Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AGENTURA CZECHINVEST 6. června 2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Ing. Petr Bernát Ředitel regionální pobočky pro Liberecký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AGENTURA CZECHINVEST 6. června 2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Ing. Petr Bernát Ředitel regionální pobočky pro Liberecký kraj."— Transkript prezentace:

1 AGENTURA CZECHINVEST 6. června 2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Ing. Petr Bernát Ředitel regionální pobočky pro Liberecký kraj

2 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest  státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Historický vývoj: Podpora přílivu investic 1993 1998 Zavedení investičních pobídek, Vývoj infrastruktury pro investory Podpora strategických služeb a technologických center 2002 2003 Podpora pro malé a střední podnikatele Změna zákona o investičních pobídkách 2007 2011

3 Hlavní aktivity agentury ╌ Investiční pobídky ╌ Podpora investorů ╌ AfterCare“ služby ╌ Rozvoj klastrů ╌ Rozvoj průmyslových zón ╌ Podpora malých a středních podniků ╌ Implementace dotačních programů ╌ Podpora a rozvoj dodavatelů ╌ Správa databáze podnikatelských nemovitostí ╌ Podpora akvizic (CzechLink) ╌ Rozvoj lidských zdrojů ╌ Rozvoj výzkumu a vývoje

4 www.czechinvest.org

5 Regionální kanceláře

6 Činnosti regionální kanceláře Pracovníci regionální kanceláře: ╌ Poskytují informace a zabezpečují služby agentury CzechInvest v daném regionu ╌ Konzultují se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje ╌ Pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu ╌ Podporují rozvoj podnikatelských nemovitostí a regeneraci brownfields ╌ Spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu Služby agentury CzechInvest jsou zdarma

7 Přehled služeb a produktů Operační program Podnikání a inovace Prioritní osaOblast podporyProgram 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE (technologické platformy) PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING

8 Aktuální přehled výzev Program podporyVyhlášenoAlokacePříjem RŽ Ukončení příjmu RŽ Příjem PŽ Ukončení příjmu PŽ Inovace — Patent Výzva II — prodloužení 1.9.201150 mil.1.9.201130.9.20121.9.20114.1.2013 Nemovitosti Výzva II — prodloužení 28.3.20121 mld. 11.6.2012 12h min. 18.6.2012, 12h max. 11.10.2012 1.8.2012 do 4 měsíců (od schválení RŽ či poč.příjmu PŽ - co nastane později) Marketing Výzva II — II. prodloužení 2.4.2012300 mil.2.5.201215.8.20121.6.2012 30.9.2012 Eko-energie Výzva III - prodloužení 2.5.2012 OZE: 500 mil. Úspory: 1 mld. OZE: 21.5.2012 od 12h; Úspory: 27.6.2012 od 12h OZE: 8.6.2012 12h Úspory: 4.7.2012 12h 9.7.201230.9.2012 Spolupráce – Technologické platformy (Výzva II – prodloužení) 30.3.201270 mil.2.4.201215.6.20121.6.201231.8.2012

9 Podporované aktivity Inovace – Ochrana práv průmyslového vlastnictví („Patent“) ╌ náklady na patentové zástupce, překlady a správní poplatky při získání patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek Nemovitosti ╌ rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt o podlahové ploše min. 500 m 2 ; příprava investiční zóny; výstavba nájemního objektu (pouze pro ÚSC) Marketing ╌ účast podnikatelů na veletrzích v zahraničí, doprava exponátů, cizojazyčné propagační materiály v souvislosti s veletrhy Eko-energie ╌ zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) a využití obnovitelných zdrojů energie (MVE) Spolupráce – Technologické platformy ╌ podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení => zkvalitnění vazeb mezi podnikatelskou sférou, výzkumem a VŠ, podpora inovací

10 Přehled služeb a produktů Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ╌ Program EDUCA - přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektu ve vybraných CZ-NACE a prostřednictvím specifického vzdělávání zvyšovat kvalifikační úroveň, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů Program GESHER / MOST ╌ Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Tento program je určen na podporu účasti českých podniků všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

11 Přehled služeb a produktů Projekt CzechEkoSystem ╌ Cílem projektu CzechEkoSystem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt CzechAccelerator ╌ Projekt je zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků (z oblasti biotechnologie, IT, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnolgie a přesného strojírenství) na zahraničních trzích. Cílem projektu je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci jejich vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí je i nabídka podpory v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu.

12 Přehled služeb a produktů Projekt CzechLink ╌ Projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky. Sektorová databáze dodavatelů ╌ Sektorová databáze slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice. Každý sektor je přehledně rozdělen do specifických třídících kritérií a dále lze dodavatele vyhledávat dle umístění jejich společnosti a prostřednictvím fulltextu.

13 Přehled služeb a produktů Databáze nemovitostí ╌ Databáze podnikatelských nemovitostí v České republice, jejímž prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům. Národní databáze brownfieldů ╌ Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů. Cílem je nálézt a popsat nevyužívaná nebo nepříliš efektivně využívaná území, a získané informace využít pro přípravu dalších projektů a dokumentů zabývajících se řešením jejich obnovy. Národní databáze brownfieldů pomáhá pro takové lokality najít optimální využití. Podporuje investice v oblasti podnikání, bydlení, zábavních aktivit a podobně.

14 Přehled služeb a produktů Investiční pobídky – zpracovatelský průmysl ╌ Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 100 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platné od 2. července 2007. Mezi nabízené pobídky patří: ╌ Sleva na dani z příjmů právnických osob (částečná / úplná) ╌ Hmotná podpora vytvářených pracovních míst ╌ Hmotná podpora na školení a rekvalifikace

15 Regionální kancelář pro Liberecký kraj Nám. Dr. E. Beneše 4/12 460 01 Liberec Tel: 482 710 065 Email: liberec@czechinvest.org@czechinvest.org Web: www.czechinvest.org/liberecky-kraj

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "AGENTURA CZECHINVEST 6. června 2012 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Ing. Petr Bernát Ředitel regionální pobočky pro Liberecký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google