Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing"— Transkript prezentace:

1 VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Všeobecně vzdělávací funkce ekonomického vzdělávání
Funkce ekonomického vzdělávání z hlediska didaktiky Vzdělávací funkce ekonomického vzdělávání Oblasti (složky) všeobecně vzdělávacího poslání výuky ekonomických předmětů Závěry pro didaktické rozhodování

3 1) Funkce ekonomického vzdělávání z hlediska didaktiky
Vzdělávací (informativní) funkce – získání ekonomických znalostí, osvojování ekonomických poznatků) Výchovná (formativní) – vytváření rysů osobnosti žáků a jejich postojů

4 2) Vzdělávací funkce ekonomického vzdělávání
Všeobecně vzdělávací funkce – prohlubování a rozšiřování všeobecného vzdělání o ekonomickou složku Odborně vzdělávací funkce – získávání ekonomických poznatků potřebných k výkonu profesí

5 3) Oblasti (složky) všeobecně vzdělávacího poslání výuky ekonomických předmětů
Přehled o základech ekonomiky (seznámení žáků se základními ekonomickými jevy a procesy – trh, zboží, ceny, podnikání, daně, banky) Informace o základních faktech z ekonomiky (průměrná mzda Kč, 19% daň z obratu, devizový kurz 1 USD 21,41 Kč) Zásady ekonomiky domácnosti (rodinné příjmy, spotřební preference, peněžní výdaje rodiny, úspory uložené v bance) Orientace na trhu práce (pracovní příležitosti, poptávka a nabídka na trhu práce, nezaměstnanost, rekvalifikace, výdělkové možnosti) Komunikace s masmedií (sledování ekonomických novinek a zpráv v denním tisku, rozhlase a v televizi)

6 3) Oblasti (složky) všeobecně vzdělávacího poslání výuky ekonomických předmětů
Využívání lidských práv (právo na práci, právo na spravedlivou odměnu za práci, ochrana vlastnictví) Využívání občanských práv a plnění občanských povinností (volba ekonomického programu politické strany, pracovní povinnost, daňová povinnost) Účast na participaci podnikového rozhodování a řešení ekonomických problémů (plnění výkonových norem, šetrné zacházení s výrobním zařízením, účast na naplňování kolektivních smluv) Zapojování do integračních procesů (volný pohyb pracovních sil a mezinárodní trh práce, výdělkové možnosti v zahraničí, volný pohyb zboží a kapitálu, proclívání zboží)

7 4) Závěry pro didaktické rozhodování
Zařazení ekonomických poznatků do vzdělávacích systémů a subsystémů (zařazení do výuky na základních a středních školách, vyšších odborných a vysokých školách, do vzdělávání osazenstva firem, do živnostenského podnikání v oboru ekonomického vzdělávání) Unifikace základního obsahu ekonomického vzdělání (společný základ ekonomického vzdělání na všech druzích středních škol) Diferenciace ekonomického vzdělání (rozdíly v obsahu a rozsahu ekonomického vzdělání na základních a středních školách, rozdíly ekonomického vzdělání na ekonomických a technických oborech studia)

8 4) Závěry pro didaktické rozhodování
Výchova občanů (ekonomické vzdělávání napomáhá k vedení žáků k plnění občanské role, plnění pracovních povinností a ke společnosti – státu) Orientace k dalšímu vzdělávání (získání elementárních ekonomických znalostí k motivaci k dalšímu vzdělávání na středních školách, vyšších odborných školách, vysokých školách, v celoživotním vzdělávání)


Stáhnout ppt "VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google