Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [9]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje stavbě a společným znakům strunatců, zejména pláštěncům a bezlebečným. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 3 až 4 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16‒17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

4 [1] Uveďte i příklady prvoústých a druhoústých živočichů.

5  Hvězdice  Žížala  Ploštěnka  Ježovka  Mihule  Hlemýžď  Sumýš  Tasemnice  Prvoústí:  Ploštěnka  Žížala  Hlemýžď  Tasemnice  Druhoústí:  Sumýš  Hvězdice  Mihule  Ježovka ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

6  KMEN: STRUNATCI  Podkmen: Pláštěnci třída: Sumky třída: Salpy třída: Vršenky  Podkmen: Bezlebeční  Podkmen: Obratlovci Nadtřída: Bezčelistnatci třída: Sliznatky třída: Mihule Nadtřída: Čelistnatci třída: Paryby třída: Nozdratí třída: Paprskoploutví třída: Obojživelníci třída: Plazi třída: Ptáci třída: Savci Úkol: Zařaďte živočichy do správné skupiny: [2] [3] [4] [5] [6]

7 Strunatci jsou nejdokonaleji vyvinutým kmenem živočichů. Počátek vývoje strunatců začíná v období prvohor ‒ asi před 530 mil. lety. Takto zřejmě vypadal primitivní strunatec z prvohor – kambria. [7] evoluce chordata

8  1. STRUNA HŘBETNÍ (chorda dorsalis, notochord) – tvoří podélnou osu a oporu těla.  Pružná tyčinka procházející tělem nad trávicí a pod nervovou soustavou.  Vzniká z mezodermu, klíčovou roli plní i v embryonálním vývoji.  Je zachována po celý život (nižší strunatci), nebo jen v zárodečném období vývoje, potom je nahrazena chrupavčitou nebo kostěnou páteří (vyšší strunatci – obratlovci).

9 [8] Vznik amnionu (zárodečného obalu) u kotěte: ektoderm modře, mezoderm, červeně, entoderm a struna hřbetní černě Znázornění vzniku chordy a neurální trubice

10  2. TRUBICOVITÁ NERVOVÁ SOUSTAVA – vždy na hřbetní straně těla nad notochordem  Ektodermálního původu, vzniká z neurální ploténky.  U vyšších strunatců se z přední části vyvíjí mozek, zbytek tvoří míchu – centrální nervový systém umožňuje dokonalejší smyslové vnímání a pohyb. [10]

11  3. TRÁVICÍ TRUBICE NA SPODNÍ STRANĚ TĚLA  4. HLTAN S ŽABERNÍMI OTVORY (či alespoň s váčky), které prochází skrz stěnu trávicí trubice a směřují ven z těla. U nižších strunatců slouží mimo výměny plynů i k filtrování potravy, u vyšších jsou silně redukovány a zřejmé jsou spíše jen v embryonální fázi.

12  5. ENDOSTYL – řada rýh v hltanu produkujících sliz (obaluje potravu) a látky bohaté na jód, u obratlovců nahrazen štítnou žlázou  6. METAMERNÍ SEGMENTACE – základ stavebního plánu strunatců je primární článkování těla s opakující se vnitřní stavbou (mezoderm s myosepty (somity) – svalstvo, žebra, obratle, …)

13 [11] n = struna, notochord; ps = primární žaberní štěrbiny; cv = mozkové vezikuly; nt = nervová trubice, end = endostyl

14  7. UZAVŘENÁ CÉVNÍ SOUSTAVA – srdce je na břišní straně těla  8. PRAVÝ OCAS – je vyztužen strunou hřbetní nebo páteří, nezasahuje do něj trávicí trubice (začíná až za řitním otvorem)  9. DVOUSTRANNÁ SOUMĚRNOST (hřbetní a břišní část těla) [9]

15 1,3 – nervová soustava (na hřbetní straně těla, je tvaru trubice) 2 – struna hřbetní = chorda dorsalis, notochord (opora těla) 4 – ocas 5 – řitní otvor 6 – trávicí soustava 7 – uzavřená cévní soustava (na břišní straně těla) 15 – gonády 19 ‒ játra [9]

16 [12] Embryogeneze (člověk)

17 Toto je snímek lidského embrya v 5. týdnu těhotenství. Vidíte, jak moc je v tomto stadiu člověk podobný nižším strunatcům… [13]

18 [14] ryba mlok želva kuře prase tele králík člověk EMBRYOGENEZE

19  Odkdy datujeme počátek vývoje strunatců?  Vyjmenujte společné znaky strunatců.  K čemu slouží notochord a jakého je původu?  Kdo má chordu zachovánu po celý život?  Jaký mají strunatci typ nervové soustavy a jakého je původu?  K čemu slouží u nižších strunatců žaberní otvory v hltanu?  Co je to endostyl a k čemu slouží?

20 CH v jednom políčku! 1.Nervovou soustavu tvoří mozek a … 2.Nejdokonalejším podkmenem strunatců jsou: 3.Období, kdy se začali vyvíjet strunatci. 4.Soustava rýh v hltanu, obsahuje i jód. 5.Typ cévní soustavy u strunatců.

21 1. MÍ CH A 2. OBRATLOV CI 3. PRVOHORY 4. ENDOSTYL 5. UZAVŘENÁ Co je to chorda a k čemu slouží?

22 PLÁŠTĚNCI Sumky Salpy Vršenky BEZLEBEČNÍ Kopinatec plžovitý OBRATLOVCI Kruhoústí, Paryby, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci 9.

23  Jsou to mořští živočichové.  Z pokožky vylučují vrstvu rosolu, která se označuje jako plášť, tunica.  Struna hřbetní a metamerní segmentace se vyskytuje jen u larev.  Patří sem sumky, salpy a vršenky. [15] Sumka červená

24 STRUNA HŘBETNÍ NERVOVÁ TRUBICE [16] Larvy jsou pohyblivé s vyvinutou chordou, nervovou trubicí a metamerním svalstvem. U dospělců (kromě vršenek) toto mizí a základem těla je rozšířený hltan s endostylem a obal těla z polysacharidu tunicinu. Larvy pláštěnců připomínají pulce. Přestože jsou velké jen pár mm, mají velký fylogenetický význam – proč? STŘEVO ŽALUDEK PŘIJÍMACÍ OTVOR KLOAKÁLNÍ (VYVRHOVACÍ) OTVOR HLTAN S ENDOSTYLEM OBŽABERNÍ PROSTOR

25 [16] [20] a) přijímací otvor; b) kloakální, vyvrhovací otvor c) tunika, plášť d); e) rozšířený hltan s žaberními štěrbinami = hltanožaberní vak; f) jícen; g) žaludek; h) anální otvor; i) tečkovaná čára ukazuje endostyle OBŽABERNÍ PROSTOR Žaberní štěrbiny slouží k dýchání i k zachycování potravy.

26 Typ soustavy:U larvyU dospělce Nervová Chorda Trávicí Cévní Dýchací Pohlavní Smyslová Typ soustavy:U larvyU dospělce NervováJe vyvinutáNení (kromě vršenek) ChordaJe vyvinutáNení (kromě vršenek) TrávicíJe kompletníZejména hltan s endostylem CévníUzavřená (srdce, cévy)Otevřená DýchacíŽaberní štěrbiny PohlavníNeníHermafrodité (většinou) SmyslováMozek, „oči“Není Která soustava u pláštěnců chybí? Vylučovací soustava ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

27 Sumky žijí v dospělosti přisedlé na mořském dně, mají regenerační schopnosti (co to je?). Rozmnožují se pohlavně i nepohlavně (pučením – v čem spočívá a u jakého živočicha ho znáte?). [17] Sumka obecná Stadium larvy trvá jen pár hodin.

28 [2] [18] U dospělců došlo k ontogenetické regresi – co to znamená? Vakovité tělo má přijímací otvor nahoře a kloakální otvor po straně. Potrava se nasává do hltanožaberního vaku s endostylem. Do obžaberního prostoru se vypouští exkrementy a odkysličená voda. [19]

29 Vytváří červeně zbarvené kolonie. kloakální otvorpřijímací otvor hltanožaberní vak [28] [29] žaludek Systém je tvořen po 7 jedincích.

30 [27]

31 Salpy jsou průsvitné nebo oranžové, až červené, ve vodě se vznáší, mohou tvořit řetězce (kolonie). Pohybují se vypuzením vody z těla, jsou součástí planktonu. Střídá se u nich pohlavní a nepohlavní rozmnožování (rodozměna). [21] [22]

32 [23] [24] Ohnivka atlantská Dospělci se pohybují pomocí stahů svalů, které jako obroučky obepínají jejich soudečkovité tělo a vystřikují z prostoru žaber vodu Salpy rozdělujeme do 3 řádů: Pyrosomida (ohnivky) Doliolida (Cyclomyaria, kruhosvalí) Salpida (Hemimyaria, salpovci)

33  nejvyspělejší z pláštěnců  Jako jediní mají strunu hřbetní zachovanou po celý život.  Žijí u hladiny, jelikož k životu potřebují světlo a živí se řasami, které se zde nacházejí.  Vyskytují se ve všech oceánech.  Mají takzvané sítko, kterým filtrují potravu. Když se toto sítko zanese, vršenky se z něj svléknou. Jejich schránku tvoří vápník a bílkovina.  Tvoří řád copelata. [25]

34  Jsou to mořští živočichové, obývají písčité mělčiny teplých moří.  Podobají se malým průsvitným rybkám.  Strunu hřbetní mají po celý život. Kopinatec plžovitý měří 5‒8 cm. Žije zahrabán v písčitém dně, ze kterého vyčnívá jen přední část těla s ústy. [26]

35 1 – nervová soustava (na hřbetní straně těla, je tvaru trubice, má vyvinutou míchu, nemá mozek, jen mozkový váček) 2 – struna hřbetní = chorda dorsalis (opora těla), z chrupavky 4 – ocas, ploutevní lem končící kopinatou ploutvičkou 5 – trávicí soustava 7 – uzavřená cévní soustava (na břišní straně těla) 13 – brvy kolem úst, slouží k lovení potravy [9]

36  Není vyvinuta hlava, ani mozek.  Chorda je zachována po celý život.  Pokožka je jednovrstevná.  TS ‒ v ústní dutině mají vířivý orgán, který usměrňuje proud vody s potravou do hltanu.  Vylučovací soustavu tvoří 90 párů metanefridií.  Dýchají velkým počtem žaberní štěrbin.  NS se v přední části se mírně rozšiřuje v mozkový váček.  CS je uzavřená.  Jsou to gonochoristé s nepřímým vývojem a vnějším oplozením. Larva je velmi podobná dospělci. [26]

37  Jednovrstevnou pokožku  Vylučovací soustavu ‒ metanefridie  Segmentaci ‒ svalovina je uspořádána do myomer [26] ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

38  Strunatci  Sumky  Salpy  Obratlovci  Kopinatec  Pláštěnci  nemá mozek, jen míchu  páteř z obratlů  pokožka vylučuje vrstvu rosolu  žijí přisedle  jsou průhledné| a vznášejí se  je to nejdokonalejší kmen živočichů

39 Zárodečný list, ze kterého je struna hřbetní. 2.Název pláště Urochordat. 3.Struna hřbetní jinak. 4.Zástupce bezlebečných. 5.Přisedlý zástupce pláštěnců. 6.Typ nervové soustavy u strunatců. 7.Pohybliví zástupci pláštěnců (množné číslo). 8.Významný orgán nižších strunatců – s žaberními štěrbinami. CH je v jednom políčku.

40 1. MEZODE RM 2. TUNICA 3. CH ORDA 4. KOPINA TEC 5. SUMKA 6. TRUBI COVITÁ 7.S ALPY 8. HLTAN VYSVĚTLETE TAJENKU

41  Sumky žijí v dospělosti přisedle v písku na mořském pobřeží.  U dospělých sumek dochází k ontogenetické progresi.  Salpy jsou součástí nektonu.  Mezi sumky patří ohnivka atlantská.  Bezlebeční vylučují koxálními žlázami. mořském dně; regresi; planktonu; salpy; metanefridiemi ŘEŠENÍ

42  OHNIVKA  BEZLEBEČNÍ  VRŠENKY  ZŘASENKA  ENDOSTYL  STRUNA  SEGMENTACE  PLÁŠŤ  SOMITY  CHORDA  TUNICIN  METANEFRIDIE  SALPY  SÍTKO  SUMKY  JÓD

43 KLIKEJTE NA VYBRANÁ POLÍČKA S ČÍSLY [15] SUMKA ŘEŠENÍ

44  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, ISBN  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, ISBN  YASSINEMRABET. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protovsdeuterostomes.svg  FRANKLIN SAMIR. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asc_dia_( ).jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flussneunauge.jpg  Harmen Piekema. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_on_bough.jpg  PAZIA. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P_Cockatiel.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamondback_Terrapin.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primitive_chordate_ancestor.png

45  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray29.png  PIOM. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancetnikinside.png  Methoxyroxy. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_nervous_system.gif  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_Britannica_- _Pelagic_larvae_of_A._lanceolatus.png  ZEPHYRIS. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HumanEmbryogenesis_cs.svg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_drawings.jpg  ELAPIED. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BU_Bio2.jpg

46  ESCULAPIO. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larva_ascidia-ES.svg  Matthieu Sontag. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_mentula.jpg  Brocken Inaglory.[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Styela_montereyensis_in_california_tide_pool s.jpg  SILKE BARON. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_Squirt.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_001.png  Hartmut Olstowski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpenkette33.jpg  XIPHIAS. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpa.jpg

47  VITECEK. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpy.jpg  Nick Hobgood. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combjelly.jpg  Minami Himemiya. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oikopleura_dioica.jpg  HANS HILWEART. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum.jpg  ESCALUPIO. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larva_ascidia-key.svg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botryllus_schlosseri_(Pallas,_1766)_.jpg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botryllus_schlosseri_002.png


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google