Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová náboženství – islám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová náboženství – islám"— Transkript prezentace:

1 Světová náboženství – islám
Střední odborná škola Otrokovice Světová náboženství – islám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/4-ON-3/9 Název DUM Světová náboženství – islám Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: charakteristika islámu, náboženské svátky a posvátné knihy Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova islám, monoteismus, mešita, korán, ramadán, šaría Datum

3 Světová náboženství – islám
Náplň výuky Charakteristika islámu Rozšíření islámu Vznik islámu Literatura islámu Podstata islámu Svátky islámu

4 Mešita v Mekce a svatyně Kaaba
Obr. 1: Mešita

5 Charakteristika islámu
1,6 miliardy muslimů Monoteismus Pro muslima je člověk organickou součástí vyššího celku. Základní text Islámu – Korán – je považován (na rozdíl od Bible) za absolutní neměnnou pravdu Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví, a to sunny (asi 85 %) nebo šíiy (asi 15 %). Rozdělení, které vedlo k tomuto rozštěpení muslimské obce, nastalo v 7. století a jeho příčinou byla otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce

6 Rozšíření islámu Obr. 2: Mapa rozšíření islámu (tmavozelená plocha)

7 Vznik islámu Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Muhammadovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Muslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto je Islám od křesťanství i judaismu velmi odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Aláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Aláhem a vše co se stane je tak jeho dílem (to má velký vliv na lidskou motivaci a na absenci individuality)

8 Literatura islámu Korán, veršovaná sbírka božích sdělení věřícím, kterou podle muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh. Skládá se ze 114 súr (skladeb – ty se dělí na jednotlivé áje, verše) a je rozdělena do čtyř období Hadísy obsahují soubor učení, výroků a činů Mohameda, které byly sesbírány po jeho smrti. Hadísy slouží jako pomocný instrument k objasňování nejasných pasáží Koránu

9 Podstata islámu pět pilířů islámu, tedy pět povinností
šaháda (vyznání víry), salát (rituální modlitba), zakát (almužna), saum (půst v Ramadánu) hadždž (pouť do Mekky) které muslimy spojují ve společenství, zahrnující jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría), to se zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

10 Svátky islámu Ramaḍān je devátý měsíc islámského kalendáře. Půst v tomto měsíci patří mezi pět pilířů islámu. Během půstu je muslimům zakázáno jíst, pít, kouřit, mít sexuální styk. Od půstu jsou osvobozeny těhotné a kojící ženy, nemocní lidé, lidé cestující na dlouhou vzdálenost, děti do puberty, menstruující ženy a šestinedělky. Lajlat al-Qadr – během této noci byl poprvé proroku Muhammadovi zjeven Korán. Přesný datum není znám, je řečeno, že je to jedna z lichých nocí na konci ramadánu, asi noc na 27. ramadán – v islámské časomíře začíná den západem slunce Íd al-Fitr – Po skončení ramadánu nastává svátek, při kterém všichni, jež úspěšně prošli RAMADÁNEM, hodují po tři týdny

11 Kontrolní otázky: Charakterizuj islám.
Na kterých kontinentech je rozšířen islám? Kdy vznikl islám? Uveď literaturu islámu? Co je podstatou islámu? Jmenuj svátky islámu.

12 Seznam obrázků: Obr. 1: Ali Mansuri, [vid ], dostupné z: Saudi_Arabia.jpg Obr. 2: TheGreenEditor, [vid ], dostupné z:

13 Seznam použité literatury:
[1] DUDÁK, Vladislav a kol., „Seminář ze společenskovědních předmětů, Pro 2. stupeň základní školy“, 1. vyd., Praha, SPN 1998, s. 160, ISBN [2] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z: [3] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z: [4] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z: [5] Wikipedie: otevřená encyklopedie, [online], [vid ], dostupné z:

14 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Světová náboženství – islám"

Podobné prezentace


Reklamy Google