Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie vyhledávání zdrojů s důrazem na elektronické zdroje Robert Zbíral, 13.6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie vyhledávání zdrojů s důrazem na elektronické zdroje Robert Zbíral, 13.6. 2012."— Transkript prezentace:

1 Strategie vyhledávání zdrojů s důrazem na elektronické zdroje Robert Zbíral, 13.6. 2012

2 Proč jsou zdroje důležité? text napsaný bez zdrojů není textem odborným nikdo nemá v hlavě veškeré informace –i kdyby ano, tak mu nebyly vrozeny výběr zdrojů ovlivní obsah i kvalitu vaší práce –špatné zdroje = špatná práce –vhodné zdroje = ??? práce nepodceňujte fázi vyhledávání zdrojů –neoddělitelně spojeno se zpracováním zdrojů

3 Mýty o zdrojích aneb co nikdy neplatí… k tématu XY je jich nedostatek –ale: mám chuť a motivaci je hledat jsem schopen je najít jsem schopen je získat nedokážu je pochopit –ale: vybírám téma odpovídající mým schopnostem první zpracovávám zdroje jednodušší hledám zdroj pro jeho obsah (hodí se mi)

4 Co naopak hrozí často… zahlcení zdroji –ale: zvolit dostatečně úzké téma nutné správně hledat začít včas správný přístup ke zpracování systém využití zdrojů autor je zdroji řízen –ale: držet se vlastního směřování práce nepodlehnout pocitu méněcennosti (kritické myšlení)

5 Primární vs sekundární zdroje primární (originální, původní) zdroje –není založen (nevychází) z jiných zdrojů –výhody: nezkreslenost (ne bezchybnost!) obsahují nejvíce informací možnost volné práce s nimi (nejsou ovlivněny názorem autora) –příklady: předpisy, judikáty, statistiky, zprávy ministerstev (ne hodnotící) atd. sekundární (druhotné, odvozené) zdroje –jsou založeny na jiných primárních nebo sekundárních zdrojích –cílem není jen sdělit informace, zapracovávají je oba druhy jsou pro psaní důležité! –sekundární nejsou „horší“, naopak budou použity vždy

6 Schéma získávání zdrojů

7 Strategie vyhledávání fáze metoda kaskády –logika: odborné zdroje odkazují na jiné odborné zdroje –výhody: odkazuje se jen na to, co se týká dané otázky odkazuji jen na to, co je kvalitní lze si přečíst, proč je na co odkazováno (citováno) vše ve vzájemné souvislosti

8 Kaskáda: ukázka obecně –přístup tzv. novějšího zdroje poslední stav výzkumu odkazuje na důležitou literaturu (role odstupu) –přístup tzv. staršího zdroje jestli je kvalitní, tak byl často citován (získání širokého okruhu zdrojů) pro „zahraniční“ témata: Google Scholar –http://scholar.google.cz/http://scholar.google.cz/ –vše informačně propojené –pouze zpětné citace (ze staršího zdroje), ale možnost časového vymezení

9 Kaskáda: ukázka příklad č. 1: –téma: Odstrašující účinek trestu smrti –zadám „death penalty detterence“ –plné texty vs citace příklad č. 2 –téma: Common Frame of Reference –viz výsledky Common Frame of Reference EU Common Frame of Reference private law nepodceňovat běžný Google –pak ale nutné zpřesnění („XXX“) –viz příklad a poté… http://cfr.iuscomp.org/db/

10 Kaskáda: ukázka české zdroje –„zahraniční“ témata pozor na opisování! raději jít přímo k původním textům –„domácí“ témata stejná logika kaskády, ale nutné ručně/papírově příklad: Role Ústavního soudu v období první republiky –najdu si (narazím) na relevantní zdroj

11

12 Praktická ukázka postupu při psaní diplomové práce

13 Kaskáda: ukázka naplnění kaskády vždy kombinací aplikace mnoha konkrétních nástrojů nezapomínat ale na potřebu zpracování zdrojů –nejen akumulace, ale i vhodnost a zapadnutí do záměru

14 Bezprostřední získání zdrojů východisko: znám citaci (například z kaskády) u českých (knihy i časopisy): –knihovna PF (Zbrojnice, vědárna) –Codexis, ASPI u zahraničních (časopisy, knihy) –elektronické informační zdroje databáze shromažďující ohromné množství odborných informací poskytuje UP (MŠMT), zdarma (ale jen síť UP) často se mění, napište Zuzaně Kelnarové (kelnaroz@kup.upol.cz) pro zařazení na mailing listkelnaroz@kup.upol.cz –přes stránku knihovny (http://ezdroje.upol.cz/)http://ezdroje.upol.cz/

15 Odbočka: české EIZ moc jich není, ale přece –Beck-online http://www.beck-online.cz/legalis/index.seam#selected- nodehttp://www.beck-online.cz/legalis/index.seam#selected- node komentáře, knihy, časopisy: Právní rozhledy, Soudní rozhledy dělení dle oborů, možno vyhledávání –Anopress http://www.anopress.cz/Web/PagesFree/Home.aspx informační databáze pokrývající hlavně zpravodajství v ČR (TV, časopisy, noviny)

16 EIZ: východiska základní orientace na stránce –dělení dle fakult, oborů etc. lze vyhledávat volně? –viz příklad v databázi EBSCO užitečné databáze (pro časopisy): –EBSCO –Proquest –CEEOL –Cambridge Journals Online –JSTOR –Springer link

17 EIZ: klasický postup vyhledávání služba Electronics Journal Library (EZB) –http://ezdroje.upol.cz/ecasopisy/ezb.php?lang=cshttp://ezdroje.upol.cz/ecasopisy/ezb.php?lang=cs postup při vyhledávání stejný jako kdybych článek hledal v knihovně příklad: nalezněte následující text –COSTELLO, Cathryn. Ireland’s Nice Referenda. European Constitutional Law Review, 2005, roč. 1, č. 3, s. 357-382. –viz dané barvy u časopisů –viz indexace některých databází Googlem

18 Získání zdrojů: mimo bezprostřední dosah tlačit na rozšíření databází –logika licencování a využívání –možnost rozsáhlých knižních zdrojů viz co poskytuje například Springer meziknihovní výpůjční služba (Zbrojnice, VK) –knihy jsou blízko?- zjistit ze souborného katalogu ČR (ze stránky Národní knihovny- www.nkp.cz)www.nkp.cz –cena 30 Kč za položku nejsou: ze zahraničí (doba dodání kolem jednoho až tří měsíců) –cena 70 Kč za položku –u časopisů sehnání PDF z na UP nedostupné databáze (zdarma) zaslání kopií (cena dle stran)

19 Příklady z EU: judikatura Soudního dvora adresa Soudu http://curia.eu/http://curia.eu/ položka judikatura –vyhledávací formulář (pouze od roku 1997) –numerický přístup k případům (i na starší) rozsudky historické judikatury další služby (většina jen ve FR) –komentáře nauky k případům –roztřídění rozsudků dle témat navazuje přehled judikatury unijních soudů po přijetí LS změna okruhů –aktuální bibliografie (Knihovna a dokumentace) –databáze rozhodnutí národních soudů

20 Příklady z EU: databáze Eurlex adresa http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/ nejrozsáhlejší databáze pro právo EU –obsahuje téměř vše (kromě vnitřních rejstříků) Úřední věstník (http://eur- lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs)http://eur- lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs –všechny řady, můžeme si procházet vyhledávání aktů –základní bohatě stačí –téměř podle všeho, co se nám zamane –konkrétní akt: číslo dokumentu –obecně podle obsahu (oblasti úpravy) rejstřík a Eurovoc –možnost zpřesňování dotazu (autor, čas, druh aktu)

21 Příklady z EU: databáze Eurlex informace o jednotlivých aktech (bibliografický soupis) –platnost aktu –možnosti třídění –přijímací procedura (včetně interinstitucionálního čísla) –navázání na další právní akty –otázka právního základu –u směrnic vnitrostátní prováděcí legislativy (MNE)

22 Příklady z EU: další služby k legislativě EU SCADPlus- shrnutí legislativy –http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm –shrnuje nejdůležitější legislativní akty podle oblastí tématický rejstřík –http://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/index.htm –která legislativa k určité konkrétní problematice –rozděleno i podle druhu aktů stručné informace o legislativním procesu, jeho aktérech a výsledných aktech –http://eur- lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautai re.htmhttp://eur- lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautai re.htm –postupně nahrazováno eknihou The ABC of European Union Law příručka pro legislativce –http://eur-lex.europa.eu/cs/techleg/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/cs/techleg/index.htm


Stáhnout ppt "Strategie vyhledávání zdrojů s důrazem na elektronické zdroje Robert Zbíral, 13.6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google