Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil Eliáš? U POTOKA 4. Za kým poslal Hospodin Eliáše? K VDOVĚ DO SAREPTY 5. Čemu nás učí postní doba? ODŘÍKÁNÍ, ZMĚNĚ ŽIVOTA, MODLITBĚ, POKÁNÍ

3 6. Jaký trest poslal Hospodin na krále a jeho poddané? TŘI ROKY NEPRŠELO, BYLO SUCHO 7. Co navrhl Eliáš králi Achabovi? SOUBOJ NA HOŘE KARMEL, BAALOVI KNĚŽÍ A ELIÁŠ 8. Co měli udělat kněží, kteří se klaněli Baalovi? PŘIPRAVIT OLTÁŘ A VOLAT K BOHU BAALOVI, ABY ZAPÁLIL OBĚŤ NA OLTÁŘI 9. Jak se vedlo Eliášovi? ELIÁŠ ZVÍTĚZLIL, UKÁZALO SE, ŽE HOSPODIN JE PRAVÝ BŮH 10. Na co se připravujeme v postní době? NA SLAVENÍ VELIKONOC

4 28. Ohnivý vůz vzal Elijáše do nebe

5 Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak oře. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Elijáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Elijášem a řekl: „Dovol, ať políbím otce a matku. Pak půjdu za tebou.“

6 Tu mu řekl Elijáš: „Zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu.“ Odvětil: „Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě.“ I šli oba spolu. Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u Jordánu. Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.“ Elíša řekl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“

7 Elijáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se.“ Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.

8 Pak zdvihl Elijášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Elijášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím do vody a zvolal: „Kde je Hospodin, Bůh Elijášův, i on sám?“ Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti, a řekli: „Na Elíšovi spočinul duch Elijášův.“

9

10 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

11 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel? 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku? 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi? 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby? 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu? 7. Koho vyučil Eliáš? 8. Jak skončil život Eliáše? 9. Kde zemřel Eliáš? 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš?

12 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život?

13 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel?

14 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku?

15 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi?

16 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby?

17 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu?

18 7. Koho vyučil Eliáš?

19 8. Jak skončil život Eliáše?

20 9. Kde zemřel Eliáš?

21 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš?

22 Římskokatolická farnost Hnojník březen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil."

Podobné prezentace


Reklamy Google