Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí."— Transkript prezentace:

1 Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí za obdobím 4/2012 – 9/2012 Konfucius „Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. “ Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

2 Řízení projektu Financování: –Poskytnutá podpora celkem:4 404 515,00 Monitoring: –Odevzdána a a schválena 4. monitorovací zpráva Projektový tým: –Uskutečnilo se 6 schůzek projektového týmu

3 Vzdělávací aktivity duben 2012 - září 2012 Manažerský mix – vrchní sestry Změny doporučených postupů dle Guidelliness 2005 Manažerský mix – staniční sestry E-learning - Kompresivní terapie

4 Manažerský mix – vrchní sestry

5 Zdravotničtí pracovníci  1 skupiny - 2 dny školení – 20 účastníků Obsah vzdělávání: –Komunikační strategie, pozitivní a negativní formulace. –Asertivní komunikace a její praktické využití, obrana proti manipulaci. –Jak se bránit výčitkám a obvinění. –Formy pozitivní i negativní zpětné vazby. –Praktické příklady komunikačních reakcí s využitím transakční analýzy. –Pravidla taktické výtky a pokárání. –Hodnotící rozhovor s méně pozitivním hodnocením zaměstnance. –Jak sdělit nesouhlas s názorem druhých a zachovat si autoritu. –Kritika nekvalitního pracovního výkonu. –Upozornění na nevhodné chování ke kolegům a klientům. –Konfrontace jednotlivce a týmu, konfrontace dvou protikladných názorů. –Význam vyjednávání v praxi. –Způsoby vyjednávání – tvrdé, měkké, principiální vyjednávání, kompetitivní, kooperativní, virtuální vyjednávání. –Vyjednávání dvou a více jednajících partnerů. –Osobnost vyjednávače a jeho znalosti. –Komunikační strategie ve vyjednávání, užitečné fráze při jednání. –Fáze vyjednávání (příprava na jednání, otevření jednání – kontaktní fáze, jádro jednání, proces přesvědčování, rozhodování - závěr jednání –Příprava na jednání, cíle, BATNA. –Informace o partnerovi v jednání a jejich zpracování. –Strategie a taktiky při vyjednávání. –Závěr jednání, realizace dohody ).

6 Manažerský mix – vrchní sestry Lektorská hodnocení –Účastníci se velmi zapojili do výuky a diskusí k projednávanému tématu –Vrchní sestry využily svých manažerských zkušenosti při zapojení do diskusí –Kvalitně pracovaly v případových studiích,skupinových cvičení a tréninkových jednotkách

7 Změny doporučených postupů dle Guidelliness 2005

8 Zdravotničtí pracovníci  5 skupin - 2 dny školení – 75 účastníků Obsah vzdělávání: –Nové postupy a trendy v PPP dle Resuscitation guidelines 2005. –Aktualizované informační zdroje o PPP. –Modernizace vybavení pro PPP - tracheální intubace, laryngeální maska, combitubus. –Technika provádění neodkladné resuscitace - preference masáže. –Změny v defibrilační strategii. –Použití AED (automatický externí defibrilátor). –Medikace – dávkování. –Indikace pro poresuscitační hypotermii. –Novinky v technické PP. –Výsledky PP - odborné studie a jejich zpracování. –Manipulace s postiženým – nácvik. –Úlevové a léčebné polohy dle jednotlivých postižení – nácvik –Rozdíly v resuscitaci dítěte a dospělého - nácvik na modelu

9 Změny doporučených postupů dle Guidelliness 2005 Lektorská hodnocení –Účastníci kurzu uvítali nové teoretické i praktické informace v oblasti PPP –Aktivně se zapojili do výuky –Vyzkoušeli si praktický nácvik LPR –Účastnili se diskusí a nebáli se vyjádřit svůj názor i zkušenosti z praxe

10 Manažerský mix – staniční sestry

11 Zdravotničtí pracovníci  skupiny - 2 dny školení – 2 skupiny - 24 účastníků Obsah vzdělávání: –Komunikační strategie, pozitivní a negativní formulace –Asertivní komunikace a její praktické využití, obrana proti manipulaci –Jak se bránit výčitkám a obvinění. –Formy pozitivní i negativní zpětné vazby. –Praktické příklady komunikačních reakcí s využitím transakční analýzy –Pravidla taktické výtky a pokárání. –Hodnotící rozhovor s méně pozitivním hodnocením zaměstnance. –Jak sdělit nesouhlas s názorem druhých a zachovat si autoritu. –Kritika nekvalitního pracovního výkonu. –Upozornění na nevhodné chování ke kolegům a klientům. –Konfrontace jednotlivce a týmu, konfrontace dvou protikladných názorů. –Problémové a konfliktní situace v pracovním i osobním životě. –Charakteristika problému a konfliktu. –Věcná rovina problému a emoční hladina konfliktu. –Typologie konfliktních jedinců –Jak vzniká konflikt a co nám způsobuje? –Reakce lidí na konflikt. –Model řešení konfliktu a vlastní sebereflexe. –Prostředník jako pomocník při řešení konfliktu. –Řízení konfliktů a manažerská role (manažer v roli prostředníka). –Praktická analýza pracovních problémů a konfliktů za využití simulovaných tréninkových jednotek a případových studií.

12 Manažerský mix – staniční sestry Lektorská hodnocení –Skupina staničních sester projevila o školení manažerských dovedností velký zájem –Sestry se aktivně zapojily do diskusí, využily vlastních zkušeností z manažerské praxe

13 E-learning – Kompresivní terapie I,II,III Zdravotničtí pracovníci  32 účastníků Obsah vzdělávání Kompresivní terapie I: Oběhová soustava fyziologie a patofyziologie –Oběhová soustava Krevní oběh Akutní onemocnění tepen - Onemocnění cévního systému - Onemocnění lymfatického systému Kompresivní terapie II: Preventivní fyzikální komprese –Akutní trombóza Onemocnění žil - Sekundární varixy - Klinické známky chronické žilní nedostatečnosti Léčba chronické žilní insuficience Tromboflebitida Hluboká žilní trombóza Terapie hluboké žilní trombózy Komplikace žilních onemocnění Ulkus cruris venosum Infekce ran Kompresivní terapie III: Léčebná fyzikální komprese - preventivní fyzikální komprese - léčebná fyzikální komprese Klasifikace obinadel - elastická obinadla - kompresivní elastické punčochy

14 Rovné příležitosti V rámci programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny hlediska věk pohlaví,etnika,zdravotního postižení V našem projektu se týká především oblasti: – jednotlivých věkových skupin, –dostupností pro všechny účastníky a účastnice - je řešeno rozsahem projektu, dostatečným množstvím míst v kurzech a především dlouhodobou koncepční prací nad zaměřením projektu, –vstřícného přístupu k potřebám tzv. specifických věkových skupin –zařazení e-learningových kurzů, které svou časovou pružností umožňují skloubit zaměstnání, vzdělávání i rodinný život.

15 Udržitelný rozvoj Principy udržitelného rozvoje vychází z Lisabonské strategie a ze Strategických obecných zásad Společenství, 2007-2013 jako součást hlavních priorit Je třeba zohledňovat udržitelný rozvoj v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Udržitelný rozvoj je založen na hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby Zvláštní důraz je kladen na posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem. V našem projektu bude udržitelný rozvoj podpořen těmito aktivitami : –ekologické třídění odpadu –veškerý materiál pořízený v rámci projektu bude využíván s maximální ohledem na úspornost –zamezení nadbytečné spotřeby vody

16 Závěrem Konfucius: „Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné..“ Díky za spolupráci : –Účastníkům za účast a aktivitu –Vrchním sestrám a vedoucím pracovníkům za spolupráci při výběru účastníků –Provoznímu úseku za přípravu školící místnosti –IT pracovníkům za přípravu techniky Mgr.Pavlína Simmerová – tel. 4035 Mgr.Dana Šperlíková – tel. 4652 Lenka Caklová – tel. 4005


Stáhnout ppt "Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google