Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc."— Transkript prezentace:

1 METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc.

2 Úvod Metodologie pro tvorbu webových sídel jsou specifickou podmnožinou softwarového inženýrství. Navazují na metodologie pro tvorbu hypermediálních/hypertextových aplikací. Jejich znalost není všeobecně rozšířená! Poskytují cestu pro automatizovanou tvorbu webových aplikací.

3 Cíl tohoto příspěvku Přehled metodologií pro tvorbu webových sídel

4 RMM – Relationship Management Methodology Isakowitz, Stohr, Balasubramanian (1995) Hlavní kroky matodologie – 1. Entity-Relational Design –2. Slice Design –3. Navigational Design –4. User Interface Design –5. Protocol Conversion Design –6. Run-Time Behaviour –7. Construction and Testing

5 RMM – Relationship Management Methodology Základem je RMDM (Relationship Management Data Model), podobný ER modelům. Slice Design, který definuje jakési pohledy na RMDM. Navigační návrh – definuje pohyb uživatele po aplikaci. –Index, Guided Tour, Indexed Guided Tour, Grouping, Link. RMCase – pro podporu analýzy a návrhu

6 RMM – Relationship Management Methodology Definice m-slice

7 RMM – Relationship Management Methodology Navigační diagram

8 EORM – Enhanced Object Relationship Methodology Objektově orientovaná metodologie Rámce metodologie –Třída –Kompozice –GUI Třída odkazů –simpleLink, navigationalLink, nodeToNode, spanToNode, structureLink, setLink, listLink. Nástroj CASE od fy ONTOS

9 HDM – Hypermedia Design Method Garzotto, Paulini a Schwabe (1993) Založena na klasickém ER modelu, který rozšiřuje o nové konstrukty: units, links. Entity jsou rozšířeny o navigační sémantiku. Tři typy odkazů: strukturální, perspektivu a aplikační odkaz. Nahrazena objektovou metodologií OOHDM od stejných autorů.

10 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Rossi a Schwabe (1996, 1998) Nahradila starší HDM metodologii, je ale ve skutečnosti úplně novou metodologií. Byla podrobněji prezentována na této konferenci a na konferenci Objekty. Kroky metodologie: –Konceptuální modelování –Návrh navigace –Návrh abstraktního rozhraní –Implementace

11 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Diagram navigačních tříd

12 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Diagram navigačního kontextu

13 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Návrh abstraktního rozhraní využívá koncepci - Abstrakt Data View (ADV). Podpora implementace pomocí OOHDM-Web Speciální skriptovací jazyk Lua

14 WebML – Web Modeling Language Politechnika v Miláně Rozsáhlý projekt se zřejmým komerčním záměrem Základem jsou následující modely: –Strukturální model (Structural Model) –Hypertextový model (Hypertext Model) –Prezentační model (Presentational Model) –Uživatelský model (Personalization Model)

15 Strukturální model Jedná se ve skutečnosti o obvyklé datové modelování. Lze použit libovolný ER nebo OO konceptuální datový model. Pro podporu dotazování do databáze se využívá dotazovací jazyk WebML-OQL, který vychází z jazyka OQL (Object Query Language).

16 Hypertextový model Skládá se ze dvou modelů, které se kreslí do jednoho diagramu –Kompoziční model, který popisuje z jakých prvků se stránka skládá: data, multi-data, index, filter, scroller a direct unit –Navigační model, který zobrazuje navigaci mezi jednotlivými stránkami pomocí odkazů, které jsou: kontextové nebo bezkontextové.

17 WebML - Hypertextový model Vlastní model Stránky pro názornost

18 Prezentační model Vyjadřuje vzhled a rozmístění grafických prvků na stránce nezávisle na výstupním zařízení pomocí abstraktní XML syntaxe. Pro skutečný výstup se využívá technologie XSLT.

19 Uživatelský model Je určen pro definic jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů webového sídla. Hlavním důvodem je jeho customizovatelnost. Například podpora nákupních košíků.

20 Podpora metodolgie Site Designer je základním nástrojem. Umožňuje vytvořit strukturální, hypertextový a uživatelský model. Presentational Designer umožňuje navrhovat vzhled a rozmístěný grafických prvků na webové stránce. Pro snadnější používání obsahuje Preview Function, která umožňuje navržené grafické schéma okamžitě prohlížet. Site Manager je nástroj, který umožňuje webové sídlo vytvořené metodologií WebML spravovat a instalovat.

21 WSDM – Web Site Design Method De Troyer a Leune – 1997 Je odlišná, vychází z analýzy chování uživatele. Kroky metodologie –Modelování uživatele, konceptuální návrh a návrh implementace. Objektově orientované modelování uživatele.

22 WSDM – Web Site Design Method Uživatelský model

23 Konceptuální modelování Objektové modelování –Uživatelský objektový model (UOM), tradiční OOM, notace OMT nebo UML. –Perspektivní objektový model (POM) zachycuje pohled uživatele na UOM. Návrh navigace –Navigační cesta, vyjadřuje, jak se daný uživatel může pohybovat po aplikaci.

24 WSDM – Web Site Design Method Navigační cesta

25 Shrnutí Existuje specifická skupina metodologií softwarového inženýrství, které se systematicky věnují analýze a návrhu hypermediálních aplikací, respektive webových sídel. Přínos těchto metodologií je především v oblasti systematické analýzy navigace, tedy analýzy způsobu, jakým se uživatel pohybuje mezi jednotlivými uzly (formuláři) aplikace. Další specifickou oblastí těchto metodologií je systematický návrh uživatelského rozhraní, které se považuje za podstatný aspekt hypermediálních aplikací, respektive webových sídel. Přestože se všechny tyto metodologie pokoušejí se svými cíly vyrovnat, neexistuje zatím jediná ta nejlepší metodologie.

26 Shrnutí Falešné ikony –Grafika – čím úžasnější, tím lepší, vždyť webové sídlo je přeci umění! –Technologie – je lepší ASP, PHP,.NET, Perl, Apache, IIS nebo JSP? –Business – udělej si webové sídlo a vydělávej, vyrábět nic nemusíš, jenom obchoduj! Bohužel, činnosti jako analýza, projektové řízení, kvalita, údržba a testování, které jsou pro skutečný a trvalý úspěch daleko potřebnější přicházejí vniveč.

27 Shrnutí Svět metodologií pro návrh webových sídel je velice bohatý. Jejich nepoužívání je odpovědí na otázku proč tolik webových sídel je špatně navrženo!

28 ČVUT-FEL, K-313 Technická 2 166 27 PRAHA 6 Tel.: ++420 2 2435 2118 Email: molhanec@fel.cvut.cz WWW: martin.feld.cvut.cz/~molhanec MOLHASOFT Křivenická 406 181 00 PRAHA 8 Tel.: ++420 233 55 05 21 Email: martin@molhanec.cz WWW: www.molhanec.cz


Stáhnout ppt "METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google