Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační společnost Od techniky k lidem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační společnost Od techniky k lidem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Informační společnost Od techniky k lidem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Informační společnost Rozvoj informačních technologií, jako jsou mobilní telefony, počítače či internet, má zásadní dopad na lidskou společnost. Změny jsou jak kvantitativní (množství informací, které je možné získat), tak kvalitativní (zcela nové oblasti a zdroje). Dopady jsou patrné na celou společnost v mnoha oblastech.

3 Oblasti změn Demokracie a politika Média a svoboda slova Etika Bezpečnost a ochrana soukromí Umění Socializace a komunikace Školství a vzdělávání a mnohé další…

4 Historie přenosu informací Starověk: Kouřové a světelné signály 1526 - 27 První pošty v Českém království 1844 Telegraf 1876 Telefon 1970 Mobilní telefon 1969 První experimenty s Internetem

5 Historie Internetu 1969 – Vytvořen ARPANET; první pokusy s přepojováním uzlů 1972 – První e-mailový program 1984 – Vyvinut DNS, k Internetu připojeno 1000 počítačů 1987 – Vzniká pojem „Internet“ 1991 – Nasazení WWW v laboratoři CERN 1996 – 55 milionů uživatelů 2006 – Více než miliarda uživatelů

6 Obecné změny I. Rychlost – v 18. stol. informace šíří pošta, v 19. stol. telegraf, na konci 20. stol. již Internet. Co do prodlev v přenosu je to cesta od řádu týdnů k sekundám. Množství přístupných informací – r. 1605 první tištěné noviny, dnes tisíce magazínů, novin a webů. Interakce se čtenářem – fenomén posledních deseti let.

7 Obecné změny II. Možnost verifikace a komparace informací (není jen jeden zdroj). Sociokulturní změny související jak s dějinnou linií, s rozvojem vědy a průmyslu, tak i s rychlejší a efektivnější komunikací. A mnohé další...

8 Jednotlivé vybrané oblasti změn

9 Senát USA

10 Demokracie a politika I. Internet umožňuje větší interakci a komunikaci mezi politiky, státní správou a občany. Velký úspěch slaví nejrůznější internetové petice. Možnosti e-governmentu spočívají v jednodušším přístupu k informacím i možnostem snazších referend či voleb prostřednictvím sítě, což zatím není příliš využíváno.

11 Demokracie a politika II. Internet umožňuje svobodně publikovat názory a získávat pro ně stoupence či čtenáře. Je poměrně obtížně regulovatelný (problémy kyberšikany či webů extremistů). Samostatná je ale otázka dohledatelnosti informací, na základě pozic ve vyhledávačích. Dohledat nezaindexovaná či filtrovaná data je značně obtížné.

12 K zamyšlení a diskusi Čteme to, co chceme číst, nebo to, co nám předloží vyhledávač (Seznam, Google...)? Proč jsou internetové petice tak úspěšné? Co vede lidi k tomu přidávat se k nim? Znáte příklad cenzury internetu státem? Uveďte příklady i způsoby. Lze přenášet principy demokratické společnosti do sociálních sítí či soukromých webů? Je internet svobodný a demokratický?

13 The New York Times

14 Média a svoboda slova I. Fenomén občanské žurnalistiky – obsah netvoří profesionálové, ale obyčejní lidé. Blogy jsou místem, kde je možné snadno publikovat své názory. Rychlejší informovanost o událostech, nové možnosti živých přenosů. Zpravodajství musí být rychlé, což má za následek problematickou verifikaci na straně vydavatele.

15 Média a svoboda slova II. Nejrychlejší informační kanál současnosti je „občanský“ Twitter. Klasická média se stále více stěhují na web a zpravodajství především přebírají a kompilují. Svoboda slova na internetu je relativní – Írán před časem blokoval některé weby, Čína cenzuruje internet dlouhodobě.

16 K zamyšlení a diskusi Žijeme ve svobodném světě se svobodným přístupem k informacím, nebo ve virtuální realitě vytvářené médii? Co je to Twitter, jak se používá a proč je nejrychlejším zpravodajským kanálem? Zkuste popsat specifika, výhody i nevýhody „občanské žurnalistiky“.

17 Immanuel Kant

18 Etika S rychlejším šířením informací souvisí také některé nové etické otázky. Jedna skupina je spojena s tím, co je a co není dobré a oprávněné publikovat; je důležitější veřejný zájem, právo na informace, nebo soukromí a důstojnost jednotlivce? Otázka nových „příležitostí“ ke kriminalitě.

19 K zamyšlení a diskusi Zkuste najít různé varianty konfliktů etických principů, které se promítají do oblasti šíření informací. Zkuste uvést příklady „nové kriminality“, které souvisí s internetem či rychlejším šířením informací. Podrobněji se tématu etiky na internetu věnuje: ČERNÝ, Michal. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Vybrané otázky internetové etiky“ [online]. 25. 06. 2009. [cit. 14. 09. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:.http://dum.rvp.cz/materialy/vybrane-otazky-internetove-etiky.html

20 Schéma fungování Firewallu

21 Bezpečnost a ochrana soukromí I. Kromě potřeby starosti o fyzickou bezpečnost se objevuje fenomén ochrany osobních dat, a to i ve virtuálním světě. Rozvíjí se nejrůznější formy útoků a snah o získání citlivých informací. Ochrana osobních údajů se stává jednou z personálních bezpečnostních požadavků.

22 Bezpečnost a ochrana soukromí II. Příští válečné konflikty možná budou vedeny prostřednictvím počítačových sítí, jak jsme byli svědky při nedávných počítačových útocích na Jižní Koreu, Gruzii či Litvu s Estonskem. Ochranu je nutno realizovat na všech úrovních a je nutné do ní intenzivně zapojovat také běžné uživatele, kterým ovšem zatím chybí dostatečné povědomí o celkových rizicích spojených s internetem.

23 K zamyšlení a diskusi Definujte rizika kyberterorismu a kyberválky (útoků prostřednictvím sítě). Jak je možné zvýšit bezpečnost osobních údajů na internetu? Lze definovat nějaké „desatero“ vhodného chování či vybavení? Najděte si informace o útocích na Jižní Koreu a zvažte, jaké následky by měly při delším trvání.

24 Pablo Picasso: Three Musicians

25 Umění I. Internet nabízí rozvoj zcela nových forem umění i oživení těch stávajících. Uživatelé mohou na díla reagovat komentáři, díla jsou snáze dostupná, a umožňují tak snadnější konzumaci alternativního umění i vyšší motivaci pro samotné umělce.

26 Umění II. Nové, čistě internetové formy umění, často pracují s interakcí mezi konzumentem a dílem, případně využívají data (slova, obrázky) generovaná třetí stranou a zasazují je do nového kontextu. Příkladem může být Born Magazine: Art and Literature Collaboration. Born Magazine: Art and Literature Collaboration

27 K zamyšlení a diskusi Jedná se skutečně o nové formy umění? Zkuste najít některé literární servery v ČR a diskutujte nad kvalitou náhodně vybraných děl. Zkuste vytvořit nějaké umělecké dílo (báseň, fotografii...) a vložit ho příslušné internetové umělecké komunitě k diskusi. Zvažte pak přínosnost a zajímavost této diskuse.

28 Síť Internet

29 Socializace a komunikace I. Zrychlení komunikace v posledních letech umožnilo větší globalizaci vztahů i obchodů, ale nese s sebou také rizika vzájemného odcizení. Socializace (= proces začlenění do společnosti) není již limitována určitou územní skupinu, ale zahrnuje také oblast virtuálního světa.

30 Socializace a komunikace II. Je zde otázka vztahu mezi navazováním přátelství fyzického a „facebookového“. Vzniká potřeba nových kompetencí k socializaci osob na internetu. Rozvoj možností distanční komunikace s sebou nese také rizika bezpečnostní; a to nejen v rovině odposlechů, ale také v rovině archivování komunikace.

31 K zamyšlení a diskusi Jaké nové vlastnosti či schopnosti musí mít osoba, aby mohla sociálně žít na komunitních webech? Čtete podmínky užívání sociálních webů či IM, které sami užíváte? Jaké komunitní weby používáte a proč? Jaká s sebou nesou rizika?

32 Clare College a Kings Chapel

33 Školství a vzdělávání I. Zrychlení výměny informací mělo za následek prudkou akceleraci vědy. Nové poznatky jsou rychle publikovány i formou populárně naučnou, takže se k nim dostane velmi rychle i široká veřejnost. IT umožnily efektivnější správu vlastního sebevzdělávání a usnadnily přístup k vzdělávacím materiálům.

34 Školství a vzdělávání II. E-learning umožňuje distanční výuku napříč kontinenty a výrazně rozšiřuje nabídku vzdělávání. Vzdělávací procesy mohou být díky IT daleko více zaměřeny na individuální potřeby jednotlivce. Rozvoj internetu umožnil daleko širší a rychlejší přístup i k informacím cizojazyčným. Otevírá se možnost efektivnější mezinárodní spolupráce i na úrovni SŠ.

35 K zamyšlení a diskusi Používáte e-learning? V čem spatřujete jeho výhody a nevýhody? Znáte nějakou internetovou knihovnu? Do jaké míry používáte internet k tvorbě projektů, referátů a dalších školních prací? Byl by pro vás nahraditelný jako zdroj dat?

36 Rozšiřující literatura ČERNÝ, Michal. Znáte své digitální stopy?. Lupa: server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-08-12]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Otázky internetové etiky I: pravdivost a důvěryhodnost. Dsl.cz: aDSL internet, vše o připojení k internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ČERNÝ, Michal. Otázky internetové etiky II: osobní údaje, svoboda. Dsl.cz: aDSL internet, vše o připojení k internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ČERNÝ, Michal. Kybernetická válka je reálnou hrozbou. Lupa.cz: server o českém Internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Hledání etického rozměru Internetu I. Lupa.cz: server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Hledání etického rozměru Internetu II. Lupa.cz: server o českém Internetu[online]. 2007 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Umění a web? Proč ne. Lupa.cz: server o českém Internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Vybrané otázky internetové etiky“ [online]. 25. 06. 2009. [cit. 14. 09. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:. ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. 1998, roč. VIII, č. 4, s. 1 - 6. ISSN 1212- 0901. Dostupný z WWW:.

37 Ilustrace Zdrojem všech ilustrací je Wikipedia.org (dostupné pod licencí Creative Commons): slide 9:. [Cit. 4.10.2010]. slide 13:. [Cit. 4.10.2010]. slide 17:. [Cit. 4.10.2010]. slide 20:. [Cit. 4.10.2010]. slide 24:. [Cit. 4.10.2010]. slide 28:. [Cit. 4.10.2010] slide 32:. [Cit. 4.10.2010].


Stáhnout ppt "Informační společnost Od techniky k lidem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google