Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychiatr v legislativní džungli

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychiatr v legislativní džungli"— Transkript prezentace:

1 Psychiatr v legislativní džungli
MUDr.PhDr.David Vaněk PA Slaný

2 Legislativní předpisy
Zákon o zdravotních službách 372/2011 Trestní zákoník 40/2009 Zákon o silničním provozu 297/2011 Zákon 48/1997 o veřejném zdrav. pojištění (event.novela) Zákon o elektronických receptech Úhradová vyhláška Nový občanský zákoník (NOZ)

3 NOZ a zdravotnictví Seminář ČLK, Kongres Medicínského práva
Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (ZSU) - ruší se vyhl.440/2001 (psychiatrie položky 014,015,016) Při ublížení na zdraví - odškodnění bolesti, překážky lepší budoucnosti a další nemajetkové újmy. Týká se i duševních útrap. Odškodnění na zásadě slušnosti Metodika odškodňování újem na zdraví – expertní skupina právníků, lékařů a zástupců pojišťoven -na základě Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF Max. částka odškodnění 10 mil.- tabulka procentuálního postižení, individ. Koeficient + - až 30% Pouze licencovaní lékaři ?? – Klinika rehabilit. lékařství 1.LF

4 Svéprávnost Ruší se pojem omezení-zbavení způsobilosti k právním úkonům Pouze omezení svéprávnosti v různých oblastech, nelze zbavit svéprávnosti zcela

5 NOZ a Zákon o zdrav.službách
Rozpory -souhlas s lékařským zákrokem u nesvéprávného /pokud „vážně odporuje“ nutný souhlas soudu/ -“nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen“ (pac. musí dokazovat že nesouhlasil) - písemný souhlas při ztrátě části těla která nedoroste, u pokusů, pokud to nevyžaduje zdravotní stav - ve zdravotní dokumentaci nelze zpřístupnit údaje o třetí osobě - péči bez souhlasu pouze je-li život člověka v nebezpečí (rozdíl oproti ZZS) ZZS č.372/2011 „LEX SPECIALIS“ – nadřazen NOZ (rozpory spíše okrajové až kuriozní) Viz Tempus medicorum 11/2013

6 Úhradová vyhláška pro r.2014
Zrušena Ústavním soudem MZ navrhlo ještě komplikovanější verzi -0,30/bod …. Místo toho složitý vzorec úhrady - nesmluvní poskytovatelé nižší úhradu – z vyhl.vypuštěno

7 Zákon o elektronických receptech
V rámci novely z.378/2007 pozměňovací návrh mj. dr.B.Štastný, Senát zamítl, sněmovna přehlasovala bez řádného připomínkového řízení Původně od 2014, odložen na Recepty pouze elektronicky: lékař---CUR---lékaři kod----pacient---lékárna-----CUR---lékárna------pacient Stamilionové náklady, Rp i mimo zdrav.pojištění Bezpečí a důvěrnost dat (speciálně v psychiatrii) Debakl v Anglii(9 mld liber), Austrálii, není v Německu V ČR : IZIP, skarta, opencard, registry vozidel ČLK, SAS, výbor PS nátlak na nového ministra na zrušení zákona

8 Hrozící novela z.48/1997 o zdrav.pojištění
Připravená min. Hegerem -zrušení dohodovacího řízení -ZP nasmlouvají individuální ceny výkonů Vypovězení smlouvy se ZP (3 letá lhůta) Výběrové řízení iniciuje pouze ZP „všechna moc pojišťovnám“ , fatální důsledky pro soukromé lékaře(JUDr.J.Mach, Tempus med.6/2013 )

9 ZZS 372/2011 Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Oznámení a překažení vyjmenovaných trestných činů Trestní zákon neuděluje výjimku pro lékaře Též podvod, krádež, legalizace výnosů z trestné činnosti,krácení daně, zneužití informací v obchodním styku, výroba a nakládání s omamnými látkami

10 Zákon o silničním provozu
Nutno oznámit dopravnímu odboru nezpůsobilost pac. k řízení mot.vozidel Pac. se závislostí může řídit až po 2 letech prokázané abstinence

11 Vycházky v PN 6 hod. /den maxim. Nejdéle do 19 hodiny
Možnost požádat o prodloužení OSSZ

12 Děkuji za pozornost David Vaněk


Stáhnout ppt "Psychiatr v legislativní džungli"

Podobné prezentace


Reklamy Google