Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi Jan Balcar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi Jan Balcar."— Transkript prezentace:

1 Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi Jan Balcar

2 Regionální rozvoj 1.Aktivní obce, NNO, podnikatelé a občané – základ pro rozvoj, činorodost a kvalitní život 2.Koncepce rozvoje obce, regionu, NNO, podnikatelů – plán co, kdo a jak chce dělat 3.Finanční podpora – nástroj na realizaci jednotlivých koncepcí

3 Aktivní obce, NNO, podnikatelé a občané 1.Metoda SCLLD – komunitně vedeného místního rozvoje – vychází z metody LEADER 2.V ČR - jediný uznaný nositel této metody je MAS 3.Pro období 2014+ - MAS musí projít tzv. standardizací, aby získaly certifikát uznatelného žadatele

4 Koncepce rozvoje obce, regionu, NNO, podnikatelů 1.Každý subjekt by měl mít vlastní koncepci rozvoje 2.Strategie rozvoje obce by měla navazovat Strategii MAS, a ta na Strategii Kraje 3.MAS tvoří strategii rozvoje pro celé své území a musí korespondovat s potřebami občanů jednotlivých obcí, kraje a metodikou MMR ČR

5 Finanční podpora 1.Každý subjekt má možnost získávat prostředky z různých zdrojů. 2.V období 2007-2013 – prostřednictvím MAS – 4,5 miliard Kč, 2014 – 2020 – více než 15,4 miliard Kč 3.Aby MAS mohla čerpat v maximální šíři je nutné, aby její Strategie byla co nejkomplexnější

6 Role MAS v letech 2007 - 2014 oslovení a propojení důležitých místní aktérů zasíťování aktivních zájemců o regionální dění vytvoření struktury MAS vytvoření Strategického plánu LEADER přerozdělení alokované částky dle pravidel MAS do území administrování svěřených projektů sledování dopadu do území atd.

7 Role MAS v letech 2014 - 2020 vytvářet kvalitní zázemí pro servis zakladatelům, obcím, partnerům a dalším aktérům v území propojovat potřeby obyvatel v Integrované strategii rozvoje území vytvářet prostor pro řešení problémů v území pomáhat při vyjednávání s institucemi – např. Kraj, ORP, OREDO atd. vyhledávat prostředky pro naplňování cílů být partnerem aktivním lidem

8 Co MAS potřebuje? podporu zakladatelů a orgánů MAS aktivní a ochotný tým partnerů MAS kvalitní a odpovědný tým zaměstnanců moderní zázemí pro kvalitní servis neustálé působení v území zapojování nových aktérů do dění v MAS a v regionu smysluplné projekty

9 1. Certifikace MAS MAS musí připravit chod sekretariátu na nové potřeby a novou roli MAS musí sladit své dokumenty s novým občanským zákoníkem MAS musí sladit své dokumenty s novou metodikou MMR ČR předpokládáný termín podání žádosti – leden/únor 2015

10 Organizace MAS

11 MAS musí připravit chod sekretariátu na nové potřeby a novou roli kvalifikovaný tým zaměstnanců - ne úředníků jasně stanovené úkoly – mít odpovědnost a kompetence zázemí pro nejen pro administrativu - pro plnění vizí zdroje nejen dotační - na dofinancování připravovaných projektů široký tým dobrovolníků – na podpůrné aktivity

12 MAS musí sladit své dokumenty se zákonem o o.p.s. a občanským zákoníkem metodika MMR ČR nutí MAS ke změnám a nestanovuje jasná pravidla pro obecně prospěšné společnosti ve vztahu k zákonu o o.p.s. základní dokumenty – zakladatelská smlouva, statut o.p.s., organizace sekretariátu, metodika realizace SCLLD tad.

13 MAS musí sladit své dokumenty s novou metodikou MMR ČR Změny: zakladatelská smlouva – zakladatelé statut o.p.s. – správní rada organizace sekretariátu – ředitel metodika realizace SCLLD – nejvyšší orgán, programovací orgán, výběrový orgán a kontrolní orgán

14 Zakladatelé - zakladatelská smlouva MAS musí mít v zakladatelské smlouvě zakotvenou pasáž o existenci organizační složky a o tom, že o.p.s. bude MAS dělat servis. Proto doporučuji doplnit do zakladatelské smlouvy text do kapitoly: III. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost zřizuje jako své územní pracoviště / organizační složku. Její činnost a povinné orgány jsou definovány Statutem společnosti.

15 Zakladatelé – orgány - 2014 Správní rada -SOJH – Vladimír Diblík, Lenka Hozová, Tomáš Prouza -SOP – Eva Havrdová, Marcela Linková, Petr Hrubý Dozorčí rada -SOJH – Radek Posdiena -SOP – Jindřich Franc, Petr Červený

16 Zakladatelé – orgány - 2015 V roce 2015 bude končit mandát některým členům orgánů: Správní rada: - SOJH - Tomáš Prouza - SOP - Eva Havrdová Dozorčí rada - SOP- Jindřich Franc - nového zástupce volí SOJH

17 Zakladatelé – orgány - 2015 Pokud se zakladatelé shodnou a provedli by volbu svých zástupců hned na jednání v lednu, bylo by možné změny zahrnout do obchodního rejstříku najednou. Proto ředitel navrhuje zvážit tuto variantu.

18 Zázemí MAS - sekretariát k 21. 11. 2014 Jan Balcar – ředitel o.p.s. a manažer MAS pro LEADER – 0,6 úvazku Lada Nevečeřalová – manažerka MAS pro LEADER – 0,4 úvazku Kateřina Valdová – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD a komunikace s médii – 0,75 úvazku Lucie Žďárská – manažerka svazků SOP a SOJH a administrátorka o.p.s. – 1,0 úvazku Radka Jansová - manažerka MAS pro tvorbu SCLLD – finanční podpora z projektu SMS ČR Lída Bártová – účetní – 0,6 úvazku

19 Integrovaná strategie území podklad pro SCLLD K 20. 11. 2014 ještě není finální podoba zadání ČR na MAS Na www byla prezentována pracovní verze strategické části, kterou budeme detailně dokončovat od prosince 2014 Předpokládaný termín odevzdání – duben 2014

20 Finanční zdroje činnosti MAS v roce 2014 Dotace PRV LEADER - MZE ČR OP Technická pomoc - MMR ČR Podpora činnosti MAS – KHK Podpora zaměstnanosti – Úřad práce PRV Projekty Spolupráce – MZE ČR

21 Finanční zdroje činnosti MAS v roce 2014 Služby: Mandátní smlouva – servis SOJH Mandátní smlouva – servis SOP Příspěvek na činnost na rok 2014 SOJH – 550 000 Kč SOP – 250 000 Kč

22 Finanční zdroje činnosti MAS v roce 2015 Dotace - předpoklad Podpora činnosti MAS – KHK Podpora zaměstnanosti – Úřad práce PRV Projekty Spolupráce – MZE ČR Služby - předpoklad: Mandátní smlouva – servis SOJH Mandátní smlouva – servis SOP

23 Finanční zdroje činnosti MAS v roce 2015 Půjčka z roku 2009: SOJH – 500 000 Kč SOP – 200 000 Kč -návratnost do 31. 12. 2015 -roční úrok 1,5 % - prostředky na předfinancování projektů

24 Děkuji za pozornost Kontakt: Pod Městem 624 542 32 Úpice tel.: 499 397 232, 777 851 871 www.kjh.cz IČ: 27511227 Kancelář: Palackého 793 542 32 Úpice


Stáhnout ppt "Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi Jan Balcar."

Podobné prezentace


Reklamy Google