Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical."— Transkript prezentace:

1 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar E-commerce (elektronické obchodování) 4. B2B – Cílová skupina B2B – podnik vs. podnik

2 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar B2B – Podnik vs. Podnik Cílová skupina Malé společnosti Sociálně-pracovní družstva působící v turistice a/nebo textilním průmyslu Větší pracovní družstva

3 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Definice B2B (Podnik vs. podnik) U podniku vs. Podnik se jedná o elektronický obchod mezi společnostmi, tj. případ, kdy společnost prodává nebo kupuje zboží nebo služby od jiných společností (na rozdíl od přímého prodeje spotřebitelům).

4 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Důvody pro zvýšený zájem Po cenové průhlednosti je poptávka. Zákazníci požadují průhledné a snadno dostupné cenové informace a nabídky. Zákazník se snaží nalézt nejvyšší hodnotu za nejlepší cenu a internet představuje rychlé a široce dostupné médium. Společnost může zasáhnout trh rychle v přebytkové situaci pomocí kampaní atd.. Náklady na jednotlivé transakce jsou nízké.

5 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Hodnota (pro) zákazníka Zákazníci mohou získávat informace ve dne v noci a mohou prohlížet sortiment vašeho zboží a služeb v klidu a tepla svých domovů. Mohou rovněž získávat aktualizované změny, které jsou určeny přímo jim. Důležité je zvážit hodnotu pro zákazníka a nabídnout další doplňkové služby.

6 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Doplňkové služby Kromě elektronického obchodu můžete zákazníkům nabídnout doplňkové služby. Tyto doplňkové služby mohou sestávat z: Katalogových služeb vyhledávačů Cenové statistiky Novinek na trhu Výběrových řízení burz aukcí, Bazaru nebo dokonce Možnosti připojení k vašemu vlastnímu internímu počítačovému systému.

7 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Hodnota pro společnost Zasáhnete více zákazníků nákladově-efektivní cestou. Můžete přizpůsobit nabídku různým zákazníkům použitím přihlašovací funkce. S novými informacemi zasáhnete trh velmi rychle a to jak domácí trh nebo zahraniční. Důležité je mít jasné a přímé spojení s ostatními formami distribuce a marketingu. Je nutné definovat cílovou skupinu pro média a výpočet musí prokázat, že investice je zisková. Technická úroveň musí být přizpůsobena tomu co zákazníci mohou a chtějí využívat a hlavně co si mohou dovolit. Pokud příslušné dovednosti vaše společnost nemá, můžete e- commerce zajistit externě přes jinou specializovanou společnost.

8 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Možné problémy Zákazníci nejsou schopni využívat příslušnou technologii. Dokonce ani nemusí mít přístup k počítačům. Vaše webové site může být příliš pomalé a těžko se v něm orientuje. Zákazník informace nalézá jen obtížně a to ho odrazuje. Vaše URL adresa je neznámá a zákazníci vás na internetu nenacházejí. E-obchod B2B není připojen k vašemu dalšímu marketingovému a distribučnímu systému. Je to příliš nákladné.

9 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Různé úrovně metody 1.Základní informace o internetových stránkách včetně detailní informace o produktu a fotky produktů. Cenové informace a možnost objednávky přes e-mail. 2.Možnost vstoupit do objednávkového systému společnosti a informace o stavu zboží na skladě. 3.Ceny a nabídky přizpůsobené podle zákazníka nebo zákaznického segmentu. 4.Systém E-commerce integrovaný se systémem zákaznických údajů s funkcí automatické objednávky na stanovených skladových úrovních. 5.Kompletní systémy, včetně platebních služeb.

10 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Praktické rady It is also important to consider the EU direc8tives and acquis as well as national marketing and payment rules and regulations. See the chapter on aquis communautaire in the Introduction. Začněte s celkovým marketingovým plánem a začleňte do něj e- commerce. Proveďte analýzu zákazníků. Jaký druh informací zákazník hledá na internetu? Co je pro klienta pohodlné? Jaká je silná stránka vašeho profilu? Vytvořte pilotní webovou prezentaci (site) a otestujte jí na některých z vašich klíčových zákazníků. Začněte s jednoduchým a levným řešením a rozvíjejte ho krok za krokem. Zajistěte trh pro váš elektronický obchod B2B (odkazy, současní zákazníci, pobočky organizací atd.) Rovněž je důležité vzít v potaz směrnice EU a acquis jakož i národní marketing a pravidla a nařízení vztahující se na platební styk. Viz kapitola o acquis communautaire v úvodu tohoto dokumentu.

11 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Elektronické trhy Electroni cké trhy pro obchod B2B představují významné obchodní kanály. Lze je rozdělit do tří kategorií ; Neutrální trhy Sítě prodejců Sítě kupujících

12 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Neutrální trhy Neutrální trh je místo, kde všichni účastníci trhu v daném oboru mohou vyměňovat informace, vyhledávat partnery, kupovat a prodávat produkty.

13 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Sítě prodávajících Zde lze nalézt mnoho prodávajících a pouze několik kupujících. Může jít o síť společností nebo agenta zastupujícího mnoho společností. V obou případech síť rozhoduje, které společnosti mohou používat služby a prodávat své produkty na příslušném webovém site. Síť prodávajících může poskytovat systémy pro objednávky, platby a logistiku příslušným přidruženým společnostem. Zákazník si může zakoupit produkty od různých společností na jedné webové prezentaci, která je v širokém povědomí uživatelů.

14 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Sítě kupujících V síti kupujících je několik kupujících a několik vybraných prodávajících. Účelem je vytvořit nákladově-efektivní nákupní systémy pro velké organizace a společnosti. V síti kupujících mají kupující dohody s prodávajícími. Prodávající se zůčastnili výběrových řízení. Příkladem je General Motors a Ford spolu s DaimlerChrysler, kteří se rozhodli vytvořit společnou síť kupujících v roce 2000, www.covisint.comwww.covisint.com

15 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar Podněty www.stille.se/english/www.stille.se/english/ je velmi dobrý příklad úspěšného marketingu na internetu realizovaného malou, specializovanou společností vyrábějící zdravotní techniku pro velmi specializovanou klientelu. Je záhodno však hledat na internetu i další dobré příklady hodné následování.

16 Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical Advice 10. eMarket Places 11. Neutral Mkt places 12. Sellers networks 13. Buyers Networks 14. Suggestion 15. Seminar SEMINÁŘ O E-OBCHODU Jednodenní seminář ČasTéma 0900..Marketing a prodej na internetu, jak přemýšlet a postupovat při realizaci marketingové strategie na internetu. 1000..B2C, podnik vs. Spotřebitel, jak přistupovat ke spotřebnímu trhu pomocí e-commerce 1100..Platba přes internet, různé metody 1200..Oběd 1300..B2B, podnik vs. podnik, jak přistupovat k firemnímu trhu pomocí e-commerce 1400..Jak realizovat strategii e-obchodu ve vaší organizaci 1500..Technické aspekty, právní aspekty 1600..Vhodné a méně vhodně příklady, rizika atd.


Stáhnout ppt "Scope2 INDEX 1. B2B 2. Definition 3. Reasons 4. Customer Value 5. Surplus Services 6. Company Value 7. Possible Problems 8. Levels of Technique 9. Practical."

Podobné prezentace


Reklamy Google