Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_18 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Rytířská kultura Předmět: Dějepis Cílová skupina: 7. ročník VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

2 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Datum vytvoření: Téma: Rytířská kultura Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se rytířství Časová dotace: 20 min. Anotace: Žáci se naučí orientovat v pojmech kdo byl rytířem, jak probíhalo pasování na rytíře, jaké byly mravní zásady, v kterých knihách se téma rytířství objevuje Datum realizace v hodině: , třída VII. A VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

3 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Otázky Koho si představíš pod pojmem rytíř? Jaké by měl mít vlastnosti? Které rytíře z pohádek, příběhů či knih znáš? VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

4 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

5 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
V počátcích historie rytířstva nebylo označení rytíř šlechtickým titulem. Rytíř byl elitní bojovník, většinou neurozeného původu. Rytíř však většinou pocházel z bohaté rodiny, nebo musel mít alespoň bohaté a štědré příbuzné nebo rodinné přátele, jelikož bitevní kůň a zbroj stála nemalé jmění. Označení rytíř, jako šlechtický titul, se začíná používat až ve 12. století. VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

6 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Výchova Šlechtičtí synkové byli pro rytířství vychováváni již od dětství. Jako pážata a panoši sloužili významným šlechticům, a seznamovali se tak se zásadami života rytíře. Cvičili se také v zacházení se zbraní a v boji. Teprve když prokázali odvahu a statečnost ve válce, mohli být pasováni na rytíře. Zpravidla se tak stalo po první bitvě, které se budoucí rytíři mohli zúčastnit již ve věku kolem patnácti let. Později věk pasovaných jinochů stoupal. VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

7 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Pasování na rytíře Pasování na rytíře byl slavnostní obřad, který měl probíhat v kostele. Většinou se však odehrával přímo na bojišti před zahájením bitvy či po ní. Rytíře pasoval panovník nebo jeho zástupce (v českých zemích jen král). V raném středověku ale mohl rytíře pasovat kterýkoliv jiný rytíř . Mladý bojovník před tím, kdo ho pasoval, poklekl a přednesl předepsanou přísahu. Poté ho pasující lehce udeřil (původně dlaní na tvář, později i plochou stranou meče na obě ramena) a předal přilbu, štít, ostruhy a připnul mu pás s mečem. VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

8 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

9 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Zásady rytířů mravního kodexu rytířů bylo naplňování tří zásad: statečnost (prouesse), tedy schopnost dokázat fyzickou sílu a odvahu v boji. loajalita (loyaulté), věrnost pánovi, dodržování vazalských slibů, spolupráce v boji. štědrost (largesse), rytíř opovrhuje bohatstvím, odmítá je hromadit a záměrně plýtvá penězi. Na přelomu 12. a 13. století se objevila další hodnota – zdvořilost VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

10 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Turnaj Průběh turnaje připomínal dnešní sportovní utkání. Jednotlivé týmy se setkaly v boji v přesný den a čas. Místo souboje bylo ohraničené, ale neupravené a záměrně plné překážek – křoví a stromů, stodol, vinic a příkopů, někdy byla součástí herního pole i celá vesnice. Herní pole připomínalo bojiště. Největším úspěchem bylo vyhodit protivníka kopím ze sedla, což nebylo vůbec jednoduché, jelikož kopí byla křehká a tříštila se. Kromě útoku kopím se používaly také meče a další zbraně. Ve vrcholném středověku už bojovali proti sobě jen dva soupeři, kteří si už záměrně nezasazovali tvrdé, často smrtelné rány, které byly časté v raném středověku VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

11 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Rytíř v literatuře Rytířskými ctnostmi bývaly štědře obdařeny postavy vystupující v hrdinských eposech - rozsáhlých básnických skladbách, které vyprávěly příběhy o panovnících nebo slavných válečnících. Mezi nejznámější patří písně o franském rytíři Rolandovi nebo španělském bojovníku proti Arabům Cidovi . VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

12 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

13 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Otázky Které autory znáš, jejichž tématem se stali rytíři? Jaké byly zásady rytířů? Popiš rytířský souboj Kdo se mohl stát rytířem? Jak probíhala jeho výchova? VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura

14 VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura
Odkazy Přispěvatelé Wikipedie, Rytíř [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 19:04 UTC, [citováno ]< Obrázky – galerie Microsoft Office – PowerPoint VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ 18 - Rytířská kultura"

Podobné prezentace


Reklamy Google