Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.11 Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady) Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiálu Číslovky Druh učebního materiálu Výuková prezentace s pracovním listem Anotace Prezentaci je možné využít i jako pracovní list ve všech ročnících SŠ. Slouží k zopakování a procvičení učiva o číslovkách, obsahuje definici, druhy číslovek a další mluvnické kategorie. Součástí jsou procvičování, otázky, úkoly a výsledky cvičení. Klíčová slova Číslovky, mluvnické kategorie, číslovky základní, řadové , druhové, násobné, určité, neurčité Ročník I. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina 16 – 19 let Autor Mgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení

2 Slovní druhy – číslovky

3 ČÍSLOVKY Patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je skloňovat. Označují počet, pořadí, násobek atd. Číslovky, které vyjadřují přesný, určitý počet, nazýváme určité (můžeme je zapsat číslicemi). Například – 57, 4., III, Číslovkám, které přesný počet nevyjadřují, říkáme neurčité (nemůžeme je zapsat číslicí). Například – mnoho, několikrát, mnohonásobný

4 Číslovky – druhy Podle významu rozlišujeme následující druhy:
- základní - řadové - druhové - násobné

5 Číslovky základní Odpovídají na otázku kolik? Příklady:
Pozor na číselný údaj na složence – vždy se píše dohromady a začíná velkým písmenem. Např.: Třistadevadesátšest (396) Dvěstětčtyřicetdevětisícpětsetdvanáct ( ) určité neurčité sto pět několik 64 376 mnoho třiadvacet málo

6 Číslovky řadové Označují pořadí, místo v číselné řadě, odpovídají na otázku kolikátý? Příklady : Pozor: za číslovkami zapsanými číslicemi píšeme tečku. Např.: 8. patro, 23. ledna, 65. strana, Karel IV. určité neurčité první několikátý 7. poslední

7 Číslovky druhové Označují množství druhů, odpovídají na otázku kolikery, kolikatery? Příklady: určité neurčité dvoje několikero osmery několikatery

8 Číslovky násobné Označují, kolikrát nebo kolikanásobně se něco opakuje. Příklady: určité neurčité 6x několikrát dvojnásobný několikanásobný třikrát málokrát

9 Číslovky Patří mezi slovní druhy, které můžeme skloňovat (určovat pády). V textu jednodušší tvary vypisujeme slovně, delší a složitější píšeme číslicemi. Například: Přišel se dvěma kamarády. Slovník obsahoval hesel. Většina číslovek vyjadřuje kromě pádu i číslo a rod, který se shoduje s podstatným jménem, na něhož se váže – jedny housle, v desátém patře, trojnásobný výdělek, málokteré studentky…

10 Skloňování číslovek dva, oba
pád rod mužský rod ženský, střední 1. dva, oba dvě, obě 2. dvou, obou 3. dvěma, oběma 4. 6. 7.

11 Skloňování číslovek tři, čtyři
pád tři čtyři 1. 2. tří čtyř 3. třem čtyřem 4. 6. třech čtyřech 7. třemi čtyřmi

12 Procvičování Doplň číslovku dva, oba
Stál pevně na ___ nohách. ___ studentům byla vyslovena pochvala. Od ___ hodin máme vyučování. Na ___ rukách měl rukavice. Se ___ chlapci jsem chodil k rybníku. Proti ___ útočníkům neměl brankář šanci. Na ___ místech měl modřiny. Přidali jsme se ke ___ turistům. S ___ dívkami se dobře známe.

13 Správné řešení Stál pevně na obou nohách. Dvěma studentům byla vyslovena pochvala. Od dvou hodin máme vyučování. Na obou rukách měl rukavice. Se dvěma chlapci jsem chodil k rybníku. Proti dvěma útočníkům neměl brankář šanci. Na dvou místech měl modřiny. Přidali jsme se ke dvěma turistům. S oběma dívkami se dobře známe.

14 Procvičování Doplň číslovku tři, čtyři
Ve třídě se kamarádím se ___ spolužáky. ___ útočníkům se podařilo vstřelit branku. Do cíle přiběhli kromě ___ závodníků všichni. Byli jsme rozděleni do skupin po ___ . Na výlet jsme jeli bez ___ spolužáků. Přijde až kolem ___ hodiny.

15 Správné řešení Ve třídě se kamarádím se třemi, čtyřmi spolužáky. Třem, čtyřem útočníkům se podařilo vstřelit branku. Do cíle přiběhli kromě tří, čtyř závodníků všichni. Byli jsme rozděleni do skupin po třech, čtyřech . Na výlet jsme jeli bez tří, čtyř spolužáků. Přijde až kolem třetí, čtvrté hodiny.

16 Procvičování Uvedené číslovky zařaď do tabulky:
Několikátý, 347, druhý, několikrát, málo, sto šest, III., dvojnásobná, 0,7, několik, devatero, 71., několikatery, mnohonásobné, dvoje, 4x druh určité neurčité základní řadové druhové násobné

17 Výsledek cvičení druh určité neurčité základní 347; 0,7; sto šest
několik, málo řadové druhý; 71.; III. několikátý druhové devatero; dvoje několikatery násobné dvojnásobná; 4x několikrát; mnohonásobné

18 Doporučená literatura k opakování
MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google