Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 „ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_3_05 Název vzdělávacího materiálu Model TCP/IP a ISO/OSI referenční model počítačové sítě Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblastPočítačové sítě a internet Vzdělávací oborVšechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník1. a 2. Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.

2 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka. Časový harmonogram1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012

3

4 Přenos informací v počítačové síti je složitý proces, který se skládá z mnoha kroků. Žádné zařízení (např. počítač nebo switch) nemůže provádět veškeré úkony spojené s přenosem dat. Proto bylo nutné komunikaci rozdělit do několika nezávislých úrovní (vrstev), kdy každá vrstva řeší pouze určité úkony spojené s přenosem dat. Proto vznikl obecný referenční model sítě, který je základem pro vypracování norem za účelem propojování jednotlivých zařízení.

5 1.Referenční model sítě rozděluje vzájemnou komunikaci mezi zařízeními do 7 vrstev (úrovní). 2.Úkolem každé z nich (síťových prvků nebo programů na dané vrstvě) je poskytovat služby následující vyšší vrstvě a zároveň ji nezatěžovat zprávami o tom, jak je služba realizována. 3.Než se data přesunou z jedné vrstvy do druhé, rozdělí se do paketů (datové balíčky). 4.V každé vrstvě se pak k paketu přidávají další doplňkové informace (např. adresy, zabezpečení dat atd.), které jsou nezbytné pro úspěšný přenos dat po síti k určenému cíli.

6

7 1.Fyzická vrstva - definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry technických prostředků pro komunikaci v síti: např. kabely, konektory, ukončovací prvky, atd. 2.Linková vrstva – provádí přenos údajů pomocí komunikačního kanálu, pracuje s fyzickou adresou (MAC) síťových karet, kontroluje jejich zdrojové a cílové adresy, odesílá a přijímá datové pakety podle těchto adres atd. 3.Síťová vrstva - definuje protokoly pro směrování dat mezi počítači nebo sítěmi (tzv. uzly), mezi nimiž není přímé spojení. Na této vrstvě pracují směrovače (routery).

8 4.Transportní vrstva – jejím úkolem je dělení přenášené zprávy na pakety a opětovné skládání paketů do zprávy. Zabezpečuje bezchybnost přenosu. 5.Relační vrstva – jejím úkolem je navázat a ukončit spojení, provádět ověřování uživatelů a zabezpečovat přístup k zařízením 6.Prezentační vrstva - specifikuje způsob, jakým jsou data formátována (upravena) a kódována, provádí jejich konverzi. 7.Aplikační vrstva – je určitou aplikací (např. okno v programu) zpřístupňující uživateli síťové služby. Zabezpečuje přístup k souborům na jiných počítačích, vzdálený přístup k tiskárně, e-mail atd.

9 Architektura TCP/IP je členěna do čtyř vrstev (na rozdíl od referenčního modelu OSI/ISO se sedmi vrstvami): 1.aplikační vrstva 2.transportní vrstva 3.síťová vrstva 4.vrstva síťového rozhraní Internetová komunikace a přenos dat využívá architekturu TCP/IP.

10

11 Zadání: Pokuste se definovat a graficky znázornit jednotlivé vrstvy modelu OSI/ISO - avšak s tím, že jednotlivým vrstvám přidělíte úkony, které provádí při vzájemné komunikaci např. ředitelé nebo manažeři firem.

12

13 1.Test řazení vrstev modelu OSI/ISO – interaktivní tabule SMART.

14 1.Test řazení vrstev modelu TCP/IP – interaktivní tabule SMART.

15 1.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 2.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv, Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO/OSIhttp://cs.wikipedia.org/wiki/ISO/OSI 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Síťová_architekturahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Síťová_architektura Odkazy a použitá literatura:


Stáhnout ppt "„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google