Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTÁNÍ f orem MNOHOSTI trestné činnosti Trestání souběhu TČ -trest ÚHRNNÝ -trest SOUHRNNÝ Trestání recidivy TČ -trest DALŠÍ -trest SAMOSTATNÝ Literatura:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTÁNÍ f orem MNOHOSTI trestné činnosti Trestání souběhu TČ -trest ÚHRNNÝ -trest SOUHRNNÝ Trestání recidivy TČ -trest DALŠÍ -trest SAMOSTATNÝ Literatura:"— Transkript prezentace:

1 TRESTÁNÍ f orem MNOHOSTI trestné činnosti Trestání souběhu TČ -trest ÚHRNNÝ -trest SOUHRNNÝ Trestání recidivy TČ -trest DALŠÍ -trest SAMOSTATNÝ Literatura: Polášek, V. Ukladanie trestu pri súbehu podĺa čsl. práva. Bratislava: SAV, 1962 Tolar, J. Trest úhrnný a souhrnný. Praha: ČSAV, 1963 Solnař, V. Tresty a ochranná opatření. Praha: Academia, 1979 V. Kratochvíl

2 Zásady trestání souběhu zásada kumulace (T-y za sbíhající se TČ jsou sečteny) –horizontální (např. TOS a vedle něj ZČ) –vertikální (např. TOS za 20 TČ ve výměře 200 let /USA/) –omezená (max. hranicí), neomezená zásada absorpce (T přísnější absorbuje T mírnější) –absorpce trestů jednotlivě vyměřených –absorpce trestních sazeb zásada asperace (neboli zostření, T vyměřený podle z. absorpční se dále zostří, např. jeho navýšením o stanovený zlomek, tj. o 1/3...)

3 ÚHRNNÝ TREST, § 35 odst. 1 TZ souběh jednočinný TČ 1 TČ2TČ2 TČ 2 § 35 odst. 1 TZ – souběh vícečinný HL ÚT za oba TČ HL ÚT za oba TČ TČ 1

4 SOUHRNNÝ TREST - § 35 odst. 2 TZ souběh vícečinný (tzv. retrospektivní konkurence) TČ1TČ1 TČ2TČ2 ´H´H HLHL HL Samostaný trest VYHL. za TČ 1 HL PM T za TČ 1 zrušen výrok o T za TČ1 a uloženST za TČ 1+2 ÚT + ST se de lege lata ukládají podle stejných zásad: absorpce trestních sazeb, v kombinaci s horizontální kumulací druhů trestů, omezenou § 28/2 TZ, a s asperací v podobě § 34 písm. k) TZ ÚT předpokládá souběh jednočinný i vícečinný a společné HL o sbíhajících se TČ ST předpokládá souběh pouze vícečinný a samostatná HL o sbíhajících se TČ ÚT + ST mají povahu jednotného trestu, i když jde o T za více TČ

5 TRESTÁNÍ pravé RECIDIVY (zpětnosti) TČ, § 34 písm. l) TZ TČ1TČ1 TČ2TČ2 HL Sam. T VYHL. za TČ 1 PM T za TČ 1 VYKONANÝ T za TČ 1 HL Sam. T za TČ 2 Trest za TČ 2 se ukládá podle zásady vertikální kumulace téhož druhu trestu, a to neomezené. Totéž platí i pro trestání recidivy nepravé.

6 TRESTÁNÍ nepravé RECIDIVY (zpětnosti sui generis) TČ, § 36 TZ (tzv. další trest /DT/) TČ1TČ1 TČ2TČ2 HL Sam. T VYHL. za TČ 1 PM T za TČ 1 Sam. DT za TČ 2 Trest za TČ 2 se ukládá podle zásady vertikální kumulace téhož druhu trestu, a to omezené; součet zbytku (Zb) nevykonaného T za TČ 1 a výměra DT za TČ 2 nesmí přesahovat nejvyšší výměru danou TZ pro vykonávaný a ukládaný druh trestu. Totéž platí i pro trestání recidivy pravé. HL Výkon T za TČ 1 ZbZb

7 TRESTÁNÍ Zvl. Neb. RECIDIVY (zpětnosti) TČ (ZNR), § 42 TZ ZZÚT Č 1 ZZÚT Č 2 HL Sam. T VYHL. za ZZÚTČ 1 PM T za ZZÚTČ 1 VYKONANÝ T za ZZÚTČ 1 potrestání HL Sam. T za ZZTČ 2 Trest za ZZÚTČ 2 se ukládá podle zásady zostřené vertikální kumulace trestu OS (§ 42 odst. 1 TZ), omezené v intencích § 42 odst. 2 TZ. Totéž platí při ukládání trestu již za první ÚTČ spáchaný ve prospěch zločinného spolčení (§ 44 TZ). Jde-li v tomto případě zároveň o ZNR, oba režimy trestání (§ 42 + § 44) se kombinují.

8 Ukládání společného trestu za („čisté“) pokračování v trestném činu, § 37a TZ IIIIII útoků POTČ 1 § 247/1 § 160 TŘ pro III Odsuzující Vyhlášený PM Rozs.za POTČ1a v rozsahu III ú. SamT HL § 160 TŘ pro III HL Odsuzující Vyhlášený PM Rozs. za POTČ1 rušící V+T za POTČ1a, obsahující V+SpolT v rozsahu IIIIII ú. Trestní stíhání pokračování v TČ (dílčí útoky = jediný skutek de iure - TPH), tzv. „na pokračování“. Umožňují to ust. § 11 odst. 2 (§ 11/1, f, g, h, /4), § 12 odst. 12 TŘ, definující dílčí útok pokračování v TČ jako jediný skutek de iure – TPP. SpolT je nutno ODLIŠOVAT od ÚT, ST, DT, neboť jím se trestá z hlediska TPH jediný TČ, nikoliv více (tj. mnohost) TČ téhož pachatele.


Stáhnout ppt "TRESTÁNÍ f orem MNOHOSTI trestné činnosti Trestání souběhu TČ -trest ÚHRNNÝ -trest SOUHRNNÝ Trestání recidivy TČ -trest DALŠÍ -trest SAMOSTATNÝ Literatura:"

Podobné prezentace


Reklamy Google