Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím)"— Transkript prezentace:

1 Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím)
Jiří Čtyroký, Lukáš Lébr, Věra Faktorová Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Rylek Hydrosoft Veleslavín, s.r.o

2 Co je PDÚ Proces Disponování Územím
informační systém pro evidenci správních dokumentů územního a stavebního řízení Obsah dat územní rozhodnutí a související dokumenty dokumenty sloučeného územního a stavebního řízení + související dok. Uživatelé systému odbory MHMP (cca 3) – vydávání ÚR, odvolací orgán stavební úřady MČ (22) – vydávání ÚR a SP ÚRM – evidenční pracoviště, správa systému

3 Uživatelé a dokumenty PDÚ
cca dokumentů k PDÚ

4 Průběh vývoje systému 80. léta: založení prvních databázových systémů (DRS) 1996 : vznik PDÚ – pro odbor územního rozhodování MHMP databáze INFORMIX, zpracovatel TechnoCentrum, s.r.o. desktop klienti, centrální správa 1997 : podpora lokalizace GIS (ArcView 2.0 extension) SHP (body, linie, plochy) vrstvy 2001 : agenda územního řízení převedena do kompetence městských částí hl. m. Prahy (22 nových subjektů) jednoduchá intranetová aplikace pro vyhledávání databázových údajů o ÚR 2003: zrušení odboru územního rozhodování správa PDU přesunuta do ÚRM nezbytnost zásadní inovace systému: Analýza uživatelských požadavků příprava zadání nového systému zprovoznění mapové služby v rámci intranetu MHMP 2005: vývoj nového systému technologická příprava (leden – červen) výběrové řízení (červenec) start projektu (září), zpracovatel Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 2006: start nové aplikace (červen)

5 Modernizace systému PDÚ
Cíle projektu zefektivnění datových toků významné zjednodušení systému z hlediska správy a údržby rozšíření kolekce sledovaných dokumentů zvýšení množství informací pro koncového uživatele Přínosy pro koncového uživatele rozšíření typů dokumentů o sloučená stavební a územní řízení vyšší spolehlivost údaje o aktuální platnosti dokumentů (v souvislosti s efektivnějším získáváním údajů o vydání stavebního povolení k ÚR) dostupnost základní grafické lokalizace sloučených ÚR a SP v mapovém projektu rozšíření sledovaných údajů o situační výkres vybraných (větších) ÚR v podobě naskenovaného rastrového obrázku nové možnosti generování výstupních sestav a statistik (podle lokality, období, funkce, ...)

6 Principy Centrální databáze Distribuovaná správa Typy dat:
místa vzniku rozhodnutí jsou zodpovědná za aktualizaci své části evidence Typy dat: identifikační a statistické údaje texty rozhodnutí (RTF Blob) situační výkresy (skenovaná rastrová data) grafická lokalizace (GIS ArcSDE data) Provoz systému nesmí znamenat nárůst agendy stavebních úřadů Provoz systému musí mít minimální nároky na správce IT

7 situační výkresy (rastr)
Obsah databáze PDÚ územní rozhodnutí informace o vydání stavebního povolení k ÚR odvolání v I. a II. st. ostatní související dokumenty sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení vybrané související dokumenty identifikační a statistické údaje texty rozhodnutí (RTF) grafická lokalizace situační výkresy (rastr)

8 Technologie 3 vrstvá architektura: xPDU (těžký klient) – ve vývoji
těžký klient – aplikační server – databázový server klient a aplikační server – samostatné řešení (aplikační server využívá komponet Hydrosoft WebMap) databázový server – ORACLE 10g xPDU (těžký klient) – ve vývoji desktop řešení modulární systém škálovatelnost podle typu uživatele veškerá funkcionalita integrována iPDU (internetový klient) – v provozu lehký klient pro vyhledávání a výstupy z databáze využívá ArcIMS, T-wist jádro a samostatné PHP části Databáze Oracle Aplikační server xPDÚ těžký klient xPDÚ těžký klient xPDÚ těžký klient iPDÚ lehký klient

9 Role uživatelů systému
Stavební úřady MČ všechny: zasílají papírové kopie relevantních dokumentů ÚRM zasílají elektronické kopie textů rozhodnutí ÚRM k dispozici pro prohlížení intranetová služba PDÚ k dispozici xPDÚ pro provádění výběrů a výstupů a ověření výpočtu právních mocí po individuální dohodě: vkládají elektronické kopie textů rozhodnutí do xPDÚ on-line výměna dat mezi spisovou službou SÚ a PDÚ OST MHMP vkládá údaje o odvolacích řízeních v I. i II. stupni vkládá údaje potřebné pro výpočet právní moci zasílá papírové kopie relevantních dokumentů ÚRM vkládá elektronické kopie textů rozhodnutí do xPDÚ k dispozici xPDÚ pro provádění speciálních výběrů a výstupů ÚRM vkládá údaje o územních rozhodnutích, jejich změnách a souvisejících dokumentech včetně grafické lokalizace vkládá údaje o sloučených územních a stavebních povoleních a souvisejících dokumentech vkládá elektronické kopie textů dokumentů zaslaných MČ do xPDÚ provozuje xPDÚ provozuje iPDÚ

10 Fyzický oběh dokumentů
OST MHMP Stavební úřad MČ Podatelna Centrální evidence ARCHIV ÚRM

11 Elektronický tok dat Aplikační server OST MHMP Stavební úřad MČ
Texty ÚR xPDÚ těžký klient MHMP iPDÚ lehký klient iPDÚ lehký klient xPDÚ těžký klient MČ Podatelna Spis. služba SÚ VITA (VERA) XML dávka xPDÚ těžký klient ÚRM Centrální evidence Aplikační server Databáze Oracle ÚRM

12 Technologie Instalace klientské aplikace Použitá síťová technologie
jediný exe-soubor bez potřeby speciální instalace žádné zápisy do systémového registru Windows snadná automatizovaná aktualizace velmi snadná konfigurace Použitá síťová technologie běžné TCP/IP spojení (koncový klient na aplikační server, 1 port) odpadá nutnost instalací specializovaných klientů (Oracle, SDE apod.) komprese dat, optimalizace síťové zátěže (i za provozu) Bezpečnost bezpečné přenášení hesla – systém challenge snadné nasazení šifrování dle potřeby – OpenSSL 3

13 Ukázka “těžkého” klienta xPDU

14 Stav systému – internetová prezentace

15 Stav systému - návaznost na prezentaci ÚPn
wgp.urhmp.cz

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím)"

Podobné prezentace


Reklamy Google