Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb Ondřej Fraňo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb Ondřej Fraňo."— Transkript prezentace:

1 2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb Ondřej Fraňo

2 Olomouc, Ostrava2 2. a 3. prosince 2005 Úvodem Na základě novely EZ č. 670/2004 Sb. ustanoveno zmocnění ke stanovení výše náhrad v případě nedodržení vyhláškou stanovených standardů plnění standardů je zahrnuto v regulovaných cenách za distribuci  výjimky umožňující nedodržení standardů kvality bez postihu určuje EZ v § 24 (pro PPS) a v § 25 (pro PDS) v případě nesplnění garantovaného standardu má zákazník právo požádat o peněžní náhradu za jeho nedodržení

3 Olomouc, Ostrava3 2. a 3. prosince 2005 Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb jsou vyjádřeny : Garantovanými standardy stanovují kvalitu přenosu, distribuce a dodávek elektřiny, která musí být dosažena v každém individuálním případě smlouvy o připojení Obecnými standardy obecné standardy přenosu či distribuce slouží k porovnání výkonnosti a jejího časového vývoje PPS či PDS na jejich základě vyhodnocuje ERÚ spolehlivost a plynulost přenosu a distribuce Držitelé licencí jsou vázáni vykazovací povinností

4 Olomouc, Ostrava4 2. a 3. prosince 2005 Uplatňování náhrad konečný zákazník – za nedodržení garantovaného standardu distribuce: - u PDS, k němuž je připojen, – za nedodržení garantovaného standardu dodávek : - u dodavatele, který zákazníkovi dodává na základě příslušné smlouvy dodavatel resp. dodavatel sdružené služby – za nedodržení garantovaného standardu distribuce: - u PDS, k němuž je připojeno OPM KZ, jemuž dodavatel dodává elektřinu obecné pravidlo: náhradu uplatňujte tam, kde máte uzavřený smluvní vztah

5 Olomouc, Ostrava5 2. a 3. prosince 2005 Uplatňování náhrad vztah mezi dodavatelem sdružené služby a distributorem - konečný zákazník uplatní nárok u DSS, DSS u distributora (zároveň mu postoupí žádost KZ o uplatnění náhrady) prodloužení lhůty pro splnění garantovaných standardů - v případě uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se termíny pro splnění GS prodlužují o dva pracovní dny termíny pro uplatnění náhrad - pro §§ 5 až 7 a § 18 do 5 pracovních dnů - pro §§ 9 až 15 a §§ 17, 19 a 20 do 30 pracovních dnů vždy ode dne následujícího po dni, kdy standard nebyl splněn

6 Olomouc, Ostrava6 2. a 3. prosince 2005 Garantované standardy distribuce elektřiny obnova distribuce elektřiny po poruše - podle napěťových hladin:- do 1 kV …..18 hodin - nad 1 kV …12 hodin dodržení plánované doby omezení nebo přerušení distribuce - termín plánovaného přerušení (datum i čas) nutno zveřejnit (15 dní před) - doba trvání ani četnost přerušení nejsou stanoveny zákonnou normou výměna poškozené pojistky v HDS nebo KS - do 6 hodin od okamžiku, kdy je distributor informován o přerušení (nevztahuje se na vztah PDS x PLDS) - opakované poškození pojistky, majetkový vztah k přípojce

7 Olomouc, Ostrava7 2. a 3. prosince 2005 Garantované standardy služeb - distributor lhůta pro vyřízení reklamace kvality elektřiny - do 60 dnů ode dne doručení reklamace písemné vyrozumění, je-li reklamce oprávněná pak i způsob a termín odstranění příčiny lhůta pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny - 3 termíny podle složitosti řešení problému (1, 6 a 24 měsíce) zaslání stanoviska k žádosti o připojení - ve lhůtě stanovené vyhláškou o připojení (dříve 297/2001 Sb.) umožnění přenosu nebo distribuce - do 5 pracovních od požádání nebo splnění podmínek ze smlouvy o připojení obnova distribuce po jejím přerušení z důvodu neplacení - do 2 pracovních dnů ode dne úhrady všech dlužných částek

8 Olomouc, Ostrava8 2. a 3. prosince 2005 Garantované standardy služeb - distributor obnova distribuce po jejím přerušení na žádost dodavatele - do 2 pracovních dnů ode dne, kdy o obnovu dodavatel požádal vyřízení reklamace na měření elektřiny - do 15 kalendářních dnů ode dne jejích doručení vysvětlí příčinu problému - do 30 kalendářních dnů v případě nutnosti přezkoušení měřidla (cejchovna) - je-li reklamace uznána ve prospěch zákazníka, pak do 10 dnů fin. vyrovnání vyřízení reklamace na vyúčtování distribuce elektřiny - do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné vyjádření - do 30 kalendářních dnů vypořádání rozdílu v platbách, je-li uznána

9 Olomouc, Ostrava9 2. a 3. prosince 2005 Garantované standardy služeb - obchodník obnova dodávky po jejím odpojení z důvodu neplacení - do 2 pracovních dnů ode dne úhrady všech dlužných částek vyřízení reklamace na vyúčtování dodávky elektřiny - do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné vyjádření - do 30 kalendářních dnů vypořádání rozdílu v platbách, je-li uznána

10 Olomouc, Ostrava10 2. a 3. prosince 2005 Obecnéné standardy Standard plynulosti přenosu nebo distribuce Distribuční soustava četnost přerušení za kalendářní rok [přerušení/rok/zákazník] souhrnná doba přerušení za kalendářní rok [minuta/rok/zákazník] průměrná doba jednoho přerušení distribuce [minuta/přerušení] Distribuční soustava průměrná doba jednoho přerušení za kalendářní rok [minuta/rok] průměrný počet přerušení vztažený na jeden transformátor (ne vazební) Hodnoty výše uvedených ukazatelů pro příslušný kalendářní rok stanoví ERÚ do 30. listopadu roku předcházejícího

11 Olomouc, Ostrava11 2. a 3. prosince 2005 Vykazování dodržování standardů Obecně Standardy jsou vykazovány na formulářích uvedených v příloze vyhlášky, nebo elektronickou formou pomocí speciálních excelovských tabulek a předávány úřadu ročně, vždy do 31. března následujícího roku mimo provozovatelů distribučních soustav, k nimž je připojeno více než 90.000 odběratelů. Tito distributoři předávají data úřadu v měsíčních cyklech. Data jsou zasílána na ERÚ, který dodržování standardů kontroluje, vyhodnocuje a do 31. května následujícího roku zveřejní zprávu o dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce jednotlivých držitelů licencí. Mimořádné události Mimořádná přerušení, netýká se přerušení uvedených v § 54 odst. 1 EZ, nejsou do vyhodnocení započtena, pokud do 10 dnů od události distributor oznámí a důvěry- hodně prokáže, čím byla tato přerušení způsobena.

12 Olomouc, Ostrava12 2. a 3. prosince 2005 Vykazování dodržování standardů Vykazování obecných standardů Plynulost distribuce a přenosu se vztahuje: - do 31. 12. 2006 na nedodaný nebo nedistribuovaný instalovaný výkon - od 1. 1. 2007 na počet konečných zákazníků, kterých se přerušení týká Vykazování garantovaných standardů vykazuje distributor i obchodník - dodavatel pro vykazování jednotlivých GS jsou formuláře, které jsou přílohou vyhlášky GS jsou vykazovány každý samostatně po jednotlivých případech a ještě se v ročním souhrnu uvádí celkový počet případů porušení konkrétního standardu, suma vyplácených náhrad a průměrná hodnota náhrady na jeden případ

13 Olomouc, Ostrava13 2. a 3. prosince 2005 Závěr Účinnost vyhlášky je stanovena od 1. ledna 2006 (kompletní vykazovací povinnost – předávání dat). Účinnost ustanovení o vyplácení náhrad konečným zákazníkům je stanovena od 1. července 2006. Tato vyhláška zároveň zrušuje dosud platnou vyhlášku č. 306/2001 Sb.

14 2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 14 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb Ondřej Fraňo."

Podobné prezentace


Reklamy Google