Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody kvalitativního výzkumu 9. Mentální mapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody kvalitativního výzkumu 9. Mentální mapy"— Transkript prezentace:

1 Metody kvalitativního výzkumu 9. Mentální mapy
Co jsou a k čemu jsou mentální mapy ? Lynchovo image města Lefevrovo rozšíření teorie a metody Jak se mentální mapy tvoří a analyzují Příklad sociologického výzkumu z našeho prostředí

2 Mentální mapy Co jsou a k čemu jsou ?
jsou vlastní symbolickou re-prezentací prostorových vztahů "zvnitřněným obrazem prostředí" („symbolické miniatury“) Mapují vztah lidí k/s jejich sociálně-ekologickému prostředí umístění a pohyb v něm a s ním vyjadřují jak lidé využívají prostor jak si ho osvojují či přivlastňují a co to pro ně znamená. 

3 Mentální mapy Obraz města Kevina Lynche (The Image of the City, poprvé vydáno 1960)
„Obrazivost“ („imageability“) podporuje strukturaci, identifikaci i orientaci ve městě Obraz má pro člověka praktickou, poznávací i emoční hodnotu. Obrazy jsou subjektivní (jedinečné) a intersubjektivní (sdílené). Uspořádané prostředí („ordered environement“) Má-li mít mapa praktickou orientační hodnotu musí být: čitelná + otevřená změně + komunikovatelná druhým

4 Mentální mapy Obraz města Kevina Lynche
Typy elementů: uzly-obvody-dominanty-hranice-trasy Node – District – Landmark – Edge – Path Analýza především komparativní: porovnávali „objektivní“ profesionální a laické „subjektivní“ image kolektivní (sdílený) image a jeho rysy a strukturaci Cíl: predikovat „veřejný obraz“ města zlepšit orientaci ve městě Normativní přístup

5 Mentální mapy Image města Kevina Lynche
Lynch kombinoval následující metody: „Office interview“, kdy kombinoval rozhovor o tom, co pro subjekty město znamená s prosbou, aby je popsali slovy a nakreslili mapu (centra).   Interview nad fotokolekcí různých objektů, - jak je znají, podle čeho rozeznají, nakolik jsou „přirozené“, integrální součástí okolí... „Eskortní procházka“, kdy dobrovolník prochází se subjektem jeho obvyklou trasu s diktafonem a fotoaparátem Vysvětlení cesty po dotazu jak se dostanou odněkud někam.

6 Mentální mapy: Obraz města Kevina Lynche T y p y e l e m e n t ů: trasy, obvody, uzly, hranice, dominanty

7 Mentální mapy Image města Kevina Lynche

8 Mentální mapy Etnometodologický obrat
Porozumět etnometodám Vývojově se lidé vzdálili instinktivní orientaci v prostředí a vyvinuli složité symbolické systémy orientace Příklad: Diametrální rozdíly v orientaci byly zjištěny mezi „přírodními národy“ a takzvaně vyspělými moderními národy, často se ti vyspělejší učili orientační etnometody od „zaostalých“ (např. při prvním přechodu Clarka a Smitha přes americkou pevninu je vedla těhotná indiánka, která pak byla zpodobněna na první americké minci).

9 Mentální mapy Lefevrovo rozšíření teorie a metody
Lefevre, H.: The production of space. Oxford. Blackwell 1991 Mentální mapy: symbolické reprezentace žitého prostoru vzniklé praktickým dialogem lidí s prostorem (fyzickým, sociálním, ale i prostředkovaným symbolicky medii – plány, mapami). Prostor: praxe - komunikace - identifikace

10 Mentální mapy Užití metody – příklad sociologického výzkumu
Spalová, B.: Hraniční prostor. Žitý prostor obyvatel česko-německého pohraničí. FFUK Praha, Ústav etnologie 2000 (Diplomová práce) Předmět: Studuje identifikace lidí na obou stranách státní hranice (nyní Euroregionu Nisa), hranice do devadesátých let nepropustné, v Trojmezí (v oblasti Lužických hor). Metody: Mentální mapy a biografické interview (životní a rodinné historie).

11 Mentální mapy Johanův komunikační prostor

12 Mentální mapy Johanova mentální mapa

13 Mentální mapy Komunikační prostor pí Kohoutové

14 Mentální mapy Mentální mapa pí Kohoutové

15 Mentální mapy Mentální mapa pí V. – matky

16 Mentální mapy Mentální mapa šestnáctiletého V. – syna

17 Mentální mapy Doporučená literatura
Černoušek, M Psychologie životního prostředí. Praha:Karolinum Drbohlav, D Mentální mapa ČSFR. Sborník české geografické společnosti, 3, Hynek, A Mentální mapy kulturní krajiny. In. Kol. Krajina jako domov. Praha Lefebvre, H The Production of Space. Oxford. Blackwell Lynch, K Obraz města. Praha: Polygon Norbert-Schulz, Ch Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha: Odeon Sapir, E. Language and Environement. American Anthropologist, Vol 14, 1912 Svobodová, H Sociální orientace v prostoru In: Kol. Krajina jako domov. Praha Spalová, B.2000 Hraniční prostor. Žitý prostor obyvatel česko-německého pohraničí. FFUK Praha, Ústav etnologie (Diplomová práce) Spalová, B Když to pude, já se vocaď nehnu (lokální a regionální identita kulturních elit v pohraničí). In. Regionální identita obyvatel v pohraničí. SoÚ AV Č Praha Thagard, P Úvod do kognitivní vědy Praha: Portál


Stáhnout ppt "Metody kvalitativního výzkumu 9. Mentální mapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google