Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemusel jsem tam jít. I didn't have to go there..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemusel jsem tam jít. I didn't have to go there.."— Transkript prezentace:

1 Nemusel jsem tam jít. I didn't have to go there.

2 Nechtěl jsem abys tam šel. I didn't want you to go there.

3 Chtěl bys tam jít? Would you like to go there?

4 Chtěl bys abych tam šel? Would you like me to go there?

5 Nešel jsem tam. I didn't go there.

6 Zatím jsem tam nešel. I haven't gone there yet.

7 Měl bys tam jet. You should go there.

8 Nesmím tam jít. I'm not allowed to go there.

9 Jeďme tam. Let's go there.

10 Kam to šla? Where has she gone?

11 Už jsi tam někdy byl? Have you been there?

12 Museli bychom tam jet. We would have to go there.

13 Nemohl jsem jet. I couldn't go.

14 Chceme tam jít dnes večer. We're going to go there tonight.

15 Jel bys tam? Would you go there?

16 Neměli bychom tam jezdit. We shouldn't go there.

17 Chceme, abyste tam šli. We want you to go there.

18 Pojedu tam příští rok. I'll go there next year.

19 Musel jsem tam jet. I had to go there.

20 Nehodlám tam jet. I'm not going to go there.

21 Nesmíš tam jet. You can't go there.

22 Kdy byste tam chtěli jít? When would you like to go there?

23 Nejezděme tam. Let's not go there.

24 Proč tam chceš jet? Why do you want to go there?

25 Proč chceš abych tam jel? Why do you want me to go there?

26 Kdo ti řekl abys tam jel? Who told you to go there?

27 Budeme tam muset jet. We will have to go there.

28 Musíme tam jezdit každý den? Do we have to go there every day?

29 Nemohl bych tam jet. I couldn't go there.

30 Nejezdi tam beze mě. Don't go there without me.

31 Nebudu moci jet. I won't be able to go.

32 Jezdí tam tvoje žena často? Does your wife go there often?

33 Kdy tam jela? When did she go there?

34 Musela tam jet? Did she have to go there?

35 Nejel bych tam. I wouldn't go there.

36 Kdy by chtěla, abych tam šel? When would she like me to go there?

37 Myslím, že tam nejel. I don't think he went there.

38 Musí tam jet všichni? Does everyone have to go there?

39 Kam chcete aby jela? Where do you want her to go?

40 Nesměl bych tam jet. I wouldn't be allowed to go there.

41 Kam bychom měli jet? Where should we go?

42 Kdo tam jel? Who went there?

43 Měl bych tam jet? Should I go there?

44 Jezdí tam každý rok. (ona) She goes there every year.

45 Kdo tam má jít? Who is supposed to go there?

46 Kam to jdeš? Where are you going?

47 Kdo tam musel jet? Who had to go there?

48 Co budeš dělat? What are you going to do?

49 Myslím, že tam nebudu schopen jít. I don't think I'll be able to go there.

50 Nikdy tam nesměla jezdit. She has never been allowed to go there.

51 Mohl byste tam jet, prosím? Could you go there, please?

52 Ještě jsem tam nešel. I haven't gone there yet.

53 Nehodlám tam jet. I'm not going to go there.

54 Kdo přijde? Who's going to come?

55 Nemůžu přijet. I can't come.

56 Nebudu moci přijet. I won't be able to come.

57 Nemusí k tomu dojít. It doesn't have to happen.

58 Musíš tam chodit často? Do you have to go there often?

59 Nikdy tam nešel. He has never gone there.

60 Nemuseli jste mi to říkat. You didn't have to tell me.

61 Nechtěl jsem abys mu to řekla. I didn't want you to tell him.

62 Kdo tě poprosil abys mi to řekla? Who asked you to tell me?

63 Chtěl bys jim to říct? Would you like to tell them?

64 Neřekl jsem jim nic. I didn't tell them anything.

65 Měl bys to někomu říct. You should tell someone.

66 Nesmím ti to říct. I'm not allowed to tell you.

67 Řekněme mu to. Let's tell him.

68 Už jsem mu to řekl. I have told him (already).

69 Museli bychom jí to říct. We would have to tell her.

70 Nemohl jsem ti to říct. I couldn't tell you.

71 Řekneme ti to zítra. We'll tell you tomorrow.

72 Hodláte to někdy říct? Are you ever going to say it?

73 Řekl bys mi to? Would you tell me?

74 Neměli bychom to říkat. We shouldn't say it.

75 Chceme, abyste to řekli. We want you to say it.

76 Řeknu jí to příští týden. I'll tell her next week.

77 Už jsi to někomu řekl? Have you told anyone?

78 Musel jsem to říct. I had to say it.

79 Nehodlám to nikomu říkat. I'm not going to tell anyone.

80 Nesmíš to říct. You can't say it.

81 Kdy byste to chtěli říct? When would you like to say it?

82 Neříkejme to. Let's not say it.

83 Proč to chceš všem říkat? Why do you want to tell everyone?

84 Budeme to muset říct. We will have to say it.

85 Nemohl bych to nikomu říct. I wouldn't be able to tell anyone.

86 Neříkej mi to. Don't tell me.

87 Musím to říct? Do I have to say it?

88 Nebudu to moci říct. I won't be able to say it.

89 Říká to často? Does he say it often?

90 Nemusíš nic říkat. You don't have to say anything.

91 Kdy ti to řekl? When did he tell you?

92 Kdo ti to řekl? Who told you?

93 Musela to říct? Did she have to say it?

94 Neřekl bych to nikomu. I wouldn't tell anyone.

95 Kdy by chtěla, abych ti to řekl? When would she like me to tell you?

96 Myslím, že to neřekl. I don't think he said it.

97 Musí to tvůj bratr říkat všem? Does your brother have to tell everyone?

98 Komu chcete aby to řekla? Who do you want her to tell (it to)?

99 Nesměl bych to nikomu říct. I wouldn't be allowed to tell anyone.

100 Co bychom měli říct? What should we say?

101 Kdo to řekl? Who said it?

102 Mám to říct? Am I supposed to say it?

103 Říká mi to každý den. He tells me every day.

104 Co má říct? What is he supposed to say?

105 Co to říkáš? What are you saying?

106 Co řekneš? What are you going to say?

107 Myslím, že ti to nebude schopen říct. I don't think he'll be able to tell you.

108 Nesměla mi to říct. She wasn't allowed to tell me.

109 Ještě jsem to neřekl. I haven't said it yet.

110 Nehodlám to říct nikomu. I'm not going to tell anyone.

111 Kdo to řekne? Who's going to say it?

112 Nemůžu ti to říct. I can't tell you.

113 Nebudu vám to moci říct. I won't be able to tell you.

114 Proč to řekli? Why did they say it?

115 Musíš to říkat často? Do you have to say it often?

116 Nikdy to nikomu neřekl. He never told anyone.

117 Nemusel jsem to hledat. I didn't have to look for it.

118 Nechtěl jsem abys to slyšel. I didn't want you to hear it.

119 Chtěl bys to otevřít? Would you like to open it?

120 Nevěděl jsem to ale teď to vím. I didn't know that but now I do.

121 Měl bys to vidět. You should see it.

122 Nesmím tady zůstat. I can't stay here.

123 Ukažme jim to. Let's show them.

124 Už jsi tam někdy spal? Have you ever slept there?

125 Museli bychom to vzít. We would have to take it.

126 Nemohl jsem to zkusit. I couldn't try.

127 Vrátíme se večer. We will be back tonight.

128 Snědl bys to? Would you eat it?

129 Neměli bychom tady stát. We shouldn't stand here.

130 Chceme, abyste je pozvali. We want you to invite them.

131 Vysvětlím ti to příští měsíc. I'll explain it (to you) next month.

132 Musel jsem tam zastavit. I had to stop there.

133 Nehodlám mu děkovat. I'm not going to thank him.

134 Tady nesmíš čekat. You can't wait here.

135 Neplaťme za to. Let's not pay for it.

136 Proč chceš aby tam studovala? Why do you want her to study there?

137 Budeme tam muset žít. We will have to live there.

138 Nebyl bych schopen na to zapomenout. I wouldn't be able to forget it.

139 Neumírej. Don't die.

140 Nebudu moci to přinést. I won't be able to bring it.

141 Usmívá se ta žena často? Does the woman smile often?

142 Kdy to zavřela? When did she close it?

143 Musela to číst? Did she have to read it?

144 Neudělej to co jsem udělal já. Don't do what I did.

145 Kdy by chtěla, abych se k ní přidal? When would she like me to join her?

146 Myslím, že neodpověděl. I don't think he has answered.

147 Musí Paul ten dům prodat? Does Paul have to sell the house?

148 Kam chcete aby plavala? Where do you want her to swim?

149 Nesměl bych vyhrát. I wouldn't be allowed to win.

150 O čem bychom měli přemýšlet? What should we think about?

151 Kdo jej vybral? Who chose him?

152 Mám je potkat? Am I supposed to meet them?

153 Opakuje to každou hodinu. He repeats it every hour.

154 Kdo jim má zavolat? Who is supposed to call them?

155 Co to stavíš? What are you building?

156 Jak se chceš rozhodnout? How are you going to decide?

157 Myslím, že tam nebude schopen žít. I don't think he'll be able to live there.

158 Nikdy tomu nesměla věřit. She was never allowed to believe it.

159 Ještě jsem to nepoužil. I haven't used it yet.

160 Kdy přesně jsi to použil? When exactly did you use it?

161 Nehodlám jej poslouchat. I'm not going to listen to him.

162 Kdy se to stane? When is it going to happen?

163 Podle mě ještě neodešel. I don't think he has left.

164 Nebudu moci čekat. I won't be able to wait.

165 Proč se jim to nelíbilo? Why didn't they like it?

166 Musíš utrácet moc peněz? Do you have to spend a lot of money?

167 Nikdy nikoho nezabil. He has never killed anyone.

168 Co dělá tahle věc? What does this thing do?


Stáhnout ppt "Nemusel jsem tam jít. I didn't have to go there.."

Podobné prezentace


Reklamy Google