Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedum y.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Marcela Chovancová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedum y.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Marcela Chovancová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedum y.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Marcela Chovancová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuRG Afriky – práce dětí, fair trade Stupeň a typ vzděláváníSŠ - Gymnázium Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor 79-41-K/41 Tematický okruh Regionální geografie Afriky, Antarktidy a Oceánie Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 3. ročník Anotace Žáci se blíže seznámí s obecnými charakteristikami a dají si do souvislostí již dříve získané poznatky Vybavení, pomůckyatlas Klíčová slovaAfrika, práce dětí, fair trade Datum5.2.2014 RG AFRIKY – PRÁCE DĚTÍ, FAIR TRADE

2 Dětská práce je definována jako práce vykonávaná dítětem mladším 18 let. O dětské práci hovoříme, pokud děti pracují na úkor svého vzdělání. Nezáleží přitom, jestli dítě za práci pobírá mzdu nebo ne, jestli pracuje „pouze“ v domácnosti nebo jestli vykonává nebezpečný druh práce. Jedno ze sedmi dětí na světě musí pracovat. Celkově se jedná o 218 milionů dětských pracovníků, kteří místo toho, aby chodili do školy, pracují. Největší podíl pracujících dětí je v subsaharské Africe. Například v Mali je zaměstnáno až 63 procent všech dětí. RG AFRIKY – PRÁCE DĚTÍ

3 Typy dětské práce: Nejhorší formy dětské práce – zahrnují prostituci, pornografii a obchod s narkotiky. Obchod s dětmi – trochu jiná kategorie dětské práce než ostatní - odkazuje na proces, kdy je dítě za úplatek nebo z jiného důvodu předáno další osobě, u které potom pracuje nebo je jinak zneužíváno. Dětští vojáci – situace, kdy vláda nebo rebelové zahrnují děti do ozbrojených konfliktů jako bojovníky. RG AFRIKY - PRÁCE DĚTÍ

4 Malí domácí sluhové – práce vykonávaná dětmi v domácnostech v prodloužené pracovní době za téměř otrockých podmínek se zdravotními, bezpečnostními a dalšími riziky. Tento druh práce nesouvisí s domácími prácemi ve vlastní rodině, ani placenou výpomocí v jiných rodinách pro větší děti. Hazardní dětská práce – práce, která je riskantní s ohledem na fyzický, psychický a morální vývoj dítěte. Tento druh práce zahrnuje práci v podzemí, pod vodou, ve výšce, dále práci s nebezpečnou technikou a materiály, práci trvající dlouhé hodiny apod. Bez ohledu na to, kolik typů dětské práce existuje: neakceptovatelné jsou všechny. RG AFRIKY - PRÁCE DĚTÍ

5 Nejdůležitější mezinárodní úmluvy proti dětské práci: Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání: přijata ILO (Mezinárodní organizace práce) v roce 1973. Stanovuje nejnižší věk pro vstup do zaměstnání na 15 let a na 18 let v případě práce ohrožující zdraví či morálku. K září 2008 byla ratifikována 150 státy. Úmluva o zákazu a opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce: přijata ILO v roce 1999. K září 2008 byla ratifikována 169 státy. Úmluva o právech dítěte, která mimo jiné obsahuje právo na vzdělání, přijata OSN v roce 1989. K lednu 2003 byla ratifikována 189 členskými státy OSN a čtyřmi státy mimo OSN. RG AFRIKY - PRÁCE DĚTÍ

6 Příčiny dětské práce: ekonomické - rodiny potřebují děti k pomoci na polích či v domácnosti nebo k přispívání do rodinného rozpočtu. kulturní zvyklosti - v mnoha zemích například rodina spíše pošle do školy chlapce než dívku. Nedůslednost vlád - některé státy sice přijaly zákony omezující dětskou práci, ale jen těžko je dovedou aplikovat v praxi. V některých zemích ale vláda recept proti dětské práci vůbec nehledá. RG AFRIKY - PRÁCE DĚTÍ

7 Důsledky dětské práce: Méně zaměstnání dospělé. Dětem je odepíráno právo na vzdělání, které by jim umožnilo se ze začarovaného kruhu chudoby vymanit. Nevzdělaný člověk v dospělosti těžko zavadí o slušnou práci. Podmínky, ve kterých děti pracují, jsou ve většině případů naprosto nepřijatelné a často výrazně ohrožují zdraví dítěte. Vzdělání dívek, respektive žen, se následně výrazně odráží ve zlepšení zdravotního stavu rodin, uplatňování plánovaného rodičovství a ve zvýšeném úsilí o zajištění vzdělání pro další generaci dětí. RG AFRIKY – PRÁCE DĚTÍ

8 Spotřebitelé ve vyspělých zemích můžou svým chováním pozitivně ovlivnit eliminaci dětské práce. Pokud se spotřebitel zajímá o původ zboží a upřednostňuje to, na jehož výrobě se děti nepodílely, nebo fair tradové zboží, může zásadním způsobem ovlivnit politiku firem vůči dětské práci. RG AFRIKY – PRÁCE DĚTÍ, FAIR TRADE

9 = Spravedlivé podmínky pro výrobce v zemích globálního Jihu, příležitost pro vás Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade je založen na partnerství mezi výrobci na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. RG AFRIKY – FAIR TRADE

10 Hlavní principy fair trade: Spravedlivá cena Zákaz dětské práce Důstojné pracovní podmínky Rozvoj komunit (sociální rozměr) Ekologická udržitelnost

11 Destska_prace. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:. http://www.rozvojovka.cz/download/docs/10_detska-prace.pdf Děstská_práce. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:. http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A1_pr%C3%A1ce Stop dětské práci. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:. http://www.stopdetskepraci.cz/index.php?id=174&idp=181 Destska-práce-na-kakaovych-plantazich-je-stále-smutnou-realitou. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:.http://www.fairtrade.cz/5-o-fair-trade/375-detska-prace-na-kakaovych-plantazich-je-stale- smutnou-realitou/ Fairtrade. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:.http://www.fairtrade.cz Fair_trade_products. [online]. [cit. 2014-2-5]. Dostupný z www:. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Fair_Trade_Products.jpg Fairtrade. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1b/Fairtrade.png Young_girl_working. [online]. [cit. 2013-8-18]. Dostupný z www:. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Young_girl_working.jpg ZDROJE A PRAMENY


Stáhnout ppt "Www.zlinskedum y.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Marcela Chovancová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google