Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srovnání různých strategií Autor: Jan Mareš Ekologický seminář II (2005)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srovnání různých strategií Autor: Jan Mareš Ekologický seminář II (2005)"— Transkript prezentace:

1 Srovnání různých strategií Autor: Jan Mareš Ekologický seminář II (2005)

2 Definice strategie: obecný systematický plán k dosažení předem vytyčeného cíle From the Rome-Arno Campaign Brochure by Clayton D. Laurie (www.lib.utexas.edu/maps/historical) jose-chess.sourceforge.net

3 Životní strategie: životní strategie není „life strategy“ nejlépe asi odpovídá anglický pojem „life history“ hfp.binarii.com/ pics/strategy.jpg

4 Životní strategie (life history): metody, kterými se organismy vyrovnávají s různými nepříznivými vlivy prostředí (Storch et Mihulka,2000) obsah: model (vzorec) popisující růst, diferenciaci, tvorbu zásob a reprodukci daného druhu během jeho života (www.blackwellscience.com) popis životních strategií nám umožňuje vymezit charakteristické funkční (ekologické skupiny) organismů např. říct: „Poa annua je r-stratégem“ je potom účelnější než pokaždé znova popisovat její životní cyklus a populační ekologii

5 Jak se organismy „rozhodují“? „volba“ organismu je dána dlouhodobou selekcí prostředí www.cybertales.co.uk

6 Hlavní složky: velikost a růst velké organismy : - kompetiční schopnost (př. výška rostliny-světlo) - odolnost vůči predaci (i naopak) - odolnost disturbancím - někdy více potomstva x - hlavně - velká spotřeba dosažení velikosti : - být velký při narození - růst rychle nebo vytrvale velikost je nejvíce variabilní u modulárních organismů

7 Hlavní složky: velikost :velké plejtvák obrovský (přes 20 m, 80 t) václavka hlíznatá (>15 ha, 10 t, 1500 y) sekvojovec obrovský (přes 100 m) www.photolib.noaa.gov Photo © Seppo Kytoharju, Finland www.velutipes.com/index www.botany.hawaii.edu

8 Hlavní složky: velikost: malé www.nature.com/news www.campbellsville.edu www.magikcircle.com www.boga.ruhr-uni-bochum.de caliban.mpiz-koeln.mpg.de kvasinka rejsek (Sorex minutus, 3-5 cm, 2,5-6 g) kolibřík – 5 cm, 2 g Wolffia arrhiza – 0,6-1,2 mm

9 Hlavní složky: skladování, reprodukce skladování zásobních látek (kde,jaké,kolik) reprodukce - sexuální – asexuální - délka předreprodukčního období - četnost repr. období (semelparie-iteroparie) - počet potomků - vybavenost potomků do života (zásobní látky, péče, obrana)  reprodukční alokace (např.hmotnost potomka ku hmotnosti rodiče) šíření – kam, jakým způsobem

10 Reprodukce: počet reprodukčních období semelparie (jednou) x iteroparie (vícekrát) - rostliny jednoleté, víceleté, vytrvalé - houby – nejčatěji vegetativní mycelium, opakovaná tvorba plodnic (iteroparie) - živočichové – semelparní i iteroparní jepice losos dipteria31.free.fr www.koga-maris.pl www.cauc.ca

11 Reprodukce : počet potomků www.hedweb.com forestpathology.coafes.umn.edu botit.botany.wisc.edu www.funet.fi www.nicholsgrp.com basidiospory (SEM) konidiofor (Aspergillus flavus) sloní mládě orobinec (Typha latifolia) broskve (Prunus persicaria)

12 Reprodukce: výbava a péče o potomstvo rostliny - velikost plodu (semene) – zásobní látky - mechanismy pro ochranu a pro šíření www.biosurvey.ou.edu www.natur-lexikon.com www.neave.com/rant home.dblclickit.com www.orchid-rhoen.de hlístník (Neottia nidus-avis; Orchidaceae) – semeno 0,000002 g tykev (60-100 kg) oříšky lísky (Corylus avellana) jedlé kaštany (Castanea sativa)

13 Reprodukce: výbava a péče o potomstvo houby - memnospory (větší, zás. látky, odpočivné) - xenospory (malé, šíření a okamžité klíčení) živočichové - způsob výživy embrya (vejce, placenta) - ochrana a péče - mláďata: altriciální (neschopná) x prekociální (schopná)

14 Reprodukce: výbava a péče o potomstvo gorily altriciální mládě zygospora (Rhizopus stolonifer) konidie (Conidiobolus coronatus) kareta obrovská – prekociální mláďata vlaštovka (?) altriciální mláďata www.hedweb.com image05.webshots.comanimals.timduru.org/ dirlist/tortle www.botany.hawaii.edu www.mycology.adelaide.edu.au

15 Hlavní složky: poznámky součástí životní strategie jsou pouze vlastnosti ovlivňující fitness (míra schopnosti přežít a reprodukovat se) vše je dáno geneticky, ale i na základě stejného genotypu může být strategie velmi plastická fitness : www.creatina.com.br

16 Proč není jedna optimální strategie? organismus s ideální fitness: - rozmnožuje se ihned po svém narození, produkuje velké množství velkých chráněných potomků, které zahrnuje rodičovskou péčí - toto provádí opakovaně a často po neomezenou délku života - vykonkuruje své konkurenty, unikne predaci a snadno chytí svou kořist

17 Proč není jedna optimální strategie ? vždy jsou zde alespoň 2 základní omezení: - disturbance (nenadálé vnější zásahy) - omezené množství některých zdrojů (energie)  existují různé zbůsoby, jak se s omezeními prostředí vyrovnat „Trade-off“: situace, kdy existující vnitřní omezení vede k tomu, že se několik možností, jak se vypořádat s vlivy prostředí navzájem vylučuje

18 Proč dochází k „trade-off“ ? nejčastěji omezené množství energie – organismus si musí „zvolit“, do čeho energii bude investovat více a do čeho méně morfologická omezení (být malý či velký má oboje své výhody, ale nelze být obojí zároveň) www.cis.upenn.eduwww.flintculturalcenter.com

19 Příklady „trade-off“ rostliny - omezené živinami musí investovat do kořenů - omezené množstvím světla do plochy listů - omezené konkurencí do výšky stonku, atd. hnízdění ptáků: - disturbance (predátoři) – několik malých snůšek za sezonu x - omezené zdroje (dutiny vhodné ke hnízdění) – spíše jedna velká snůška x - tvorba „dutiny“ vlastními silami – energeticky náročné, jedna menší snůška za sezonu, ale dlouhověkost

20 Základní typy strategií: r - strategie v prostředí s četnými disturbancemi (také raná sukcesní stadia) – zvýhodněny jsou organismy schopné se rychle namnožit  velká rychlost růstu  krátké životní cykly  velké množství potomků méně vybavených do života (přežití je dílem náhody – snad se uchytí aspoň nějaký) houby - Penicillium Poa annua ryby saranče www.uoguelph.ca www.istitutoveneto.itwww.murdoch.edu.au www.hajovna.cz/zalesak/zoolog

21 Základní typy strategií: K-strategie stabilní prostředí, klimaxová stadia – zvýhodněny jsou organismy, které účinně využívají zdroje a jsou konku- renceschopné  pomalejší růst  dlouhověkost  méně potomstva lépe vybaveného do života (zásoby,péče) nosorožec Mangifera indica Fomes fomentarius www.kenyabeasts.org.ukwww.arc.agric.za www.duinkerken.nu/ paddestoelen

22 Odkud je „r“ a „K“ ? K dN/dt = r.N.(K-N) / K

23 r-K kontinuum, relativita jednotlivé druhy se často pohybují „někde mezi“ vyhraněnými r-stratégy a K-stratégy a vzniká tak kontinuum organismus (druh) můžeme obvykle nazvat např. r-stratégem pouze v porovnání s jiným organismem smysluplně lze srovnávat pouze srovnatelné organismy

24 Konvergence životních strategií selekce prostředí vede ke konvergenci životních strategií i u fylogeneticky nepříbuzných linií (a divergenci v rámci jedné a též linie) www.kulak.ac.be/facult/ wet/biologie www.capeseedandbulb.com www.delectus.agava.ru www.cs-kaktusy.cz www.americansouthwest.net www.cactuspro.com/fonds Sedum album (Crassulaceae) Stapelia gigantea (Asclepiadaceae) Carnegia gigantea (Cactaceae) Aloe claviflora (Aloaceae) Opuntia (Cactaceae) Euphorbia obesa (Euphorbiaceae)

25 Divergence a naopak bellquel.scuole.bo.it/ scuole/serpieri www.topio.net/Euph.dendr www.cactuspro.com/fonds Euphorbia helioscopia Euphorbia obesa Euphorbia dendroides

26 Strategie rostlin : Grime dvě základní omezení prostředí: - stres (málo zdrojů, fyzikální a klimatické podm.)  zpomaluje rozmnožování a růst jednotlivých organismů - disturbance (náhlé,ale opakované snížení početnosti celé populace) tři základní typy strategií: - S-stratégové – stres tolerující rostliny (extrémní prostředí) - R-stratégové – tolerují disturbance (často ruderál, raná suk- cesní stadia  vyhranění r-stratégové na r-K kontinuu) - C-stratégové – prostředí s malým stresem a disturbancí, musí dobře zvládat konkurenci - prostředí s vysokou mírou stresu a disturbancí je téměř neobyvatelné

27 Strategie rostlin: Grime www.michls.de/ acker www.bonsai4me.com www.anbg.gov.au Chenopodium album (R-stratég) Quercus robur (C-stratég) Mesembryanthemum crystallinum (S-stratég) www.tba.ee/Andmed

28 Strategie rostlin: Grime: přechodné strategie C-R-strategie – rozsáhlé vegetativní orgány – konkurence- schopné v prostředí s disturbancemi S-R-strategie – stres a mírné disturbance (dormantní stadia po část sezony) www.plant-identification.co.uk flogaus-faust2.de www.bguz.unizh.ch www.rz.uni-karlsruhe.de Corydalis cava (S-R-stratég) Cirsium arvense (C-R-stratég) Anthriscus silvestris (C-R stratég) Galanthus nivalis (S-R-stratég)

29 Strategie rostlin: Raunkierovy formy strategie rostlin z hlediska umístění a ochrany meristémů v nepříznivých podmínkách -fanerofyty – pupeny na vrcholu vysokých výběžků (stromy, vysoké keře) -chamaefyty – pupeny na výběžcích velmi blízko zemi (nízké plazivé keře apod.) -hemikryptofyty – meristémy na úrovni povrchu půdy (typicky rostliny s přízemní růžicí) -kryptofyty – přeživné pupeny pod zemí nebo pod vodou (=helofyty);(rostliny s oddenky,hlízami,rostliny vod a močálů) -terofyty – celá rostlina zahyne, přežívá pomocí semen mimo stojí další podobné názvy strategií (hydrofyty, epifyty, halofyty,……..)

30 Strategie rostlin: Raunkierovy formy Corylus avellana a Juglans regia (fanerofyty) Urtica dioica a Deschampsia caespitosa (hemikryptofyty) Calluna vulgaris (chamaefyt) Leucojum vernum (kryptofyt) Impatiens parviflora a Stellaria media (terofyty) www.diplomlandespfleger.dewww.arboretum-vp.si/ herbarij www.biodiversity.org.uk online-media.uni-marburg.de bellquel.scuole.bo.itwww.seemegarden.comwww.boga.ruhr-uni-bochum.dewww.waldhang.de

31 Strategie šíření klonálních rostlin guerilla - šíření pomocí dlouhých, tenkých, nevytrvávajících výběžků - umožňuje rozšířit se na delší vzdálenost, dostat se z místa, kde nejsou příznivé podmínky, pryč phalanx - krátké, silné, nahuštěné a vytrvávající výběžky - pomalé postupné rozšiřování každý systém má své výhody a ve smíšeném společenstvu mohou být úspěšné oba (nebo něco mezi-kontinuum) toto rozdělení je použitelné i pro koruny stromů (např. Chamaecyparis x Betula), nebo další části těl (př. liány jako guerilloví stratégové) lze aplikovat i na jiné modulární organismy (koráli apod.)

32 Strategie šíření klonálních rostlin www.bluestem.ca www.boga.ruhr-uni-bochum.de Calamagrostis epigejos (phalanx) Potentilla reptans (guerilla)

33 A jaká je vaše životní strategie?

34 Zdroje: Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R. (1996). Ecology (Individuals, Populations and Communities). Third Edition. Blackwell Science, London. Storch, D., Mihulka, S. (2000). Úvod do současné ekologie. Portál, Praha. Internetové encyklopedické slovníky Obrázky a informace k jednotlivým druhům vyhledány pomocí internetového portálu Google (www.google.com)


Stáhnout ppt "Srovnání různých strategií Autor: Jan Mareš Ekologický seminář II (2005)"

Podobné prezentace


Reklamy Google