Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura zápisu porady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura zápisu porady"— Transkript prezentace:

1 Struktura zápisu porady
Anna Hušková Anežka Jandová Zuzana Frydrychová

2 Pozvánka na poradu Náležitosti: Pořádající organizace Název akce
Den, datum a doba začátku Místnost nebo přesná adresa budovy, poschodí, číslo dveří Program jednání (jména referentů) Plánovaná doba trvání Další informace (dopravní spojení, způsob stravování, zajištění ubytování, kdo hradí cestovné apod.)

3 Pozvánka na poradu Posílání pozvánek: Posílání písemných materiálů:
týden předem na běžné porady S měsíčním předstihem na důležité jednání a konference Posílání písemných materiálů: Návrhy Posudky Rozbory Musí obdržet včas na prostudování

4 Ukázka pozvánky

5 Prezenční listina V záhlaví: Pořádající organizace Název akce
Datum a místo konání Jména zúčastněných

6 Zápisy z porad Písemným dokladem je zápis
Uvedené údaje jsou východiskem pro další jednání Zapisovatel si musí být jist správností údajů Zápisy se pořadově číslují a zakládají Čistopis se pořizuje co nejdříve (v ten den) Zápis schvaluje pracovník, který poradu vedl Schválené zápisy jsou rozeslány jednotlivým účastníkům

7 Druhy zápisů Liší se rozsahem: Ve stručném zápisu Podrobnější zápis
Doslovné zápisy

8 Stručný zápis Zachyceny:
jednotlivé body jednání Rozhodnutí, ke kterému schůze dospěla Úkoly Snažíme se o přehledné, přesné a jazykově správné zachycení hlavních projednávaných otázek

9 Podrobnější zápis Při důležitých poradách. Uvádí se:
jména diskutujících Stručný obsah referátů Zaprotokolování připomínky Zápisy se stenografují, zachycují na diktafonový či magnetofonový pásek Zápis je určen mnoha adresátům (účastníkům)

10 Doslovné zápisy Zhotovují se při:
Jednáních v parlamentu Významných konferencích Jiných závažných jednáních Zápis se stenografuje souběžně s jednáním

11 Náležitosti zápisu V záhlaví: Název organizace Druh porady
Datum a místo konání Jmenovité uvedení přítomných Jmenovité uvedení omluvených a nepřítomných Při velkém počtu účastníků se odkazuje na prezenční listinu

12 Náležitosti zápisu Zaznamenání: kdo schůzi zahájil a řídil
Program a průběh jednání Závěry Úkoly vyplývající z porady Jména pracovníků odpovědných za splnění úkolů Termíny plnění úkolů

13 Náležitosti zápisu Uzavření zápisu: Dnem zhotovení Jméno zapisovatele
Podpis pracovníka, který odpovídá za správnost

14

15 Použitá literatura Obchodní korespondence
Emílie Fleischmannová, Olga Kuldová, Rajmund Šedivý

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Struktura zápisu porady"

Podobné prezentace


Reklamy Google