Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace KMEN: STRUNATCI (Chordata) T Ř ÍDA: SAVCI (Mammalia) Ř ÁD: ŠELMY (Carnivora) Č ELE Ď : KO Č KOVITÍ (Felidae) POD Č ELE Ď : VELKÉ KO Č KY (Pantherinae)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace KMEN: STRUNATCI (Chordata) T Ř ÍDA: SAVCI (Mammalia) Ř ÁD: ŠELMY (Carnivora) Č ELE Ď : KO Č KOVITÍ (Felidae) POD Č ELE Ď : VELKÉ KO Č KY (Pantherinae)"— Transkript prezentace:

1

2 Klasifikace KMEN: STRUNATCI (Chordata) T Ř ÍDA: SAVCI (Mammalia) Ř ÁD: ŠELMY (Carnivora) Č ELE Ď : KO Č KOVITÍ (Felidae) POD Č ELE Ď : VELKÉ KO Č KY (Pantherinae) ROD: PANTHERA DRUH: LEV PUSTINNÝ (Panthera leo)

3 -lev je hned po tygrovi druhá nejv ě tší ko č kovitá šelma -výrazný pohlavní dimorfismus – ur č ující rys u samc ů je jejich h ř íva -samci vá ž í od 150-250 kg, samice od 120-150 kg -v divo č in ě se do ž ívají 10-14 let, v zajetí a ž 20 let - jsou to spole č enská zví ř ata, loví ve sme č kách, obvykle v noci nebo za úsvitu

4 Rozší ř ení lva -p ř irozené prost ř edí lv ů sahalo od severu Eurasie a ž po Afriku, poslední evropští lvi vym ř eli u ž v dávných č asech -v dnešní dob ě ž ije nejvíce lv ů ve východní Africe, avšak jejich stavy se rychle sni ž ují -dnes je africká lví populace odhadována na 16-30 000 kus ů ž ijících v divo č in ě, za č átkem 90. let byl jejich stav odhadován a ž na 100 000 kus ů -za hlavní d ů vod, který vede ke sni ž ování stav ů je pokládán stále se zvyšující kontakt s lidmi

5 -nej č ast ě jší potravou se stávají v ě tší savci jako antilopy, pakon ě, buvoli nebo zebry, ale také menší zví ř ata jako zajíci a ptáci -lví č ata se u č í lovit ve v ě ku t ř í m ě síc ů, úsp ě šnými lovci se však stávají a ž po dosa ž ení druhého roku ž ivota -lvi doká ž ou vyvinout rychlost a ž 90km/h, ale postrádají vytrvalost, proto se musí za ko ř istí p ř iplí ž it alespo ň do vzdálenosti 30 metr ů -nej č ast ě ji loví lvice

6 -lvi projevují 2 typy spole č enského chování: a: jsou sou č ástí sme č ky, která se skládá z p ř íbuzných samic, jejich mlá ď at a z jednoho a ž 4 samc ů b: samotá ř i, tzv. nomádi; ž ijí osam ě le nebo v páru -samec vyu ž ívá svou sílu a velikost k ochran ě teritoria a ulovené ko ř isti -i kdy ž v ě tšinou loví samice, samci mají v ě tší nárok na potravu; a ž skon č í, teprve se k potrav ě dostanou lvice s mlá ď aty

7 ÚTOKY NA ČLOVĚKA Běžně lvi na člověka neútočí, není jejich přirozenou kořistí, avšak někdy je hlad dovede i do blízkosti lidských obydlí a člověk se poté stává snadno dostupnou kořistí. Lvi nejsou tak agresivní jako třeba bengálští tygři nebo levharti, které mají na svědomí vetší počet lidských obětí. Nejznámější útok na člověka se stal v roce 1898, kdy se v Africkém městě Tsavo stavěla železnice. Dva bezhřívnatí lvi zabili na 35 afrických dělníků za pouhé dva dny. Dělníci postavili obrané ploty s pochodněmi, aby se lvi nedostali do tábora, avšak ani tyto je nedokázaly zadržet. John Henry Patterson, který vedl stavbu zkoušel v noci vylézt na strom a lvy zabít, avšak bezúspěšně. Než se lvy podařilo zastřelit, stihli zabít 135 lidí. Jsou taky zaznamenány útoky lvů v zajetí, statisticky na člověka útočí lev v zajetí častěji než ve volné přírodě.

8 VIDEO

9 BÍLÍ LVI P ř esto ž e jsou vzácní, jsou ob č as hlášeni v Timbavati v ji ž ní Africe. Jejich neobvyklé zbarvené je dáno recesivním genem. Bílý lev je v nevýhod ě, kdy ž p ř ijde na lov, díky zbarvení m ůž e toti ž být ko ř istí velice lehce odhalen. Mlá ď ata i dosp ě lí jedinci jsou č ist ě bílí, ne jako b ěž ní mladí lvi, kte ř í na sob ě mají barevné fleky.

10 KŘÍŽENÍ LVŮ S JINÝMI KOČKAMI LIGER je kříženec samce lva a tygří samice. Protože jsou ze strany otce i matky potlačeny geny, které zastavují růst v určitém věku, dosahuje liger úctyhodných rozměrů a stává se tak největší kočkovitou šelmou světa. S tygrem sdílí pruhy, které má po celém těle, se lvím samcem je to zase hříva. Ligeří samci nejsou plodní, samice většinou ano. Samci mají 50% šanci že se narodí s hřívou, ale pouze dalších 50% získá hřívu velikostí podobnou hřívě lva.

11 Malý test 1.Které zví ř e je nejv ě tší ko č kovitá šelma? a: tygr b: lev c: levhart 2.Kdy lvi nejrad ě ji loví? a: odpoledne b: v poledne c: v noci 3.Nej č ast ě jší potravu lv ů p ř edstavují: a: slepice b: antilopy c: myši 4.Nejvíce lv ů dnes ž ije v: a: severní Evrop ě b: západní Asii c: východní Africe

12

13 D ě kuji za pozornost! zdroj: Wikipedie, Youtube vypracovala: Olga Krej č í u č o: 322757


Stáhnout ppt "Klasifikace KMEN: STRUNATCI (Chordata) T Ř ÍDA: SAVCI (Mammalia) Ř ÁD: ŠELMY (Carnivora) Č ELE Ď : KO Č KOVITÍ (Felidae) POD Č ELE Ď : VELKÉ KO Č KY (Pantherinae)"

Podobné prezentace


Reklamy Google