Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dílčí program KULTURA 2014-2020. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Podprogram Kultura  Mezinárodní projekty  Literární překlady  Sítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dílčí program KULTURA 2014-2020. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Podprogram Kultura  Mezinárodní projekty  Literární překlady  Sítě."— Transkript prezentace:

1 Dílčí program KULTURA 2014-2020

2 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Podprogram Kultura  Mezinárodní projekty  Literární překlady  Sítě  Platformy

3 Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura

4 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí  Země: Česko + SK, SI, AT  Vedoucí projektu:  Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA)  Spoluorganizátoři:  Centrum komunitného rozvoja Bratislava, SK  Kortárs Építészeti Központ, HU  KUD C3, SI  Verein soho in ottakring, AT  Verejný podstavec, SK  Výše grantu: 135 000 € Cílem projektu je inspirovat a pomoci městským obyvatelům kreativně řešit problémy spjaté s nekontrolovaným rozvojem předměstí v místech, ve kterých bydlí.

5 Mezinárodní projekty podmínky Menší projekty 6 organizací ze 6 zemí Grant až 2 000 000 € Dotace max. 50 % Délka až 4 roky Větší projekty 3 organizace ze 3 zemí Grant až 200 000 € Dotace max. 60 % Délka až 4 roky

6 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Rozpočet 2014 počet projektů a výzvy  Rozpočet 2014: 38 000 000 eur  Kolem 100 podpořených projektů  Výzvy VyhlášeníUzávěrkaRozhodnutíZahájení projektu prosinec 20131. středa, březen 2014 srpen 2014září (kat 1) / říjen (kat 2) do prosince 2014 červenec 20141. středa, říjen 2014 březen 2015květen (kat 1) / červen (kat 2) – do prosince 2015

7 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Obecné cíle  Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k rozvoji publika a podnikatelských a manažerských modelů);  Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl.

8 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Cíl 1: Posílení kapacity evropských kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní působení:  Priorita 1.1 – Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů KKO (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu ve spolupráci s publikem a obchodních a manažerských modelů)  Priorita 1.2 – podpora aktivit pro nadnárodní působení a mezinárodní pracovní uplatnění na úrovni EU i mimo ni (dlouhodobé strategie)  Priorita 1.3 – podpora organizací a mezinárodních sítí s cílem usnadnit přístup k profesním příležitostem

9 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Cíl 2: Podpora mezinárodního oběhu a mobility  Priorita 2.1 – podpora mezinárodních kulturních aktivit jako jsou výstavy, výměny a festivaly  Priorita 2.2 – podpora oběhu evropské literatury (co možná nejširší dostupnost)  Priorita 2.3 – podpora spolupráce s publikem za účelem zvýšit zájem o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšit jejich dostupnost

10 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Novinky  Zrušení kategorií krátko- a dlouhodobých projektů, projekty mohou trvat max. 4 roky  U menších projektů bude možné požádat o grant ve výši až 60 % rozpočtu  Náklady ve spojení se třetími zeměmi mohou dosáhnout až 30 % rozpočtu  Není stanovena minimální částka grantu  Dohoda o spolupráci pro všechny projekty  Existence právního subjektu 2 roky  Identifikační kód účastníka PIC (Participant Identification Code)  Zrušení subdodávek

11 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk VOICE: Visions of Innovation for Choral Music in Europe  Linie 1.1 – dlouhodobý projekt  Vedoucí projektu  European Choral Association, Europa Cantat, Německo  Spoluorganizátor v ČR:  Unie českých pěveckých sborů  Projekt je zaměřený na rozvoj sborového zpěvu. Jedná se o první významnou spolupráci mezi sborovými organizacemi, lektory a vědci. Cílem projektu je podporovat nové aktivity, postupy a tvorbu inovativního repertoáru, propagovat hlas jako univerzálního nástroje.  Grant: 1 192 484 eur  https://www.facebook.com/thevoiceproject.eu https://www.facebook.com/thevoiceproject.eu

12 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící se programu  členské státy EU  státy EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko  kandidátské země a země přistupující k EU – Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko  Švýcarsko (v jednání)  země zapojené do Politiky sousedství (v jednání)  Činnost v oblasti KKO  Veřejné organizace  Soukromé organizace  Neziskové organizace

13 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Příklady aktivit  Umělecké a kulturní výměny včetně rezidencí  Koprodukce  Putovní výstavy  Výměny kulturních aktérů za účelem získávání dovedností a know-how v souvislosti s měnícím se prostředím (digitalizace, inovace, práce s publikem a nové obchodní a manažerské modely)  Profesionalizace  Využití informačních a komunikačních technologií  Sociální přesahy  Zapojení různých cílových skupin  Propojování různých oblastí (umělecká tvorba, vzdělávání, výzkum, podnikání, veřejná správa, komunitní činnost)

14 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Bez čeho se projekt neobejde  Naplnění cílů podpory  Spolupráce  Obsahová  Organizační  Finanční  Evropská dimenze  Dostatečná finanční kapacita

15 Hodnotící kritéria  soulad s cíly a prioritami podprogramu;  kvalita obsahu a aktivit projektu včetně způsobu realizace;  propagace projektu – strategie sdílení zkušeností a vědomostí v rámci oboru i mezioborově;  kvalita partnerství – celková organizace a koordinace projektu zaměřená na jeho efektivní realizaci a udržitelnost. KritériumDefiniceBody 1. Soulad s cíly Přispívá přihláška k cílům a prioritám výzvy? 35 2. Kvalita obsahu a aktivit Jak je projekt realizován? 25 3. Propagace a šíření projektu Jakým způsobem projekt propaguje své aktivity a sdílí znalosti a zkušenosti ve svém oboru i mimo něj? 20 4. Kvalita partnerství Jaká je kvalita partnerství, co se týká efektivní realizace a udržitelnosti? 20

16 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Jak probíhá výběr projektů  Vyhodnocení způsobilosti – splnění podmínek  Hodnocení kvality projektu  Individuální hodnocení (nezávislí experti)  Dosažení konsensu  Dosažení druhého konsensu (jen kategorie 2)  Vyjednávání s žadateli

17 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Rozpočet  Příjmy = Výdaje  Uznatelné náklady  Aktivity související s obsahem projektu  Cestovní náklady  Personální náklady  Náklady na konference a semináře  Propagace  Neuznatelné náklady:  kurzové ztráty, věcná plnění  Rozpočet se předkládá v eurech

18 Podpořené subjekty 2007-2013  Akademie výtvarných umění v Praze ALLIANCE FRANÇAISE DE PLZEN Anna Hrindová - IMPRESARIAT PRAHA, CZ Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. ARS/KONCERT, spol. s r. o. Association Theatrum Kuks Barrister & Principal, o. s. brainz.cz, s. r. o. Brkola, s. r. o. Buchty a Loutky C. E. M. A. - Central European Music Agency, s. r. o. CEICA - Středoevropský institut současného umění Centrum pro kulturu a spolecnost, o.s. Centrum pro kulturu a spolecnost, o. s. Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. Centrum pro středoevropskou architekturu - CCEA Centrum současného umění DOX, a. s Cirk La Putyka, o. p. s. Česká centra Česká kultura, o.s. Čtyři dny D SMACK U PROMOTION S. R. O. Daniel Podhradský Dauphin Praha Divadelní akademie múzických umění v Praze Divadlo Archa, o. p. s. Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s. Divadlo loutek Ostrava Divus, s. r. o. DOX Centrum současného umění v Praze Dům umění města Brna Eastern Alliance Filharmonie Bohuslava Martinů Foibos, a. s. Fresh Films, s. r. o. Galerie středočeského kraje (GASK) Galerie výtvarného umění v Chebu HAMU Happy Materials, s. r. o. Hudební informační středisko, o. p. s. Hudební škola hl. m. Prahy Institut umění – Divadelni ústav Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkův máj, o. p. s. Jazz bez hranic JOHAN, centrum pro kulturní a sociální projekty Karromato, o. s. Kytarový festival Mikulov Ladislav Horáček - Paseka Letí, o. s. Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého Magistrát města Brno Magistrát města Pardubic Mamapapa, o.s. Mars Promotion, družstvo Městský úřad Bystré Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) Moravská galerie v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Motus, o. s. MVP Agency, s.r.o. MVP Agency, s.r.o. Nadace Arbor Vitae Nakladatelstvi Paseka, s. r. o. Národní archiv Národní divadlo Národní divadlo Brno - Janáčkova opera Národní galerie v Praze Národní knihovna České republiky Národní muzeum Národní zemědělské muzeum v Praze Nová síť, o. s. Občanské sdružení Zdravotní klaun PaS de Theatre, s. r. o. Prague College ProFitArt, o. s. Quido Rock Agency SCART - Society for Convergence of Science and Art Setkávání současného tance (SE.S.TA.) Slovo 21 CZ, o. s. Space CZ, s. r. o. Společnost poezie o. s. Správa Pražského Hradu Státní technická knihovna Struny podzimu, o. s. Svět knihy s. r. o. Š, o. s. Tanec Praha, o. s. Tanec Praha, o. s. Technické muzeum v Brně Transteatral, o. s. Twisted Spoon Press Uměleckoprůmyslové museum v Praze Unie českých pěveckých sborů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UPOL) Univerzita Karlova v Praze UVUO – Unie výtvarných umělců olomoucká, o. s. Vědecká knihovna v Olomouci Vernon Fine Art, spol. s r. o. (Tina B. Festival) Větrné mlýny s. r. o. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky yo-yo, o. s. Zahrada, o. p. s. Západočeské divadlo v Chebu

19 Literární překlady Dílčí program Kultura

20 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Cíle a priority  Cíle  Podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost  Propagovat mezinárodní oběh vysoce kvalitních literárních děl, zlepšit jejich dostupnost a oslovit nové publikum  Priority  Podporovat oběh a propagaci evropské literatury  Podporovat překlady a propagaci vysoce kvalitní evropské literatury v dlouhodobé perspektivě  Zvýšit prestiž překladatelů

21 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Rozpočet 2014 a harmonogram  Rozpočet 2014: 3,6 milionu eur  Počet vybraných projektů: cca 60  Výzvy :  2leté projekty : 3 až 10 knih, grant do výše 100 000 eur (max. 50 %)  Projekty partnerství: 5 až 10 knih, grant do výše 100 000 eur na rok (max. 50 %)  2leté projekty (každoroční výzvy)  Projekty partnerství (FPA) na 3 roky (výzva v 2013) a na 4 roky (výzva v 2016) ZveřejněníUzávěrkaVyhlášeníZahájení projektu prosinec 2013 2. středa, březen 2014 červenec 2014 září – prosinec 2014

22 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kritéria způsobilosti  Žádá nakladatel s 2letou historií  Způsobilá díla (tištěné nebo e-knihy)  Beletrie vysoké literární kvality  Autoři: občané/rezidenti určených zemí  Originál už byl vydán, ale není dosud přeložen (neexistuje-li překlad v období 50 letech)  Způsobilé činnosti:  Překlad a vydání díla a také…  Výňatků z děl pro katalogy nakladatelů za účelem prodeje autorských práv v EU a mimo ni  Propagační akce

23 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kritéria způsobilosti  Způsobilé jazyky:  Oficiální jazyky zúčastněných zemí, ALE zdrojový nebo cílový jazyk musí být oficiálním jazykem členské země EU nebo EHP  Jako zdrojový jazyk je uznatelná také klasická řečtina a latina  Překladatel musí překládat do své mateřštiny (není-li zdůvodněno jinak)  Překlady musí mít přeshraniční rozměr

24 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Jaké jsou zásadní změny?  Způsobilé jsou náklady na propagaci a lze podporovat e-knihy  Požadavek uvedení životopisu překladatelů do překládaných děl  Zavedení projektů partnerství pro větší projekty (FPA)  Automatické přidělení bodů za překlad knih laureátů Ceny EU za literaturu

25 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Finanční pravidla a podmínky financování  Způsobilé náklady:  Náklady na překlad  Publikační náklady (autorská práva, tisk, grafika, sazba, redakce)  Propagační náklady pro zvláštní příležitosti, marketingové iniciativy a výňatky z přeložených děl  S grantem nad 60 000 eur se pojí žádost o poslední splátku  NELZE zahrnout platy a nepřímé náklady  Rozpočet na základě projektu

26 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Příklady podpory  LADISLAV HORÁČEK - PASEKA (grant 14 265 eur)  DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA (grant 27 402 eur)  CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST o. s. (grant 26 482 eur)  TRANSTEATRAL o. s. (grant 4 777 eur)  Přeložená díla z češtiny: Antonín Bajaja, Zvlčení (do bulharštiny), Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále (do bulharštiny), Milan Kundera, Život je jinde (do bulharštiny), Jáchym Topol, Sestra (do bulharštiny), Jaroslav Seifert, Valerie a týden divů (do španělštiny), Petr Zelenka, Theremin (do francouzštiny), Jáchym Topol, Chladnou zemí (do italštiny), Michal Viewegh, Vybíjená (do italštiny), Michal Viewegh, Báječná léta pod psa (do lotyštiny), Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy (do makedonštiny), Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Smutek poručíka Borůvky (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Tankový prapor (do slovinštiny)

27 Evropské sítě Dílčí program Kultura

28 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Cíle  Posílit kapacitu KKO pro nadnárodní působení a přizpůsobení se změnám  Podněcovat a propagovat kulturní a jazykovou rozmanitost a posílit konkurenceschopnost těchto odvětví mimo jiné prostřednictvím podpory inovací  Usilovat o významný dopad a synergii

29 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Priority  Podpora akcí, které poskytují kulturním představitelům dovednosti, kompetence a know-how (digitální technologie, spolupráce s publikem, nové obchodní a manažerské modely)  Podpora akcí umožňující mezinárodní spolupráci a zahraniční pracovní příležitosti  Posílení evropských KKO a mezinárodního síťování s cílem usnadnit přístup k pracovním příležitostem

30 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Rozpočet 2014 počet projektů a výzvy  Rozpočet 2014: 3,4 milionu eur  Počet vybraných projektů: kolem 25  Realizace na základě partnerských smluv (FPA) uzavřených v roce 2014 a 2017 na tři respektive čtyři roky ZveřejněníUzávěrkaVyhlášeníZahájení projektu prosinec 20133. středa, březen 2014 srpen 2014září – prosinec 2014 červenec 20161. středa, říjen 2016 březen 2017květen – prosinec 2017

31 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Jaké jsou hlavní změny?  Podporují se aktivity zaměřené na profesionalizaci a podporu kapacit  Podpora omezeného počtu sítí s významným dopadem, přednost mají sítě se vzájemným propojením  Grant do výše 250 000 eur (max. 80 %)  Financování na základě projektu (neudělují se provozní granty)  Výzva na projekty partnerství (FPA) proběhne pouze 2krát

32 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Příklady podpořených sítí  Association des Cinémathèques Européennes  European Music Office  European Network of Cultural Administration Training Centres  Réseau Européen de Musique Ancienne  TRANS EUROPE HALLES  Culture Action Europe  Conseil International des Musées  Association of European cities and regions for culture  European Theatre Convention  EFAP - FEPA (Forum Européen des Politiques Architecturales)  EIDD - Design for All Europe  Res Artis Stichting  PÉPINIÈRES EUROPÉENNES POUR JEUNES ARTISTES  European Bureau of Library, Information and Documentation Association

33 Evropské platformy Dílčí program Kultura

34 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Struktura platforem  10+1 organizací (z nichž alespoň 5 jsou členy EU nebo EHP), které prezentují a propagují tvůrce a umělce v rámci platformy, která je koordinována jedním subjektem  Koordinátor řídí platformu a její aktivity. Vybírá a doplňuje své členy na základě kritérií, která zajišťují dosažení cílů a priorit této linie  Koordinátor realizuje komunikační a propagační strategii a měl by podněcovat společné aktivity

35 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Aktivity  Společné aktivity  Spolupráce s publikem  Propagace, komunikace, branding, možnost vytvoření značky evropské kvality  Aktivity členů  Mobilita  Prezentace začínajících zahraničních umělců  Práce s publikem  Propagace evropských hodnot a kulturní rozmanitosti

36 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Podmínky  Koordinátor také může finančně podporovat své členy do výše 60 000 €  Členové platformy musí doložit, že představili minimálně 30 % začínajících umělců za poslední rok  Grant max. 500 000 eur do výše 80 % rozpočtu  Platformy výhradně pro audiovizi nebudou podpořeny

37 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Základní informace  Celkově bude podpořeno cca 15 platforem  Vyvážené pokrytí KKO  Rozpočet 2014  3,4 million pro cca 10 platforem  Výzva: prosinec 2013  Uzávěrka 3. středa v březnu 2014  Zahájení projektů: říjen – prosinec 2014

38 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Výzvy  1. výzva pro 3leté období  Výzva: Prosinec 2013  Zahájení: říjen 2014  2. výzva pro 2leté období  Výzva: červenec 2014  Zahájení: květen 2015  3. výzva pro 4leté období  Výzva: červenec 2016  Zahájení: květen 2017

39 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Dotační program MK ČR  Pro rok 2014 navrženo 3 600 000 Kč  Podpora podpořených projektů  Hlavní organizátor  Neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace  Spoluorganizátor  Neziskový subjekt – 12 % z výše požadované dotace  Podnikatelský subjekt – 10 % z výše požadované dotace  Max. na jednoho žadatele 250 tis. Kč  Průběžná výzva  Žádat lze každý kalendářní rok

40 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Zdroje informací  Informace  Síť kanceláří Kreativní Evropa (CED’s)  Výkonná agentura EACEA  Inspirace  Podpořené projekty  EU databáze projektů EVE  Nabídka či poptávka spolupráce  Partner search tools – EU, UK, ES  www.programculture.cz/cs/vyhledavani-partneru  www.culturenet.cz

41 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Akce  Semináře: Podpora projektů v novém  Kreativní Evropa, Erasmus+ a Evropa pro občany  Brno, 3. prosince  Plzeň 5. prosince  Večery evropské literatury: Romská literatura  3. prosince od 19 hodin Památník národního písemnictví, Bubeneč, Praha  Seminář pro oblast kulturního dědictví  11. prosince od 11 hodin Ministerstvo kultury, konírna

42 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Kontakty Magdalena Müllerová Eva Žáková Kancelář Kreativní Evropa Dílčí program Kultura c/o Institut umění – Divadelní ústav  Celetná 17  110 00 Praha 1  T 224 809 118  info@programculture.cz Eva Lukášová Sekce pro kulturní dědictví Kancelář Kreativní Evropa Dílčí program Kultura c/o Národní památkový ústav  Valdštejnské nám. 3  118 01 Praha 1  T 257 010 249, T/F 257 010 248  culture2000heritage@up.npu.cz  www.npu.cz/html/culture2000heri tage www.programculture.cz www.kreativnicesko.cz www.culturenet.cz

43 ROZVOJ PUBLIKA Nová priorita Evropské komise

44 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Rozvoj publika  Nová priorita Kreativní Evropy  Dopad na kulturu, ekonomiku a sociální oblast  Cirkulace evropských kulturních děl  Nová média  Aktivizace veřejnosti  Zvyšování příjmů z kulturních aktivit  Chybí data

45 Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk RE:PUBLIKUM konference k rozvoji publika  Nové modely pro nové publikum  Nové příběhy, obsahy  Změna paradigmatu  Publikum jako priorita  Cesty k novému publiku  Kdo je naše publikum?  Nejde jen o to přilákat, ale dosáhnout toho, aby se vrátili  Veřejný prostor, neobvyklá místa  Kultura má silnou roli ve společnosti  Publikum – partner a spolutvůrce  Nové technologie – nové možnosti  Crowdfunding, Crowdsourcing  Veřejnost se stává aktivním hráčem  Co zmůže umění  Sociální a edukativní možnosti  Sociální projekty (v nemocnicích, věznicích, uprchlických táborech)  Kulturní diplomacie


Stáhnout ppt "Dílčí program KULTURA 2014-2020. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk Podprogram Kultura  Mezinárodní projekty  Literární překlady  Sítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google