Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předsednictví ČR v Radě EU Česká inspekce životního prostředí 14. května 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předsednictví ČR v Radě EU Česká inspekce životního prostředí 14. května 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna:"— Transkript prezentace:

1 Předsednictví ČR v Radě EU Česká inspekce životního prostředí 14. května 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz

2 Program Co je předsednictví? Národní priority CZ PRES Evropské instituce během CZ PRES CZ PRES na MŽP, IMPEL

3 Co je předsednictví? 4 základní úkoly - zejména v obsahové a organiza č ní příprav ě a vedení zasedání Rady EU a jejích pracovních orgánů  reprezentace Rady EU  administrace a řízení práce Rady EU  vyjednávání a hledání shody mezi ČS  vytyčení politických priorit

4 Očekávaná role PRES země  organizační, logistické, finanční, personální a mediální zajišt ě ní zasedání zejména v Bruselu a na území ČR  předsednická země musí být po dobu 6ti měsíců plně k dispozici celé EU a všem jejím členům tzv. „národní zájmy“ během PRES nic neznamenají, PRES neslouží k prosazování zájmů PRES země národní agenda je upozaděna, resorty a celá státní správa během PRES zcela mění svůj běžný chod věcí

5 Koho se PRES týká?  V EU: Rada (Coreper, Pracovní skupiny) EK (iniciativa, Dohodovací výbor) Evropský parlament (legislativní proces) Bruselská média Vnější vztahy EU (summity)

6 Koho se PRES týká?  V PRES zemi: Vláda – koordinace, SZB (role atašé) Resorty – odbor EU, meziresortní koordinace, resortní koordinační skupina (RKS), národní agenda během CZ PRES NGO sektor a podnikatelé Veřejnost Média – domácí a zahraniční

7 Jak ovlivňuje předsednictví dění v EU?  agenda PRES je z 85% zděděná (záleží na předešlém PRES), 10% jsou ad hoc záležitosti a 5% může využít PRES země.  úředníci, politici a média jsou zvyklí na určitý standard – špatně připravené PRES vzbudí nevoli a špatnou náladu  neumí-li PRES země hledat kompromis, je-li špatně připravena (příprava jednání a timing), pak hrozí rozvolnění PRES (konec legislativního období EP během CZ PRES)  úspěšná PRES: permanentní hledání shody mezi ČS (čestný makléř), málo národní agendy, 100% připravenost, ČS je plně k dispozici celé EU, priority PRES jsou jednoduché a reflektují vývoj a stav integrace.  neúspěšná PRES: příliš velká agenda, prosazování „národních zájmů“, nedostatečná příprava, špatná koordinace + kakofonie, špatná komunikace mezi vládou, resorty a občany.

8  Pořadí předsedajících zemí (2008 - 2011) Slovinsko 1. pololetí 2008 Francie 2. pololetí 2008 ČR 1. pololetí 2009 Švédsko 2. pololetí 2009 Španělsko 1. pololetí 2010 Belgie 2. pololetí 2010 Maďarsko 1. pololetí 2011  Trojka = 18ti měsíční předsednictví 3 zemí (společný program) DE, PT, SI (2007 – 2008) CZ, FR, SE (2008 – 2009) ES, BE, HU (2010 – 2011)  Trojka: Tři společná předsednictví jsou vždy složena z kombinace „starých“ i „nových“ a velkých i malých států. Tím je zaručena vyváženost a kontinuita.  (Pozor na tzv. „Trojku“, která je tvořena: ministrem zahraničních věcí předsednické země, Vysokým zmocněncem pro SZBP, členem Evropské komise odpovědným za vnější vztahy)

9 Priority CZ PRES Motto CZ PRES “Evropa bez bariér”*  Národní priority CZ PRES  Sektorová agenda *) obchodní bariéry, bariéry mobility pracovníků, administrativní bariéry, výročí pádu Berlínské zdi a Sametové revoluce

10 Národní priority CZ PRES Hlavní prioritní oblast Evropa konkurenceschopná a otevřená Další prioritní oblasti: Energetika a změna klimatu Rozpočet pro budoucnost Evropy Evropa jako globální partner Evropa bezpečná a svobodná Pozn: Kalendář Projednávané agenda závisí zejména na prioritách členských států, zejména PRES zemí.

11 A. Hlavní sektorová priorita v oblasti žp - Změna klimatu vyjednávání o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjotského protokolu (po r. 2012) energeticko-klimatický balíček (konec ledna 2008) Návrh revize směrnice 2003/87/ES o obchodování s emisemi skleníkových plynů (ETS) Legislativní návrh k zachycovaní a ukládaní uhlíku (CCS- carbon capture storage) Návrh rozhodnutí o specifikaci cílů na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020- rozdělení mezi jednotlivé členské státy Směrnice o podpoře OZE Sektorová agenda pro oblast žp

12 B. Další sektorové priority v oblasti životního prostředí Revize směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech (červen nebo prosinec 2008) Revize směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) Udržitelná spotřeba a výroba Sektorová agenda pro oblast žp

13 Příprava 18 měsíčního programu  Společně pro FR, CZ a SE na období 1.7.2008 – 31.12.2009  Spíše obecné priority (kde se členské státy shodnou)  Koordinace s Generálním sekretariátem Rady, FR a SVE – tento týden se projednává v Bruselu.  Schválení by mělo proběhnout 27.5. v Praze

14 CZ PRES a Rada  Pracovní skupiny Rady – v gesci MŽP J1 a J2:  J1: WP on the environment (WP ENV) – kupř. paliva, ETS – účastní se atašé SZB (V. Dvořák, R. Diatka, M. Kroutilová) + experti MŽP  J2: WP international environmental issues (WP IEI) – mezinárodní úmluvy, kupř. změna klimatu, dezertifikace – účastní se jen experti MŽP. Za PRES bude expert MŽP předsedat  Coreper I – ze SZB přítomna zástupkyně vv (pí. J. Reinišová) + atašé dle tématu – pro ně vytvářejí experti instrukci  Coreper II – přítomna vv ČR při EU (pí. M. Vicenová) + atašé dle tématu  Rada ministrů ŽP EU – instrukci zpracovává MŽP ve spolupráci se SZB

15 CZ PRES a Evropská komise  Předsedové WP: J2 – Spolu s EK příprava EU position papers J1 – Schůzky trialogu (Za EK expert DG ENVI + z útvaru pro spolurozhodování Generálního Sekretariátu)  Expertní a komitologické výbory – beze změn pro PRES  Soulad v plánování legislativního procesu  Expertní znalost EK – k využití pro PRES  Budování kontaktů – spolupráce MŽP s rezortními organizacemi

16 CZ PRES a Evropský parlament  Klíčové body CZ PRES v EP: Moratorium EK na nové legislativní návrhy – říjen/listopad 2008 Konec legislativního období EP v dubnu/květnu 2009 Klimaticko-energetický balíček (a další zbylá agenda) – bude schválen za FR PRES?, hledání partnerů pro FR PRES v ČS Budování kontaktů v EP na úrovni ministra, 1. náměstka, popř. expertů (zpravodajové)

17 ad CZ PRES a Evropský parlament  Klíčové události: Prezentace pana ministra ve výboru ENVI (leden 2009) + stálé prohlubování kontaktů v EP - M+1NM Prezentace priorit CZ PRES (leden 2009) Plenární zasedání EP (4x) Dohodovací výbor (ministr, předseda Coreperu, atašé SZB, expert MŽP) Návštěva předsednictva EP a výboru ENVI v ČR (prosinec 2008)

18 Aktivity 2007: Vzdělávání – ISS Odhad nákladů Schválení priorit Agenda Kalendář akcí Spolupráce FR, SE

19 Aktivity 2008: Aktivní účast, kontakty – PS Rady, EK, EP 18 měsíční program + program CZ PRES – květen Finalizace agendy, programu, kalendáře Personální posílení, ukončení vzdělávání, rozpočet Motivace – týmy Spolupráce FR, SE Organizační změny

20 Aktivity 2009: Předsedání PS Rady Koordinace se SZB, GSR Expertní činnost – draftování dokumentů, hledání kompromisů Realizace akcí v ČR a zahraničí Motivace/národní agenda

21 Akce v ČR během CZ PRES  ENVI v ČR (28.-30. 5. 2008)  Konference předsedů výborů EP (4.-5. 12. 2008)  Neformální zasedání Rady (ministrů ŽP) – 5.-7. 6. 2009  Semináře, doprovodné akce  Koordinace s ÚV  Celonárodní záležitost

22 Plenární zasedání IMPEL 2009  Bude se konat v Kongresovém centru Praha (10.- 12.6.2009)  V současné době se jedná o možnosti ubytování delegátů v hotelu Corinthia Towers  Předpokládaná účast do 80 osob  Jako doprovodný program se bude pravděpodobně konat komentovaná projížďka po Praze

23 Shrnutí  Agenda a kalendář CZ PRES vycházejí z 90% z potřeb EU (již nastartované procesy, které bude ČR koordinovat a řídit)  Zapojení jiných subjektů než předsedů pracovních skupin a expertů, kteří jezdí na zasedání pracovních skupin Rady:  Vydávání informačních materiálů a propagačních předmětů (na kterou akci by byly vhodné které materiály?) Navazování kontaktů v evropských institucích a v členských státech EU (koordinace s MŽP) Podpora expertů (bilaterálně, podle agendy)

24 Doporučení k dalšímu studiu MMinimum o předsednictví I + II (e-learningový kurz ISS) CCouncil Guide – The Presidency handbook (ke stažení na http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1200495506_presidence_eu_handb ook_2006.pdf) PPrůvodce slovinským předsednictvím (vydalo MŽP, obsahuje i materiály OEU o komunikaci s EK a EP během CZ PRES)

25 Děkuji Vám za pozornost. Markéta Coufalová Odbor Evropské unie e-mail: marketa_coufalova@env.cz Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.czinfo@env.cz Web: www.env.czwww.env.cz


Stáhnout ppt "Předsednictví ČR v Radě EU Česká inspekce životního prostředí 14. května 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna:"

Podobné prezentace


Reklamy Google