Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI. Struktura přednášky –Charakteristika rychlostních schopností –Taxonomie rychlostních schopností –Biologické předpoklady –Ontogeneze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI. Struktura přednášky –Charakteristika rychlostních schopností –Taxonomie rychlostních schopností –Biologické předpoklady –Ontogeneze."— Transkript prezentace:

1 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI

2 Struktura přednášky –Charakteristika rychlostních schopností –Taxonomie rychlostních schopností –Biologické předpoklady –Ontogeneze –Diagnostika –Rozvoj

3 Rozdělení (Meinel & Schnabel) Kondiční schopnosti jsou determinovány převážně energetickými procesy. Koordinační schopnosti jsou determinovány procesy řízení a regulace pohybu. Motorické Schopnosti Kondiční Koordinační Rychlostní schopnosti Silové Vytrvalostní Obratnostní Rytmické Rovnováhové Pohyblivostní Orientační Další

4 Rozdělení Novější pojetí členění motorických schopností uvádí Bös (1986): Motorické schopnosti KondičníKoordinační Pasivní systémy Energeticky determinované Informačně determinované Přenosu energie Pohyblivost (Flexibilita) Rychlostní Silové Vytrvalostní Koordinační Čas Přesnost Reakce Akce SV AV AnV

5 Rozdělení (Čelikovský) Faktorová struktura 0 - tého řádu I - ního řádu II - hého řádu

6 Komplex rychlostních schopností Rychlostní schopnost je předpoklad provádět motorickou činnost nebo realizovat pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Projevují se pouze v činnostech výkonově motivovaných: a) Elementární pohyby (švihy, hmity, úhybné manévry) b) Lokomoční pohyby (běhy, cyklistika,) c) Nelokomoční pohyby (př. rotace, kombinace – ve sportovních hrách).

7 POJEM „RYCHLOSTNÍ SCHOPNOST“ Rychlostní schopnost je DISPOZICE člověka NEZAMĚŇOVAT ZA POJEM RYCHLOST Rychlost je fyzikální veličinou (dráha za čas), je projevem rychlostní schopnosti

8 STRUKTURA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ (ČELIKOVSKÝ 1990) RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI REAKČNÍ rychlostní schopnost AKČNÍ – REALIZAČNÍ rychlostní schopnost Dle druhu odpovědi (reakce): - jednoduchá - složitá (výběrová) Dle druhu podnětu: - vizuální - akustické - taktilní Jednorázové provedení Opakované provedení – frekvenční schopnost - Elementárního pohybu - Komplexního pohybového aktu

9 Komplexní – hybridní (smíšené) schopnosti (ČELIKOVSKÝ 1990) HYBRIDNÍ SCHOPNOSTI Silově RYCHLOSTNÍ schopnost Vytrvalostně RYCHLOSTNÍ schopnost Koordinačně RYCHLOSTNÍ schopnost

10 Reakční rychlostní schopnost Způsobilost organizmu odpovídat na daný podnět či zahájit pohyb v co nejkratším časovém úseku. podnět reakce skončení akce Reakční rychlostní schopnost Realizační rychlostní schopnost

11 Druhy podnětů Vizuální - zrakové, doba reakce 0,19s – 0,21s př. sportovní hry Audiální - sluchové, doba reakce 0,17s – 0,18s př. atletika Taktilní - dotykové, doba reakce 0,14s – 0,15s př. úpolové sporty

12 Druhy odpovědí Jednoduchá – pouze jedna alternativa činnosti př. atletika Výběrová (složitá) – dvě a více alternativ činností, př. sportovní hry

13 Funkční základ akční rychlostní schopnosti Graf energetických zdrojů svalové práce

14 Druhy svalových vláken ST (Slow-Twitch): červená pomalá oxidativní vlákna s vysokým aerobním výkonem, tmavě zabarvená s pomalou reakcí na podnět (100 m/s). FT (Fast-Twitch): rychlá bílá vlákna s vysokým anaerobním výkonem, zabarvená světle – glykolytická (FTa) nebo šedě – oxidativní (FTb) s rychlou reakcí na podnět (50 m/s).

15 název označeníúsilí čas zapojení energetické krytí rychlá bílá glykolytickáFG maximální 100% 0 - 20 s ATP, an. glykolýza rychlá bleděčervená oxidativní FOG submax. 80 % 20 s - 3 min. ae. a an. glykolýza pomalá červená oxidativní SO střední 60 % nad 3 minuty ae. glykolýza Další možný přehled typů svalových vláken a jejich charakteristika (FG - Fast Glykolytic, FOG - Fast Oxidativ Glykolytic, SO - Slow Oxidativ).

16 Zapojení svalových vláken FTO FTG SO % aktivovaných vláken Intenzita kontrakce 100% 0%0%

17 Mechanismy řízení a regulace pohybu Kvalita nervových drah Druh a kvalita analyzátoru Citlivost receptoru a efektoru Stupeň koncentrace, únava Aktuální stav jedince Další činitelé

18 Vývoj úrovně RSch během ontogeneze

19 Diagnostika rychlostních schopností 1) Testy reakční rychlostní schopnosti: laboratorně - reaktometrie terén – zachycení padajícího předmětu, př. Nelsonův test

20 Diagnostika rychlostních schopností 2) Testy akční rychlostní schopnosti: 1) kritériem je doba trvání 2) běhy s letmým startem, pevným startem, člunkové běhy 3) frekvenční rychlostní schopnost – tappingové testy

21 Popisy testů Měkota,K. a Blahuš,P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983. na stranách 202 - 214.

22 Činitele pro tvorbu metod rozvoje Intenzita činnosti Doba trvání Interval odpočinku Způsob odpočinku Počet opakování

23 Intenzita Maximální intenzita !!! Volní nasazení, motivace, stimulace, sebevědomí !!! Nejlepším tréninkem je závod zde opět graf zapojení svalových vláken

24 Délka trvání Nejvíce do 20s !!! Souvisí se zdroji energie pro svalovou práci

25 Intervaly odpočinku Souvisí s rychlostí obnovy kreatin fosfátu (CP)

26 Způsob odpočinku Otázka rovnováhy mezi aktivním a pasivním odpočinkem: 1. Aktivní odpočinek – podporuje odbourávání splodin metabolismu svalové práce. 2. Pasivní – urychluje resyntézu energetických zdrojů svalové práce.

27 Počet opakování Souvisí s intenzitou cvičení – intenzita by neměla klesat s počtem opakování. Pokles pod cca 80% intenzitu – přerušení či ukončení cvičení. Optimum 3 – 5 pokusů v sérii

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI. Struktura přednášky –Charakteristika rychlostních schopností –Taxonomie rychlostních schopností –Biologické předpoklady –Ontogeneze."

Podobné prezentace


Reklamy Google