Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

126EMM - EKONOMIKA A MANAGEMENT letní semestr 2009/2010 Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "126EMM - EKONOMIKA A MANAGEMENT letní semestr 2009/2010 Ing"— Transkript prezentace:

1 126EMM - EKONOMIKA A MANAGEMENT letní semestr 2009/2010 Ing
126EMM - EKONOMIKA A MANAGEMENT letní semestr 2009/ Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

2 KLASIFIKACE STAVEBNÍ PRODUKCE ● Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) ● Třídění stavebních konstrukcí a prací (TSKP) ● Klasifikace CC-CZ A/ Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO): Struktura číselného kódu: 1. až 3. místo Obor ( , ) 4. místo Skupina 5. místo Podskupina 6. místo Konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo Druh stavební akce - třídník JKSO

3 POUŽITÍ UKAZATELŮ ÚRS PRAHA

4 B/ Třídění stavebních konstrukcí a prací (TSKP): ● HSV – hlavní stavební výroba ● PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba HSV: 1 Zemní práce 2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce 5 Komunikace 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 8 Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce bourací

5 PSV: např.: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 721 Vnitřní kanalizace 722 Vnitřní vodovod 723 Vnitřní plynovod 725 Zařizovací předměty 762 Konstrukce tesařské 764 Konstrukce klempířské 766 Konstrukce truhlářské 771 Podlahy z dlaždic 783 Nátěry 784 Malby Kompletní seznam: - Třídník TSKP

6 C/ Klasifikace CC-CZ: ● Vychází z mezinárodního standardu ● Označení stupňů: ● Sekce: 1 Budovy 2 Inženýrská díla ● Oddíly: 11 Budovy bytové 12 Budovy nebytové 21 Dopravní díla 22 Vedení trubní, telekomunikační a elektrická 23 Soubory staveb pro průmyslové účely 24 Ostatní inženýrská díla

7 VÝKONOVÝ A HONORÁŘOVÝ ŘÁD ● stanovuje metodické zásady honorování oprávněných autorizovaných osob ● podle hodinových sazeb, podle započitatelných nákladů ● Výkonové fáze: VF1 příprava zakázky % VF2 návrh/studie stavby % VF3 vypracování dokumentace pro územní řízení % VF4 vypracování dokumentace pro stavební řízení % VF5 vypracování dokumentace pro provedení stavby % VF6 vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli 7% VF7 spolupráce při výběru dodavatele % VF8 spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investor. dozoru 11% VF9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 2% ● výkonová fáze = sled výkonů, jejichž výsledkem je určitý dílčí cíl ● výpočet honoráře

8 PROPOČET INVESTORA ● celkové náklady stavby ● http://k126. fsv. cvut
PROPOČET INVESTORA ● celkové náklady stavby ● Struktura: I. Projektové a průzkumné práce II. Provozní soubory III. Stavební objekty (ZRN) IV. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy V. Umělecká díla VI. Náklady na umístění stavby VII. Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech VIII. Rezerva - nepředvídané náklady IX. Jiné investice X. Náklady hrazené z provozních prostředků


Stáhnout ppt "126EMM - EKONOMIKA A MANAGEMENT letní semestr 2009/2010 Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google