Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA Struktura textu, analýza, argumentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA Struktura textu, analýza, argumentace."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA Struktura textu, analýza, argumentace

2 Seminární práce Výběr tématu Formulace výzkumných otázek Vypracování předběžné osnovy Hledání zdrojů + prostudování Korekce výzkumných otázek a korekce osnovy Struktura práce Metody práce Formální náležitosti

3 Jak strukturovat text – obecné zásady  Autor dopředu seznamuje čtenáře s tím, o čem bude pojednávat  Jeho text je předvídatelný  Úvod práce:  téma je zasazeno do obecného kontextu (jaký smysl má se jím zabývat?)  obsahuje výzkumné otázky, příp. hypotézy  je zde představena struktura práce (jak budu postupovat, abych dosáhl vytyčených cílů, tzn. představení jednotlivých kapitol)

4  Stať  Názvy kapitol musí být vypovídající, ne vágně formulované  Kapitoly Nečlenit do mnoha podkapitol. Podkapitoly uvádět jen, když je to nezbytně nutné. Na začátku každé kapitoly napsat úvod, tzn. uvést dílčí otázku, předeslat čtenáři, čím se bude kapitola zabývat Odstavce musí na sebe navazovat Řazení kapitol je logické Řazení odstavců je logické

5  Následující pasáže se budou kazuisticky věnovat právním principů tak, jak jsou užívány v judikatuře soudů. Vzhledem k tomu, že pojetí právních principů není v žádném případě jednotné, stejně jako není jednotná terminologie,ukáže se, že mnohé principy, které budou dále popisovány, nemají povahu principů ve smyslu této práce. Půjde proto především o demonstraci způsobů, jak se s právními principy zachází, resp. jak se zachází s pravidly,kterým je připisována povaha právních principů.  (Zdroj: Příklady užití právních principů v judikatuře soudů, s. 267)

6  Závěr  Musí obsahovat odpověď na výzkumné otázky  Nemůže jít jen o shrnutí  Nesmí obsahovat nové informace

7 Metody práce - zdroje  Roztřídění zdrojů:  Obecného charakteru – jejich funkce je, abychom si rozšířili obzor, načetli něco k problematice  Specifického charakteru – přímo se vztahují k tématu či jeho dílčí části  Četba zdrojů:  Informativní  Důkladná – psaní výpisků  Analýza zdrojů – kritický náhled, psaní otázek  Ověřování faktů – souvisí s předchozím bodem, závisí i na míře aktuálnosti informace

8 Metody práce – vlastní psaní  Analýza – rozložení problému do dílčích částí. Hlubší pochopení dílčích částí umožní pochopit problém jako celek.  Syntéza poznatků (dílčí závěry, celkový závěr)  Případová studie vs. komparace

9 Výčty vs. argumenty  Vždy se zamyslet, zda je výčet nutný.  Př. V roce 2004 zahajuje činnost Evropská obranná agentura (European Defence Agency EDA). Byla založena, aby:  rozvíjela obranné kapacity EU  podporovala spolupráci ve vyzbrojování  podporovala výzkum obranných technologií  vytvořila konkurenceschopný trh pro evropský vojenský materiál a posílila evropskou obrannou průmyslovou a technologickou základnu (citace)  Otázka, proč má smysl tento výčet uvádět?

10 Výčty  Výčty – má smysl uvádět, pokud jsou opatřeny komentářem  Kritika J. J. Linze vychází ze dvou základních charakteristických rysů prezidentského systému: 1. Dvojí demokratické legitimity. Exekutiva a legislativa jsou voleny přímo občany nezávisle na sobě, a tudíž obě si mohou nárokovat stejnou hodnotu demokratické legitimity. Problém však nastává tehdy, když stejná vůle lidu zvolila zástupce reprezentující odlišné názory. 2. Rigidnosti prezidentského systému. Ta se vztahuje k pevně stanovenému volebnímu období exekutivy a legislativy, kdy ani jedna nemůže předčasně ukončit činnost nebo změnit kompozici druhé, resp. jen ve výjimečných případech (například odvolání prezidenta). Kongres tudíž nemůže vyjádřit nedůvěru prezidentově vládě a prezident nemůže rozpustit kongres a vypsat předčasné volby.

11 Styly psaní  Ich-forma: psaní v 1. os. jed.č.  Er-forma: psaní v 3. os. jed. č.  Autorský plurál: psaní v 1. os. mn. č.

12 Formální náležitosti práce  Úvodní strana  Obsah  Text práce  Bibliografie  Přílohy (nepovinné)

13 Formální náležitosti práce  Úvodní strana:  Název univerzity a fakulty  Název práce a jméno autora  Typ práce a název předmětu  Rok napsání

14 Formální náležitosti práce  Obsah:  Doporučení: vkládat automaticky  Tzn. formátovat názvy jednotlivých kapitol jako nadpisy

15 Formální náležitosti práce  Viz směrnice děkanky o kvalifikačních pracích  Písmo: používat proporcionální fonty, jako je Arial, Times New Roman nebo Garamond  Velikost písma: pro hlavní text 12 bodů, pro poznámky pod čarou 10 bodů  Řádkování: pro hlavní text 1,5 řádku, pro poznámky pod čarou jednoduché (1 řádek);  Odstavce: zarovnávat do bloku; první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci nedělat mezery

16 Formální náležitosti práce  Nadpisy: kapitoly jsou číslovány arabskými číslicemi; je vhodné používat maximálně nadpisy třetí úrovně (například 2.3.1). Kapitoly první úrovně začínají vždy na nové straně.  Nadpis první úrovně 16 bodů (tučně), druhé úrovně 14 bodů (tučně), třetí úrovně 12 bodů (tučně);  Vkládat čísla stránek


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA Struktura textu, analýza, argumentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google