Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:"— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:

2 Program schůzky Zahájení Seznámení s budoucími třídními Profesorský sbor Náplň studia Jazykové kombinace Adaptační kurz Pokyny k zahájení nového školního roku Učebnice Stravování Diskuse a prostor pro dotazy Závěr Kontakty

3 Zahájení+ přivítání Přivítání ---ve škole bude ve šk.roce 2011-2012 12 tříd ve dvou typech studia (4–leté a 8-leté) ---O současnosti a historii školy mohou děti získat informace z ALMANACHU školy, který byl vydán k 75.výročí založení školy. (ALMANACH bude možno zakoupit na začátku školního roku u třídních profesorů). ---Školní budova disponuje 18 učebnami, laboratořemi a tělocvičnou. Tělesná výchova se vyučuje i v pronajatých prostorách českobrodské sportovní haly a LA tunelu. ---Počítačová učebna, kterou sponzorsky vybavila počítači a dalšími komponentami sítě firma Hewlett-Packard (dar má hodnotu 39973$) již byla upgradována a čeká ji další inovace. Ve škole je zajištěno kompletní "prosíťování" a připojení k internetu je možné z prostoru každé učebny i kabinetu. Vnitřní síť je provedena strukturovanou kabeláží v kategorii 6 o rychlosti 100MB. Připojení k internetu WiFi v pásmu 3,5 GHz s rychlostí 4096kB/s bez agregace 24 hodin denně. Ve škole jsou i tři funkční WiFi sítě umožňující připojení soukromých notebooků. ---Nedávno jsme kolaudovali komplex šaten, tělovýchovného kabinetu a tělocvičny s novým povrchem podlahy. V dalších letech hodláme přistavět ke školní budově chybějící křídlo a budeme „inovovat“ školní hřiště. ---Pro další léta předpokládáme na našem gymnáziu souběžnou existenci dvou základních programů studia: ---studium čtyřleté (po 9.třídě ZŠ) ---studium osmileté (po 5.třídě ZŠ)

4 Seznámení s budoucími třídními ---prima - pí prof. Libuše Ježková přidělena bude kmenová učebna ve 1.patře č….16 ---1A4 - pí. prof. Lenka Píchová, přidělena bude kmenová učebna ve 1.patře č…..15

5 Profesorský sbor Školní tělocvična – jaro 2011

6 Náplň studia ---seznámení s hodinovými dotacemi (na www stránkách školy) ---pro první ročníky čtyřletého typu studia platí od 1.9.2009 závazně „nový“ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN, který vychází z RVP gymnaziálního vzdělávání. ---starší ročníky dokončí podle plánů stávajících ---pro první ročníky osmiletého typu studia platí od 1.9.2007 závazně nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, který obsahuje i učební plán pro nižší gymnázium. ---Od 1.ledna 2005 platí nový školský zákon a byly změněny i všechny související závazné vyhlášky, podle kterých se škola řídí, průběžně přicházejí novely zákonů. ---Mimo jiné byla změněna i vyhláška o ukončování studia maturitní zkouškou, která měla v letošním školním roce 2010 - 2011 poprvé novou podobu. ---žáci obvykle pokračují ve studiu jazyka, který měli již na základní škole. Přitom na našem gymnáziu platí zásada, že každý žák studuje anglický jazyk!!! Rozdělení dětí na cizí jazyky: = PROBLÉM ve třídě 1A4 (Pouze 13 žáků (14) – tj. není dosažena hranice počtu, která umožňuje dělení třídy v hodinách cizích jazyků)

7 Jazykové kombinace Prima ---Přidělení cizích jazyků: Studenti primy studují v prvním ročníku pouze jeden cizí jazyk, a to jazyk anglický! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Žáci, kteří uvedli studium anglického jazyka již na ZŠ v jakékoli délce, absolvují na začátku září rozřazovací test z tohoto jazyka. ---Na základě výsledku tohoto testu budou zařazení buď do skupiny ANJ pokročilých nebo do skupiny ANJ začátečníků. ---Od sekundy, kdy žáci přibírají 2.cizí jazyk, budou s největší pravděpodobností žáci z oddělení ANJz přibírat německý jazyk a studenti z ANJp přiberou FRJ. ---Budou problémy s rozvrhem!!! 1A4 ---Přidělení cizích jazyků: Tito studenti studují v prvním ročníku dva cizí jazyky! ---Statistika studovaných cizích jazyků na základní škole: - viz další slide ---Proto ředitelství Gymnázia Český Brod rozhodlo o zařazení žáků do skupin cizích jazyků takto: ---Všichni, kteří již studovali ANJ budou psát rozřazovací test z ANJ na začátku šk.roku. Podle výsledku testu budou studenti rozděleni do tří skupin tak, aby úroveň jejich znalostí mohla být co nejefektivněji rozvíjena. Skupiny budou sdíleny s paralelní třídou 5A8. ---Jako druhý cizí jazyk budou všichni studenti 1A4 studovat NEJ. Mnozí ze studentů uvedli předchozí vzdělávání v tomto jazyce. Obdobně jako u ANJ budou psát rozřazovací test a výsledné skupiny budou sdíleny s paralelní 5A8. Úplným začátečníkům doporučujeme v průběhu prázdnin doplnit vědomosti. ---V rozvrhu hodin tedy budou proti sobě nasazovány kombinace ANJ1/ANJ2/ANJ3, (tj. ANJ nejpokročilejší/ ANJ pokročilí/ ANJ začátečníci) a obdobně u NEJ.

8 Statistika cizích jazyků 1A8 ANJ Doba studia:Počet: neurčeno0 70 60 52 43 325 20 10 00 30 NEJ – uvádí 1žák – 2 roky studia Učebnice:Anglický jazyk: Autor:Název: Počet: HutchinsonProject 8 Dooley- Evans Fairyland 3 +Click on 1 3 Dooley- Evans - Fairyland 3 3 Start with Click 5 KociánováNew English for you 3 Kelly English 5 1 Karásková, Šádek Start with click new 3 3 Izabella Hearn English Adventure 1 Chit Chat 1 Click on 1 1 Angličtina pro 5.roč. 1 30

9 Statistika cizích jazyků 1A4 ANJ Doba studia:Počet: neurčeno1 90 80 78 63 50 40 31 20 10 00 13 Učebnice: Anglický jazyk: Autor:Název:Počet: HutchinsonProject9 Kociánová New English for You 1 Kollmanová Angličtina nejen pro samouky 2 neuvedeno1 13

10 Statistika cizích jazyků 1A4 - pokračování NEJ Doba studia:Počet: neurčeno1 90 80 70 61 50 46 31 21 10 03 13 Učebnice:Německý jazyk: Autor:Název: Poče t: Kopp, Frolich Ping Pong Neu6 Heute haben wir Deutsch1 Maroušková - Eck Němčina pro 4.-7. roč.1 Wilkes, Shackell Začínáme s němčinou 1 0 0 0 0 0 0 9

11 Adaptační kurz SEZNAMOVACÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ Jizerské hory, Jindřichov 20, Lučany nad Nisou, 466 02, chata Muhu OSMILETÉ STUDIUM + ČTYŘLETÉ STUDIUM 29.8. - 31. 8.2011 Celý projekt zaštiťuje společnost Corridoor, která se zabývá organizací volnočasových aktivit a teambuildingových programů. (www.corridoor.cz)www.corridoor.cz Seznamovací kurzy: napomáhají stmelit nový kolektiv odbourají počáteční ostych a špatnou komunikaci mezi žáky posílí vzájemnou důvěru pomohou překonat strach z vystupování před větším počtem málo známých lidí naladí příjemnou atmosféru ve třídě a chuť do nového studia Další výhody kurzu: všichni účastníci se budou znát křestním jménem děti získají nové zážitky v nestandardních situacích-mino školní lavice dozví se základní informace o spolužácích poznají nové kamarády a možná i víc sami sebe Program: seznamovací hry lanové aktivity dobrodružné hry v přírodě Kurz je veden 2 instruktory corridoor teamu za přítomnosti třídního učitele. Hlavní instruktor: Radslav Pivoňka + třídní profesoři Ubytování je zajištěno ve 2 - 6-ti lůžkových pokojích. S sebou si vezměte: oblečení a obuv na pohyb venku i do chaty (sportovní oblečení, raději starší) baterka spacák a karimatka šátek tužka a papír a další věci, které potřebujete Cena 1450,-Kč – vybíráme 1500,-Kč- zahrnuje ubytování, stravu, cestu vlakem z Českého Brodu tam i zpět, instruktory a materiál potřebný na organizaci programu (zbývající částku 50,-Kč/žák dostanou do tř. Fondu) Podrobnosti o akci :....odjezd, příjezd, atd. budou včetně případných upřesnění na www.gcbrod.cz.

12 Pokyny k zahájení nového školního roku ---zač. Čt 1.9.11 v 8.00 hod. ---normální začátky výuky vždy v 7.45 hod.!!! ---přezůvky (ne polokecky, botasky atd.) ---šatnové prostory v suterénu - přidělení skříněk provedou tř. ---přineste si s sebou zámek + 3 klíče - na šatnovou skříňku (1 klíč bude v zalepené obálce u tř.prof.) ---Hned první den přineste s sebou vysvědčení ze ZŠ (5. resp. 9. třída) a 200,-Kč na zálohu na vstupní magnetickou kartu ---Je-li to třeba, obstarejte si již v průběhu prázdnin Osvobození z TEV, organizování Zdravotní TEV Předpoklad - pokračování na VŠ Výuka dle řádného rozvrhu – ihned od 1.dnů září – rozvrh i změny ve výuce jsou k dosažení na www.gcbrod.czwww.gcbrod.cz --- - seznámení s časovými variantami: je na dalším „slidu“ ---na střední škole se postupuje podle Vyhl.č.13/2005Sb MŠMT ---Vyučuje se v rozmezí 1. - 9. vyučovací hodiny. ---Nejvíce smí být bez přestávky na oběd odučeno 7 vyučovacích hodin a výuka pak nesmí pokračovat!!! ---Přibližně 2x v týdnu připadá na každého studenta výuka i v odpoledních hodinách nejdéle do 15.35 hod. ---Výuka může končit nejdříve po 4.vyučovací hodině, může však začínat např. 2. nebo i pozdější vyučovací hodinou. ---Při absenci delší než tři dny vyžadujeme lékařské potvrzení. ---Můžete pro své dítě zvolit našeho dorostového lékaře, ale stejně tak akceptujeme i lékaře, kterého navštěvujete stabilně v místě svého bydliště nebo podle svých rodinných tradic. ---kontakt se školou - pravidelné třídní schůzky ---funguje SPG ---preferujeme osobní kontakt - v případě nebezpečí z prodlení či nutnosti telefonicky či faxem (321622347) ---v seznamu jsou i další čísla (321620410 - pouze ředitelna - bez možnosti přepojovat, stejně i kancelář zástupce ředitele - 321620331) ---Z existence zákona na ochranu osobních údajů plyne, že zletilý žák musí dát písemný souhlas s tím, že jeho rodiče mohou být informováni o výsledcích jeho studia. Zletilý žák má i další práva, která se týkají např. omlouvání absencí atd. ---Podle nového správního řádu je až do své zletilosti účastníkem všech řízení s vedením školy žák, zastoupený svými zákonnými zástupci, kteří jak se předpokládá jednají v jeho nejlepším zájmu. Má-li podstata jednání za následek vydání správního rozhodnutí ve smyslu správního řádu (např. přestup žáka na jinou školu atd.), je novým požadavkem doplnit písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců) i písemným souhlasem dítěte.

13 Časové varianty Hodina č.Začátek:Konec: 0. 6.55 hod.7.40 hod. 1. 7.45 hod.8.30 hod. 2. 8.40 hod9.25 hod. 3. 9.45 hod.10.30 hod. 4. 10.40 hod.11.25 hod. 5. 11.35 hod.12.20 hod. 6. 12.30 hod.13.15 hod. 7. 13.20 hod.14.05 hod. 8. 14.10 hod.14.55 hod. 9. 15.00 hod.15.45 hod.

14 Učebnice ---prima - žáci plní povinnou devítiletou docházku - knihy GRATIS obstarává škola!!! ---Rozdělování učebnic bude na programu v pátek 2.září 2011. (Velké tašky s sebou) ---1A4 ---Seznam potřebných učebnic je k dispozici na INTERNETU a dostali jste je v tiskové podobě. ---Učebnice pro výuku cizích jazyků ve třídě 1A4 obstará a dětem odprodá škola!

15 Stravování ---Školní jídelna patří 1.ZŠ Č.Brod a je ve Smetanově ulici, tel.321622602 – výběr ze dvou jídel, objednávání on-line via internet nebo čipem via automat Cena oběda ---nižší gymnázium cca 21,- Kč ---vyšší gymnázium cca 24,- Kč ---tato cena bude platit od září 11(úprava DPH)

16 Diskuse a prostor pro dotazy ???

17 Závěr ---k organizaci pracovního dne - zátěž ---nedopřát dětem "zvlčení" přes prázdniny ---více než 80% dojíždí ---reorganizace rodinných prostor ---vlastní prostor pro učení, uložení pomůcek ---mimoškolní aktivity, fungování kroužků, divadelní, vodácký, VOX BOHEMICA ---soutěže, olympiády, sportovní soutěže ---výtvarné aktivity, fungování Galerie na schodech - přední výtvarníci + díla našich studentů ---zahraniční kontakty školy ---Pontarlier – na podzim 2011 my k nim ---Lichtenfels – letos na jaře byli oni u nás ---Výjezdy na zahraniční zájezdy - škola pořádá ve dvouletých periodách poznávací zájezdy směřované např. do Itálie, Francie (Normandie) a do Anglie (Loni byl zájezd do Švédska) ---Máme rozpracovaný kontakt se školou v Southwellu resp. The West Bridgford School v Nottinghamu - Anglie - ve spolupráci s "Českobrodskou česko-britskou společností". Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání ve čtvrtek 1.září 2011 v 8.00 hod. Vše, o čem jsme dnes povídali bude umístěno na www.gcbrod.cz

18 Kontakty URL: www.gcbrod.czwww.gcbrod.cz E-mail: gc_brod@iol.cz = gc_brod@iol.czgc_brod@iol.cz Telefony: 321 622 347 (spojovatelka) » 321 620 410(jenom ředitelna) »321 620 331 (jenom zástupce ředitele) »E-maily pedagogů dle vzoru: prijmeni@gcbrod.czprijmeni@gcbrod.cz Faxy: 321 622 347 nebo 321 622 987 Mobilní telefony: Řed. a Zř jsou uveřejněny na internetu


Stáhnout ppt "Informativní schůzka rodičů a žáků nově přijatých do 1.ročníku 4 a 8 letého studia:"

Podobné prezentace


Reklamy Google