Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Periferní nervový systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Periferní nervový systém"— Transkript prezentace:

1 Periferní nervový systém
MUDr. Vladimír Compeľ

2 TEST A B 1.Nervová buňka 1.metabolismus ner.buňky
2.Synapse Gliové buňky 3.Vzhled míchy, funkce Šedá s bílá kůra CNS 4. Po CMP mám poruchu hybnosti 4. Po CMP necítím rty rtů. Která část mozku Která část mozku je postižená? je postižená?

3 Periferní nervový systém
MUDr. Vladimír Compeľ

4 Nervový systém -Nervový systém je hlavním systémem
řízení a koordinace (všeho) …kontakt organismu s vnějškem, …kontakt a koordinace vnitřních systémů -Jeho základní funkcí je rychlý a přesný přenos informací z receptoru… pak zpracování v centrech … pak rychlý a přesný přenos odpovědi k efektoru.

5 Činnost nervového systému
Činnost NS je podmíněná: -nervovými buňkami (NEURONY) a -vztahy,spoji či kontakty mezi buňkami 1.receptorovými nervovými efektorovými Receptor(podnět) Nerv.buňka (centrum, zpracování informace) Efektor (odpověď)

6 Pojmy s NS Podnět: je jakákoliv změna (mechanická, chemická, elektrická, teplotní) vnitřního nebo zevního prostředí, kterou je schopen receptor (čidlo) zaznamenat a proměnit na vzruch. Vzruch (impuls): je forma podráždění vedená nervovými vlákny Reflex: převod vzruchu z receptoru na efektor (sval, žláza)

7 Zvláštnosti nervové buňky
Neuron má: 1. na povrchu axonu myelinovou pochvu (zrychlený přenos vzruchu axonem) Myelinová pochva je vrstva buněčných membrán Schwannove buňky 2. v cytoplasmě hodně mitochondrií, ribosomů a endoplazmatického retikula hladkého i drsného… (mohutný metabolismus s produkci množství transmitérů-mediátorů)

8 Neuron v akci Akce č.1 Myelinová pochva umožňuje rychlý přenos
vzruchu po nervovém vlákně skoky mezi Ranvierovými zářezy Myelinová pochva Ranvierovy zářezy Mitochondrie ER, ribozomy jádro mikrotubuly Transmitéry (ve vakuolách) Akce č.2 V axonu jsou mikrotubuly ve kterých je velký transit transmitérů (noradrenalín, acetylcholín) zabalených ve vakuolách

9 Neuron v akci Akce č.1: šíření vzruchu po povrchu axonu. Myelinová pochva umožňuje rychlý přenos vzruchu po nervovém vlákně skoky mezi Ranvierovými zářezy Myelinová pochva je vrstva buněčných membrán Schwannove buňky Akce č.2: neurotrasmitéry (noradrenalin, acetylcholin) cestují zabalené ve vakuolách v axonu v tunelech- mikrotubulech z těla neuronu k synapsi, kde umožňují podráždění (excitaci) nebo útlum (inhibici)

10 Šíření vzruchu po axonu
Klidová buňka s negativně nabitou bun.membránou uvnitř Podrážděním se buňka depolarizuje tj. Na ionty vstupují do buňky vyvolají depolarizaci a nervový impuls přeskakuje od - k + na Myelinové pochvě v Ranvierových zářezech

11 Synapse Mikrotubuly Mitochondrie Vakuoly s transmitéry
Podráždění, které dosáhne synapse uvolní zde Ca ionty, které uvolní z vakuol mediátory (transmitér NoA a ACH), které pak zabezpečí podráždění další buňky např. efektoru Synapse Mikrotubuly Mitochondrie Vakuoly s transmitéry Buněčná membrány

12 šedá a bílá kůra mozková a míšní
Těla neuronů=šedá kůra Axony neuronů –bílá kůra

13 mícha Axony z mozku – bílá kůra míchy Šedá kůra míchy –
zde sídlí těla nerv. buněk Periferní nervy

14 Obratel s míchou

15 Receptorové tělísko Nervové zakončení: Reakce probíhá:
A. motorického nervu= nervosvalová ploténka B. senzitivního nervu= RECEPTOR=citlivé tělísko, které mění podnět na elektr.impuls… tj. tok depolarizace …tok Na iontů z povrchu axonu dovnitř axonu (čímž vzniká depolarizace) Reakce probíhá: 1.Podnět-receptor 2.nerv.buňky (centrum, zpracování informace) 3. (odpověď) efektor- nervosvalová ploténka

16 Neuron senzitivní dentrity axon tělo Receptorové tělísko Myelinová
pochva Ranvierovy zářezy Mitochondrie ER, ribozomy jádro dentrity axon tělo Jiná nerv.buňka

17 Neuron motorický dentrity axon tělo (SVALU) Synapse
Nervosvalová ploténka Myelinová pochva Ranvierovy zářezy Mitochondrie ER, ribozomy jádro mikrotubuly Transmitéry (ve vakuolách) dentrity axon Bun.membrána jiné buňky (SVALU) tělo Jiná nerv.buňka

18 Periferní nervový systém
Je tvořen periferními (obvodovými) nervy Nervy jsou svazky axonů či dendritů, tj. jedná se o výběžky nervových buněk (kterých tělo je uloženo v šedé kůře NS (mícha,ganglia, centra, kmen..) V nervu jsou stovky až desettisíce vláken (axonů), která jsou spojená vzájemně vazivem a na povrchu je vazivový obal. Uvnitř nervů probíhají cévy. Nervová vlákna: 1. Motorická 2. Senzitivní 3. Vegetativní=autonomní (SY, PARA)

19 Periferní nerv gangiom Myelinová pochva axonu Cévy nervů

20 Periferní nerv Ranvierovy zářezy

21 Periferní nervový systém
Dělení periferních nervů : 1.motorické-hybné (vedou vzruch z centra ke svalu-efektoru) 2.senzitivní -cítivé(vedou vzruch z periferie do centra, tj. od receptoru do centra a přináší informace o změnách na periferii) 3.smíšené Naprostá většina nervů jsou smíšené (obsahují vlákna motorická, senzitivní a autonomní-vegetativní) Přerušením nervu se naruší všechny funkce přenosu: 1. Ztráta hybnosti končetin… 2. Ztráta citlivosti kůže… 3.porucha prokrvení dané oblasti-porušením inervace hladké svaloviny cévy

22 Periferní nervový systém
Z hlavy vystupují HLAVOVÉ NERVY (vystupují z mozk.kmene) Z míchy vystupují MÍŠNÉ NERVY (vystupují z míchy a míšních ganglií) -12 hlavových nervů -31 míšních nervů Nervy HK Nervy DK Nervy hrudníku

23 Periferní nervový systém
Hlavové nervy: I. Nervus olfactorius - čichový II.Nervus opticus - zrakový III.N.oculomatorius – oční svaly IV.N.trochlearis – oční sval V.Nervus trigeminus – trojklaný VI.N.abducens – oční sval VII.Nervus facialis - mimika VIII.Nervus vestibulocochlearis –sluchový a rovnovážný nerv IX.N.glossopharyngeus – jazyk, hltan X.Nervus vagus – orgány dutiny hrudní a břišní XI.N.accesorius některé krční svaly XII.N.hypoglosus – svaly jazyka

24 Periferní nervový systém
hlavové n.facialis (lícní, n.VII) mimické svaly n.trigeminus (trojklaný, n.V) žvýkací svaly,zuby míšní Mezižeberní nervy nn.intercostales Plexus brachialis (inervace HK, kůže, svaly) n.femoralis (stehenní) hlavní nerv přední strany stehna n.medianus kůži dlaně a pohyby prsty, palcem, zápěstím Syndrom karpálního tunelu Je součástí pl.brachialis n.ischiadicus (sedací) hlavní nerv zadní strany stehna

25 Sedací nerv

26 nemoci

27 nemoci

28 nemoci Periferní nerv bývá terčem působení:
Toxických látek: alkohol alkoholická polyneuropatie Metabolických látek: cukrovka – diabetická polyneuropatie Autoimunitních nemoci: protilátky – autoimunitní polyneuropatie Nadprodukce hormonů: hormony štítné žlázy…

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Periferní nervový systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google