Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Projekt TAPAS: Dopady aktivní dopravy na zdraví a klimatickou změnu Mezinárodní výzkumný projekt Hana Brůhová-Foltýnová Kolínský technologický institut,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Projekt TAPAS: Dopady aktivní dopravy na zdraví a klimatickou změnu Mezinárodní výzkumný projekt Hana Brůhová-Foltýnová Kolínský technologický institut,"— Transkript prezentace:

1 1 Projekt TAPAS: Dopady aktivní dopravy na zdraví a klimatickou změnu Mezinárodní výzkumný projekt Hana Brůhová-Foltýnová Kolínský technologický institut, o.s. Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

2 2 Struktura prezentace Projekt TAPAS - představení První výsledky Diskuse faktory ovlivňující cyklistiku role cyklistické infrastruktury v rozvoji cyklistiky Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

3 TAPAS T RANSPORTION, A IR POLLUTION AND P HYSICAL A CTIVITIE S ; AN INTEGRATED HEALTH RISK ASSESSMENT PROGAMME OF CLIMATE CHANGE AND URBAN POLICIES Cíl projektu TAPAS: „Popsat a kvantifikovat, jaké dopady přináší implementace různých dopravních politik na zdraví městských obyvatel, a tím pomoci tvůrcům těchto politik při formulování cílů a nástrojů politik a jejich hodnocení. Hlavní zaměření projektu je na politiky vedoucí k většímu podílu aktivní dopravy (chůze a cyklistiky) v městských oblastech.“ Projekt je podpořený Nadací Coca-Cola, dále z národních grantových programů Katalánska Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

4 4 Proč TAPAS? Globální epidemie obezity Obezita přispívá k: –44 % diabetes –23 % ischemická choroba srdeční –7-41 % některý typ rakoviny 4,8 % úmrtí celosvětově (2,8 milionů) –8,4 % úmrtí ve vyspělých zemích Obesita u mužů (BMI ≥ 30 kg/m2) (Berghofer et al. 2008) Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

5 5 Proč TAPAS? Znečištění ovzduší Relativní podíl emisí z dopravy na celkovém znečištění v ČR –CO 45 % –PM 10 33 % –PM 2,5 46 % –NO x 32 % Příspěvek k tvorbě přízemního ozonu Globální změna klimatu -Podíl dopravních aktivit na produkci skleníkových plynů 23 % Emise z dopravy rostou rychleji než z jiných sektorů lidské činnosti Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší, z droj: CDV (2007) Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

6 6 Proč TAPAS? Další společenské problémy potenciálně ovlivnitelné politickými nástroji Dopravní nehody Hluk z dopravy Kongesce – v Praze stále narůstají a nepříznivé predikce do budoucna! Zábor městského prostoru dopravou Ostatní (kriminalita,...) Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012 podpora aktivní dopravy (cyklistiky a chůze) Počet smrtelně zraněných dle jednotlivých druhů dopravy v Praze

7 7 Potenciál města pro cyklistiku Evropa: 30% všech jízd autem kratší než 3 km Praha: 40% vnitroměstských cest autem kratší než 3 km (zdroj: UDI, výzkum z listopadu 2005) Praha - průměrné délky cest: 1,1 km chůze, 5,7 km kolo, 16,9 km MHD a 22,2 km auto+kombinace MHD 50% všech cest kratších než 5 km (MŽP, 2002) Praha: 59,5% vnitroměstských cest autem kratší než 5 km (zdroj: UDI, výzkum z listopadu 2005) vzhledem k vzdálenostem velký potenciál cyklistiky a chůze v městských oblastech Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

8 Faktory ovlivňující cyklistiku I. -Fyzické aspekty -Členitost terénu -Demografické faktory -Věk, pohlaví, vzdělání, příslušnost k etnické skupině -Postoje a ekologické povědomí, společenská atmosféra -„ na kole jezdí sousedé/kolegové…“ -Vnímaná bezpečnost -Vlastnictví vozidla, kola Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

9 Faktory ovlivňující cyklistiku II. -Dopravní politika města -Politiky ke snižování objemu automobilové dopravy -Parkovací, omezení vjezdu, environmentální zóny, mýtné atd. -Existence kvalitní cyklistické infrastruktury vč. parkování -Cyklostezky x cyklopruhy Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

10 10 Přístup TAPAS Rozvinout konceptuální a kvantitativní model závislostí mezi politikami podpory aktivní dopravy a zdraví založený na integrovaném hodnocení rizik. Barcelona Paris Basel Copenhagen Prague Warsaw Aplikovat model v 6 případových studiích – městech: Barcelona, Paříž, Basilej, Kodaň, Varšava, Praha Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

11 11 Aktivity partnerů: Barcelona CREAL = Koordinátor projektu -Tvorba konceptuálního modelu -Analýza vedlejších dopadů aktivní dopravy na zdraví -Nárůst času stráveného ve velice znečištěném prostředí s vysokou mírou inhalace -Nárůst rizika dopravních nehod Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

12 12 Aktivity partnerů: Kodaň -Relativní rizika dopadů různých faktorů vč. aktivní dopravy a emisí na zdraví (kohorta obyvatel od 60. let) Národní kampaň ‘Jezdíme na kole do práce’ propaguje cyklistiku jako prostředek pro dojíždění a každodenní dopravu. Každý rok v květnu, týmy na pracovišti, ceny a soutěže. 2009: - 10.574 týmů, 110.153 účastníků, kteří ujeli na kole dohromady 11.698.418 km. -12 dnů na kole na účastníka a 106 km na účastníka. Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

13 13 Aktivity partnerů: Paříž -Dopady hluku z dopravy na zdraví -Monetarizace dopadů na zdraví -Měření a modelování emisí z dopravy Systém Vélib: Zapůjčení městských kol (od roku 2007) -20,000 jízdních kol -1,202 stanic -110,000 jízd průměrně za den -v současnosti největší systém na světě Velké investice do cyklistické infrastruktury Plány na podporu e-kol Snižování počtu parkovacích míst zdarma Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

14 14 Aktivity partnerů: Basilej -Dopady emisí na zdraví -Modelování dopravního chování 44 % domácností nevlastní auto Unikum i v rámci Švýcarska (průměr 20 %) Masivní výstavba cyklistické infrastruktury a dopr. zklidňování: 1989-2004 (cyklostezky, cyklopruhy, zóny 30 km/hod., kombinované pruhy kolo/bus, parkování: 1700 parkovacích míst pro kola u vlakového nádraží) Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

15 15 Aktivity partnerů: Varšava -Kvantifikace dopadů na zdraví v DALYs -Analýza nehodovosti cyklistů a pěších Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012 Výstavba cyklistické infrastruktury 2004 - 100 km, 2010 – 275 km Cyklistika spíše rekreační záležitost Podíl na cestách do práce 1,2 % na všech cestách 3 % velký nárůst (2005 – 0,9 %, 2010 – 3 %)

16 16 Aktivity partnerů: Praha -Statistická analýza dopravního chování -Statistická analýza vlivu nástrojů dopravních politik na dopravní chování Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

17 První výstupy projektu -Silná korelace mezi délkou cyklistické infrastruktury a podílem cyklistické dopravy -Kauzalita? -Korelace mezi délkou cyklistické infrastruktury a objemem hromadné dopravy -Žádný vliv délky cyklistické infrastruktury na objem automobilové dopravy -Noví cyklisté přichází z HD -! Praha ! Data ukazují, že noví cyklisté přechází z automobilů Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012 Ref: Brůhová-Foltýnová a Brůha 2012

18 První výstupy projektu -Nejvýznamnější efekt = přínosy fyzické aktivity na zdraví -Ti, kteří přestoupí na aktivní dopravu, mírné riziko nárůstu zdravotních dopadů z důvodu vystavení znečištění, ovšem efekt je zanedbatelný ve srovnání s ostatními přínosy -Veřejnost bude vždy benefitovat ze snížení znečištění (až 10 % individuálních zdravotních přínosů v městských oblastech) Ref: Rabl 2010 Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

19 Další kroky v projektu TAPAS -Definice scénářů pro jednotlivá města -Kvantifikace přínosů a rizik pro jednotlivé scénáře -Praha – možné scénáře -Výstavba cyklistické infrastruktury -Tvorba pěších zón -Systém městských kol -Mýtné -Cyklistická kampaň -??? Návrhy ??? Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

20 20 Aktivity WHO –Charta o dopravě, životním prostředí a zdraví (červen 1999) Naplňování principů udržitelného rozvoje dopravy Podpora hromadné přepravy osob a aktivní dopravy Snižování emisí Hodnocení projektů z hlediska vlivů na žp –Kvantifikace přínosů cyklistiky a chůze (2007-2008) Health Economic Assessment Tool for Cycling (HEAT for cycling) –Hodnota zdravotních přínosů v důsledku snížení mortality z důvodu pravidelné fyzické aktivity –Model v Excelu, volně ke stáhnutí na stránkách WHO –Případová studie Plzeň (Journal of Physical Activity and Health) Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012

21 21 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD. Kolínský technologický institut, o.s. E-mail: bruhova@koltech.czbruhova@koltech.cz Tel.: 311 249 509 Diskusní seminář STUŽ, (NEJEN) PRAHA CYKLISTICKÁ, Praha, 3.4.2012


Stáhnout ppt "1 Projekt TAPAS: Dopady aktivní dopravy na zdraví a klimatickou změnu Mezinárodní výzkumný projekt Hana Brůhová-Foltýnová Kolínský technologický institut,"

Podobné prezentace


Reklamy Google