Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělské plodiny Pří_108_Rozmanitost přírody_Zemědělské plodiny Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělské plodiny Pří_108_Rozmanitost přírody_Zemědělské plodiny Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Zemědělské plodiny Pří_108_Rozmanitost přírody_Zemědělské plodiny Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro rozšiřování znalostí o našich zemědělských plodinách a seznamuje také s cizokrajnými plodinami.  Materiál prostřednictvím fotografií vysvětluje pěstování a využití zemědělských plodin.  Je určen pro předmět Přírodověda a 4. ročník.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět. Nový Malín: NOVÁ ŠKOLA s. r. o., 2011, ISBN 978-80- 7289-211-2.

3 Lán řepky olejky

4 Zemědělské plodiny  jsou to rostliny dávající člověku nějaký užitek  používají se velmi často jako potrava pro člověka nebo jako krmivo pro zvířata  vznikly z původně planých rostlin (často i z plevelů, např. oves, žito), jejichž jedlé či jiné části člověk nejprve sbíral, později je začal záměrně pěstovat  vznik kulturních rostlin souvisí s vývojem člověka  rozdělujeme je podle toho, co nám poskytují, jaký nám přináší užitek (např. obilí, škrob, ovoce, zelenina, olej, cukr, koření, léčivé látky - drogy, textilní vlákna, barviva, latexy a gumy, rostliny medonosné, energetické plodiny atd.)

5 Obilniny  jsou to rostliny pěstované pro svá semena – zrna (obiloviny, zvaná též obilky nebo cereálie)  slouží k lidské výživě – ať už celé (rýže) nebo rozemletá na mouku.  celé rostliny se využívají jako zelená píce – potrava pro hospodářská zvířata  celosvětový podíl obilovin na lidské výživě je odhadován na 60–70 %  dnes se podíl obilovin na celosvětové lidské výživě odhaduje na 60 - 70 %, v chudých rozvojových zemích ale ještě daleko víc.  nemoci způsobené jednostrannou výživou: - beri – beri – nemoc způsobená jen konzumací loupané rýže - pellagra – nemoc způsobená jen konzumací kukuřice

6 Pšenice  nám dává zrno pro výrobu pečiva, těstovin aj.  používá se jakou potravina, krmivo a surovina k výrobě škrobu, lihu nebo piva  zpracovávají se také stébla (sláma) a otruby (slupky ze semen) a mouka  má vysokou výživovou hodnotu, dobře se skladuje a má dlouhou trvanlivost

7 Ječmen  je nejstarší zemědělskou plodinou, na naše území se dostal z Asie asi před pěti tisíci lety  po pšenici je druhou nejpěstovanější obilovinou  mladý ječmen je velmi hodnotný, obsahuje sacharidy, vitamíny, minerály  vyrábí se z něj slad (pro výrobu piva), kroupy, náhražka kávy – melta, používá se také jako krmivo

8 Žito  pěstuje se pro zrno, jako potravina a krmivo, pícnina a meziplodina  je odolné  je opylováno větrem  dřívější název rež – příd. jméno režná  používá se na chlebovou mouku, náhražka kávy – melta, vyrábí se z něj alkohol - gin

9 Oves  archeologicky je doložen již v době bronzové  je nejrozšířenější obilninou mírného pásu  používá se mouka, vločky, sláma pro podestýlku  je výborným krmivem pro koně

10 Kukuřice setá Podmínky vhodné pro pěstování jsou v podstatě podobné podmínkám ve kterých rostly původní divoké druhy, s tím, že procesem šlechtění dochází k toleranci určitým směrem a vyšší reakce na určité podměty.šlechtění Minimální teplota půdy pro klíčení se pohybuje okolo 10 °C, v průběhu vegetace je pak ideální teplota v rozmezí 20-40 °C. Původně se jedná o krátkodenní rostlinu, přičemž nové odrůdy nejsou k délce dne citlivé. Vyšší nároky na světlo však přetrvávají. Kukuřice je náročná na vodu - vytváří mohutný kořenový systém sahající do hloubek od 1-4 m, pokud tomu dovoluje půdní profil. Preferuje hluboké a propustné půdy. Nesnáší naopak půdy obsahující hrubší frakce - písek, suché či zamokřené. Není odolná vůči zasolení. Preferuje půdy neutrální s vyšším obsahem organického materiálu a živin.teplotakrátkodenní rostlinusvětlopůdní profilpůdyzasolení  je velká jednoletá tráva dorůstající výšky 1-3 metrů  je větrosprašná, přestože hmyz a včely pyl sbírají  pochází ze Střední Ameriky, je náročná na teplo  ze zrn se získává kukuřičný olej a škrobová moučka, ke krmení zvířat se používají zrna nebo celé rostliny

11 Proso  patří mezi trávy, je známo asi 370 druhů  používá se jako krmivo pro domácí ptactvo, loupaná semena jsou jáhly

12 Rýže (  pochází z Afriky a Asie  pro ¼ obyvatel světa je hlavní potravinou  obilky se používají loupané nebo neloupané, vyrábí se z ní rýžová mouka, alkoholické nápoje – arak, rýžové pivo či víno, z rýžové slámy cigaretový papír  obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy, vlákninu, minerální látky a vitamíny

13 Pohanka  je to jednoletá i vytrvalá bylina s bílými a růžovými květy  v českých zemích se začala pěstovat od 12. stol. a v 16. stol. byla důležitou potravinou  patří do zdravé výživy

14 Řepa cukrovka  patří mezi okopaniny  sklízí se kořen – bulva, vyrůstající listy se nazývají chrást  k výrobě cukru se bulva používá od r. 1590, k rozvoji cukrovarnictví došlo hlavně za napoleonských válek

15 Lilek brambor  pochází z oblasti And v Peru, Bolívii a severní Argentiny  patří mezi okopaniny, vytváří jedlé hlízy, celá rostlina je jinak jedovatá  je jednou z nejdůležitějších zemědělských plodin pro výživu člověka  je nenáročná na pěstování

16 Hrách setý  je to jednoletá, popínavá rostlina jejímiž plody jsou lusky, které obsahují semena zvaná hrášky  pochází ze Středomoří  pěstuje se na polích, není náročný  je důležitou luštěninou pro obsah vitamínů, minerálů, vápníku a hořčíku

17 Fazol zahradní  pochází z tropických oblastí Ameriky, dnes se pěstuje na celém světě  patří mezi luštěniny, obsahuje vitamíny a minerální látky  nikdy ji nejíme za syrova, protože obsahuje látku, která může vyvolat střevní potíže

18 Čočka kuchyňská  luštěnina původem z Asie se pěstuje pro různobarevná semena ukrytá v luscích  má nejvyšší obsah bílkovin ze všech rostlin, díky tomu je důležitou potravou v mnoha částech světa – Indii

19 Sója luštinatá  je luštěnina s vysokým obsahem proteinů  používá se jakou potravina, krmivo i jako surovina  pochází z Číny a patří k nejstarším kulturním plodinám

20 Olejniny Řepka olejka Slunečnice roční  obsahují větší množství oleje, který se získává lisováním  používají se pro výrobu potravin, paliv, maziv a k dalšímu chemickému zpracování

21 Pícniny Jetel luční Vojtěška  jsou rostliny pěstující se jako krmivo pro hospodářská zvířata  patří sem pícní trávy a luskoviny

22 Textilní plodiny Len setý Len setý - květ  pěstují se pro vlákno, z kterého se dále vyrábějí tkané či netkané textilie, lana, provazy atd.  nejznámější je bavlník, v Česku se pěstuje len, konopí a kopřiva

23 Zelenina  jsou jedlé části kulturních rostlin  nepatří sem obilniny a luštěniny a ty, které se pěstují pro semeno  v potravě jsou důležitým zdrojem vitamínů, minerálních látek, vlákniny aj.  rozdělujeme ji do několika skupin, nejčastěji podle části rostliny, pro kterou ji pěstujeme: - plodová – rajčata… - kořenová – mrkev… - listová – špenát… - lusková – hrách… - cibulová – česnek… - košťálová – květák… - kořeninová (koření) – kmín…

24 Křížovka s tajenkou: 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. V tajence se ukrývá název jedné zajímavé rostliny. Znáte ji?

25 Doplň do křížovky: 1. Oloupaná semena se nazývají jáhly. 2. Vyrábí se z ní cukr. 3. Okopanina pocházející z Ameriky. 4. Luštěnina, ale nejezte ji syrovou! 5. Hlavní potravina pro ¼ obyvatel světa! 6. Domeček pro zrníčka. 7. Koně ho milují! 8. Dětmi oblíbená luštěnina. 9. Potravina středověku, dnes zdravá výživa!

26 Vyluštění: 1.p r oso 2.ř e pa bram b or 4.f a zol 5. r ýže 6.o b ilka 7. o ves 8.h r ách 9.poh a nka

27 Rebarbora Je botanicky pokládána za zeleninu, avšak stále častěji je považována za ovoce. Jí se pouze řapíky, a to tepelně opracované, nikdy syrové. Listy obsahují jedovaté látky. Připravují se z ní kompoty, zavařeniny a koláče.

28 Použité zdroje a citace:  http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana  ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět. Nový Malín: NOVÁ ŠKOLA s. r. o., 2011, ISBN 978-80-7289-211-2.  KARELJ. wikimedia commons [online]. [cit. 16.10.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebarbora.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebarbora.jpg?uselang=cs  UELLUE. wikimedia commons [online]. [cit. 16.10.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rebarbora#mediaviewer/File:Rheum_rhab arbarum.2006-04-27.uellue.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Rebarbora#mediaviewer/File:Rheum_rhab arbarum.2006-04-27.uellue.jpg  MYRABELLA. wikimedia commons [online]. [cit. 16.10.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/Field#mediaviewer/File:Champ_de _colza_C%C3%B4te-d%27Or_Bourgogne_avril_2014.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/Field#mediaviewer/File:Champ_de _colza_C%C3%B4te-d%27Or_Bourgogne_avril_2014.jpg  Klipart - Microsoft

29 Citace: 1. BLUEMOOSE. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wheat_close-up.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wheat_close-up.JPG 2. LUCASH. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barley_in_Slovenia.jpg 3. FIR0002. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wild_rye.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wild_rye.jpg 4. ANDREAS TREPTE. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Avena-sativa.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Avena-sativa.jpg 5. AKTRON. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kisoroszi,_zraj%C3%ADc%C3%AD_kuku%C5% 99ice.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kisoroszi,_zraj%C3%ADc%C3%AD_kuku%C5% 99ice.JPG 6. KURT STUBER. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panicum_miliaceum1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panicum_miliaceum1.jpg 7. ESRTH100. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red,_Brown_White_Rice.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red,_Brown_White_Rice.jpg 8. ATILIN. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fagopyrum_sagittatum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fagopyrum_sagittatum.jpg 9. MATĚJ BAŤHA. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelenina_ala_Ratatouille,_pohanka.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelenina_ala_Ratatouille,_pohanka.jpg 10. MARKUSHAGENLOCHER. wikimedia commons [online]. [cit. 12.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuckerr%C3%BCbe.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuckerr%C3%BCbe.jpg

30 Citace: 11. SCOTT BAUER. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potato_plant.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potato_plant.jpg 12. RASBAK. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doperwt_rijserwt_peulen_Pisum_sativum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doperwt_rijserwt_peulen_Pisum_sativum.jpg 13. RASBAK. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Snijboon_peulen_Phaseolus_vulgaris.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Snijboon_peulen_Phaseolus_vulgaris.jpg 14. HOHUM. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3_types_of_lentil.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3_types_of_lentil.jpg 15. SCOTT BAUER. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soja.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soja.jpg 16. HARALD HOYER. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colza_(7168827092).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colza_(7168827092).jpg 17. PAMRI. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_sunflower.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_sunflower.jpg 18. 池田正樹. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trifolium_pratense_0522.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trifolium_pratense_0522.jpg 19. FIR0002. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucerne_flowers.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucerne_flowers.jpg 20. HANDWERKER. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:From_flax_to_linseed_oil..JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:From_flax_to_linseed_oil..JPG 21. HANDWERKER. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flax_blossom..jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flax_blossom..jpg 22. MAN VYI. wikimedia commons [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Zemědělské plodiny Pří_108_Rozmanitost přírody_Zemědělské plodiny Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google