Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHP ČR výbor HSE, výbor logistiky Seminář SQAS Semtín, březen 2006 SQAS & R.C. Vladimír Novotný UNIPETROL, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHP ČR výbor HSE, výbor logistiky Seminář SQAS Semtín, březen 2006 SQAS & R.C. Vladimír Novotný UNIPETROL, a.s."— Transkript prezentace:

1 SCHP ČR výbor HSE, výbor logistiky Seminář SQAS Semtín, březen 2006 SQAS & R.C. Vladimír Novotný UNIPETROL, a.s.

2 Obsah: Program Responsible Care SQAS R.C & SQAS, vývoj R.C & SQAS v českém R.C. Změny R.C. přicházejí Zavádění R.C. II v Evropě Rámcová směrnice systému řízení R.C. SQAS v R.C. II Shrnutí

3 Program Responsible Care Program R.C. založen v Kanadě 1984- 85 jako odpověď chem. průmyslu na Seveso a Bhopal; Koncem 90tých let zaveden Ceficem v Evropě; V r. 1994 v ČR, první osvědčení 1996; Dnes v Evropě zapojeno 28 zemí; V ČR 36 podniků splnilo podmínky R.C.

4 SQAS Safety and Quality Assessment Systems for Logistic Service Providers Systém hodnocení kvality, bezpečnosti a ekologicky šetrného přístupu k logistice v chemickém průmyslu; Není certifikován; Je prostředkem dialogu mezi poskytovateli logistických služeb a chemickým průmyslem Je důležitým nástrojem pro bezpečnostní poradce přepravy nebezpečných látek.

5 R.C & SQAS, vývoj Cefic zavedl SQAS počátkem 90-tých let jako součást R.C. 1994 publikován prvý dokument Cefic pro silniční dopravu (poslední verze 2004); Silniční doprava – Cefic, 1994,2004; Námořní velkoobjemová doprava – CDI, 1995; Čistící stanice – ECTA,Cefic, 1998; Skladovací terminaly – CDI, 1998; Říční doprava – EBIS, 1998; Distributoři – Cefic a FECC, 1999; Námořní, balený náklad – CDI, 1999 Železniční doprava – Cefic, 2000;

6 R.C & SQAS v českém R.C. Upravují kritéria č.16 a 17 programu; SQAS v R.C. doplněn Kodexem odpovědného přepravce (SCHP ČR na základě obdobného dokumentu VCI) V řadě případů plněna jen formálně; Připravena úprava kritérií

7 16 –Kritérium č. 16. Program R.C. vyžaduje zvyšovat spolehlivost přepravy, předcházet a snižovat nepříznivé důsledky přepravních nehod pro zdraví lidí a životní prostředí - SQAS Společnost činí soustavná opatření zvyšující spolehlivost přepravy, zejména nebezpečných věcí, na nejvyšší dostupnou míru. Dodržuje právní a technické předpisy platné pro přepravce. Je členem TRINS - dobrovolného transportního informačního nehodového systému; operační střediska společnosti znají a plní povinnosti vyplývající z členství v TRINS. Pokud se Společnost podílí na přepravě nebezpečných věcí ve smyslu ADR/RID má zajištěn dozor nad touto činností prostřednictvím “bezpečnostního poradce” pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly a umožňuje mu odborný růst. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti přepravy projednává vedení společnosti. Zaměstnanci účastnící se nakládky a vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení. Společnost podrobuje přepravu nebezpečných věcí (chemických látek a přípravků) mimo území podniku analýze rizika nehody a jejích důsledků pro zdraví a životní prostředí. Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje. Společnost používá pro výběr externích dopravců adekvátní systém hodnocení jejich spolehlivosti např. SQAS, nezávislý nebo vlastní audit v rozsahu dotazníku SQAS. Stejné zásady uplatňuje i pro interní audit vlastní dopravy.  - Společnost nemá předpisy upravující přepravní činnosti0  - Společnost je v souladu s právními a technickými předpisy a s harmonizovanými normami, které se týkají přepravy. Vnitropodnikové instrukce stanoví právními předpisy vyžadované činnosti - klasifikaci chemických látek, balení a značení, vybavení zásilek bezpečnostními listy a průvodní dokumentací, včetně instrukcí pro případ nehody1  - Společnost před nakládkou prověřuje technický stav přepravních prostředků. Školení pracovníků nakládky a vykládky a zajišťujících vnitro- i mimopodnikovou přepravu je pravidelné 2  - Výsledky plnění Programu a další záměry společnosti jsou v souladu s požadavky kritéria3

8 Kritérium č. 17: Program R.C. vyžaduje výběr spolehlivého dopravce Společnost se při volbě způsobu přepravy svých výrobků, přepravní trasy a při výběru smluvního dopravce prioritně řídí hledisky bezpečnosti, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Při výběru smluvních dopravců společnost požaduje reference o spolehlivosti a odbornosti firmy a posádek vozidel, při jednání o smluvních podmínkách uplatňuje společnost principy hodnocení dle SQAS buď přejímáním výsledků nezávislého auditu nebo vlastním hodnocením dopravců - Podle kritéria nelze plnění Programu společností posuzovatne  - Společnost se řídí při výběru způsobu dopravy, přepravní trasy a smluvního dopravce hledisky finančních nákladů0  - Společnost uzavírá smlouvy o přepravě pouze s dopravci, kteří vyhovují stanoveným podmínkám vyžadujícím spolehlivost přepravy, a kterým jejich důvěryhodnost prokazují reference1  - Společnost se přesvědčuje o spolehlivosti a důvěryhodnosti svých smluvních dopravců na základě výsledků jejich auditů 2  - Výsledky plnění Programu a další záměry Společnosti jsou v souladu s požadavky kritéria3

9 Změny R.C. přicházejí - 1 R.C. původně zaveden jako kodex správných postupů; Povinné hodnocení plnění programu účastníkem programu; 6 evropských asociací zavedlo hodnocení „druhou“ stranou (včetně SCHP ČR); Tři z nich dále zavedly nezávislé hodnocení třetí stranou;

10 Změny R.C. přicházejí - 2 V USA a Kanadě odlišný přístup, zavedeny systémové normy R.C. Tlak severoamerických asociací a ICC na Cefic návrh na Rámcovou směrnici R.C. (obdoba systémových norem ISO); Návrh schválen na konferenci R.C. Cefic v Římě 2004, potvrzen Dublin 2005.

11 Zavádění R.C. II v Evropě Říjen 2005 – Cefic publikoval schválený návrh; Září 2006 – národní asociace předloží Cefic svůj implementační plán; Březen 2007 – dokumentace národních asociací k dispozici členským firmám; Prosinec 2008 – zahájena implementace R.C. II dle nového systémového schématu hodnocení plnění programu.

12 Rámcová směrnice systému řízení R.C. Určitý stupeň flexibility pro národní asociace, bude zahrnovat: Bezpečnost práce; Zdraví při práci; Provozní bezpečnost; Ochranu ŽP; Product Stewardship; Distribuce; Havarijní připravenost; Účast dotčených stran; Další aspekty, určené organizací

13 SQAS v R.C. II Není explicitně uváděn; Organizace stanoví kritéria pro výběr poskytovatele logistických služeb; Určí standardy minimálního výkonu; Podnítí vhodné zacházení, skladování a transportní praxi

14 Shrnutí SQAS důležitým článkem programu R.C. R.C. II – uplatnění flexibility na úrovni národních asociací a členských organizací Vývoj směřuje k ověřování R.C. třetí stranou; Aspekty bezpečných logistických služeb pro chemický průmysl nadále hrají významnou roli; O uplatnění SQAS rozhodnou národní asociace a jejich členské organizace


Stáhnout ppt "SCHP ČR výbor HSE, výbor logistiky Seminář SQAS Semtín, březen 2006 SQAS & R.C. Vladimír Novotný UNIPETROL, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google