Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. Tepelné fluktuace: Brownův pohyb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. Tepelné fluktuace: Brownův pohyb"— Transkript prezentace:

1 II. Tepelné fluktuace: Brownův pohyb
Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr II. Tepelné fluktuace: Brownův pohyb KOTLÁŘSKÁ 7. BŘEZNA 2012

2 Úvodem Dnes: Důležitá otázka bez Planckovy konstanty
Přímé pozorování molekulárního chaosu Jedna třetina Einsteinova zázračného roku 1905 Odvoláme se na kinetickou teorii ideálního plynu a zobecníme trochu Ne jen rovnovážné vlastnosti, ale také jejich fluktuace a stochastická dynamika

3 Makrosvět, mesosvět, mikrosvět Na přelomu 19
Makrosvět, mesosvět, mikrosvět Na přelomu 19. a 20 století bylo ještě běžné mluvit o „atomové hypotéze“ Atomy a molekuly platily za nepozorovatelné. Teprve začátkem 20. století bylo toto cliché prolomeno několika experimenty s mesoskopickými objekty. Ty vedly k Nobelovým cenám.

4 Logaritmická škála velikosti objektů
makrosvět přirozená délka (sáh) rozlišovací mez prostého oka opt. mikroskop mesosvět vidět atomy mikrosvět

5 ? Souběh stupnic klasický svět makrosvět mesosvět kvantový svět
přirozená délka (sáh) ? rozlišovací mez prostého oka rozlišovací mez prostého oka opt. mikroskop mesosvět kvantový svět mikrosvět

6 ? ? Souběh stupnic termodynamika klasický svět makrosvět mesosvět
přirozená délka (sáh) ? ? rozlišovací mez prostého oka rozlišovací mez prostého oka opt. mikroskop mesosvět kvantový svět molekulární chaos mikrosvět

7 Souběh stupnic - soupeření kvantové a termické náhody
klasický svět termodynamika makrosvět přirozená délka (sáh) Mikrosvět není zmenšenina makrosvěta planetární model atomu je spíše metafora KONKURUJÍ molekulární chaos kvantové úkazy ? ? rozlišovací mez prostého oka rozlišovací mez prostého oka opt. mikroskop mesosvět kvantový svět molekulární chaos mikrosvět

8 Mesoskopický prostředník odráží vlastnosti mikrosvěta – až do atomární úrovně – a podává a nich zprávu k nám do makrosvěta

9 Mesoskopický objekt -- prostředník
prostředník -- mesoskopický objekt může zároveň vykazovat některé vlastnosti společné s makrosvětem, být pozorován a ovlivňován některé vlastnosti společné s mikrosvětem, na které tím dosáhneme MY makrosvět mikrosvět OBJEKT prostředník

10 Mesoskopický objekt -- prostředník
prostředník -- mesoskopický objekt může zároveň vykazovat některé vlastnosti společné s makrosvětem, být pozorován a ovlivňován některé vlastnosti společné s mikrosvětem, na které tím dosáhneme MY makrosvět mikrosvět OBJEKT prostředník Dva výchozí případy použití – začátek 20. století R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné J. Perrin měřil Avogadrovu konstantu: pozoroval koloidní suspense. Koloidní částice byly viditelné mikroskopem, ale podléhaly vlivu molekulárního chaosu. Typická ukázka ze současné laboratorní techniky -- známe Pozorování povrchů pomocí AFM (atomic force microscopy) R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné

11 Minule: Vidět atomy – dnešní možnosti
lidské měřítko D Z AFM (Atomic Force Microscope) mesoskopické atomárních rozměrů

12 moderní použití ideje mesoskopického prostředníka
lidské měřítko D Z makroskopické zobrazení AFM (Atomic Force Microscope) mesoskopické prohnutí atomárních rozměrů pohyb

13 moderní použití ideje mesoskopického prostředníka
lidské měřítko D Z makroskopické zobrazení AFM (Atomic Force Microscope) PROSTŘEDNÍK mesoskopické prohnutí atomárních rozměrů pohyb

14 Mesoskopický objekt -- prostředník
prostředník -- mesoskopický objekt může zároveň vykazovat některé vlastnosti společné s makrosvětem, být pozorován a ovlivňován některé vlastnosti společné s mikrosvětem, na které tím dosáhneme MY makrosvět mikrosvět OBJEKT prostředník R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné Dva výchozí případy použití R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné z Millikanovy nobelovské přednášky

15 Mesoskopický objekt -- prostředník
prostředník -- mesoskopický objekt může zároveň vykazovat některé vlastnosti společné s makrosvětem, být pozorován a ovlivňován některé vlastnosti společné s mikrosvětem, na které tím dosáhneme MY makrosvět mikrosvět OBJEKT prostředník R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné Dva výchozí případy použití R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné z Millikanovy nobelovské přednášky

16 Mesoskopický objekt -- prostředník
prostředník -- mesoskopický objekt může zároveň vykazovat některé vlastnosti společné s makrosvětem, být pozorován a ovlivňován některé vlastnosti společné s mikrosvětem, na které tím dosáhneme MY makrosvět mikrosvět OBJEKT prostředník Dva výchozí případy použití R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné J. Perrin měřil Avogadrovu konstantu: pozoroval koloidní suspense. Koloidní částice byly viditelné mikroskopem, ale podléhaly vlivu molekulárního chaosu. Dvojí pokusy zviditelnily termický pohyb ("atomy") Barometrická formule pro koloidní roztoky Brownův pohyb 2D R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné

17 Mesoskopický objekt -- prostředník
prostředník -- mesoskopický objekt může zároveň vykazovat některé vlastnosti společné s makrosvětem, být pozorován a ovlivňován některé vlastnosti společné s mikrosvětem, na které tím dosáhneme MY makrosvět mikrosvět OBJEKT prostředník R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné J. Perrin měřil Avogadrovu konstantu: pozoroval koloidní suspense. Koloidní částice byly viditelné mikroskopem, ale podléhaly vlivu molekulárního chaosu. Dvojí pokusy zviditelnily termický pohyb ("atomy") Barometrická formule pro koloidní roztoky Brownův pohyb 2D Dva výchozí případy použití R. Millikan měřil elementární náboj na kapičkách oleje vzášejících se ve vzduchu. Elektrická síla a gravitační síla na kapičku byly srovnatelné Myšlenka byla ale Einsteinova.

18 Koloidy Koloidní částice mají často správnou velikost, aby stály právě na pomezí makrosvěta a mikrosvěta

19 Co jsou koloidy (dvousložkové) dispersní soustavy
částice jedné složky rozptýleny (dispergovány) v prostředí druhé složky 1 nm v e l i k o s t č á s t i c 1 m atomy, molekuly makromolekuly koloidní částice makroskop. částice r o z t o k y k o l o i d n í s o u s t a v y hrubé disperse PŘÍKLADY KOLOIDNÍCH SOUSTAV prostředí plyn kapalina pevná látka část i ce pěna vroucí voda pěnová guma mlha kumulus emulze mléko vlhká půda aerosol dýmy, cirrus sol/gel latex sol rubínové sklo

20 Co jsou koloidy (dvousložkové) dispersní soustavy
částice jedné složky rozptýleny (dispergovány) v prostředí druhé složky 1 nm v e l i k o s t č á s t i c 1 m atomy, molekuly makromolekuly koloidní částice makroskop. částice r o z t o k y k o l o i d n í s o u s t a v y hrubé disperse rozmezí jsou neurčitá PŘÍKLADY KOLOIDNÍCH SOUSTAV prostředí plyn kapalina pevná látka část i ce pěna vroucí voda pěnová guma mlha kumulus emulze mléko vlhká půda aerosol dýmy, cirrus sol/gel latex sol rubínové sklo

21 Co jsou koloidy (dvousložkové) dispersní soustavy
částice jedné složky rozptýleny (dispergovány) v prostředí druhé složky 1 nm v e l i k o s t č á s t i c 1 m atomy, molekuly makromolekuly koloidní částice makroskop. částice r o z t o k y k o l o i d n í s o u s t a v y hrubé disperse rozmezí jsou neurčitá PŘÍKLADY KOLOIDNÍCH SOUSTAV p r o s t ř e d í plyn kapalina pevná látka část i ce pěna vroucí voda pěnová guma mlha, spray kumulus emulze mléko vlhká půda aerosol dýmy, cirrus sol/gel latex sol rubínové sklo

22 Co jsou koloidy Millikanův systém Perrinův systém
(dvousložkové) dispersní soustavy částice jedné složky rozptýleny (dispergovány) v prostředí druhé složky 1 nm v e l i k o s t č á s t i c 1 m atomy, molekuly makromolekuly koloidní částice makroskop. částice r o z t o k y k o l o i d n í s o u s t a v y hrubé disperse rozmezí jsou neurčitá PŘÍKLADY KOLOIDNÍCH SOUSTAV Millikanův systém p r o s t ř e d í plyn kapalina pevná látka část i ce pěna vroucí voda pěnová guma mlha, spray kumulus emulze mléko vlhká půda aerosol dýmy, cirrus sol/gel latex sol rubínové sklo Perrinův systém

23 Barometrická formule ... Koloidní částice v Perrinových pokusech podléhaly barometrické formuli To dokazovalo atomovou hypotézu a zároveň udávalo velikost atomů

24 Barometrická formule Einsteinova a Perrinova klíčová myšlenka: částice koloidu jsou dost malé na to, aby v tepelné rovnováze s matečnou kapalinou tvořily „plyn“ (… malá koncentrace). Pak pro ně platí Boltzmannovo rozdělení pro plyny ve vnějším poli Pro koloidní částice (gumiguty) v kapalině a poli tíže neznámá!!! 1 m

25 … o tom za chvíli mnohem více
Barometrická formule Einsteinova a Perrinova klíčová myšlenka: částice koloidu jsou dost malé na to, aby v tepelné rovnováze s matečnou kapalinou tvořily „plyn“ (… malá koncentrace). Pak pro ně platí Boltzmannovo rozdělení pro plyny ve vnějším poli Pro koloidní částice (gumiguty) v kapalině a poli tíže … o tom za chvíli mnohem více neznámá!!! 1 m

26 Barometrická formule Einsteinova a Perrinova klíčová myšlenka: částice koloidu jsou dost malé na to, aby v tepelné rovnováze s matečnou kapalinou tvořily „plyn“ (… malá koncentrace). Pak pro ně platí Boltzmannovo rozdělení pro plyny ve vnějším poli Pro koloidní částice (gumiguty) v kapalině a poli tíže neznámá!!! 1 m

27 Barometrická formule Einsteinova a Perrinova klíčová myšlenka: částice koloidu jsou dost malé na to, aby v tepelné rovnováze s matečnou kapalinou tvořily „plyn“ (… malá koncentrace) a řídily se Boltzmannovým rozdělením pro plyny ve vnějším poli Pro koloidní částice (gumiguty) v kapalině a poli tíže pro Perrina neznámá!!! 1 m

28 Barometrická formule Einsteinova a Perrinova klíčová myšlenka: částice koloidu jsou dost malé na to, aby v tepelné rovnováze s matečnou kapalinou tvořily „plyn“ (… malá koncentrace) a řídily se Boltzmannovým rozdělením pro plyny ve vnějším poli Pro koloidní částice (gumiguty) v kapalině a poli tíže pro Perrina neznámá!!! 1 m

29 Gumiguta Ztuhlá pryskyřice rostliny garcinia cambogia gummi-gutta
Plody jsou používány v léčitelství a jako přísada do kořenných směsí typu curry

30 Vložka: Barometrická formule – jiné použití
Únik vodíku ze Zemské atmosféry Řídká atmosféra Martova Sedimentace těžkých komponent (zlata, platiny, ...) v roztavených slitinách Hmotnost koloidních částic velká, proto rozdělení nerovnoměrné již na 0,1 mm výšky

31 Brownův pohyb Jev, který byl pokládán spíše za kuriositu, ale který byl nakonec jedním z pilířů "nové" fysiky před 100 lety

32 Brownův pohyb Známé obrázky pocházejí také až od Perrina
Polohy částic zaznamenány vždy po 30 sec. Spojnice jsou jen vodítko pro oko

33 Brownův pohyb Známé obrázky pocházejí také až od Perrina
Polohy částic zaznamenány vždy po 30 sec. Spojnice jsou jen vodítko pro oko Skutečné trajektorie mají "fraktální" podobu a nejsou diferencovatelné. Proto předmětem zkoumání není rychlost, ale poloha Brownovy částice

34 Brownův pohyb Známé obrázky pocházejí také až od Perrina
KVIZ V čem je zásadní rozdíl mezi barometrickou formulí a Brownovým pohybem ??? Polohy částic zaznamenány vždy po 30 sec. Spojnice jsou jen vodítko pro oko

35 Brownův pohyb Známé obrázky pocházejí také až od Perrina
barometrická formule se týká středních hodnot Brownův pohyb fluktuací, tedy odchylek od středních hodnot Polohy částic zaznamenány vždy po 30 sec. Spojnice jsou jen vodítko pro oko

36 Robert Brown (1773 – 1858) Významný britský botanik – probádal floru Australie 1805 Pozoroval jev později nazvaný Brownův molekulární pohyb 1827 Zavedl pojem buněčného jádra 1831 Oblíbené bludy Brown byl objevitel (Jan Ingenhousz 1765) Brown pozoroval pohyby pylových zrn (pohybovaly se částice uvnitř vakuol) Brown svým mikroskopem nemohl nic vidět (pokusy byly opakovány)

37 Robert Brown (1773 – 1858) Významný britský botanik – probádal floru Australie 1805 Pozoroval jev později nazvaný Brownův molekulární pohyb 1827 Zavedl pojem buněčného jádra 1831 Oblíbené bludy Brown byl objevitel (Jan Ingenhousz 1765) Brown pozoroval pohyby pylových zrn (pohybovaly se částice uvnitř vakuol) Brown svým mikroskopem nemohl nic vidět (pokusy byly opakovány)

38

39

40

41

42 Brownův pohyb Od roku 1827 do začátku 20. století Brownův pohyb
mnohokrát pozorovaná a popisovaná kuriosita bez vysvětlení.

43 Od Boltzmanna k Einsteinovi Kinetická teorie se postupně rodila od poloviny XIX. století a byla dovršena prací L. Boltzmanna. Nikoho však nenapadlo aplikovat ji na popis Brownova pohybu. Až A. Einsteina

44 od Boltzmanna k Einsteinovi
1896

45 od Boltzmanna k Einsteinovi
1896 NAVÁZAL NA CLAUSIA, MAXWELLA molekulární chaos i v ideálním plynu teplota ~ kinet. energie molekul NOVÉ OBJEVY entropie a pravděpodobnost nevratnost … růst entropie PROBLÉMY Umkehreinwand Loschmidt Wiederkehreinwand Zermelo, Poincaré Atomy nebyly pozorovatelné Mach, Ostwald

46 od Boltzmanna k Einsteinovi
1896 NAVÁZAL NA CLAUSIA, MAXWELLA molekulární chaos i v ideálním plynu teplota ~ kinet. energie molekul NOVÉ OBJEVY entropie a pravděpodobnost nevratnost … růst entropie PROBLÉMY Umkehreinwand Loschmidt Wiederkehreinwand Zermelo, Poincaré Atomy nebyly pozorovatelné Mach, Ostwald neuvážil roli Brownova pohybu

47 od Boltzmanna k Einsteinovi
1896 NAVÁZAL NA CLAUSIA, MAXWELLA molekulární chaos i v ideálním plynu teplota ~ kinet. energie molekul NOVÉ OBJEVY entropie a pravděpodobnost nevratnost … růst entropie PROBLÉMY Umkehreinwand Loschmidt Wiederkehreinwand Zermelo, Poincaré Atomy nebyly pozorovatelné Mach, Ostwald neuvážil roli Brownova pohybu Boltzmann měl správnou intuici o molekulárním chaosu, ale ve své době byl ojedinělý se svým názorem … kapituloval jen chvíli před vítězstvím svých idejí

48 od Boltzmanna k Einsteinovi
1896 1908

49 Einsteinova práce o Brownově pohybu Nyní společně prostudujeme podrobnosti Einsteinovy úvahy o podstatě Brownova pohybu 1/3 zázračného roku 1905

50 Úvod Einsteinova článku
1905 Ann. Phys.

51 Úvod Einsteinova článku
O molekulárně kinetickou teorií tepla vyžadovaném pohybu částic suspendovaných v klidné kapalině ZKRÁCENÝ PŘEKLAD Podle molekulárně kinetické teorie částice mikroskopem viditelné a suspendované v kapalině mohou vykonávat v důsledku termických pohybů molekul pohyby snadno prokazatelné pod mikroskopem Tyto pohyby by mohly být totožné s tzv. „Brownovým molekulárním pohybem“, ale pro definitivní úsudek má autor nedostatečné údaje. Kdyby se tyto pohyby a jejich očekávané zákonitosti skutečně daly pozorovat, pak termodynamika není přesně platná již v mikroskopické oblasti a přesné určení skutečné velikosti atomů je možné. Opačný výsledek by byl závažným argumentem proti kinetickému pojetí tepla. 1 2 3 4

52 K obsahu Einsteinovy práce
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE

53 K obsahu Einsteinovy práce: koloidní osmotický tlak
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE … Z termodynamického hlediska není důvod, aby koloidní částice působily koloidnim tlakem. ….

54 K obsahu Einsteinovy práce: koloidní osmotický tlak
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE … Z termodynamického hlediska není důvod, aby koloidní částice působily koloidnim tlakem. …. Z hlediska molekulárně kinetické teorie tepla docházíme však k jinému pojetí. Podle této teorie se odlišuje rozpuštěná molekula od suspendovaného tělíska právě jen velikostí, a nevidím, proč by určitému počtu suspendovaných tělísek neměl odpovídat týž osmotický tlak, jako stejnému počtu rozpuštěných molekul. …

55 K obsahu Einsteinovy práce: koloidní osmotický tlak
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE stavová rovnice rozpuštěné složky množství látky v molech parciální … osmotický tlak polopropustná membrána

56 K obsahu Einsteinovy práce: koloidní osmotický tlak
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE stavová rovnice rozpuštěné složky stavová rovnice koloidní složky A A počet částic hustota částic množství látky v molech parciální … osmotický tlak Avogadrova konstanta polopropustná membrána

57 K obsahu Einsteinovy práce: koloidní osmotický tlak
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE stavová rovnice rozpuštěné složky stavová rovnice koloidní složky A A počet částic hustota částic množství látky v molech parciální … osmotický tlak Avogadrova konstanta typicky: buněčné membrány polopropustná membrána

58 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu

59 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část ANIMACE

60 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část ANIMACE síla na koloid. tělísko ANIMACE

61 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část 2. rovnováha toků Poiseuillův vs. difusní mesoskopická část ANIMACE Stokesova formule Fickův zákon

62 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část 2. rovnováha toků Poiseuillův vs. difusní mesoskopická část ANIMACE Stokesova formule Fickův zákon (dynamická) viskosita

63 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část 2. rovnováha toků Poiseuillův vs. difusní mesoskopická část 3. uzavřeno započtením molekulárního chaosu mikroskopická část ANIMACE Stokesova formule Fickův zákon A

64 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část 2. rovnováha toků Poiseuillův vs. difusní mesoskopická část 3. uzavřeno započtením molekulárního chaosu mikroskopická část ANIMACE Stokesova formule Fickův zákon A stavová rovnice koloidu

65 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část 2. rovnováha toků Poiseuillův vs. difusní mesoskopická část 3. uzavřeno započtením molekulárního chaosu mikroskopická část ANIMACE Stokesova formule Fickův zákon A stavová rovnice koloidu

66 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
Odvození probíhá ve třech krocích, které postupně propojí makroskopické vztahy s účinkem molekulárního chaosu 1. rovnováha objemových a povrchových sil na elem. objem makroskopická část 2. rovnováha toků Poiseuillův vs. difusní mesoskopická část 3. uzavřeno započtením molekulárního chaosu mikroskopická část VÝSLEDEK ANIMACE Stokesova formule Fickův zákon A difusní konstanta kB dynamická viskosita

67 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika ANIMACE Tři interpretace: Most mezi makro a mikrosvětem prostřednictvím Avogadrovy konstanty Most mezi rovnovážnými fluktuacemi a odezvou na vnější sílu ( fluktuačně – disipační teorém ) Most mezi třením a stochastickými silami … později difusní konstanta EINSTEINŮV VZTAH kB dynamická viskosita

68 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Tři interpretace: Most mezi makro a mikrosvětem prostřednictvím Avogadrovy konstanty Most mezi rovnovážnými fluktuacemi a odezvou na vnější sílu ( fluktuačně – disipační teorém ) Most mezi třením a stochastickými silami … později difusní konstanta MĚŘENA plynová konst. -- ZNÁMA pohyblivost -- ZNÁMA

69 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Tři interpretace: Most mezi makro a mikrosvětem prostřednictvím Avogadrovy konstanty Most mezi rovnovážnými fluktuacemi a odezvou na vnější sílu ( fluktuačně – disipační teorém ) Most mezi třením a stochastickými silami … později difusní konstanta MĚŘENA plynová konst. -- ZNÁMA pohyblivost -- ZNÁMA Bezprostřední epochální význam – atomová hypotéza se stala atomovou teorií

70 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Tři interpretace: Most mezi makro a mikrosvětem prostřednictvím Avogadrovy konstanty Most mezi rovnovážnými fluktuacemi a odezvou na vnější sílu ( fluktuačně – disipační teorém ) Most mezi třením a stochastickými silami … později difusní konstanta pohyblivost

71 K obsahu Einsteinovy práce: Einsteinův vztah
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Tři interpretace: Most mezi makro a mikrosvětem prostřednictvím Avogadrovy konstanty Most mezi rovnovážnými fluktuacemi a odezvou na vnější sílu ( fluktuačně – disipační teorém ) Most mezi třením a stochastickými silami … později difusní konstanta pohyblivost Dlouhodobý základní význam jako výchozí vztah pro fluktuačně – disipační strukturu korelačních funkcí v transportní teorii

72 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse

73 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Obrátíme: Difuse jako postupné vyměňování poloh solutu a solventu díky náhodným termálním pohybům My se tomu budeme věnovat pomocí Langevinovy rovnice (příští přednáška)

74 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Difusní rovnice ... parciální diferenciální rovnice pro vývoj koncentrace částic

75 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Difusní rovnice ... parciální diferenciální rovnice pro vývoj koncentrace částic Jednořádkové odvození

76 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Difusní rovnice ... parciální diferenciální rovnice pro vývoj koncentrace částic Jednořádkové odvození

77 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Difusní rovnice ... parciální diferenciální rovnice pro vývoj koncentrace částic Z ní lze odvodit (bez explicitního řešení) formuli

78 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
! Souběžně velmi podobná práce Mariana Smoluchowskiho Postup A.E. je "polofenomenologický " Výsledky Odvozen molekulárně-kinetický vzorec pro koloidní osmotický tlak (…"nezajímavé") Formule pro difusní konstantu … Einsteinův vztah Formule pro evoluci Brownovy částice (odvození zde neuvádíme) Navržen nový způsob stanovení Avogadrovy konstanty … dnes úloha do praktika Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Vztah v rámečku odpovídá rozměrové úvaze

79 roztékání Brownovy částice: odvození z difusní rovnice
Určíme několik nejnižších momentů jako funkci času pomocí Difusní rovnice Provedu 1D, ve vyšších dimensích obdobné.

80 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
Difusní rovnice roztékání kapky koloidu Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse

81 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
Difusní rovnice roztékání kapky koloidu Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse

82 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
Difusní rovnice roztékání kapky koloidu Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse

83 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
Difusní rovnice roztékání kapky koloidu Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse

84 K obsahu Einsteinovy práce: evoluce Brownovy částice
Difusní rovnice roztékání kapky koloidu Odplouvání Brownovy částice od výchozí polohy makroskopicky interpretováno jako difuse Perrin se spolupracovníky provedl opětovaná měření a z nich vypočetl difusní konstantu D.

85 Dvě metody výpočtu střední hodnoty
Perrinovy pokusy mnoho trajektorií přesunutých individuální trajektorie do téhož počátku tří koloidních částic Dvě metody výpočtu střední hodnoty střední vlastnosti mnoha částic v plynu opakované pokusy s jediným objektem stavová rovnice, barometrická formule Brownovy částice středování pomocí distribuční funkce ensemblové středování

86 Perrinovy pokusy: výsledky
mnoho trajektorií přesunutých individuální trajektorie do téhož počátku tří koloidních částic Perrin se spolupracovníky provedl opětovaná měření a z nich vypočetl difusní konstantu D. Pomocí Einsteinovy formule určil

87 Obecnější pohled na termické fluktuace Termické fluktuace jsou universální. Má proto smysl podívat se na ně z obecného hlediska. Obecný nástroj při této práci je ekvipartiční zákon. Pak (příště) se zaměříme na Kapplerův pokus. Ten začal éru studia vlivu termických fluktuaci na přesnost mechanismů a měřicích přístrojů.

88 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace

89 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace

90 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace šum noise v nanofysice: obojí zároveň

91 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace MAKROSKOPICKÁ APARATURA T termostat makroskopický " nekonečný " mnoho nezávislých vnitřních stupňů volnosti S systém mesoskopický/malý makroskopický měřicí blok není součástí systému interakce T -- S

92 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace MAKROSKOPICKÁ APARATURA T termostat makroskopický " nekonečný " mnoho nezávislých vnitřních stupňů volnosti S systém mesoskopický měřicí blok není součástí systému interakce S -- T

93 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace MAKROSKOPICKÁ APARATURA T termostat makroskopický " nekonečný " mnoho nezávislých vnitřních stupňů volnosti S systém mesoskopický měřicí blok není součástí systému interakce S -- T "silné slabé"  molekulární chaos

94 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace "silné slabé"  molekulární chaos MAKROSKOPICKÁ APARATURA T termostat makroskopický " nekonečný " mnoho nezávislých vnitřních stupňů volnosti systém mesoskopický S interakce T -- S měřicí blok není součástí systému Interakce jsou natolik slabé, že zanedbáme jejich příspěvek k celkové energii Jejich účinek nahradíme hypotézou termické rovnováhy pro termostat

95 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace MAKROSKOPICKÁ APARATURA T termostat makroskopický " nekonečný " mnoho nezávislých vnitřních stupňů volnosti S systém mesoskopický měřicí blok není součástí systému interakce S -- T mikroskopické globální stupně volnosti "silné slabé"  molekulární chaos

96 Systematický popis termických fluktuací
(klasické) termické fluktuace || kvantové fluktuace MAKROSKOPICKÁ APARATURA T termostat makroskopický " nekonečný " mnoho nezávislých vnitřních stupňů volnosti S systém mesoskopický měřicí blok není součástí systému interakce S -- T mikroskopické globální stupně volnosti molekulární chaos

97 Termostat tvořený ideálním plynem Příklad, pro který umíme udat detailní popis elementárními prostředky

98 Termostat z ideálního plynu
obecný tvar hamiltoniánu pro (téměř) ideální plyn srážky vedou k chaotisaci podmínky pro dobrý termostat z ideálního plynu

99 Termostat z ideálního plynu
obecný tvar hamiltoniánu pro (téměř) ideální plyn srážky vedou k chaotisaci podmínky pro dobrý termostat z ideálního plynu DOBA chaotisace termalisace charakt.doba (srážková d.) (relaxační d.) systému

100 Termostat z ideálního plynu
obecný tvar hamiltoniánu pro (téměř) ideální plyn srážky vedou k chaotisaci podmínky pro dobrý termostat z ideálního plynu DOBA  ideální plyn chaotisace termalisace charakt.doba (srážková d.) (relaxační d.) systému  termostat

101 Termostat z ideálního plynu
obecný tvar hamiltoniánu pro (téměř) ideální plyn srážky vedou k chaotisaci podmínky pro dobrý termostat z ideálního plynu TERMOSTAT: definuje a fixuje teplotu je robustní, nedá se vychýlit je rychlý při návratu do rovnováhy S termostatem pracujeme tak, jakoby po dobu zkoumaného procesu setrval v rovnováze DOBA  ideální plyn chaotisace termalisace charakt.doba (srážková d.) (relaxační d.) systému  termostat

102 Termostat z ideálního plynu
obecný tvar hamiltoniánu pro (téměř) ideální plyn srážky vedou k chaotisaci podmínky pro dobrý termostat z ideálního plynu TERMOSTAT: definuje a fixuje teplotu je robustní, nedá se vychýlit je rychlý při návratu do rovnováhy S termostatem pracujeme tak, jakoby po dobu zkoumaného procesu setrval v rovnováze Tím vnesena nevratnost DOBA  ideální plyn chaotisace termalisace charakt.doba (srážková d.) (relaxační d.) systému  termostat

103 Termostat z ideálního plynu v rovnováze
Chování termostatu v rovnováze … distribuční funkce pro každý nezávislý stupeň volnosti zvlášť hustota pravděpodobnosti tedy má význam pravděpodobnosti. Speciální případ barometrická formule zobecňující Boltzmannovo rozdělení Potenciál stěn  chaotisace tzv. biliárovým efektem  vypuštěn. Stejné částice typu Q (se stejným hamiltoniánem) mají společnou distribuční funkci

104 Systém v rovnováze s termostatem Malý systém v rovnováze s termostatem od něj přebírá stav dynamické tepelné rovnováhy

105 Tři příklady mesoskopických systémů
globální stupně volnosti translační mohou být exaktně odděleny od vnitřních SV rotační Brownova částice volný translační (+ volný rotační) pohyb pérové váhy mezipřípad: translační pohyb s vratnou silou Kapplerovo zrcátko těžiště pevné, rotace okolo osy s vratnou silou

106 Tři příklady mesoskopických systémů
globální stupně volnosti translační mohou být exaktně odděleny od vnitřních SV rotační Brownova částice volný translační (+ volný rotační) pohyb pérové váhy mezipřípad: translační pohyb s vratnou silou Kapplerovo zrcátko těžiště pevné, rotace okolo osy s vratnou silou

107 Tři příklady mesoskopických systémů
globální stupně volnosti translační mohou být exaktně odděleny od vnitřních SV rotační Brownova částice volný translační (+ volný rotační) pohyb pérové váhy mezipřípad: translační pohyb s vratnou silou Kapplerovo zrcátko těžiště pevné, rotace okolo osy s vratnou silou Hamiltoniány kvadratické v globálních kanonických proměnných

108 Malý (mezoskopický) systém v rovnováze s termostatem
Naše malé systémy si můžeme myslet jako "N + 1" molekulu, trochu sice větší, ale jinak zapadající do Boltzmannovy konstrukce kinetické teorie Předpokládáme totiž Škrtnutý člen vyvolá nevratnou dynamiku. Dvě cesty Prostřednictvím skrytých chaotisačních interakcí se termický chaos přenese z T i na dynamický systém S. Počítáme střední hodnoty proměnných systému s rozdělovací funkcí Tímto vnucením rovnováhy jsme rovnocenně dosáhli nevratnosti. Začneme dynamické výpočty pro systém S pod dynamickým vlivem T. To je možné např. za použití Langevinovy rovnice ( … Příště) "N + 1" molekul

109 Systém v rovnováze s termostatem
Naše malé systémy si můžeme myslet jako "N + 1" molekulu, trochu sice větší, ale jinak zapadající do Boltzmannovy konstrukce kinetické teorie Předpokládáme totiž Škrtnutý člen vyvolá nevratnou dynamiku. Dvě cesty Prostřednictvím skrytých chaotisačních interakcí se termický chaos přenese z T i na dynamický systém S. Počítáme střední hodnoty proměnných systému s rozdělovací funkcí Tímto vnucením rovnováhy jsme rovnocenně dosáhli nevratnosti. Začneme dynamické výpočty pro systém S pod dynamickým vlivem T. To je možné např. za použití Langevinovy rovnice ( … Příště) "N + 1" molekul

110 Ekvipartiční teorém Ekvipartiční teorém obecně platný za dvou předpokladů: Systém je klasický ( fatálně důležité … viz Planckova funkce) Uvažovaný stupeň volnosti (p nebo q) … v celkovém hamiltoniánu aditivní kvadratická funkce, typicky Ekvipartiční teorém Pokrývá mimo jiné Kapplerovský výpočet. Nezáleží na:  kinetické energii,  rozdílném dynamickém chování pro různé podmínky (tlak vzduchu) Podobně pro kinetickou energii nezávisle na hmotnosti částice. Střední kvadratické rychlosti se ovšem liší!!

111 Ekvipartiční teorém -- výpočet bez počítání

112 Ekvipartiční teorém -- výpočet bez počítání

113 Ekvipartiční teorém Ekvipartiční teorém obecně platný za dvou předpokladů: Systém je klasický ( fatálně důležité … viz Planckova funkce) Uvažovaný stupeň volnosti (p nebo q) … v celkovém hamiltoniánu aditivní kvadratická funkce, typicky Ekvipartiční teorém nezávisle na hmotnosti částice. Střední kvadratické rychlosti se ovšem liší!!

114 Ekvipartiční teorém Ekvipartiční teorém obecně platný za dvou předpokladů: Systém je klasický ( fatálně důležité … viz Planckova funkce) Uvažovaný stupeň volnosti (p nebo q) … v celkovém hamiltoniánu aditivní kvadratická funkce, typicky Ekvipartiční teorém Nezáleží na:  kinetické energii,  rozdílném dynamickém chování pro různé podmínky (tlak vzduchu) Podobně pro kinetickou energii nezávisle na hmotnosti částice. Střední kvadratické rychlosti se ovšem liší!!

115 Ekvipartiční teorém Ekvipartiční teorém obecně platný za dvou předpokladů: Systém je klasický ( fatálně důležité … viz Planckova funkce) Uvažovaný stupeň volnosti (p nebo q) … v celkovém hamiltoniánu aditivní kvadratická funkce, typicky Ekvipartiční teorém Nezáleží na:  kinetické energii,  rozdílném dynamickém chování pro různé podmínky (tlak vzduchu) Podobně pro kinetickou energii nezávisle na hmotnosti částice. Střední kvadratické rychlosti se ovšem liší!!

116 Kapplerův pokus Klasický pokus demonstrující/využívající tepelné fluktuace Poskytl Avogadrovu konstantu Jen je podivné, že byl proveden až ve třicátých létech

117 Kapplerův experiment: určení Avogadrovy konstanty
torzní zrcátko čas  první přesné stanovení

118 Kapplerův experiment: termický šum a citlivost přístrojů
torzní zrcátko čas 

119 Příště dynamický popis Kapplerova zrcátka pomocí Langevinovy rovnice
... stochastická diferenciální rovnice

120 The end


Stáhnout ppt "II. Tepelné fluktuace: Brownův pohyb"

Podobné prezentace


Reklamy Google