Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psaní odvolacích údajů v předtiscích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psaní odvolacích údajů v předtiscích"— Transkript prezentace:

1

2 Psaní odvolacích údajů v předtiscích
Předtisk je možné stáhnout na stránkách : 1) Jednoduchý odvolací údaj: píše se bez mezer Zkratka příjmení pisatele/číslo písemnosti/rok-měsíc-den příklad: paní Vomáčková píše poptávku č. 25 na dodání obkladu 18. říjjna 2013 Vo/25/ 2) Vodorovné odvolací údaje: píšeme v neměnném pořadí (popřípadě formátovaný předtisk pro vypracování písemnosti : Ariel 8 Pan Kohout odpovídá paní Vomáčkové na poprávku , nabídkou č. zn. 156/2013 dne 25. října VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ Vo/25/ / Kohout Jaroměř Váš dopis zn. Naše zn./tel. Vyřizuje Datum číslo obdržené písemnosti dopis od nás zpět příjmení pisatele den odeslání

3 Účel používání odvolacích údajů v předtiscích:
3) Svislé odvolací údaje: v neměnném pořadí, neznáme-li údaj – nevyplníme jej VÁŠ DOPIS ZN.:iI ZE DNE: ? ? I NAŠE ZN.: I Adresa adresáta VYŘIZUJE: I TEL.: I FAX: ? I I DATUM: I Účel používání odvolacích údajů v předtiscích: Podniky je mají buď ve formě počítačových šablon nebo barevných tištěných formulářů, které vkládají do tiskárny, přičemž v počítači mají pouze obecnou šablonu svého formuláře. Tvorba předtisků je upravena normami ČSN a ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem.

4 Přehledná orientace při zápisu písemnosti
Účelné uspořádání Snadná evidence Přesnost data přijetí i vypracování Účelné pro předání v podatelně 4. Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů Na dopisních papírech bez předtištěných odvolacích údajů se v prvním řádku pod záhlavím zpravidla uvádí pouze spisová značka (čj.), podle potřeby také další údaje (kdo dopis vyřizuje a spojení). Věc Po vynechání dvou řádků pod dolní hranicí adresového pole nebo pod posledním odvolacím údajem se napíše heslovité vyjádření obsahu dopisu (věc). Začíná velkým písmenem a neukončuje se tečkou. Zvýrazňuje se zpravidla tučným tiskem. Jestliže je heslovité vyjádření obsahu dopisu delší než jeden řádek, zvýrazňují se všechny řádky.

5 Nikdy se nepíše slovo VĚC, ať s dvojtečkou nebo bez dvojtečky, velkým či malým písmem, zkrátka v žádné podobě!!! Příklad: VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA Obch.158/10/Po Řeháková Objednávka kancelářských potřeb č. 47/2013 Oslovení Mezi heslovitým vyjádřením obsahu dopisu a oslovením se vynechávají dva řádky. Oslovení začíná vždy velkým písmenem od levé svislice a končí čárkou, vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi oslovením a textem se vynechává jeden řádek. Oslovení náleží do každého dopisu. Úřad, podnik, firma se oslovuje např. takto: Vážení zákazníci, Vážení klienti, Vážená paní, Vážený pane, Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní partneři, Vážené paní a pánové, Vážené dámy, vážení pánové, Vážené paní a vážení pánové, ...

6 POZNÁMKA: Doplňující údaje
V doplňujících údajích se uvádějí – zpravidla v zápatí stránky – informace vztahující se k celé instituci: bankovní spojení, IČ, DIČ, údaj o sídle instituce, o registraci podnikatelského subjektu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, číslo telefonní ústředny, číslo ústředního faxu, ová adresa, webová adresa, případně otevírací doba aj. Některé údaje lze doplnit nebo vypustit, podnikatelský subjekt však musí uvést zápis do OR. Někdy jsou doplňující údaje vytištěny v hlavičce dopisu. POZNÁMKA: Obchodní zákoník z 1. ledna 2001 v § 13a stanoví, že každý podnikatelský subjekt je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět kromě jména nebo názvu firmy a identifikačního čísla také údaj o sídle nebo místu podnikání; osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

7 Odvolací údaje test Vždy jen jedna správná odpověď.
1.Odvolací údaje používáme: 2. Vodorovné odvolací údaje a) v osobní korespondenci a) v počtu 8 b) v obchodní korespondenci b) v počtu 4 c) na pozvánkách c) jen jeden údaj 3. Data v odvol. údajích píšeme: 4. Data v odvol. údajích jsouv pořadí: a) s mezerou a) rok, měsíc, den b) nezáleží na stylu b) měsíc, rok, den c) vždy bez mezer s interpunkcí c) den, rok, měsíc 5. Váš dopis zn.vyjadřuje: 6. Naše značka vyjadřuje: a) č. dopisu který píšeme a) č. dopisu který píšeme b) č. písemnosti obdržené b) č. písemnosti obdržené c) jméno adresáta c) jméno odesilatele 7. Věc: heslovité vyjádření píšeme: 8. Heslovité vyjádření písemnosti: a) v každém dopise a zakončené interpunkcí a) píšeme zesílené nebo podtrhnuté b) jen heslovité vyjádření písemnosti bez interpunkce b) nezáleží na stylu zvýrazněn c) věc, není nutné vypisovat c) vždy zvýrazníme a podtrhneme 9. Doplňující údaje uvedeme: Firemní ová adresa: a) do zápatí dopisu a) v odvolacích údajích nebo zápatí b) patří k adrese do záhlaví b) nemusí být nevypisujeme c) nejsou potřebné c) uvedeme v záhlaví dopisu

8 Zapište zadání do odvolacích údajů:
2. Zapište zadání do odvolacích údajů: Pan Kudrna se dotazoval dopisem 13. října č.obj.536/ na dodání zboží. Ing Janečková odpovídá již 18 října dopisem 258/2013 kladnou odpověď. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA

9 Vyhodnocení testu: 1 b; 2 b; 3 c; 4 a; 5 b; 6 a; 7 b; 8 a; 9 a; 10 a;.
Hodnoceno každá odpověď 1 bod Pan Kudrna se dotazoval dopisem 13. října č.obj.536/ na dodání zboží. Ing Janečková odpovídá již 18 října dopisem 258/2013 kladnou odpověď. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA Ku/536/ Ja/258/ Janečková 2) maximální počet při správném zápisu 12 bodů Celkové hodnocení je maximální počet bodu 22

10 Literatura: [1] FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN [2] SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN [3] ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s. [4] ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 1. Normalizovaná úprava písemností v MS WORD. 3. Vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 146 s. [5] ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Český normalizační institut, duben 2007. [6]


Stáhnout ppt "Psaní odvolacích údajů v předtiscích"

Podobné prezentace


Reklamy Google