Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program konzultací z HP – Doktorandské studium ESF MU Brno¸ jaro 2007 1. Nová politická ekonomie Politické trhy, Selhání státu, Model zastupování, Politická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program konzultací z HP – Doktorandské studium ESF MU Brno¸ jaro 2007 1. Nová politická ekonomie Politické trhy, Selhání státu, Model zastupování, Politická."— Transkript prezentace:

1 Program konzultací z HP – Doktorandské studium ESF MU Brno¸ jaro 2007 1. Nová politická ekonomie Politické trhy, Selhání státu, Model zastupování, Politická rizika Politická rizika 2. Institucionální kvalita Komparativní ekonomie, Kvalita správy, Podmínky podnikání, Konkurenceschopnost Podmínky podnikání, Konkurenceschopnost 3. Institucionální podmínky Regulace, Byrokracie, Zájmové skupiny, Korupce 4. Závěrečná konzultace, test

2 Program konzultací z HP – Doktorandské studium ESF MU Brno¸ jaro 2007 Podmínky zkoušky :  Seminární práce – viz pokyny  Test – esej  Alternativně – „významový překlad“ textu z programu konzultací

3 Nová politická ekonomie ekonomická teorie politiky Nová politická ekonomie  Politické trhy  Selhání státu  Model zastupování  Politická rizika

4 Nová politická ekonomie politické trhy Východisko – teorie veřejné volby  Užití ekonomických teorií a nástrojů do rozhodování v politických institucích (Buchanen 1978)  Studium politického trhu (Johnson 1991)  Studium politických mechanismů a institucí, které omezují chování politiků (McNutt 1996)  Zaměřuje se na studium demokratických režimů, ústav, legislativní proces, na chování zájmových skupin, politických stran a byrokracie (Padro, Schneider 1996)  Ekonomické studium netržního rozhodování (Mueller 2003)

5 Nová politická ekonomie politické trhy  Primární politický trh Trh mezi politiky a občany – veřejné politiky usilují o hlasy v průběhu voleb – teorie PEC  Trh administrativních opatření Trh mezi politiky a byrokracií – model zastupování  Trh exekutivní politiky Trh mezi exekutivními politiky a skupinami ovlivněnými politikou. Komoditou jsou legislativní opatření a jejich dopad – mezi volbami

6 Interakce mezi tržními a netržními aktéry DomácnostiFirmy Vláda Byrokracie

7 Nová politická ekonomie klasifikace selhání státu (M.Gregor) 1.Podněty k politické participaci a informovanosti 2.Nestabilita hlasovacích procedur 3.Nedokonalá soutěž 4.Politické renty 5.Vliv zájmových skupin 6.Dobývání renty

8 Nová politická ekonomie selhání státu 7. Dynamická neoptimalita 8. Efekt záklopky – nepružnost zdola 9. Byrokracie 10. Krátkozraké fiskální chování 11. Judikatura jako zájmová skupina 12. Transakční náklady – ekonomie reforem

9 Model zastupování Zobecnění problému zastupovaný-zástupce (principal-agent) –Zastupovaný deleguje na zástupce část rozhodovacích pravomocí –Zástupce vykonává činnost jejíž výsledek (zisk) se dělí mezi zastupovaného a zástupce –Vyjednávání probíhá v podmínkách nejistoty –Zástupce jedná ve vlastním zájmu (využívá asymetričnosti informací)

10 Model zastupování Koncept modelu zastupování je spojen s pojmem asymetrických informací a morálním hazardem.  Asymetrická informace znamená, že jeden subjekt má úplnější informace než subjekt druhý a tím dochází k výhodnějšímu postavení při vyjednávání.  Morální hazard vzniká tehdy, když činnost jednoho subjektu (informovaného) vede ke snižování užitku jiného subjektu (neinformovaného) a původce nenese následky svého působení  V politických procesech (u netržního rozhodování) jde u asymetrické informace o to, že jeden ze subjektů procesu vyjednávání (dosahování konsensu) má informační převahu, kterou dokáže využít pro zvýšení své renty  Problém morálního hazardu je problémem širším. Původní mikroekonomický koncept se omezoval na možnosti zneužití asymetrických informací, v současnosti se tento termín vžil pro (v podstatě libovolné) chování politiků nenesoucích následky svých rozhodnutí.

11 Nová politická ekonomie politická rizika  Proč se zabývat politickými riziky  Co vše patří do politických rizik  Přístupy k politickému riziku  Metody analýzy  Political Risk Service Group – indexy PR

12 Simonova všeobecná struktura politického rizika Faktory na makroekonomické úrovni Faktory na mikroekonomické úrovni Společenské Vládní (politické) SpolečenskéVládní Vnitřní Revoluce Občanské války Převraty Znárodnění Byrokracie Legislativa Stávky a jiné formy protestu Regulace Kontrola cen Vnější Světové veřejné mínění Změny v aliancích Zahraniční konkurence Obchodní protekcionis mus Pramen: Simon (1984), s. 32, vlastní úprava.

13 V současnosti můžeme definovat celkem čtyři obecné přístupy k riziku : Technický, založený na pravděpodobnosti a četnosti výskytu rizikových událostí, Ekonomický, založený na srovnávání užitků a ztrát spojených s výskyty rizika Psychologický, založený na individuálním vnímání – rizika jsou produktem lidských rozhodnutí jak na trhu tak v politice, Sociologický, popisující změny ve společnosti mající za následek skutečnost, že převážná část rizik je produktem lidských rozhodnutí včetně ovlivnění zájmovými skupinami.

14 Hodnocení politického rizika (Political Risk Rating - PRR)  obsahuje 12 různých ukazatelů, které zahrnují politické a sociální aspekty.  Každý ukazatel má určenu maximální číselnou hodnotu (rizikové body), která při vysokém počtu bodů indikuje nízké potencionální riziko, zatímco nízké hodnoty (0) indikují vysoké potencionální riziko.  Hodnocení politického rizika se provádí na základě subjektivních analýz a přístupných informací, zatímco hodnocení finančního a ekonomického rizika se provádí výhradně na základě objektivních dat.  K zajištění konzistence mezi zeměmi i v čase jsou body přidělovány na základě předem určených otázek pro každou složku rizika. Žák M. : Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a EU, PE 1/2005 str. 3- 30 Žák M. : Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a EU, PE 1/2005 str. 3- 30

15 Oblasti politického rizika (celkový počet bodů = 100) AStabilita vlády12 BSocioekonomické podmínky12 CInvestiční profil12 DVnitřní konflikty12 EVnější konflikty12 FKorupce6 GRole armády v politice6 HNáboženské napětí6 IPrávo a pořádek6 JEtnické napětí6 KDemokratická odpovědnost6 LKvalita byrokracie4

16 Projekt Goverment Matters  Je projektem WB zabývající se kvalitou správy (governance)  V projektu GM sleduje WB od roku 1998 ve dvouletých intervalech následující oblasti : –Jak jsou vlády vybírány a obměňovány (kvalita politických procesů) –Jak vlády formulují a realizují své politiky ( schopnost vlády) –Jak jsou vládní opatření vnímána (institucionální interakce)  Každá z těchto oblastí je hodnocena dvojicí ukazatelů : –Kvalitu politických procesů ukazateli DEMOKRACIE a POLITICKÉ STABILITY –Schopnost vlády ukazateli VÝKONNOSTI VLÁDY a REGULAČNÍ KVALITY –Institucionální interakce ukazateli PRÁVNÍHO ŘÁDU a KONTROLY KORUPCE  Data jsou tvořena agregací z několika set dílčích ukazatelů a nabývají hodnot od – 2,5 (nejhorší výsledek) do + 2,5 ( nejlepší výsledek) Poznámka : V dalším textu pracujeme se SOUHRNNÝM UKAZATELEM INSTITUCIONÁLNÍ KVALITY jako průměrem ze všech šesti ukazatelů a s procentem vládních výdajů ve vztahu k HDP V dalším textu pracujeme se SOUHRNNÝM UKAZATELEM INSTITUCIONÁLNÍ KVALITY jako průměrem ze všech šesti ukazatelů a s procentem vládních výdajů ve vztahu k HDP

17 Projekt Goverment Matters výstupy projektu pod názvem Governance Matters (Kaufmann, Kraay, Zoido-Lobatón, 1999a, 2002)  Kvalita demokracie  Politická nestabilita a násilí  Schopnost vládnutí  Regulační zatížení  Kontrola korupce  Kvalita právního řádu

18 Hodnocení politického rizika a jeho oblastí na sledovaném souboru zemí (2002) BELDANFINFRAIRSITALUCNEMNIZPORRAKŘECŠPAŠVEVBREU 8292937987809288978985,58082889087 PRABCDEFGHIJKLRA Česká republika 74,07,0 8,011,09,04,06,0 5,03,05,03,06 Bulharsko 65,56,52,010,0 9,02,05,0 4,05,0 2,010 Estonsko 77,010,06,09,011,010,06,05,0 4,03,05,03,03 Litva 66,09,04,07,09,010,03,05,0 4,03,05,02,09 Lotyšsko 68,010,04,07,010,09,03,05,0 3,05,02,07-8 Maďarsko 75,07,06,09,011,010,03,06,05,04,0 6,04,05 Polsko 76,09,05,09,0 11,03,06,05,04,06,0 3,04 Rumunsko 68,011,03,07,09,011,03,05,04,0 6,01,07-8 Slovensko 79,010,07,08,011,0 4,06,05,04,0 6,03,02 Slovinsko 80,010,05,010,011,0 4,05,06,05,0 3,01 Max. počet bodů 10012 6666664


Stáhnout ppt "Program konzultací z HP – Doktorandské studium ESF MU Brno¸ jaro 2007 1. Nová politická ekonomie Politické trhy, Selhání státu, Model zastupování, Politická."

Podobné prezentace


Reklamy Google