prodejní cenu na úroveň nižší než je srovnatelná cena výrobku pro kupujícího na domácím trhu Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních podle přílohy č. 1 písm. k) není za subvenci pokládána úvěrová praxe podle Konsensu OECD soutěž výrobků, ekonomik nikoli finanční síly jednotlivých ekonomik

8 Formy podpory vývozních úvěrů v ČR forma podporyposkytujeuživatel Pure Cover pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP ČEB komerční banky vývozci Direct Credit financování vývozních úvěrů ČEB komerční banky vývozci Interest Rate Make-up úhrada úrokových rozdílů ČEB vývozci dodavatelské vývozní úvěry se splatností přes 2 roky

9 Konsensus OECD : - doba splácení úvěru 2 roky a více - maximální doba splácení pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let - min. 15 % hodnoty splaceno před nebo při dodávce - jistina úvěru a úroky spláceny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců - financování místních nákladů nesmí překročit výši akontace - minimální úroková sazba CIRR (Commercial Interest Reference Rate) - posouzení vlivu projektu na životní prostředí v zemi dovozce Mezinárodní pravidla financování vývozu

10 Ze zákona (č. 58/1995 Sb.) vývozce - tj, právnická osoba se sídlem v ČR (výjimečně fyzická osoba s trvalým bydlištěm v ČR), která aktivně podniká a uskutečňuje vývoz povinnost zajistit splácení úvěru, nejsou-li pojištěna vývozní úvěrová rizika pojištěním EGAP jen u vývozních úvěrů podle Konsensu OECD posouzení vlivu předmětu vývozu na životní prostředí (kopie posudku pro EGAP), monitoring (sankce) doložit předepsaným způsobem účelovost čerpání úvěru Vnitřní podmínky banky vyrovnané závazky vůči státu platební kázeň průhledné vlastnické vztahy podobné hospodářské výsledky dceřiných společností přijatelná celková zadluženost podíl hodnoty vytvořené v ČR dostatečná historie firmy personální nebo majetkové propojení vývozce - dovozce vyloučeno Požadavky na vývozce

11 Legislativní rámec v ČR zákon č. 58/1995 Sb. účast státního rozpočtu na provozování podpořeného financování úhrada ztrát z provozování podpořeného financování stanovuje se podle prováděcí vyhláška MF k zákonu 58/1995 Sb. - rozdíly mezi úrokovými výnosy z poskytnutých úvěrů a úrokovými náklady na zdroje - náklady na tvorbu rezerv a opravných položek - náklady ve formě sjednaných poplatků za získání zdrojů - náklady na operace s finančními deriváty - náklady plynoucí z kurzových rozdílů - ostatní náklady na získání zdrojů (např. náklady na zpracování smluvní dokumentace)

12

13 USA 34 % Podpora dlouhodobých vývozních úvěrů poskytnutých členskými zeměmi ECG preferovaná forma a podíl největšího poskytovatele podle použité formy podpory úvěrů se splatností přes 5 let v roce 2004 celkem 29,2 mld. USD Korea 64% Francie 40 % Zdroj: 2004 Report on Export Credit Activities – Final (OECD 03-Nov-2005) Working Party on Export Credit and Credit Guarantees (ECG)

14 Podpora dlouhodobých vývozních úvěrů poskytnutých členskými zeměmi ECG podle typu podpory Zdroj: 2004 Report on Export Credit Activities – Final (OECD 03-Nov-2005) Working Party on Export Credit and Credit Guarantees (ECG)

15 Podíl stavu podpořených úvěrů se splatností přes 1 rok poskytnutých v ČR na celkovém objemu těchto úvěrů poskytnutých členskými zeměmi ECG

16 3.Úloha ČEB v proexportní politice

17 Úloha a postavení ČEB Státní politika podpory exportu – institucionální zajištění instituce a jejich úloha MPO EGAP CzechTrade hájení obchodních zájmů státu v orgánech EU, WTO, … mezinárodní smluvní závazky státu (obchodní oblast) odstraňování překážek obchodu podpora vystavovatelů – výstavy a veletrhy s oficiální účastí státu pojišťování vývozních úvěrových rizik financování vývozu se státní podporou exportní poradenství (tvorba řešení, asistence v zahraničí, bonita partnera) individuální poradenství (průzkum trhu, ověření zájmu o výrobek, asistenční služby) exportní vzdělávání exportní informace (příležitosti, euroservis, databáze internetových adres, businessinfo)

18 Tržně zajistitelná – pojištění provozuje KÚP (EGAP) a jiné komerční úvěrové pojišťovny provozováno na komerční bázi se zajištěním na mezinárodním trhu Tržně nezajistitelná – pojištění provozuje pouze EGAP provozováno pomocí rezerv a fondů s podporou státního rozpočtu a se státní zárukou za závazky EGAP v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou Vývozní úvěrová rizika

19 Platební neschopnost prohlášení konkursního řízení (přihlášené pohledávky) zamítnutí konkursního řízení pro nedostatek podstaty soudní usnesení o nucené správě dlužníka ve prospěch věřitelů soudní vyrovnání mezi dlužníkem a věřiteli (pohledávky) pravomocné usnesení o likvidaci dlužníka srovnatelné důsledky podle zahraničních právních řádů Platební nevůle nezaplacení pohledávky, pokud nebylo nezaplacení způsobeno sporem nebo rizikem vyloučeným z pojištění Úvěrová rizika tržně zajistitelná KÚP (EGAP) a jiné komerční úvěrové pojišťovny

20 administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření nebo intervence orgánů cizí země nemožnost převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí, legislativních, administrativních opatření, ekonomických potíží země dlužníka nebo v třetí zemi jiné politické události v zemi dlužníka přírodní katastrofa v zemi dlužníka nezaplacení pohledávky veřejnoprávním dlužníkem EGAP –úvěrová rizika tržně nezajistitelná (politická, teritoriální)

21 Úloha a postavení ČEB kategorie 0 a 1 72 % 4 % kategorie 2 20 % 23 % kategorie 3 1 % 0 % kategorie 4 4 % 32 % kategorie 5 1 % 30 % kategorie 6 1 % 0 % kategorie 7 1 % 11 % kategorie 7 0 % 0 % a nepojistitelné Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2005 stav k 31. 12. 2005 vývoz ČR v % úvěry ČEB v % Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB

22 3.… a postavení ČEB v bankovním sektoru

23 Postavení ČEB v bankovním sektoru v ČR srovnání s dalšími 17 bankami v ČR podíl na celkových aktivech obchodních bank – 12. místo1,1 % aktiva na zaměstnance – 2. místo216 mil. Kč aktiv na 1 Kč provozních nákladů – 1. místo169 Kč správní (provozní náklady) / zaměstnance – 8. místo1 282 Kč mzdové, sociální a ostatní náklady /zaměstnance – 13. místo842 tis. Kč

24 Postavení ČEB v bankovním sektoru v ČR 9. nejrychleji rostoucí banka 2001 - 2005 p.č.název banky aktiva celkem 2005 vývoj aktiv celkem 2001 - 2005 1.Hypoteční banka 52 368255,57% 2.BAWAG (Interbanka) 33 582220,10% 3.PPF banka (První městská banka) 20 904106,03% 4.eBanka 17 35368,23% ……..…….. 9.ČEB 25 7768,72% ……..…….. 11.Česká spořitelna 536 6455,46% 12.ČSOB 613 1724,45% 13.Komerční banka 493 738-6,01%

25 4.Reálná (každodenní) činnost ČEB

26 Financování vývozu – co ČEB nabízí subjektprodukt český vývozce  přímý vývozní dodavatelský úvěr  financování výroby pro vývoz a investic do výroby pro vývoz  neplatební záruky za závazky vývozce český investorúvěr na financování investice (v zahraničí) zahraniční dovozcepřímý odběratelský úvěr banka vývozcerefinanční úvěr banka dovozce  odběratelský úvěr  rámcová úvěrová smlouva … a multisourcing, kofinancování, syndikace

27 Chemický a farmaceutický průmysl financované obchodní případy Výroba kyseliny dusičné (Uzbekistán) 50,660 mil. $ Zpracování zemního plynu RF – Republika Komi 99,620 mil. € Léčiva Írán 11,071 mil. €

28 AP/B min. 15 % B/B do 5 % P/B cca 10 % vývozní úvěr roky -5 -4-3-2 0128 starting point převzetí dodávky čerpání úvěru záruční doba splácení úvěru grace period přihláška do tendru 1. místo podpis smlouvy o vývozu začátek dodávek konec dodávek konec záruční doby poslední splátka Dlouhodobé financování vývozu - schéma

29 úvěr na financování výroby pro vývoz vývozní úvěr předexportní úvěr limit splacení úvěru na financování výroby pro vývoz exportní úvěr - limit čas EGAP „GA“ podpis smlouvy o vývozu EGAP „F“ nákup surovin a materiálu výroba podpis úvěrové smlouvy žádost ČEB okamžik vývozu = splacení předexportního úvěru platba dovozce = splacení exportního úvěru platební podmínka dovozce Krátkodobé financování vývozu - schéma

30 Mezinárodní pravidla financování vývozu

31

32 ručení třetí osobou vládní záruka země dovozce bankovní záruka hojení ČEB z účtu dlužníka vedeného u jiné banky zástavní právo k věcem, CP, pohledávkám zajišťovací převod práva na výplatu pojistného plnění z pojištění domicilace plateb od zahraničního odběratele ve prospěch ČEB vlastní bianco směnka vystavená vývozcem smlouva o zastavení vkladového účtu dlužníka u ČEB postoupení pohledávky za účelem uhrazení závazků dlužníka smluvní pokuta Zajištění a zabezpečení splácení úvěru

33 Náklady vývozce Poplatek za zpracování úvěrové smlouvy Pojistné EGAP podle VPP Zřízení (zrušení) běžného účtu Vedení běžného – plateb. styk a ost. služby Zřízení zajišťovacího vkladového účtu Vklad na zajišťovacím vkladovém účtu Úroková sazba Přímé náklady Commitement a management fee … 3 000 Kč + 0,1 % … dle sazebníku EGAP … bez poplatku … dle sazebníku ČEB … bez poplatku … dle výše spoluúčasti … CIRR … 3M LIBOR (EURIBOR) + cca 1,05 % … např. za právní služby … 0,25 % - 0,50 %

34 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi dodavatelský úvěr dodavatelský úvěr - vývozce poskytuje dovozci odklad platby > zhoršení CF pro vývozce financování dodavatelského úvěru > zlepšení CF vývozce čerpání na základě vývozních dokumentů - vývozní faktura - dopravní dokument - celní dokument, potvrzení o převzetí zboží - jiné dokumenty využitelnost financování dodavatelského úvěru - úvěr vstupuje do bilance vývozce - pojištění

35 poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance - rámcová, individuální smlouva vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky úvěr nevstupuje do bilance vývozce závazek dlužníka splácet úvěr je nezávislý na plnění vývozního kontraktu vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi odběratelský úvěr

36 poskytuje banka výrobci (vývozci) vývozce získává peněžní prostředky po předložení dokladů nákupu zboží, subdodávek, služeb, na základě kalkulace ceny vyváženého zboží úvěr je splácen z vývozního úvěru (podmínka čerpání – uzavřena smlouva o vývozním úvěru) nebo z akreditivu banka financuje 85 % ceny (75 % při akontaci) výrobku podle kalkulace Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi úvěr na výrobu pro vývoz

37 odprodej vývozní pohledávky zajištěné vhodnými zajišťovacími instrumenty poskytuje banka vývozce dovozci - forfaitingová smlouva vývozce získává peněžní prostředky ihned po akceptaci dokumentů a jejich vrácení bankou dovozce výhody pro vývozce - hotovostní platba při dodávce nebo krátce po ní - rizika nese forfaiter - jednoduchá administrativa spojená s pohledávkou - jednoduché posuzování forfaitingových dokumentů Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi odkoupení pohledávky - forfaiting

38 EGAP případná výplata pojistného plnění Formy finanční podpory vývozu a jejich užití v praxi úvěr na financování investice – dlužníkem český investor Český investor ČEB Zahraniční subjekt úvěrová smlouva čerpání úvěru splácení úvěru smlouva o pojištění investice použití úvěru v souladu s investičním záměrem možnost financovat založení nebo rozšíření podnikání zahraničního subjektu s majetkovou účastí českého investora projednání investičního záměru s ČEB a EGAP budoucí cash-flow investice musí zaručovat návratnost úvěrových prostředků pojištění podle VPP „I“ kryje jen politická rizika komerční úvěrová rizika nutno zajistit jiným způsobem dlužníkem český investor

39 EGAP případná výplata pojistného plnění možnost financovat založení nebo rozšíření podnikání zahraničního subjektu s majetkovou účastí českého investora projednání investičního záměru s ČEB a EGAP budoucí cash-flow investice musí zaručovat návratnost úvěrových prostředků pojištění podle VPP „I“ kryje jen politická rizika komerční úvěrová rizika nutno zajistit jiným způsobem český investor není smluvní stranou úvěrového vztahu Formy finanční podpory vývozu a jejich užití v praxi úvěr na financování investice – dlužníkem zahraniční osoba Český investor ČEB Zahraniční subjekt úvěrová smlouva čerpání úvěru splácení úvěru smlouva o pojištění investice majetková účast

40 Záruka za nabídku - použití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovosti - použití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovosti Záruka za vrácení akontace - zajišťuje dodání zboží - kvantitu - platnost od data vystavení - účinnost od data připsání akontace na účet vývozce - snižování výše záruky podle uskutečněných dodávek Záruka za dobré provedení - zajišťuje kvalitu dodávek - platnost individuální, např. do skončení dodávek, po dobu záruční doby, apod. - v případě, že platnost skončí s dodávkami, zpravidla je nahrazena jinou zárukou Záruka za zádržné - obdoba záruky za dobré provedení - obdoba záruky za dobré provedení - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce Charakter záruky - přímá, protizáruka Záruky za závazky vývozce

41 adresa :Vodičkova 34 P.O. BOX 870 111 21 Praha 1 telefon :222 843 111 fax :224 226 162 E-mail :ceb@ceb.cz export@ceb.cz Internetové stránky : www.ceb.cz www.businessinfo.cz ČEB - kontakt


Stáhnout ppt "Možnosti financování vývozu podniků chemického průmyslu produkty České exportní banky Pardubice 18. října 2006 Ing. Vladimír Šon."

Podobné prezentace


Reklamy Google