Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku"— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku
4 a 8 letého studia:

2 Program schůzky Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty Zahájení
Seznámení s budoucími třídními Profesorský sbor Náplň studia Jazykové kombinace Adaptační kurz Pokyny k zahájení nového školního roku Učebnice Stravování Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty

3 Zahájení+ přivítání Přivítání
---ve škole bude ve šk.roce tříd ve dvou typech studia (4–leté a 8-leté) ---O současnosti a historii školy mohou děti získat informace z ALMANACHU školy, který byl vydán k 75.výročí založení školy. (ALMANACH bude možno zakoupit na začátku školního roku u třídních profesorů). ---Školní budova disponuje 18 učebnami, laboratořemi a tělocvičnou. Tělesná výchova se vyučuje i v pronajatých prostorách českobrodské sportovní haly a LA tunelu. ---Počítačová učebna, kterou sponzorsky vybavila počítači a dalšími komponentami sítě firma Hewlett-Packard (dar má hodnotu 39973$) již byla upgradována a čeká ji další inovace. Ve škole je zajištěno kompletní "prosíťování" a připojení k internetu je možné z prostoru každé učebny i kabinetu. Vnitřní síť je provedena strukturovanou kabeláží v kategorii 6 o rychlosti 100MB. Připojení k internetu WiFi v pásmu 3,5 GHz s rychlostí 4096kB/s bez agregace 24 hodin denně. Ve škole jsou i tři funkční WiFi sítě umožňující připojení soukromých notebooků. ---Nedávno jsme kolaudovali komplex šaten, tělovýchovného kabinetu a tělocvičny s novým povrchem podlahy. V dalších letech hodláme přistavět ke školní budově chybějící křídlo a budeme „inovovat“ školní hřiště. ---Pro další léta předpokládáme na našem gymnáziu souběžnou existenci dvou základních programů studia: ---studium čtyřleté (po 9.třídě ZŠ) studium osmileté (po 5.třídě ZŠ)

4 Seznámení s budoucími třídními
---prima - pí prof. Libuše Ježková přidělena bude kmenová učebna ve 1.patře č….16 ---1A4 - pí. prof. Lenka Píchová, č…..15

5 Školní tělocvična – jaro 2011
Profesorský sbor Školní tělocvična – jaro 2011

6 každý žák studuje anglický jazyk!!!
Náplň studia ---seznámení s hodinovými dotacemi (na www stránkách školy) ---pro první ročníky čtyřletého typu studia platí od závazně „nový“ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN, který vychází z RVP gymnaziálního vzdělávání. ---starší ročníky dokončí podle plánů stávajících ---pro první ročníky osmiletého typu studia platí od závazně nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, který obsahuje i učební plán pro nižší gymnázium. ---Od 1.ledna 2005 platí nový školský zákon a byly změněny i všechny související závazné vyhlášky, podle kterých se škola řídí, průběžně přicházejí novely zákonů. ---Mimo jiné byla změněna i vyhláška o ukončování studia maturitní zkouškou, která měla v letošním školním roce poprvé novou podobu. ---žáci obvykle pokračují ve studiu jazyka, který měli již na základní škole. Přitom na našem gymnáziu platí zásada, že každý žák studuje anglický jazyk!!! Rozdělení dětí na cizí jazyky: = PROBLÉM ve třídě 1A4 (Pouze 13 žáků (14) – tj. není dosažena hranice počtu, která umožňuje dělení třídy v hodinách cizích jazyků)

7 Jazykové kombinace Prima 1A4
---Přidělení cizích jazyků: Studenti primy studují v prvním ročníku pouze jeden cizí jazyk, a to jazyk anglický! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ v jakékoli délce, absolvují na začátku září rozřazovací test z tohoto jazyka. ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do skupiny ANJ pokročilých nebo do skupiny ANJ začátečníků. ---Od sekundy, kdy žáci přibírají 2.cizí jazyk, budou s největší pravděpodobností žáci z oddělení ANJz přibírat německý jazyk a studenti z ANJp přiberou FRJ. ---Budou problémy s rozvrhem!!! 1A4 ---Přidělení cizích jazyků: Tito studenti studují v prvním ročníku dva cizí jazyky! ---Všichni, kteří již studovali ANJ budou psát rozřazovací test z ANJ na začátku šk.roku. Podle výsledku testu budou studenti rozděleni do tří skupin tak, aby úroveň jejich znalostí mohla být co nejefektivněji rozvíjena. Skupiny budou sdíleny s paralelní třídou 5A8. ---Jako druhý cizí jazyk budou všichni studenti 1A4 studovat NEJ. Mnozí ze studentů uvedli předchozí vzdělávání v tomto jazyce. Obdobně jako u ANJ budou psát rozřazovací test a výsledné skupiny budou sdíleny s paralelní 5A8. Úplným začátečníkům doporučujeme v průběhu prázdnin doplnit vědomosti. ---V rozvrhu hodin tedy budou proti sobě nasazovány kombinace ANJ1/ANJ2/ANJ3, (tj. ANJ nejpokročilejší/ ANJ pokročilí/ ANJ začátečníci) a obdobně u NEJ.

8 Statistika cizích jazyků 1A8
Učebnice: Anglický jazyk: Autor: Název:  Počet: Hutchinson Project 8 Dooley- Evans Fairyland 3 +Click on 1 3 Dooley-Evans - Fairyland 3 Start with Click 5 Kociánová New English for you  Kelly English 5  1 Karásková, Šádek   Start with click new 3  Izabella Hearn English Adventure Chit Chat Click on 1 Angličtina pro 5.roč. 30 ANJ Doba studia: Počet: neurčeno 7 6 5 2 4 3 25 1 30 NEJ – uvádí 1žák – 2 roky studia

9 Statistika cizích jazyků 1A4
Učebnice: Anglický jazyk: Autor: Název: Počet: Hutchinson Project 9 Kociánová   New English for You 1 Kollmanová   Angličtina nejen pro samouky 2 neuvedeno 13 ANJ Doba studia: Počet: neurčeno 1 9 8 7 6 3 5 4 2 13

10 Statistika cizích jazyků 1A4 - pokračování
NEJ Doba studia: Počet: neurčeno 1 9 8 7 6 5 4 3 2 13 Učebnice: Německý jazyk: Autor: Název: Počet: Kopp, Frolich Ping Pong Neu 6 Heute haben wir Deutsch 1 Maroušková - Eck Němčina pro roč.   Wilkes, Shackell Začínáme s němčinou  9

11 Adaptační kurz OSMILETÉ STUDIUM + ČTYŘLETÉ STUDIUM 29.8. - 31. 8.2011
SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ Jizerské hory, Jindřichov 20, Lučany nad Nisou, , chata Muhu OSMILETÉ STUDIUM + ČTYŘLETÉ STUDIUM Celý projekt zaštiťuje společnost Corridoor, která se zabývá organizací volnočasových aktivit a teambuildingových programů. ( Seznamovací kurzy: napomáhají stmelit nový kolektiv odbourají počáteční ostych a špatnou komunikaci mezi žáky posílí vzájemnou důvěru pomohou překonat strach z vystupování před větším počtem málo známých lidí naladí příjemnou atmosféru ve třídě a chuť do nového studia Další výhody kurzu: všichni účastníci se budou znát křestním jménem děti získají nové zážitky v nestandardních situacích-mino školní lavice dozví se základní informace o spolužácích poznají nové kamarády a možná i víc sami sebe Program: seznamovací hry lanové aktivity dobrodružné hry v přírodě Kurz je veden 2 instruktory corridoor teamu za přítomnosti třídního učitele. Hlavní instruktor: Radslav Pivoňka + třídní profesoři Ubytování je zajištěno ve ti lůžkových pokojích. S sebou si vezměte: oblečení a obuv na pohyb venku i do chaty (sportovní oblečení, raději starší) baterka spacák a karimatka šátek tužka a papír a další věci, které potřebujete Cena 1450,-Kč – vybíráme 1500,-Kč - zahrnuje ubytování, stravu, cestu vlakem z Českého Brodu tam i zpět, instruktory a materiál potřebný na organizaci programu (zbývající částku 50,-Kč/žák dostanou do tř. Fondu) Podrobnosti o akci : odjezd, příjezd, atd. budou včetně případných upřesnění na

12 Pokyny k zahájení nového školního roku
---zač. Čt v 8.00 hod. ---normální začátky výuky vždy v 7.45 hod.!!! ---přezůvky (ne polokecky, botasky atd.) ---šatnové prostory v suterénu - přidělení skříněk provedou tř. ---přineste si s sebou zámek + 3 klíče - na šatnovou skříňku (1 klíč bude v zalepené obálce u tř.prof.) ---Hned první den přineste s sebou vysvědčení ze ZŠ (5. resp. 9. třída) a 200,-Kč na zálohu na vstupní magnetickou kartu ---Je-li to třeba, obstarejte si již v průběhu prázdnin Osvobození z TEV, organizování Zdravotní TEV Předpoklad - pokračování na VŠ Výuka dle řádného rozvrhu – ihned od 1.dnů září – rozvrh i změny ve výuce jsou k dosažení na --- - seznámení s časovými variantami: je na dalším „slidu“ ---na střední škole se postupuje podle Vyhl.č.13/2005Sb MŠMT ---Vyučuje se v rozmezí vyučovací hodiny. ---Nejvíce smí být bez přestávky na oběd odučeno 7 vyučovacích hodin a výuka pak nesmí pokračovat!!! ---Přibližně 2x v týdnu připadá na každého studenta výuka i v odpoledních hodinách nejdéle do hod. ---Výuka může končit nejdříve po 4.vyučovací hodině, může však začínat např. 2. nebo i pozdější vyučovací hodinou. ---Při absenci delší než tři dny vyžadujeme lékařské potvrzení. ---Můžete pro své dítě zvolit našeho dorostového lékaře, ale stejně tak akceptujeme i lékaře, kterého navštěvujete stabilně v místě svého bydliště nebo podle svých rodinných tradic. ---kontakt se školou - pravidelné třídní schůzky ---funguje SPG ---preferujeme osobní kontakt - v případě nebezpečí z prodlení či nutnosti telefonicky či faxem ( ) ---v seznamu jsou i další čísla ( pouze ředitelna - bez možnosti přepojovat, stejně i kancelář zástupce ředitele ) ---Z existence zákona na ochranu osobních údajů plyne, že zletilý žák musí dát písemný souhlas s tím, že jeho rodiče mohou být informováni o výsledcích jeho studia. Zletilý žák má i další práva, která se týkají např. omlouvání absencí atd. ---Podle nového správního řádu je až do své zletilosti účastníkem všech řízení s vedením školy žák, zastoupený svými zákonnými zástupci, kteří jak se předpokládá jednají v jeho nejlepším zájmu. Má-li podstata jednání za následek vydání správního rozhodnutí ve smyslu správního řádu (např. přestup žáka na jinou školu atd.), je novým požadavkem doplnit písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) i písemným souhlasem dítěte.

13 Časové varianty Hodina č. Začátek: Konec: 6.55 hod. 7.40 hod.
0. 6.55 hod. 7.40 hod. 1. 7.45 hod. 8.30 hod. 2. 8.40 hod 9.25 hod. 3. 9.45 hod. 10.30 hod. 4. 10.40 hod. 11.25 hod. 5. 11.35 hod. 12.20 hod. 6. 12.30 hod. 13.15 hod. 7. 13.20 hod. 14.05 hod. 8. 14.10 hod. 14.55 hod. 9. 15.00 hod. 15.45 hod.

14 Učebnice ---prima - žáci plní povinnou devítiletou docházku - knihy GRATIS obstarává škola!!! ---Rozdělování učebnic bude na programu v pátek 2.září (Velké tašky s sebou) ---1A4 ---Seznam potřebných učebnic je k dispozici na INTERNETU a dostali jste je v tiskové podobě. ---Učebnice pro výuku cizích jazyků ve třídě 1A4 obstará a dětem odprodá škola!

15 Stravování ---Školní jídelna patří 1.ZŠ Č.Brod a je ve Smetanově ulici, tel – výběr ze dvou jídel, objednávání on-line via internet nebo čipem via automat Cena oběda ---nižší gymnázium cca 21,- Kč ---vyšší gymnázium cca 24,- Kč ---tato cena bude platit od září 11(úprava DPH)

16 Diskuse a prostor pro dotazy
???

17 Závěr ---k organizaci pracovního dne - zátěž
---nedopřát dětem "zvlčení" přes prázdniny ---více než 80% dojíždí ---reorganizace rodinných prostor ---vlastní prostor pro učení, uložení pomůcek ---mimoškolní aktivity, fungování kroužků, divadelní, vodácký, VOX BOHEMICA ---soutěže, olympiády, sportovní soutěže ---výtvarné aktivity, fungování Galerie na schodech - přední výtvarníci + díla našich studentů ---zahraniční kontakty školy ---Pontarlier – na podzim 2011 my k nim ---Lichtenfels – letos na jaře byli oni u nás ---Výjezdy na zahraniční zájezdy - škola pořádá ve dvouletých periodách poznávací zájezdy směřované např. do Itálie, Francie (Normandie) a do Anglie (Loni byl zájezd do Švédska) ---Máme rozpracovaný kontakt se školou v Southwellu resp. The West Bridgford School v Nottinghamu - Anglie - ve spolupráci s "Českobrodskou česko-britskou společností". Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání ve čtvrtek 1.září 2011 v 8.00 hod. Vše, o čem jsme dnes povídali bude umístěno na

18 Kontakty URL: www.gcbrod.cz E-mail: gc_brod@iol.cz = gc_brod@iol.cz
Telefony: (spojovatelka) (jenom ředitelna) (jenom zástupce ředitele) y pedagogů dle vzoru: Faxy: nebo Mobilní telefony: Řed. a Zř jsou uveřejněny na internetu


Stáhnout ppt "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google