Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

X33BMI Úvod do biomedicínské informatiky Autor: Lenka Plevková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "X33BMI Úvod do biomedicínské informatiky Autor: Lenka Plevková"— Transkript prezentace:

1 X33BMI Úvod do biomedicínské informatiky Autor: Lenka Plevková
EEG signály X33BMI Úvod do biomedicínské informatiky Autor: Lenka Plevková

2 Obsah Úvod Krátká historie Vznik EEG signálu
Snímání EEG a rozmístění elektrod Popis signálu EEG Artefakty Zdroje

3 Úvod Elektroencefalografie je neurologická vyšetřovací metoda, při níž je pořizován záznam elektrické aktivity mozku člověka. Výsledný záznam měření je označován jako elektroencefalogram (EEG). EEG bývá používán při lékařských vyšetření s cílem objevit některá mozková onemocnění např. epilepsie, poruchy spánku aj.

4 Historie V roce 1924 Hans Berger první snímání aktivity mozku pomocí strunovaného galvanometru a jako elektrody používal tenké platinové drátky zavedené pod pokožku Adrian a Methews používali již více elektrod a měli k dispozici elektronky i přímopíšící galvanometr. 30. léta 20. století - první komerčně vyráběné EEG 2. světová válka - velký rozmach této vyšetřovací metody Po 2.sv.válce - technický rozvoj neustál, ale zaměřil se i na přístroje, umožňující další, automatické zpracování EEG signálu (amplitudové, intervalové a frekvenční analyzátory)

5 Historie Dnes – standardní použití počítačů, jejich hlavní předností je přesnost, jednoduchost softweru a více funkcí pro zpracování (Problémem je ale stále cena, např.natáčecí stanice s 24 kanálovou snímací jednotkou stojí ,- )

6 Co to vlastně je elektroencefalograf
Elektroencefalograf je přístroj skládající se z procesoru a snímajících elektrod. Pracuje na principu snímání elektrického potenciálu pomocí elektrod připevněných na povrchu hlavy. Elektroencefalograf tento potenciál zesílí a pak je vypíše na papír nebo zobrazí na obrazovce. Vzniklé EEG-křivky mají charakteristický vzhled a typickou frekvenci vln. Jinou křivku zobrazí přístroj ve spánku, odlišnou při denní aktivitě.

7 Vznik EEG signálu Pomocí mikroelektrod, které mohou snímat elektrické potenciály i uvnitř jediné buňky, bylo zjištěno, že existují 3 základní druhy elektrických potenciálů v šedé kůře mozkové: jednotkové potenciály, těla neuronu či axonu, velmi krátkého trvání řádu milisekund, potenciály synaptické v trvání 15 – 40 ms a posléze potenciály dendritické, komplexnějšího tvaru a trvající až desetinu sekundy. Na vzniku EEG signálu, snímaném velkými elektrodami z pokožky hlavy se v největší míře podílejí potenciály synaptické a dendritické. Důležitým mechanismem je synchronizace a EEG rytmy jsou s největší pravděpodobností projevem rytmického kolísání vzrušivosti určitých oblastí centrálního nervového systému

8 Obrázek - potenciály v mozku
Vznik EEG signálu Obrázek - potenciály v mozku

9 Snímání EEG Snímání EEG signálu se provádí pomocí povrchových (skalpových) elektrod. Jde vlastně o snímání bioelektrické aktivity mozku. Elektrody jsou umístěny rovnoměrně na povrchu lebky. Získaný záznam je označován jako elektroencefalogram (EEG). Při bipolárním uspořádání se provádí diferenciální měření mezi dvěma aktivními elektrodami umístěnými longitudinálně nebo transverzálně. Podle referenčního schématu jsou měřené potenciály vztažené k hodnotám z elektrod umístěných na povrchu ušního lalůčku. Standardní EEG vyšetření se snímá minut v klidové poloze při zavřených očích

10 Rozmístění elektrod Jednotný systém pro rozmístěný elektrod byl přijat v roce 1957, jeho autorem je doktor H. Jasper, systém se však obvykle nazývá „10/20“, neboť vzdálenost od dvou krajních poloh jak podélné tak v příčné linii je rozdělena na úseky po 10% nebo 20%. Lichá čísla elektrod jsou nad levou, sudá čísla nad pravou mozkovou hemisférou. Elektroencefalografické záznamy jsou obvykle snímány větším počtem elektrod, většinou 19 až 64. Záznam je pak tvořen souborem o 19 až 64 kanálech snímaných současně.

11

12 Frekvenční pásma Normální EEG aktivita je většinou rytmická
a má sinusový tvar. Jedním z kritérii pro popis EEG signálu je frekvence a amplituda. Podle frekvence dělíme EEG signály do čtyř základních skupin, které jsou označeny písmenem řecké abecedy:

13 Frekvenční pásma delta pásmo – od narození do jednoho roku dítěte je v EEG patrná málo pravidelná delta aktivita o frekvenci 1-3Hz obvykle vysoké amplitudy. V tomto věku je to fyziologická základní aktivita, která se netlumí otevřením očí. U dospělého člověka se to pásmo objevuje při bezesném spánku, případně během bezvědomí způsobeného nemocí či úrazem.Ve spánku mají vlny delta amplitudu i 100  mV. theta pásmo – asi od jednoho roku věku do tří let je dominantní theta rytmus o frekvenci 4-7 Hz. U zdravých osob se theta vlny vyskytují v centrální, temporální (spánkové) a parietální (temenní) oblasti. Jestliže je amplituda theta vlny dvakrát vyšší než je vlna alfa, tak tento stav považujeme za patologický. Theta pásmo se vyskytuje i při spánku.Mysl ani tělo nereagují samy o sobě na žádné smyslové podněty. Často dochází k samovolnému uvolnění obrazových informací z podvědomé paměti a jejich selektivní prezentaci v mysli - snů. (Přítomnost snu je vždy provázena slabou radiací vln alfa a beta.)

14 Frekvenční pásma alfa pásmo – je charakterizováno frekvencí v rozmezí 8-13 Hz a střední amplitudou, která je mV. V bdělém stavu je maximum nad zadními oblastmi mozkových hemisfér. Reaktivita této aktivity je velmi dobrá, tlumí se především otevřením očí, ale i spontánně zvýšenou pozorností. Alfa aktivita je také charakteristická pro stadium těsně před usnutím. Alfa aktivita se začíná objevovat v období pátého až sedmého roku života dítěte. beta pásmo – se objevuje součastně s alfa aktivitou, ale má převahu frontálně. Její frekvence je Hz. A její amplituda je nízká V. Pásmo beta charakterizuje vědomé smyslové soustředění na naše okolí, připravenost reagovat, akceschopnost. Pásma vyšší (kolem 30Hz) se pak objevují při podráždění, trémě, úzkosti, nebo vysoce náročných životních situacích.

15 Popis signálu EEG

16 Artefakty Artefakty jsou „nemozkové“ tedy „nepravé“ potenciály, které vznikly zesílením elektrického potenciálu mozku. Rozlišujeme artefakty dvojího druhu: technické a biologické. Technické – síťové napětí, málo vlhké elektrody nebo pomalé dráhy v kabelech Biologické – pohyb očních víček, pohyby oční bulvou, pocení, změna kožního odporu aj.

17 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalografie
Josef Faber - Elektroencefalografie


Stáhnout ppt "X33BMI Úvod do biomedicínské informatiky Autor: Lenka Plevková"

Podobné prezentace


Reklamy Google