Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů podporované Českou energetickou agenturou Andrea Kulhavá ČEA Seminář „Zákon o podpoře výroby energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů podporované Českou energetickou agenturou Andrea Kulhavá ČEA Seminář „Zákon o podpoře výroby energie."— Transkript prezentace:

1 Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů podporované Českou energetickou agenturou Andrea Kulhavá ČEA Seminář „Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů a tepelné energie“ 29.6.2004

2 Statut ČEA Česká energetická agentura je příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu zřízená rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 290/1995 Hlavní poslání  podpora úspor energie s cílem snížení energetické náročnosti české ekonomiky  podpora obnovitelných zdrojů energie

3 Prototypový uhlíkový fond (PCF) Založen v roce 1999 Světovou bankou přispívá k dosažení globálního snížení emisí skleníkových plynů Odzkoušení“ životaschopnosti mechanismu Kjótského protokolu Nezávislý finanční fond Investory jsou 6 zemí a 17 společností (Kanada, Finsko, Norsko, Švédsko, Holandsko, Japonská banka pro mezinárodní spolupráci, Deutsche Bank, Gaz de France a další )

4 Spolupráce s Prototypovým uhlíkovým fondem Rámcová úmluva o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) jako takovou a jako správcem PCF Realizace Dohody je zabezpečována MŽP ve spolupráci s MPO ( ČEA ) Předpokládaná výše zainteresovanosti PCF na projektech v ČR je 5-7 mil. UDS ( v závislosti na množství emisí generovaných konkrétními projekty)

5 Kategorie projektů PCF se v ČR zaměřuje na tyto kategorie projektů: centralizované zásobování teplem obnovitelné zdroje energie energetická účinnost ve veřejných budovách energetická účinnost v průmyslu

6 Role České energetické agentury ve vztahu k PCF Zprostředkovatelská smlouva mezi ČEA a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu byla podepsána v říjnu 2003  ČEA se zavázala dodat PCF 500 000 tun CO 2 e do roku 2012  cena 3 USD za 1 tunu CO 2

7 Role České energetické agentury ve vztahu k PCF ČEA vystupuje jako zprostředkovatel mezi PCF a konkrétními projekty vyhledává, prověřuje a připravuje projekty vhodné pro financování PCF připravuje projektovou dokumentaci – ve spolupráci s odbornými konzultanty

8 Proces přípravy projekty ČR – přístup „track 2“ – náročná administrativní procedura Registrace projektu jako projekt „JI“ na MŽP Zpracování:  „Project Annex“  „Due Diligences“ (finanční, environmentální a sociální )  Studie základní referenční úrovně ( baseline study )  Monitorovací plán Validace Schválení projektu Českou republikou ( Letter of Approval) Podpis smluv

9 Provoz projektu Monitoring  Roční zpráva o snížení emisí – zpracovává ČEA Periodická verifikace  Verifikační zpráva Platba za snížení emisí

10 Portfolio ČEA pro financování PCF Základní skupina :  Centrální zásobování teplem ( 2 projekty )  Malé vodní elektrárny ( 13 projektů ) Typy projektů v jednání :  Větrná elektrárna  Biomasa  Energetická efektivnost ve veřejným budovách  Využití skládkových plynů Termín pro předkládání projektů PCF je 31.8.2004. Základní podmínka – 1000 tun snížení emisí CO 2 ročně

11 Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie II. Výrobní a rozvodná zařízení energie II.4. Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů Projekty budou zaměřeny na: -modernizaci zdrojů a rozvodů centrálního zásobování teplem se snížením emisí min. 1000 t CO 2 ekv. ročně - výstavbu MVE se snížením emisí min. o 200 t CO 2 ekv. ročně -využití skládkových a důlních plynů se snížením emisí min. 1000 t CO 2 ekv. ročně -výstavbu nebo rekonstrukci zdrojů na spalování biomasy se snížením emisí min. 600 t CO 2 ekv. ročně Dotace - maximálně 3 mil. na jednu akci

12 Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie III.4. Projekty zvyšování energetické účinnosti vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů Projekty budou zaměřeny na: -zvýšení účinnosti užití energie v objektech veřejného sektoru a bytového fondu zejména vyšší tepelnou ochranou budov, moderními systémy regulace otopných soustav se snížením emisí min. 600 t CO 2 ekv. ročně -zvýšení účinnosti užití energie v průmyslových zařízeních modernizací jejich energetických center, vyšší tepelnou ochranou provozních budov a využitím odpadního tepla z výrobních procesů se snížením emisí min. 2000 t CO 2 ekv. ročně Dotace – max. 3 mil na jednu akci

13 Závěry Česká energetická agentura má poměrně velké zkušenosti s projekty snižování emisí skleníkových plynů Prostor pro realizaci JI projektů se v České republice v současnosti zmenšuje Vstup do EU – zpřísňující se legislativa ( problémy s dokazováním požadavku „dodatečnosti“ ) Interakce se systémem evropského obchodování s emisemi Pozitivum PCF – oproti evropskému systému obchodování s emisemi poskytuje projektům určité garance, nezávislé na vývoji mezinárodního trhu s emisemi.

14 Kontakt Andrea Kulhavá Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 Tel: +420 257 099 025 Email: kulhava@ceacr.czkulhava@ceacr.cz Internet: www.ceacr.cz


Stáhnout ppt "Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů podporované Českou energetickou agenturou Andrea Kulhavá ČEA Seminář „Zákon o podpoře výroby energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google