Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modlitba v domě Hospodinově: Anna, Samuel, David Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modlitba v domě Hospodinově: Anna, Samuel, David Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013."— Transkript prezentace:

1 Modlitba v domě Hospodinově: Anna, Samuel, David Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013

2 Izrael putuje na místa setkání s Hospodinem, putuje na místo, kde je uložena schránka úmluvy, putuje do chrámu v Silo, později v Jeruzalémě, Izrael putuje do těchto míst, aby zde otevřel své srdce Hospodinu.

3 Postěžovat si před Hospodinem Anna, manželka Elkana, ve velké bolesti prosí ve svatyni v Silo o dítě. Nebojme se postěžovat si před Hospodinem, nezapomeňme poděkovat. Hospodin její prosbu vyslyší a ona se vrací, aby vyplnila slib a zazpívala Hospodinu svůj chvalozpěv.

4 Samuel Jsme služebníky, skrze které Hospodina těší promlouvat ke druhým lidem. K Samuelovi ve svatyni, v tichu promluví Bůh. Pod vedením zkušenějšího Eliho se učí na Boží volání odpovídat. Bůh pak skrze něho může mluvit k druhým lidem: už nemluví a nejedná on, ale Bůh skrze něho.

5 Ticho = nezbytný předpoklad pro život s Bohem. 1. vnímavé ticho: vytváří prostor pro setkání s Bohem; 2. komunikace beze slov: objevuji, kdo je Bůh; 3. nové uspořádání nitra = „nový člověk“.

6 David David tančí při Boží schráně. Není jedno, kde se modlím, není jedno, jak se u tohoto setkání tvářím, co prožívám ve svém srdci. V Hospodinově domě se modlil po svém hříchu: „Smiluj se nade mnou, Bože…“ Davidova modlitba - přilnutím k Božím zaslíbením.

7 Jeruzalémský chrám je domem modlitby; při jeho otevření jej naplní Hospodinova sláva; Šalomounova modlitba:  velebí Hospodina,  připomíná Boží přislíbení a jejich naplnění,  prosby.

8 Jde o nutnost potřeby Boží lásky v lidském srdci, abychom dokázali stále znovu začínat a měli otevřené srdce a naději pro budoucnost, kdy nás očekává Boží království. Všechny tyto biblické postavy hovořily s Hospodinem, protože chtěly, aby je Bůh navštívil a proměnil jejich lidské srdce.


Stáhnout ppt "Modlitba v domě Hospodinově: Anna, Samuel, David Vyrobilo centrum pro katechezi v Olomouci 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google