Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE"— Transkript prezentace:

1 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Úvod

2 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Důvod plánovaného vyhlášení nízkoemisní zóny: Neúspěch a krach jednání s Moravskoslezským krajem o zákazu vjezdu automobilů >12t do centra Klimkovic Úvod

3 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Úvod

4 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Aktuální stav: Přes automobilů denně Přes nákladních vozidel Více než polovina tranzitní dopravy mimo dálnici Několik set automobilů s kamenivem > 40t Úvod

5 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Důvody vyhlášení: Nevhodné podmínky pro rozvoj lázeňství Přímé ohrožení zdraví dětí, občanů a lázeňských projíždějícími nákladními automobily (úrazy) Nepřímé ohrožení projíždějícími nákladními automobily (znečištění) Škody na soukromém i veřejném majetku Úvod

6 Stav dopravy – cíl v Klimkovicích

7 Stav dopravy – nutné směry

8 Stav dopravy – ostatní tranzit

9 Stav dopravy – tranzit SEVER

10 Stav dopravy – tranzit JIH

11 Stav dopravy – tranzit DT LOGISTIC

12 Cíl omezení dopravy Stav dopravy

13 Cíl omezení dopravy Stav dopravy

14 Cíl omezení dopravy Stav dopravy

15 Cíl regulace dopravy I 12t 12t 12t 12t 12t Stav dopravy

16 Cíl regulace dopravy II
12t 12t 12t 12t 12t Stav dopravy

17 Cíl regulace dopravy – alternativa
Úvod

18 Cíl regulace dopravy – alternativa
Nízkoemisní zóna je nejméně účinné řešení problematiky tranzitní dopravy přes Klimkovice, ale jako jediné je v rukou samosprávy. Úvod

19 Cíl regulace dopravy – alternativa
Nízkoemisní zóna je řešením pro změněné podmínky v budoucnu, kdy doprava může být dominantním zdrojem znečištění v Klimkovicích Útlum těžkého průmyslu? Úspěch kotlíkových dotací? Přechody a zpomalovače na D647? Turistické a lázeňské centrum? ???? Úvod

20 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Učiněné kroky: Zákaz průjezdu vozidlům nad 12t přes Klimkovice po silnici II. třídy 647 mezi dálničními sjezdy 342 (Bravantice) a 349 (Klimkovice) Zákaz průjezdu vozidel nad 12t přes Klimkovice po silnici 4654 (Olbramická) Osazení značky s maximální nosností 20t na mostě mezi Klimkovicemi a Olbramicemi na silnici 4654 (Olbramická) Důvody vyhlášení

21 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Učiněné kroky: Semafory s radarem na přechodu u kina (2012) Semafory s radarem a přechod Havlíčkova – park (2013) Přechod pro chodce U hasičů na Hýlově (2013) Zklidnění dopravy v ulici Havlíčkově (2013) Zklidnění dopravy v části Fifejdy - obytná zóna (2012) Vybudování krátkodobého parkoviště u ZŠ (2013) Trvalá přítomnost Městské policie Vřesina 2012 Trvalá přítomnost Městské policie Klimkovice 2014? ??? Důvody vyhlášení

22 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Možné přínosy pro Klimkovice: Tlak na instalaci značek „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ Zvýšení přímé bezpečnosti občanů Klimkovic Snížení exhalací a prašnosti Zvýšení přitažlivosti Klimkovic jako zdravého města Přínos za pokuty do rozpočtu (kompenzace nákladů) ??? Provedení

23 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Možné zápory pro Klimkovice: Úbytek klientely podnikatelů v Klimkovicích Komplikace při soukromých návštěvách Náklady na značení a provoz nízkoemisní zóny ??? Provedení

24 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Co je to nízkoemisní zóna? Zóna ohraničená dopravními značkami, do které mají vjezd povolen pouze ty automobily, které mají platnou ekologickou plaketu nebo výjimku. Provedení

25 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Kde bude nízkoemisní zóna? Nízkoemisní zóna bude platit na celém území města Klimkovic, vždy od značky počátku obce. Samozřejmě mimo dálnici D47 (D1). Výjimkou bude příjezd po silnici 647 od Ostravy-Poruby, kde bude začátek nízkoemisní zóny až za křižovatkou se silnicí 4782 (Klimkovice - Janová). Provedení

26 Nízkoemisní zóna Klimkovice
Provedení

27 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Kdy bude nízkoemisní zóna? 12 měsíců od vyhlášení vyhlášky (zákon) Konkrétní datum platnosti: 12 měsíců od platnosti všech zákonů a vyhlášek V návaznosti na ostatní zóny v MSK Až bude povinná emisní plaketa zavedena v praxi Provedení

28 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Trvalé výjimky ze zákona? zvláštní vozidla, vozidla záchranného systému, vozidla k řešení havárií a škod, vojenská vozidla, vozidla s poštovními zásilkami, vozidla pro svoz odpadu vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů, historická vozidla vozidla pro údržbu, opravy nebo výstavbu pozemních komunikací, zásobování plynem, elektřinou, vodou a jinými sítí ve veřejném zájmu vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny. Provedení

29 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Dočasné výjimky ze zákona? převážející osoby nemocné, bezmocné či jinak postižené pracovníky, kterým pracovní doba neumožňuje přepravovat se hromadnou dopravou vozidlům se speciálním vybavením (nákladní dopravníky, zábavní zařízení, vozidla užívaná jako pracoviště, speciální vozidla taxislužeb a služeb v cestovním ruchu), mají zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit či znemožnit podnikání jsou určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních, vzdělávacích a výchovných pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení. Provedení

30 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE
Návrhy na úpravy legislativy pro nízkoemisní zóny z pohledu lázeňského místa Klimkovice Místo, způsob a forma výdeje ekologických plaket Osvěta nízkoemisních zón Doplnění výjimek o nájemce nemovitostí Záchytná parkoviště uvnitř zóny Dočasné krátkodobé výjimky Návrhy změn legislativy

31 Problémy zákona a návrh úprav
Vydávání ekologických plaket Jde o prováděcí vyhlášku, která určuje, kdo a jak bude vydávat emisní plakety a výjimky umožňující vjezd do nízkoemisní zóny. Z praktického hlediska si nelze představit jinou možnost, než že emisní plakety budou povinnou součástí pro každé vozidlo, podobně jako tomu je u kontrolní nálepky technické prohlídky. Plaketu musí vydávat STK, výrobce nebo servis Návrhy změn legislativy

32 Problémy zákona a návrh úprav
Osvěta – musí zajistit „stát“, ne obce Bez dlouhodobé osvěty, která jasně a jednoduše vysvětlí princip fungování nízkoemisních zón všem řidičům, není možné toto opatření spustit v praxi. Příkladem je kampaň o nutnosti použití dálniční známky při použití dálnice, celoročního svícení nebo použití zimních pneumatik v zákonem stanovené době. Osvěta musí být zaměřena i do zahraniční. Návrhy změn legislativy

33 Problémy zákona a návrh úprav
Emisní kategorie 1 V návrhu prováděcí vyhlášky rovněž chybí emisní plaketa pro automobily splňující základní emisní normy EURO1, což umožní odlišit ty, kteří plaketu nemají vůbec nebo ji získat nemohou. Návrhy změn legislativy

34 Problémy zákona a návrh úprav
Udělování výjimek Rovněž způsob, jakým budou udělovány výjimky, je nutné změnit tak, aby do nízkoemisní zóny mohli bez jakýchkoliv obstrukcí vjet všichni, kteří tam vjet potřebují za jakýmkoliv účelem. K tomu patří definice záchytných parkovišť uvnitř zóny, kde bude možné výjimku získat v jakoukoliv dobu. Například formou výdejního automatu nebo výdejem v provozovnách služeb uvnitř nízkoemisní zóny. Návrhy změn legislativy

35 Problémy zákona a návrh úprav
Chybějící výjimky Mezi výjimkami chybí a musí být doplněna vozidla majitelů nemovitostí nebo provozoven v nízkoemisní zóně. Automatickou výjimku musí mít i všichni nájemci bytových i nebytových prostor, od restaurací až po místo v urnovém háji. Návrhy změn legislativy

36 Problémy zákona a návrh úprav
Provedení výjimky Rovněž není definováno provedení výjimky, kde by ideální byla rovněž samolepka na přední sklo, což ale odporuje jiným předpisům, které bude nutno změnit. Návrhy změn legislativy


Stáhnout ppt "Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google