Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Biologie 19. století má dvě hvězdy první velikosti : Darwina a Mendela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Biologie 19. století má dvě hvězdy první velikosti : Darwina a Mendela."— Transkript prezentace:

1

2  Biologie 19. století má dvě hvězdy první velikosti : Darwina a Mendela

3

4  Narodil 20. července 1822 se v rodině zemědělců v Hynčicích  Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě.  V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě v Olomouci.  Později vstoupil do semináře augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor

5  Studoval ve Vídni a velmi se zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii  V pozdějším věku byl zvolen opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně  Zemřel 6. ledna 1884

6  V letech 1856-1863 věnoval křížení hrachu a sledování potomstva.  Zkoumal, jak se u dceřiných rostlin projevují různé vlastnosti rodičů.  Pěstoval rostliny po mnoho generací, vedl si přesné zápisky.  Na jejich základě vypracoval soubor pravidel objasňujících zákony dědičnosti

7  Shrnují pravidla, která se uplatňují při dědičnosti znaků pohlavím neovlivněných, které kódují geny náležícími k různým genovým vazebným skupinám.  1. Zákon o uniformitě hybridů  (Také První Mendelův zákon)  Křížíme-li dominantního homozygota s homozygotem recesívním, jsou jejich potomci F1 generace v sledovaném znaku všichni stejní. Reciproká křížení u jakýchkoliv jedinců F1 generace dávají shodné výsledky.  To znamená, že při křížení červenokvětých se žlutokvětými rostlinami můžeme dostat všechny červené, všechny žluté, výjimečně též například oranžové, ale nikdy ne část žlutých a část červených.  Je jedno, zda je dopraven pyl hrachu s kupříkladu červeným květem na hrách kvetoucí žlutě nebo naopak.

8 . Zákon o štěpení v potomstvu hybridů  Při křížení heterozygotů lze genotypy a fenotypy vzniklých jedinců vyjádřit poměrem malých celých čísel. Vzniká genotypový a fenotypový štěpný poměr.""  např. 1:2:1, 3:1,...  Menedlovy genotypové zákony . Zákon o samostatnosti alel  Genotyp je soubor samostatných genů určujících znaky. Každý znak je určen dvojicí samostaných alel.  2. Zákon o segregaci alel  Dvojice samostaných alel se při zrání rozcházejí a do každé gamety přechází jedna z obou alel. . Zákon o nezávislé kombinaci alel  Zákon o volné kombinovatelnosti alel s výjimkou genů ve vazbě  Vzájemným křížením polyhybridů (vícenásobných heterozygotních hybridů) vzniká genotypově i fenotypově nejednotné potomstvo s tolika kombinacemi genů, kolik je možných matematických kombinací mezi dvěma matematickými veličinami.

9

10  Později byla jeho experimentální data mnohokrát prověřována, protože se mnoha kritikům zdála až příliš přesná.  Své pokusy na rostlinách Gregor Johann Mendel přednesl v roce 1865 na setkání Brněnského přírodovědeckého spolku a následně publikoval v práci „Pokusy s rostlinnými hybridy“

11  Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20. století především W. Batesonem, který nechal přeložit Mendelovu práci do angličtiny.  Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody.

12  Na začátku 20.století byl uznán po dlouhé době a považován za pravého otce klasické genetiky.  Hana Keményová 4.B


Stáhnout ppt " Biologie 19. století má dvě hvězdy první velikosti : Darwina a Mendela."

Podobné prezentace


Reklamy Google