Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."— Transkript prezentace:

1 Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 inovace a zkvalitnění výuky pomocí ITC Autor Ing. Milan Solil Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ATM_4S_SL_12_10 Název Elektropneumatické a hydraulické obvody Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Automatizace Ročník Čtvrtý Tematický celek Hydraulická čerpadla Anotace Funkce, rozdělení, konstrukce a parametry nejpoužívanějších hydrogenerátorů. Metodický pokyn Pomocí prezentace seznámit žáky se členěním čerpadel, konstrukcí a parametry nejpoužívanějších typů. 45 minut. Klíčová slova Hydrostatická, hydrodynamická čerpadla, Očekávaný výstup Žák se seznámí s rozdělením, druhy používaných hydraulických čerpadel, které se nejčastěji uplatní při stavbě hydraulických obvodů. Datum vytvoření

2 Hydraulická čerpadla Hydrostatická čerpadla Hydrodynamická čerpadla
Čerpadla jiných principů

3 Hydrostatická čerpadla
Obr. VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K. HYDRAULICKÉ STROJE

4 Rotační čerpadla Objemová čerpadla, dopravující kapalinu točivým pohybem činné části rotoru. Kapalina je během části otáčky rotoru v prostoru uzavřeném proti vtoku a výtoku (bez uzavíracích prvků). Čerpadla dopravují teoreticky (nehledí-li se ke ztrátám objemovým) za jednu otáčku vždy stejný objem kapaliny nezávisle na počtu otáček a na dopravní výšce.

5 Zubová čerpadla Kapalina je dopravována do výstupu v zubových mezerách točících se ozubených kol, vzájemně zabírajících buď vnitřním nebo vnějším ozubením. Zubová čerpadla se rozdělují: a) podle počtu os činných částí na dvouosá nebo víceosá b) podle počtu komor na jednokomorová (jednonásobná) nebo vícekomorová (vícenásobná) c) podle počtu stupňů na jednostupňová nebo vícestupňová d) podle uspořádání činných částí s vnitřním nebo s vnějším ozubením kol

6 Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy.1987.624 s. Praha: SNTL.
Zubová čerpadla S vnitřním ozubením S vnějším ozubením Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

7 Vřetenová čerpadla U vřetenových čerpadel se buď vřeteno pohybuje jako rotor v nepohyblivém statoru, s nímž plní současně i funkci uzavíracího prvku, nebo se pohybuje stator i rotor. Kapalina přitékající do sacího prostoru zaplňuje závitové mezery, které se po určitém otočení uzavírají vlivem záběru vřeten (u více-vřetenových čerpadel). Za jednu otáčku vřeten postoupí kapalina v uzavřených mezerách mezi závity k výtlaku přímočaře ve směru osy o délku rovnou stoupání závitu.

8 Lamelová čerpadla Kapalina je dopravována do výstupu v mezerách mezi lamelami pohyblivě uloženými v rotoru, případně ve statoru. Probíhá-li lamela místem, v němž je rotor nejblíže stěně statoru, prostor mezi rotorem a statorem se začne zvětšovat a vyplňovat kapalinou, která je nasávaná ze sacího otvoru. Jakmile lamela mine místo maximální vzdálenosti mezi rotorem a stěnou statoru, prostor mezi lamelami se postupně zmenšuje a kapalina je v místě výtlačného otvoru dopravována do výtlačného hrdla.

9 Lamelová čerpadla Lamelová čerpadla se rozdělují:
a) podle počtu činných částí na dvou-lamelová nebo více-lamelová b) podle počtu pracovních cyklů každé činné části za jednu otáčku rotoru na jednočinná (tzv. nevyvážené konstrukce) a dvojčinná (tzv. vyvážené konstrukce) c) se stálou výstředností (excentricitou) nebo s proměnlivou výstředností d) podle počtu stupňů na jednostupňová nebo vícestupňová e) podle počtu komor na jednokomorová (jednonásobná) nebo dvoukomorová (dvounásobná)

10 Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy.1987.624 s. Praha: SNTL.
Lamelová čerpadla S kruhovým statorem S oválným statorem Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

11 Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy.1987.624 s. Praha: SNTL.
Lamelová čerpadla Zubové čerpadlo s proměnlivou výstředností Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

12 Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy.1987.624 s. Praha: SNTL.
Lamelová čerpadla Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

13 Čerpadla s rotujícími písty
V oválném tělese čerpadla jsou spojitě vytvořeny dva válcové prostory, v nichž se proti sobě otáčejí dva neokrouhlé písty různého tvaru. Písty se po sobě odvalují synchronizovaným spojením pomocí dvou ozubených kol, upevněných na hnacím hřídeli ve skříni, která je vně tělesa čerpadla. Rotující písty utěsňují v každé poloze při svém odvalování výtlak proti sání.

14 Radiální a axiální pístová čerpadla
Princip činnosti: Dopravují kapalinu kmitavým vratným pohybem činné části v tělese čerpadla. Nemají sací výtlačné ventily, přívod a výtlak oleje je řízen rozvaděčem. Průtok je regulován změnou zdvihu a otáček.

15 Radiální pístové čerpadlo
Radiální pístový hydrogenerátor s rotačním rozvodem Radiální s křivou oběžnou drahou Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

16 Axiální pístové čerpadlo
Axiální pístové s rozvodovým čepem a nakloněnou deskou.

17 Axiální pístové čerpadlo
Axiální pístové s čelním rozvodem a nakloněným blokem. Axiální pístové s čelním rozvodem a nakloněnou deskou Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

18 Řadový pístový hydrogenerátor
Obr.: Pivoňka ,J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.

19 Hydrodynamická čerpadla
Obr. VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K. HYDRAULICKÉ STROJE

20 Čerpadla jiných principů
Obr. VUT Brno – FSI, EÚ – OHS V.K. HYDRAULICKÉ STROJE

21 Použitá literatura: SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. vyd. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 420 s. ISBN Pivoňka , J. Tekutinové mechanismy s. Praha: SNTL.


Stáhnout ppt "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google