Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetické jevy a záření. Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetické jevy a záření. Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického."— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetické jevy a záření

2 Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole. Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu. Infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením (viz níže) se zabývá optika.příčnéhovlněnímagnetickéhoelektrického poleelektromagnetického pole fyzikyelektrodynamika elektromagnetismuoptika Na elektromagnetické záření se stejně jako na cokoliv jiného dá nahlížet jako na vlnu nebo proud částic (fotonů).vlnučásticfotonů

3 Část viditelného spektra

4 Jak vzniká záření Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje elektromagnetické vlnění. Když vodičem (nebo jiným objektem, např. anténou) prochází střídavý elektrický proud, vyzařuje elektromagnetické záření o frekvenci proudu.elektrický náboj zrychlením vodičemanténou střídavý elektrický proudfrekvenci Elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat proud a naopak, toho se využívá v anténách. Elektromagnetické vlnění mohou pohlcovat molekuly, přijatá energie se bude přeměňovat na teplo. Toho se využívá v mikrovlnné troubě.vodičiindukovatteplomikrovlnné troubě Vlastní přenos energie je v případě elektromagnetického záření zajišťován změnami elektromagnetického pole. Přenos energie tedy není zajištěn prostřednictvím pohybujících se elektronů (takové záření se označuje jako záření beta), ale prostřednictvím časových a prostorových změn elektromagnetického pole. Tyto změny spojuje kvantová teorie s fotony, tzn. elektromagnetické záření lze označit za usměrněný pohyb fotonů.elektromagnetického poleelektronů záření beta kvantová teoriefotony

5 Druhy záření Elektromagnetické záření se rozděluje podle vlnových délek:vlnových délek Rádiové vlny –Dlouhé vlny –Střední vlny –Krátké vlnyKrátké vlny –Velmi krátké vlnyVelmi krátké vlny –Ultra krátké vlny –Centimetrové vlny a kratší, také nazývané mikrovlnné zářeníCentimetrové vlny a kratšímikrovlnné záření Infračervené záření Viditelné světlo Ultrafialové záření Rentgenové záření Gama záření

6 Elektromagnetické vlnění Vlnový charakter elektromagnetického záření charakterizuje rychlost šíření, tedy fázová rychlost, která je ve vakuu rovna rychlosti světla ve vakuu, vlnová délka a frekvence.fázová rychlostvakuurychlosti světla ve vakuuvlnová délkafrekvence Elektromagnetické záření se projevuje jako vlnění (se všemi jevy spojenými s vlněním, např. interference vlnění, disperze apod.) především pro dlouhé vlnové délky, např. rádiové záření, infračervené záření, světlo a ultrafialové záření. V takovém případě se obvykle místo o záření hovoří přímo o vlnění (např. rádiové vlnění). vlnění interference vlněnídisperzevlnové délkyrádiové záření infračervené zářenísvětloultrafialové zářenírádiové vlnění

7 Korpuskulární záření Korpuskulární (neboli částicové) je představováno proudem částic. Jedná se tedy o uspořádaný pohyb velkého množství částic.částicpohyb Mezi částicové záření patří např.: záření alfa - proud alfa částiczáření alfaalfa částic záření beta - proud elektronů a pozitronůzáření betaelektronůpozitronů elektromagnetické záření - pokud jsou změny elektromagnetického pole popisovány pomocí fotonů (vychází z kvantové teorie).elektromagnetické zářeníelektromagnetického polefotonůkvantové teorie Speciálními případy jsou: –záření gamazáření gama –ultrafialové zářeníultrafialové záření –ionizující zářeníionizující záření –tepelné zářenítepelné záření –rentgenové zářenírentgenové záření –infračervené zářeníinfračervené záření kosmické záření - proud velmi energetických částic přicházející ze vzdálených oblastí vesmírukosmické zářenívesmíru reliktní záření - zbytkové záření pocházející z období těsně po vzniku vesmírureliktní záření sluneční záření - záření přicházející ze Sluncesluneční zářeníSlunce světelné záření - v některých případech projevuje vlastnosti vlnění a v některých se projevuje jako proud částicsvětelné záření


Stáhnout ppt "Elektromagnetické jevy a záření. Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického."

Podobné prezentace


Reklamy Google