Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová kapitálová pravidla dle Basel II. Nový standard pro měření rizika v bankách a pro alokaci kapitálu za účelem pokrytí těchto rizik. Vydal Basilejský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová kapitálová pravidla dle Basel II. Nový standard pro měření rizika v bankách a pro alokaci kapitálu za účelem pokrytí těchto rizik. Vydal Basilejský."— Transkript prezentace:

1 Nová kapitálová pravidla dle Basel II

2 Nový standard pro měření rizika v bankách a pro alokaci kapitálu za účelem pokrytí těchto rizik. Vydal Basilejský výbor centrálních bank G10 Co je to Basel II?

3 3 Co je náplní práce Basilejského výboru? Vystupuje jako mozkový trast pro tvůrce bankovních předpisů Vydává návody s osvědčenými postupy pro banky Standardy jsou přijímány po celém světě Obecně je zanesený do národních bankovních předpisů

4 4 Proč je Basel II důležitý? Mění způsob, jakým banky měří rizika –Větší citlivost na riziko u zákazníka / odběratele Mění způsob, jakým banky alokují kapitál pro neočekávané škody Mění informace zveřejňované bankami Mění informace, které od zákazníka potřebují banky

5 “Základním cílem práce výboru bylo vypracovat rámec, který by dále posiloval zdraví a stabilitu mezinárodního bankovního systému při udržení dostatečné shody, že zákonné předpisy o přiměřenosti kapitálu nebudou významným zdrojem konkurenční nerovnosti mezi mezinárodně působícími bankami. Tento výbor věří, že přepracovaný rámec bude podporovat přijetí posílených postupů pro řízení rizika bankovním odvětvím, a vidí je jako jeden z podstatných přínosů ” Basilejský výbor pro bankovní dohled, červen 2004 Proč nová dohoda?

6 6 Srovnání basilejských dohod Větší citlivost k riziku Široký záběr Nabídka přístupůJedna velikost pro všechny Tři pilířeZaměření na jediné opatření (kapitál) 2004: Basel II1988: Basel I

7 7 Dopad programu Basel II na cenu úvěrů Nákladové faktory Ovlivněno programem Basel II? Náklady na financováníNeNe Kapitálové nákladyAno Náklady na rizika Režijní náklady Ano Možná Ziskové rozpětíNeNe

8 8 Změněný požadavek na kapitál Minimální předepsaný kapitál Kapitál (Úvěr a trh) Aktiva upravená o riziko =  8% Minimální předepsaný kapitál Kapitál Úvěrové riziko Provozní riziko Tržní riziko = ++  8% Basel II Basel I

9 9 PILÍŘ 1 PILÍŘ 3 PILÍŘ 2 Posílené dohlížecí pravomoci Posílené požadavky na poskytování informací Požadavek na minimální kapitál Požadavky na tržní disciplínu Proces dozorného posouzení Pravidla pro výpočet požadovaného kapitálu Nová struktura dozoru založená na třech pilířích Kapitálová přiměřenost Basel II – Tři pilíře

10 10 Rizikové kategorie v programu Basel II Úvěrové riziko – riziko, že by žadatel o úvěr nebo protistrana nemuseli dostát svým smluvním závazkům Tržní riziko – riziko nepříznivého pohybu cen, např. směnné kurzy, hodnota cenných papírů a úrokové sazby Provozní riziko – riziko škod následkem nepřiměřenosti nebo selhání interního postupu, lidí a systémů, nebo vlivem vnějších událostí

11 11 Provozní riziko Zaveden kapitálový požadavek na provozní riziko Modely provozního rizika bank nejsou tak vypracované jako u úvěrového rizika Provozní riziko zvýší požadavky na předepsaný kapitál bank Zvýšené náklady na provozní riziko by mohly kompenzovat jakékoli kapitálové úspory z úvěrového rizika Provozní riziko není omezeno na banky; je přítomné ve všech organizacích včetně té vaší

12 12 Úvěrové riziko – klíčové body Hlavní oblast ohrožení banky jsou MSP Úvěrové riziko je hlavním zdrojem problémů v bankách Efektivní řízení úvěrového rizika je pro všechny banky rozhodující

13 13 1.Jaká je pravděpodobnost, že se protistrana dostane do platební neschopnosti? 1.Jaká je pravděpodobnost, že se protistrana dostane do platební neschopnosti? 2.Kolik bude takový zákazník dlužit bance v případě platební neschopnosti? (Očekávané ohrožení) 2.Kolik bude takový zákazník dlužit bance v případě platební neschopnosti? (Očekávané ohrožení) 3.O jakou část takovým ohrožením banka přijde? 3.O jakou část takovým ohrožením banka přijde? “Pravděpodobnost platební neschopnosti” “Pravděpodobnost platební neschopnosti” “Přiměřenost úvěru” (Ohrožení při nesplácení) “Přiměřenost úvěru” (Ohrožení při nesplácení) “Vážnost” (Nesplácení způsobené ztrátou) “Vážnost” (Nesplácení způsobené ztrátou) PD LGD EaD = = = X X Velikost očekávané ztráty “Očekávaná ztráta“ EL = = Složky úvěrového rizika

14 14 Úvěrové riziko Basel II klade důraz na zlepšení řízení a měření úvěrového rizika Měření úvěrového rizika znamená posouzení úvěruschopnosti žadatele. Úvěr by proto měl být oceněn tak, aby odrážel míru rizika jenž zahrnuje.

15 15 Očekávaná ztráta (EL) = Pravděpodobnost nesplacení (PD) Vážnost ztráty (LGD) Ohrožení při nesplácení xx Typizována = Externí x Uložené x Uložené rating předpisem předpisem IRB = Vlastní x Uložené x Uložené Základní rating předpisem předpisem IRB = Vlastní x Vlastní x Vlastní Pokročilé rating závažnost ohrožení Složky úvěrového rizika

16 16 Přístupy k úvěrovému riziku U každého portfolia si banky musí vybrat jeden přístup ze souboru obsahujícího tři: –Typizovaný přístup –Základní přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu) –Pokročilý přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu)

17 17 Tři přístupy Typizovaný přístup Pokročilý přístup IRB - Jedna velikost pro všechny - Žádné kapitálové pobídky k lepšímu řízení - Pobídka založená - na riziku k řízení rizika Jednoduché Nízká úroveň podrobných informací Propracované Vysoká úroveň podrobných informací Vysoká citlivost k riziku Malá citlivost k riziku Základní přístup IRB úvěrového rizika (založený na vnitřní klasifikaci)

18 18 Typizovaný přístup Podobný jako stávající metoda Basel I Použití nových rizikových vah (0%; 20%; 50%; 100%, 150%) pro posouzení požadovaného kapitálu. Využívá externí klasifikace (ratingu) (pokud je k dispozici) Neklasifikované (většina MSP) dostaly váhu 100% Váha 35% u nároků zajištěných hypotékou obytného domu Váha 100% u nároků zajištěných hypotékou komerčních prostor

19 19 Základní přístup založený na vnitřní klasifikaci Složky prováděné bankami: -Vnitřní klasifikace (pravděpodobnost nesplácení – vyžaduje propracovanou databázi) Složky určené Basilejskou dohodou -Ztrátou způsobené nesplácení ; ohrožení při nesplácení; splatnost

20 20 Pokročilý přístup založený na vnitřní klasifikaci -Stejné zásady jako u základního přístupu, ale všechny položky si zadává sama banka na základě interně vypracovaných modelů -Kapitálový náklad – podléhá dolní hranici 90 % v roce 2008 a 80 % v roce 2009

21 21 Příklady kapitálových nákladů

22 22 Zmírnění úvěrového rizika Basel II dává bankám možnost přijmout širší nabídku záruk než umožňoval Basel I Podléhá prověření právní jistoty Vhodná finanční záruka Vhodná záruka na základě vnitřní klasifikace –Pohledávky a nemovitosti (platí podmínky)

23 23 Časový rozvrh Basel I platí pro úvěrové riziko do konce roku 2007 Basel II – jednoduché a střední přístupy je možné zvolit od konce roku 2006 Povinná realizace – konec roku 2007 ALE Banky počítající s vnitřní klasifikací budují databáze Nyní Některé banky se snaží získat od zákazníků podrobnější informace

24 24 Pravděpodobná reakce evropských bank Reakce bank na Basel II budou rozličné -Neexistuje žádný jednoznačný soulad ohledně cenových dopadů programu Basel II -Většina velkých evropských bank očekává, že se sníží kapitál potřebný pro úvěrové riziko. -Velké banky očekávají rychlejší umořování nákladů.

25 25 Dopad programu Basel II Dostupnost a ceny úvěrů citlivé na riziko: Nižší klasifikace -> vyšší riziko -> vyšší cena Vyšší klasifikace -> nižší riziko -> nižší cena


Stáhnout ppt "Nová kapitálová pravidla dle Basel II. Nový standard pro měření rizika v bankách a pro alokaci kapitálu za účelem pokrytí těchto rizik. Vydal Basilejský."

Podobné prezentace


Reklamy Google