Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí barokní literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí barokní literatura"— Transkript prezentace:

1 Domácí barokní literatura
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Domácí literatura (od 60. let 17. stol. do 70. let 18. stol.)
Literární tvorbu nepříznivě ovlivnilo oslabené postavení češtiny. Ustupovala němčině (po bitvě na Bílé hoře byla němčina v úřední oblasti zrovnoprávněná, ve skutečnosti byla upřednostňovaná). Bílá hora – vrchol návrší s památníkem

3 - důležitý nástroj rekatolizace
Oficiální literatura - důležitý nástroj rekatolizace Bedřich Bridel ( ) - člen jezuitského řádu - vyučoval poetiku a rétoriku - řídil jezuitskou tiskárnu v Klementinu - posledních 15 let svého života působil jako misionář na Čáslavsku - zemřel v Kutné Hoře na mor, pomáhal ošetřovat nemocné B. Bridel - misionář

4 Co Bůh? Člověk? Kdokolivěk? Co já? Co ty? Bože svatý? Já hřích, pych, lest: tys sláva, čest. Já hnis, vřed, puch: tys čistý duch. Tak, jak mohu, o mém Bohu zpívám, vzdychám i pospíchám k nohám padám, chvály skládám, jak i první, tak v poslední okamžení… Co Bůh? Člověk? - reflexivní básnická skladba - vrcholné dílo české barokní lyriky

5 Já jsem pařez, mech shnilý, všecken tvrdý a zdubělý, z hliny ruce slepily mě tvé, tupý, neumělý: tys pevnost hlubokosti, podpora, jsi země svatá, duch světa od věčnosti, všech všudy věcí podstata. Kapka rosy tekoucí, krůpěje ranní, jedinká, prázdný ořech padoucí, pomíjející bublinka: tys pak slunce bez rána, mou nádobu naplňuješ, jenž tebou bývá plná, s ní se sám obveseluješ. Já jsem bída neřestí, chudoba, samé žebrání: tys poklad, pouhé štěstí, všeho dobrého oplejvání, tys původ všeho dobrého, tys poklad velmi podivný. Já kořen všeho zlého, mrzký, nestálý, pochybný. Co teď, co budoucího, ty jsi všeho povědomý, já jsem srdce tupýho, sám svého nepovědomý. Tys smysl, rada všeho, neomylná prozřetelnost: já pak pychu zlostného všecka všudy ošemetnost… O čem skladba pojednává ? Jak vyznívá?

6 prvního v Čechách poustevníka - prozaicko-veršovaná legenda
Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka - prozaicko-veršovaná legenda Ilustrace k Bridelově legendě

7 Adam Michna z Otradovic (1600?-1676?)
- skladatel, autor písňových textů - varhaník v Jindřichově Hradci - inspiraci hledá v lidovém prostředí - láska k náboženským postavám vyjádřena tak, jako by se jednalo o obyčejné lidi Česká mariánská muzika, radostná i žalostná - kancionál - písně věnované Panně Marii - jedna z nejpůvabnějších písní Chtíc, aby spal - později zlidověla

8 Nynej, ta jest matky žádost, holubičko, nynej všech anjelů radost,
Chtíc, aby spal Nynej, ta jest matky žádost, holubičko, nynej všech anjelů radost, má perličko: slávu, chválu vždy nabudeš od mamičky, když se vyspíš, jíst budeš med včeličky. Osladímť ním tvou kašičku k tvé libosti, otevřeš, vím, svou hubičku k té sladkosti. Nynej, ráje mého kvítku, rozmarýne: z tebeť sobě dělám kytku, jež nezhyne… Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi matka, jež ponocovala, miláčkovi: Nynej, rozkošné děťátko, synu boží, nynej, nynej, nemluvňátko, světa zboží! Tobě lůžko jsem ustlala, Spasiteli, tvory k tvé chvále svolala, Stvořiteli. Nynej, kráso a koruno svrchovaná, nynej, milující ceno vinšovaná! Objevuje se v písní kontrast, který je typický pro barokní literaturu?

9 Bohuslav Balbín ( ) - stěžejní představitel pobělohorského dějepisectví - narodil se v Hradci Králové - byl členem jezuitského řádu - působil jako učitel na řádových školách - ve čtyřiceti letech byl nucen pedagogickou dráhu ukončit - odešel z Prahy, žil v různých jezuitských rezidencích v Čechách i na Moravě (pobýval i v Kostelci a Častolovicích), zůstal v Klatovech - pro své vlastenecké smýšlení byl podezírán z protivládních názorů

10 Rozmanitosti z historie Království českého
- monumentální latinsky psané dílo (mělo mít 20 svazků, dopsáno bylo 10) - faktograficky bohatá vlastivěda - součástí je spis Učené Čechy - zachycení vývoje české vzdělanosti, zejména literární Alegorická mapa Čech v podobě růže

11 Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého
(Balbínova obrana) - nejslavnější, latinsky psané dílo - vyjadřuje myšlenku práva národa na vlastní jazyk - obhajuje češtinu jako kultivovaný jazyk využitelný ve všech oblastech písemnictví - dílo bylo vydáno až v době národního obrození F. M. Pelclem

12 - kazatel, misionář, jezuita
Antonín Koniáš ( ) - kazatel, misionář, jezuita Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající - soupis zakázaných knih; obsahuje 1233 titulů Sám Koniáš zlikvidoval asi knih, asi polovina byla českých; jednalo se většinou o brakovou literaturu, dobovou pornografii, laciné mastičkářské sešitky. Spáleny byly i nekatolické postily, kancionály, bible. Bratrský kancionál

13 Domácí barokní literatura
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Hánová, Eva a kol.: Odmaturuj z literatury. DIDAKTIS, Brno 2002 Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. O.K.- Soft, Sokolov 2002 Soukal, Josef: Čítanka pro 1. ročník středních odborných škol. SPN, Praha 2000 Soukal, Josef a kol: Literatura pro 1. ročník SOŠ. SPN, Praha 2000 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1. SPN, Praha 2006 Štemberková, Marie: Ilustrované dějiny, literatura v českých zemích. Fragment 2000 D:\eučebnice literatury\eul\baroko_cechy.html


Stáhnout ppt "Domácí barokní literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google