Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.3.2006 Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím) Jiří Čtyroký, Lukáš Lébr, Věra Faktorová Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.3.2006 Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím) Jiří Čtyroký, Lukáš Lébr, Věra Faktorová Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš."— Transkript prezentace:

1 27.3.2006 Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím) Jiří Čtyroký, Lukáš Lébr, Věra Faktorová Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Rylek Hydrosoft Veleslavín, s.r.o

2 27.3.2006 Co je PDÚ Proces Disponování Územím informační systém pro evidenci správních dokumentů územního a stavebního řízení Obsah dat územní rozhodnutí a související dokumenty dokumenty sloučeného územního a stavebního řízení + související dok. Uživatelé systému odbory MHMP (cca 3) – vydávání ÚR, odvolací orgán stavební úřady MČ (22) – vydávání ÚR a SP ÚRM – evidenční pracoviště, správa systému

3 27.3.2006 Uživatelé a dokumenty PDÚ PDÚ cca 30 000 dokumentů k 20.3.2006

4 27.3.2006 Průběh vývoje systému 80. léta: založení prvních databázových systémů (DRS) 1996 : vznik PDÚ – pro odbor územního rozhodování MHMP –databáze INFORMIX, zpracovatel TechnoCentrum, s.r.o. –desktop klienti, centrální správa 1997 : podpora lokalizace GIS (ArcView 2.0 extension) –SHP (body, linie, plochy) vrstvy 2001 : agenda územního řízení převedena do kompetence městských částí hl. m. Prahy (22 nových subjektů) –jednoduchá intranetová aplikace pro vyhledávání databázových údajů o ÚR 2003: zrušení odboru územního rozhodování –správa PDU přesunuta do ÚRM –nezbytnost zásadní inovace systému: Analýza uživatelských požadavků příprava zadání nového systému –zprovoznění mapové služby v rámci intranetu MHMP 2005: vývoj nového systému –technologická příprava (leden – červen) –výběrové řízení (červenec) –start projektu (září), zpracovatel Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 2006: start nové aplikace (červen)

5 27.3.2006 Modernizace systému PDÚ Cíle projektu –zefektivnění datových toků –významné zjednodušení systému z hlediska správy a údržby –rozšíření kolekce sledovaných dokumentů –zvýšení množství informací pro koncového uživatele Přínosy pro koncového uživatele –rozšíření typů dokumentů o sloučená stavební a územní řízení –vyšší spolehlivost údaje o aktuální platnosti dokumentů (v souvislosti s efektivnějším získáváním údajů o vydání stavebního povolení k ÚR) –dostupnost základní grafické lokalizace sloučených ÚR a SP v mapovém projektu –rozšíření sledovaných údajů o situační výkres vybraných (větších) ÚR v podobě naskenovaného rastrového obrázku –nové možnosti generování výstupních sestav a statistik (podle lokality, období, funkce,...)

6 27.3.2006 Principy Centrální databáze Distribuovaná správa –místa vzniku rozhodnutí jsou zodpovědná za aktualizaci své části evidence Typy dat: –identifikační a statistické údaje –texty rozhodnutí (RTF Blob) –situační výkresy (skenovaná rastrová data) –grafická lokalizace (GIS ArcSDE data) Provoz systému nesmí znamenat nárůst agendy stavebních úřadů Provoz systému musí mít minimální nároky na správce IT

7 27.3.2006 Obsah databáze PDÚ identifikační a statistické údajetexty rozhodnutí (RTF) situační výkresy (rastr)grafická lokalizace územní rozhodnutí informace o vydání stavebního povolení k ÚR odvolání v I. a II. st. ostatní související dokumenty sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení vybrané související dokumenty

8 27.3.2006 Technologie 3 vrstvá architektura: těžký klient – aplikační server – databázový server klient a aplikační server – samostatné řešení (aplikační server využívá komponet Hydrosoft WebMap) databázový server – ORACLE 10g xPDU (těžký klient) – ve vývoji desktop řešení modulární systém škálovatelnost podle typu uživatele veškerá funkcionalita integrována iPDU (internetový klient) – v provozu lehký klient pro vyhledávání a výstupy z databáze využívá ArcIMS, T-wist jádro a samostatné PHP části Databáze Oracle xPDÚ těžký klient iPDÚ lehký klient Aplikační server xPDÚ těžký klient xPDÚ těžký klient

9 27.3.2006 Role uživatelů systému Stavební úřady MČ všechny: –zasílají papírové kopie relevantních dokumentů ÚRM –zasílají elektronické kopie textů rozhodnutí ÚRM –k dispozici pro prohlížení intranetová služba PDÚ –k dispozici xPDÚ pro provádění výběrů a výstupů a ověření výpočtu právních mocí po individuální dohodě: –vkládají elektronické kopie textů rozhodnutí do xPDÚ –on-line výměna dat mezi spisovou službou SÚ a PDÚ OST MHMP –vkládá údaje o odvolacích řízeních v I. i II. stupni –vkládá údaje potřebné pro výpočet právní moci –zasílá papírové kopie relevantních dokumentů ÚRM –vkládá elektronické kopie textů rozhodnutí do xPDÚ –k dispozici xPDÚ pro provádění speciálních výběrů a výstupů –k dispozici pro prohlížení intranetová služba PDÚ ÚRM –vkládá údaje o územních rozhodnutích, jejich změnách a souvisejících dokumentech včetně grafické lokalizace –vkládá údaje o sloučených územních a stavebních povoleních a souvisejících dokumentech –vkládá elektronické kopie textů dokumentů zaslaných MČ do xPDÚ –provozuje xPDÚ –provozuje iPDÚ

10 27.3.2006 Fyzický oběh dokumentů ARCHIV Podatelna OST MHMPStavební úřad MČ Centrální evidence ÚRM

11 27.3.2006 Elektronický tok dat Databáze Oracle xPDÚ těžký klient ÚRM OST MHMP Stavební úřad MČ Centrální evidence iPDÚ lehký klient Aplikační server iPDÚ lehký klient Podatelna Texty ÚR e-mail xPDÚ těžký klient MČ xPDÚ těžký klient MHMP ÚRM Spis. služba SÚ VITA (VERA) XML dávka

12 27.3.2006 Technologie Instalace klientské aplikace –jediný exe-soubor bez potřeby speciální instalace –žádné zápisy do systémového registru Windows –snadná automatizovaná aktualizace –velmi snadná konfigurace Použitá síťová technologie –běžné TCP/IP spojení (koncový klient na aplikační server, 1 port) –odpadá nutnost instalací specializovaných klientů (Oracle, SDE apod.) –komprese dat, optimalizace síťové zátěže (i za provozu) Bezpečnost –bezpečné přenášení hesla – systém challenge –snadné nasazení šifrování dle potřeby – OpenSSL 3

13 27.3.2006 Ukázka “těžkého” klienta xPDU

14 27.3.2006 Stav systému – internetová prezentace http://wgp.urhmp.cz/ost/pdu/

15 27.3.2006 Stav systému - návaznost na prezentaci ÚPn wgp.urhmp.cz

16 27.3.2006 Děkuji za pozornost ctyroky@urm.mepnet.cz


Stáhnout ppt "27.3.2006 Evidence územně správních dokumentů (PDÚ - Proces disponování územím) Jiří Čtyroký, Lukáš Lébr, Věra Faktorová Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google