Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [9]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje stavbě a společným znakům strunatců, zejména pláštěncům a bezlebečným. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje hlavní taxonomické jednotky živočichů a jejich významné zástupce. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 3 až 4 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16‒17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

4 [1] Uveďte i příklady prvoústých a druhoústých živočichů.

5  Hvězdice  Žížala  Ploštěnka  Ježovka  Mihule  Hlemýžď  Sumýš  Tasemnice  Prvoústí:  Ploštěnka  Žížala  Hlemýžď  Tasemnice  Druhoústí:  Sumýš  Hvězdice  Mihule  Ježovka ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

6  KMEN: STRUNATCI  Podkmen: Pláštěnci třída: Sumky třída: Salpy třída: Vršenky  Podkmen: Bezlebeční  Podkmen: Obratlovci Nadtřída: Bezčelistnatci třída: Sliznatky třída: Mihule Nadtřída: Čelistnatci třída: Paryby třída: Nozdratí třída: Paprskoploutví třída: Obojživelníci třída: Plazi třída: Ptáci třída: Savci Úkol: Zařaďte živočichy do správné skupiny: [2] [3] [4] [5] [6]

7 Strunatci jsou nejdokonaleji vyvinutým kmenem živočichů. Počátek vývoje strunatců začíná v období prvohor ‒ asi před 530 mil. lety. Takto zřejmě vypadal primitivní strunatec z prvohor – kambria. [7] http://www.youtube.com/watch?v=ypYesuV3PoI&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ypYesuV3PoI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ypYesuV3PoI&feature=related evoluce chordata http://www.youtube.com/watch?v=ypYesuV3PoI&feature=related

8  1. STRUNA HŘBETNÍ (chorda dorsalis, notochord) – tvoří podélnou osu a oporu těla.  Pružná tyčinka procházející tělem nad trávicí a pod nervovou soustavou.  Vzniká z mezodermu, klíčovou roli plní i v embryonálním vývoji.  Je zachována po celý život (nižší strunatci), nebo jen v zárodečném období vývoje, potom je nahrazena chrupavčitou nebo kostěnou páteří (vyšší strunatci – obratlovci).

9 [8] Vznik amnionu (zárodečného obalu) u kotěte: ektoderm modře, mezoderm, červeně, entoderm a struna hřbetní černě Znázornění vzniku chordy a neurální trubice

10  2. TRUBICOVITÁ NERVOVÁ SOUSTAVA – vždy na hřbetní straně těla nad notochordem  Ektodermálního původu, vzniká z neurální ploténky.  U vyšších strunatců se z přední části vyvíjí mozek, zbytek tvoří míchu – centrální nervový systém umožňuje dokonalejší smyslové vnímání a pohyb. [10]

11  3. TRÁVICÍ TRUBICE NA SPODNÍ STRANĚ TĚLA  4. HLTAN S ŽABERNÍMI OTVORY (či alespoň s váčky), které prochází skrz stěnu trávicí trubice a směřují ven z těla. U nižších strunatců slouží mimo výměny plynů i k filtrování potravy, u vyšších jsou silně redukovány a zřejmé jsou spíše jen v embryonální fázi.

12  5. ENDOSTYL – řada rýh v hltanu produkujících sliz (obaluje potravu) a látky bohaté na jód, u obratlovců nahrazen štítnou žlázou  6. METAMERNÍ SEGMENTACE – základ stavebního plánu strunatců je primární článkování těla s opakující se vnitřní stavbou (mezoderm s myosepty (somity) – svalstvo, žebra, obratle, …)

13 [11] n = struna, notochord; ps = primární žaberní štěrbiny; cv = mozkové vezikuly; nt = nervová trubice, end = endostyl

14  7. UZAVŘENÁ CÉVNÍ SOUSTAVA – srdce je na břišní straně těla  8. PRAVÝ OCAS – je vyztužen strunou hřbetní nebo páteří, nezasahuje do něj trávicí trubice (začíná až za řitním otvorem)  9. DVOUSTRANNÁ SOUMĚRNOST (hřbetní a břišní část těla) [9]

15 1,3 – nervová soustava (na hřbetní straně těla, je tvaru trubice) 2 – struna hřbetní = chorda dorsalis, notochord (opora těla) 4 – ocas 5 – řitní otvor 6 – trávicí soustava 7 – uzavřená cévní soustava (na břišní straně těla) 15 – gonády 19 ‒ játra [9]

16 [12] Embryogeneze (člověk)

17 Toto je snímek lidského embrya v 5. týdnu těhotenství. Vidíte, jak moc je v tomto stadiu člověk podobný nižším strunatcům… [13]

18 [14] ryba mlok želva kuře prase tele králík člověk EMBRYOGENEZE

19  Odkdy datujeme počátek vývoje strunatců?  Vyjmenujte společné znaky strunatců.  K čemu slouží notochord a jakého je původu?  Kdo má chordu zachovánu po celý život?  Jaký mají strunatci typ nervové soustavy a jakého je původu?  K čemu slouží u nižších strunatců žaberní otvory v hltanu?  Co je to endostyl a k čemu slouží?

20 1. 2. 3. 4. 5. CH v jednom políčku! 1.Nervovou soustavu tvoří mozek a … 2.Nejdokonalejším podkmenem strunatců jsou: 3.Období, kdy se začali vyvíjet strunatci. 4.Soustava rýh v hltanu, obsahuje i jód. 5.Typ cévní soustavy u strunatců.

21 1. MÍ CH A 2. OBRATLOV CI 3. PRVOHORY 4. ENDOSTYL 5. UZAVŘENÁ Co je to chorda a k čemu slouží?

22 PLÁŠTĚNCI Sumky Salpy Vršenky BEZLEBEČNÍ Kopinatec plžovitý OBRATLOVCI Kruhoústí, Paryby, Ryby, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Savci 9.

23  Jsou to mořští živočichové.  Z pokožky vylučují vrstvu rosolu, která se označuje jako plášť, tunica.  Struna hřbetní a metamerní segmentace se vyskytuje jen u larev.  Patří sem sumky, salpy a vršenky. [15] Sumka červená

24 STRUNA HŘBETNÍ NERVOVÁ TRUBICE [16] Larvy jsou pohyblivé s vyvinutou chordou, nervovou trubicí a metamerním svalstvem. U dospělců (kromě vršenek) toto mizí a základem těla je rozšířený hltan s endostylem a obal těla z polysacharidu tunicinu. Larvy pláštěnců připomínají pulce. Přestože jsou velké jen pár mm, mají velký fylogenetický význam – proč? STŘEVO ŽALUDEK PŘIJÍMACÍ OTVOR KLOAKÁLNÍ (VYVRHOVACÍ) OTVOR HLTAN S ENDOSTYLEM OBŽABERNÍ PROSTOR

25 [16] [20] a) přijímací otvor; b) kloakální, vyvrhovací otvor c) tunika, plášť d); e) rozšířený hltan s žaberními štěrbinami = hltanožaberní vak; f) jícen; g) žaludek; h) anální otvor; i) tečkovaná čára ukazuje endostyle OBŽABERNÍ PROSTOR Žaberní štěrbiny slouží k dýchání i k zachycování potravy.

26 Typ soustavy:U larvyU dospělce Nervová Chorda Trávicí Cévní Dýchací Pohlavní Smyslová Typ soustavy:U larvyU dospělce NervováJe vyvinutáNení (kromě vršenek) ChordaJe vyvinutáNení (kromě vršenek) TrávicíJe kompletníZejména hltan s endostylem CévníUzavřená (srdce, cévy)Otevřená DýchacíŽaberní štěrbiny PohlavníNeníHermafrodité (většinou) SmyslováMozek, „oči“Není Která soustava u pláštěnců chybí? Vylučovací soustava ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

27 Sumky žijí v dospělosti přisedlé na mořském dně, mají regenerační schopnosti (co to je?). Rozmnožují se pohlavně i nepohlavně (pučením – v čem spočívá a u jakého živočicha ho znáte?). [17] Sumka obecná Stadium larvy trvá jen pár hodin. http://www.youtube.com/watch?v=f4BUlWVfO00&feature=related

28 [2] [18] U dospělců došlo k ontogenetické regresi – co to znamená? Vakovité tělo má přijímací otvor nahoře a kloakální otvor po straně. Potrava se nasává do hltanožaberního vaku s endostylem. Do obžaberního prostoru se vypouští exkrementy a odkysličená voda. [19]

29 Vytváří červeně zbarvené kolonie. kloakální otvorpřijímací otvor hltanožaberní vak [28] [29] žaludek Systém je tvořen po 7 jedincích.

30 [27]

31 Salpy jsou průsvitné nebo oranžové, až červené, ve vodě se vznáší, mohou tvořit řetězce (kolonie). Pohybují se vypuzením vody z těla, jsou součástí planktonu. Střídá se u nich pohlavní a nepohlavní rozmnožování (rodozměna). [21] [22] http://www.youtube.com/watch?v=-Jooz4gz264&feature=related

32 [23] [24] Ohnivka atlantská Dospělci se pohybují pomocí stahů svalů, které jako obroučky obepínají jejich soudečkovité tělo a vystřikují z prostoru žaber vodu Salpy rozdělujeme do 3 řádů: Pyrosomida (ohnivky) Doliolida (Cyclomyaria, kruhosvalí) Salpida (Hemimyaria, salpovci) http://www.youtube.com/watch?v=KRVdGam3G2U

33  nejvyspělejší z pláštěnců  Jako jediní mají strunu hřbetní zachovanou po celý život.  Žijí u hladiny, jelikož k životu potřebují světlo a živí se řasami, které se zde nacházejí.  Vyskytují se ve všech oceánech.  Mají takzvané sítko, kterým filtrují potravu. Když se toto sítko zanese, vršenky se z něj svléknou. Jejich schránku tvoří vápník a bílkovina.  Tvoří řád copelata. [25]

34  Jsou to mořští živočichové, obývají písčité mělčiny teplých moří.  Podobají se malým průsvitným rybkám.  Strunu hřbetní mají po celý život. Kopinatec plžovitý měří 5‒8 cm. Žije zahrabán v písčitém dně, ze kterého vyčnívá jen přední část těla s ústy. [26]

35 1 – nervová soustava (na hřbetní straně těla, je tvaru trubice, má vyvinutou míchu, nemá mozek, jen mozkový váček) 2 – struna hřbetní = chorda dorsalis (opora těla), z chrupavky 4 – ocas, ploutevní lem končící kopinatou ploutvičkou 5 – trávicí soustava 7 – uzavřená cévní soustava (na břišní straně těla) 13 – brvy kolem úst, slouží k lovení potravy [9]

36  Není vyvinuta hlava, ani mozek.  Chorda je zachována po celý život.  Pokožka je jednovrstevná.  TS ‒ v ústní dutině mají vířivý orgán, který usměrňuje proud vody s potravou do hltanu.  Vylučovací soustavu tvoří 90 párů metanefridií.  Dýchají velkým počtem žaberní štěrbin.  NS se v přední části se mírně rozšiřuje v mozkový váček.  CS je uzavřená.  Jsou to gonochoristé s nepřímým vývojem a vnějším oplozením. Larva je velmi podobná dospělci. [26]

37  Jednovrstevnou pokožku  Vylučovací soustavu ‒ metanefridie  Segmentaci ‒ svalovina je uspořádána do myomer [26] ŘEŠENÍ ‒ KLIKNĚTE

38  Strunatci  Sumky  Salpy  Obratlovci  Kopinatec  Pláštěnci  nemá mozek, jen míchu  páteř z obratlů  pokožka vylučuje vrstvu rosolu  žijí přisedle  jsou průhledné| a vznášejí se  je to nejdokonalejší kmen živočichů

39 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.Zárodečný list, ze kterého je struna hřbetní. 2.Název pláště Urochordat. 3.Struna hřbetní jinak. 4.Zástupce bezlebečných. 5.Přisedlý zástupce pláštěnců. 6.Typ nervové soustavy u strunatců. 7.Pohybliví zástupci pláštěnců (množné číslo). 8.Významný orgán nižších strunatců – s žaberními štěrbinami. CH je v jednom políčku.

40 1. MEZODE RM 2. TUNICA 3. CH ORDA 4. KOPINA TEC 5. SUMKA 6. TRUBI COVITÁ 7.S ALPY 8. HLTAN VYSVĚTLETE TAJENKU

41  Sumky žijí v dospělosti přisedle v písku na mořském pobřeží.  U dospělých sumek dochází k ontogenetické progresi.  Salpy jsou součástí nektonu.  Mezi sumky patří ohnivka atlantská.  Bezlebeční vylučují koxálními žlázami. mořském dně; regresi; planktonu; salpy; metanefridiemi ŘEŠENÍ

42  OHNIVKA  BEZLEBEČNÍ  VRŠENKY  ZŘASENKA  ENDOSTYL  STRUNA  SEGMENTACE  PLÁŠŤ  SOMITY  CHORDA  TUNICIN  METANEFRIDIE  SALPY  SÍTKO  SUMKY  JÓD

43 KLIKEJTE NA VYBRANÁ POLÍČKA S ČÍSLY [15] SUMKA 12 34 5678 9101112 13141516 ŘEŠENÍ

44  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 8071689092.  YASSINEMRABET. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protovsdeuterostomes.svg  FRANKLIN SAMIR. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asc_dia_(301429455).jpg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flussneunauge.jpg  Harmen Piekema. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_on_bough.jpg  PAZIA. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P_Cockatiel.jpg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamondback_Terrapin.jpg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primitive_chordate_ancestor.png

45  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray29.png  PIOM. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lancetnikinside.png  Methoxyroxy. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_nervous_system.gif  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_Britannica_- _Pelagic_larvae_of_A._lanceolatus.png  ZEPHYRIS. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HumanEmbryogenesis_cs.svg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_drawings.jpg  ELAPIED. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BU_Bio2.jpg

46  ESCULAPIO. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larva_ascidia-ES.svg  Matthieu Sontag. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_mentula.jpg  Brocken Inaglory.[cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Styela_montereyensis_in_california_tide_pool s.jpg  SILKE BARON. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_Squirt.jpg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascidia_001.png  Hartmut Olstowski. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpenkette33.jpg  XIPHIAS. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpa.jpg

47  VITECEK. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpy.jpg  Nick Hobgood. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combjelly.jpg  Minami Himemiya. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oikopleura_dioica.jpg  HANS HILWEART. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum.jpg  ESCALUPIO. [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larva_ascidia-key.svg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botryllus_schlosseri_(Pallas,_1766)_.jpg  [cit. 2012-03-26]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botryllus_schlosseri_002.png


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google