Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0441 Název projektuVyužití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.11 Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastJazykové vzdělávání Vzdělávací oborČeský jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady)Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiáluČíslovky Druh učebního materiáluVýuková prezentace s pracovním listem Anotace Prezentaci je možné využít i jako pracovní list ve všech ročnících SŠ. Slouží k zopakování a procvičení učiva o číslovkách, obsahuje definici, druhy číslovek a další mluvnické kategorie. Součástí jsou procvičování, otázky, úkoly a výsledky cvičení. Klíčová slovaČíslovky, mluvnické kategorie, číslovky základní, řadové, druhové, násobné, určité, neurčité RočníkI. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina16 – 19 let AutorMgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení1. 11. 2013 www.zlinskedumy.cz

2 Slovní druhy – číslovky

3 ČÍSLOVKY Patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je skloňovat. Označují počet, pořadí, násobek atd. Číslovky, které vyjadřují přesný, určitý počet, nazýváme určité (můžeme je zapsat číslicemi). Například – 57, 4., III, 365 743 Číslovkám, které přesný počet nevyjadřují, říkáme neurčité (nemůžeme je zapsat číslicí). Například – mnoho, několikrát, mnohonásobný

4 Číslovky – druhy  Podle významu rozlišujeme následující druhy: - základní - řadové - druhové - násobné

5 Číslovky základní  Odpovídají na otázku kolik?  Příklady:  Pozor na číselný údaj na složence – vždy se píše dohromady a začíná velkým písmenem.  Např.: Třistadevadesátšest (396) Dvěstětčtyřicetdevětisícpětsetdvanáct (249 512) určiténeurčité sto pětněkolik 64 376mnoho třiadvacetmálo

6 Číslovky řadové  Označují pořadí, místo v číselné řadě, odpovídají na otázku kolikátý?  Příklady :  Pozor: za číslovkami zapsanými číslicemi píšeme tečku.  Např.: 8. patro, 23. ledna, 65. strana, Karel IV. určiténeurčité prvníněkolikátý 7.poslední

7 Číslovky druhové  Označují množství druhů, odpovídají na otázku kolikery, kolikatery?  Příklady: určiténeurčité dvojeněkolikero osmeryněkolikatery

8 Číslovky násobné  Označují, kolikrát nebo kolikanásobně se něco opakuje.  Příklady: určiténeurčité 6xněkolikrát dvojnásobnýněkolikanásobný třikrátmálokrát

9 Číslovky  Patří mezi slovní druhy, které můžeme skloňovat (určovat pády).  V textu jednodušší tvary vypisujeme slovně, delší a složitější píšeme číslicemi.  Například: Přišel se dvěma kamarády. Slovník obsahoval 54 640 hesel.  Většina číslovek vyjadřuje kromě pádu i číslo a rod, který se shoduje s podstatným jménem, na něhož se váže – jedny housle, v desátém patře, trojnásobný výdělek, málokteré studentky…

10 Skloňování číslovek dva, oba pádrod mužskýrod ženský, střední 1.dva, obadvě, obě 2.dvou, obou 3.dvěma, oběma 4.dva, obadvě, obě 6.dvou, obou 7.dvěma, oběma

11 Skloňování číslovek tři, čtyři pádtřičtyři 1.třičtyři 2.tříčtyř 3.třemčtyřem 4.třičtyři 6.třechčtyřech 7.třemičtyřmi

12 Procvičování Doplň číslovku dva, oba  Stál pevně na ___ nohách. ___ studentům byla vyslovena pochvala. Od ___ hodin máme vyučování. Na ___ rukách měl rukavice. Se ___ chlapci jsem chodil k rybníku. Proti ___ útočníkům neměl brankář šanci. Na ___ místech měl modřiny. Přidali jsme se ke ___ turistům. S ___ dívkami se dobře známe.

13 Správné řešení  Stál pevně na obou nohách. Dvěma studentům byla vyslovena pochvala. Od dvou hodin máme vyučování. Na obou rukách měl rukavice. Se dvěma chlapci jsem chodil k rybníku. Proti dvěma útočníkům neměl brankář šanci. Na dvou místech měl modřiny. Přidali jsme se ke dvěma turistům. S oběma dívkami se dobře známe.

14 Procvičování Doplň číslovku tři, čtyři  Ve třídě se kamarádím se ___ spolužáky. ___ útočníkům se podařilo vstřelit branku. Do cíle přiběhli kromě ___ závodníků všichni. Byli jsme rozděleni do skupin po ___. Na výlet jsme jeli bez ___ spolužáků. Přijde až kolem ___ hodiny.

15 Správné řešení  Ve třídě se kamarádím se třemi, čtyřmi spolužáky. Třem, čtyřem útočníkům se podařilo vstřelit branku. Do cíle přiběhli kromě tří, čtyř závodníků všichni. Byli jsme rozděleni do skupin po třech, čtyřech. Na výlet jsme jeli bez tří, čtyř spolužáků. Přijde až kolem třetí, čtvrté hodiny.

16 Procvičování  Uvedené číslovky zařaď do tabulky: Několikátý, 347, druhý, několikrát, málo, sto šest, III., dvojnásobná, 0,7, několik, devatero, 71., několikatery, mnohonásobné, dvoje, 4x druhurčiténeurčité základní řadové druhové násobné

17 Výsledek cvičení druhurčiténeurčité základní347; 0,7; sto šestněkolik, málo řadovédruhý; 71.; III.několikátý druhovédevatero; dvojeněkolikatery násobnédvojnásobná; 4xněkolikrát; mnohonásobné

18 Doporučená literatura k opakování  MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902-5715-1.  HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN 80-716-8555-0.  HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN 80-858-0490-5.  HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7.  MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4.  PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN 80-856-1952-0.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google