Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psaní odvolacích údajů v předtiscích Předtisk je možné stáhnout na stránkách :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psaní odvolacích údajů v předtiscích Předtisk je možné stáhnout na stránkách :"— Transkript prezentace:

1

2 Psaní odvolacích údajů v předtiscích Předtisk je možné stáhnout na stránkách : http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustavhttp://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav 1) Jednoduchý odvolací údaj: píše se bez mezer Zkratka příjmení pisatele/číslo písemnosti/rok-měsíc-den příklad: paní Vomáčková píše poptávku č. 25 na dodání obkladu 18. říjjna 2013 Vo/25/2013-10-18 2) Vodorovné odvolací údaje: píšeme v neměnném pořadí (popřípadě formátovaný předtisk pro vypracování písemnosti : Ariel 8 Pan Kohout odpovídá paní Vomáčkové na poprávku, nabídkou č. zn. 156/2013 dne 25. října VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ Vo/25/2013-10-18156/2013-10-25Kohout Jaroměř Váš dopis zn.Naše zn./tel.VyřizujeDatum číslo obdržené písemnostidopis od nás zpět příjmení pisateleden odeslání

3 3) Svislé odvolací údaje: v neměnném pořadí, neznáme-li údaj – nevyplníme jej VÁŠ DOPIS ZN.:iI ZE DNE: ? ? I NAŠE ZN.: IAdresa adresáta ------------------- VYŘIZUJE: I---------------------- TEL.: I--------------------- FAX: ? I------------------- E-MAIL: I DATUM: I Účel používání odvolacích údajů v předtiscích: Podniky je mají buď ve formě počítačových šablon nebo barevných tištěných formulářů, které vkládají do tiskárny, přičemž v počítači mají pouze obecnou šablonu svého formuláře. Tvorba předtisků je upravena normami ČSN 88 6101 a ČSN 016910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem.

4 Přehledná orientace při zápisu písemnosti Účelné uspořádání Snadná evidence Přesnost data přijetí i vypracování Účelné pro předání v podatelně 4. Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů Na dopisních papírech bez předtištěných odvolacích údajů se v prvním řádku pod záhlavím zpravidla uvádí pouze spisová značka (čj.), podle potřeby také další údaje (kdo dopis vyřizuje a spojení). Věc Po vynechání dvou řádků pod dolní hranicí adresového pole nebo pod posledním odvolacím údajem se napíše heslovité vyjádření obsahu dopisu (věc). Začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazňuje se zpravidla tučným tiskem. Jestliže je heslovité vyjádření obsahu dopisu delší než jeden řádek, zvýrazňují se všechny řádky.

5 Nikdy se nepíše slovo VĚC, ať s dvojtečkou nebo bez dvojtečky, velkým či malým písmem, zkrátka v žádné podobě!!! Příklad: VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKAPRAHA Obch.158/10/PoŘeháková2013-02-15 Objednávka kancelářských potřeb č. 47/2013 Oslovení Mezi heslovitým vyjádřením obsahu dopisu a oslovením se vynechávají dva řádky. Oslovení začíná vždy velkým písmenem od levé svislice a končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se vynechává jeden řádek. Oslovení náleží do každého dopisu. Úřad, podnik, firma se oslovuje např. takto: Vážení zákazníci, Vážení klienti, Vážená paní, Vážený pane, Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní partneři, Vážené paní a pánové, Vážené dámy, vážení pánové, Vážené paní a vážení pánové,...

6 Doplňující údaje V doplňujících údajích se uvádějí – zpravidla v zápatí stránky – informace vztahující se k celé instituci: bankovní spojení, IČ, DIČ, údaj o sídle instituce, o registraci podnikatelského subjektu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, číslo telefonní ústředny, číslo ústředního faxu, e-mailová adresa, webová adresa, případně otevírací doba aj. Některé údaje lze doplnit nebo vypustit, podnikatelský subjekt však musí uvést zápis do OR. Někdy jsou doplňující údaje vytištěny v hlavičce dopisu. POZNÁMKA: Obchodní zákoník z 1. ledna 2001 v § 13a stanoví, že každý podnikatelský subjekt je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět kromě jména nebo názvu firmy a identifikačního čísla také údaj o sídle nebo místu podnikání; osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

7 Odvolací údaje test Vždy jen jedna správná odpověď. 1.Odvolací údaje používáme:2. Vodorovné odvolací údaje a) v osobní korespondencia) v počtu 8 b) v obchodní korespondencib) v počtu 4 c) na pozvánkáchc) jen jeden údaj 3. Data v odvol. údajích píšeme:4. Data v odvol. údajích jsouv pořadí: a) s mezeroua) rok, měsíc, den b) nezáleží na stylub) měsíc, rok, den c) vždy bez mezer s interpunkcíc) den, rok, měsíc 5. Váš dopis zn.vyjadřuje:6. Naše značka vyjadřuje: a) č. dopisu který píšemea) č. dopisu který píšeme b) č. písemnosti obdrženéb) č. písemnosti obdržené c) jméno adresátac) jméno odesilatele 7. Věc: heslovité vyjádření píšeme:8. Heslovité vyjádření písemnosti: a) v každém dopise a zakončené interpunkcí a) píšeme zesílené nebo podtrhnuté b) jen heslovité vyjádření písemnosti bez interpunkce b) nezáleží na stylu zvýrazněn c) věc, není nutné vypisovat c) vždy zvýrazníme a podtrhneme 9. Doplňující údaje uvedeme:10. Firemní e-mailová adresa: a) do zápatí dopisua) v odvolacích údajích nebo zápatí b) patří k adrese do záhlavíb) nemusí být nevypisujeme c) nejsou potřebnéc) uvedeme v záhlaví dopisu

8 2. Zapište zadání do odvolacích údajů: Pan Kudrna se dotazoval dopisem 13. října č.obj.536/2013 na dodání zboží. Ing Janečková odpovídá již 18 října dopisem 258/2013 kladnou odpověď. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKAPRAHA

9 Vyhodnocení testu: 1 b; 2 b; 3 c; 4 a; 5 b; 6 a; 7 b; 8 a; 9 a; 10 a;. Hodnoceno každá odpověď 1 bod Pan Kudrna se dotazoval dopisem 13. října č.obj.536/2013 na dodání zboží. Ing Janečková odpovídá již 18 října dopisem 258/2013 kladnou odpověď. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA Ku/536/2013-10-13Ja/258/2013-10-18 Janečková 2) maximální počet při správném zápisu 12 bodů Celkové hodnocení je maximální počet bodu 22

10 Literatura: [1]FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN 80-7168-924-6. [2]SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN 80-85118- 87-4. [3]ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s. [4]ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 1. Normalizovaná úprava písemností v MS WORD. 3. Vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 146 s. [5]ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Český normalizační institut, duben 2007. [6]http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustavhttp://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav


Stáhnout ppt "Psaní odvolacích údajů v předtiscích Předtisk je možné stáhnout na stránkách :"

Podobné prezentace


Reklamy Google