Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Periferní nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ. A B 1.Nervová buňka 1.metabolismus ner.buňky 2.Synapse 2.Gliové buňky 3.Vzhled míchy, funkce 3.Šedá s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Periferní nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ. A B 1.Nervová buňka 1.metabolismus ner.buňky 2.Synapse 2.Gliové buňky 3.Vzhled míchy, funkce 3.Šedá s."— Transkript prezentace:

1 Periferní nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ

2 A B 1.Nervová buňka 1.metabolismus ner.buňky 2.Synapse 2.Gliové buňky 3.Vzhled míchy, funkce 3.Šedá s bílá kůra CNS 4. Po CMP mám poruchu hybnosti 4. Po CMP necítím rty rtů. Která část mozku Která část mozku je postižená? je postižená? TEST

3 Periferní nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ

4 Nervový systém -Nervový systém je hlavním systémem řízení a koordinace (všeho) …kontakt organismu s vnějškem, …kontakt a koordinace vnitřních systémů -Jeho základní funkcí je rychlý a přesný přenos informací z receptoru… pak zpracování v centrech … pak rychlý a přesný přenos odpovědi k efektoru.

5 Činnost nervového systému Činnost NS je podmíněná: -nervovými buňkami (NEURONY) a -vztahy,spoji či kontakty mezi buňkami 1.receptorovými 2.nervovými 3.efektorovými 1.Receptor(podnět) 2.Nerv.buňka (centrum, zpracování informace) 3.Efektor (odpověď)

6 Pojmy s NS Podnět: je jakákoliv změna (mechanická, chemická, elektrická, teplotní) vnitřního nebo zevního prostředí, kterou je schopen receptor (čidlo) zaznamenat a proměnit na vzruch. Vzruch (impuls): je forma podráždění vedená nervovými vlákny Reflex: převod vzruchu z receptoru na efektor (sval, žláza)

7 Zvláštnosti nervové buňky Neuron má: 1. na povrchu axonu myelinovou pochvu přenos (zrychlený přenos vzruchu axonem) Myelinová pochva je vrstva buněčných Myelinová pochva je vrstva buněčných membrán Schwannove buňky membrán Schwannove buňky 2. v cytoplasmě hodně mitochondrií, ribosomů a endoplazmatického retikula hladkého i drsného… množství (mohutný metabolismus s produkci množství transmitérů-mediátorů)

8 Neuron v akci Ranvierovy zářezy Transmitéry (ve vakuolách) mikrotubuly Akce č.2 V axonu jsou mikrotubuly transit ve kterých je velký transit transmitérů (noradrenalín, acetylcholín) zabalených ve vakuolách Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro Akce č.1 přenos Myelinová pochva umožňuje rychlý přenos skoky vzruchu po nervovém vlákně skoky mezi Ranvierovými zářezy

9 Neuron v akci Akce č.1: šíření vzruchu po povrchu axonu. Myelinová pochva umožňuje rychlý přenos vzruchu po nervovém vlákně skoky mezi Ranvierovými zářezy Myelinová pochva je vrstva buněčných membrán Schwannove buňky Akce č.2: neurotrasmitéry (noradrenalin, acetylcholin) cestují zabalené ve vakuolách v axonu v tunelech- mikrotubulech z těla neuronu k synapsi, kde umožňují podráždění (excitaci) nebo útlum (inhibici)

10 Šíření vzruchu po axonu Klidová buňka s negativně nabitou bun.membránou uvnitř Podrážděním se buňka depolarizuje tj. Na ionty vstupují do buňky vyvolají depolarizaci a nervový impuls přeskakuje od - k + na Myelinové pochvě v Ranvierových zářezech - + +

11 Synapse Mikrotubuly Mitochondrie Vakuoly s transmitéry Buněčná membrány Podráždění, které dosáhne synapse uvolní zde Ca ionty, které uvolní z vakuol mediátory (transmitér NoA a ACH), které pak zabezpečí podráždění další buňky např. efektoru

12 šedá a bílá kůra mozková a míšní Těla neuronů=šedá kůra Axony neuronů –bílá kůra

13 mícha Axony z mozku – bílá kůra míchy Šedá kůra míchy – zde sídlí těla nerv. buněk Periferní nervy

14 Obratel s míchou

15 Receptorové tělísko Nervové zakončení: A. motorického nervu= nervosvalová ploténka B. senzitivního nervu= RECEPTOR=citlivé tělísko, které mění podnět na elektr.impuls… tj. tok depolarizace …tok Na iontů z povrchu axonu dovnitř axonu (čímž vzniká depolarizace) Reakce probíhá: 1.Podnět-receptor 2.nerv.buňky (centrum, zpracování informace) 3. (odpověď) efektor- nervosvalová ploténka

16 Neuron senzitivní Jiná nerv.buňka Ranvierovy zářezy dentrity axon Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro tělo Receptorové tělísko

17 Neuron motorický Jiná nerv.buňka Ranvierovy zářezy Transmitéry (ve vakuolách) mikrotubuly dentrity axon Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro Synapse Nervosvalová ploténka Bun.membrána jiné buňky SVALU (SVALU) tělo

18 Periferní nervový systém Je tvořen periferními (obvodovými) nervy Nervy jsou svazky axonů či dendritů, tj. jedná se o výběžky nervových buněk (kterých tělo je uloženo v šedé kůře NS (mícha,ganglia, centra, kmen..) V nervu jsou stovky až desettisíce vláken (axonů), která jsou spojená vzájemně vazivem a na povrchu je vazivový obal. Uvnitř nervů probíhají cévy. Nervová vlákna: 1. Motorická 2. Senzitivní 3. Vegetativní=autonomní (SY, PARA)

19 Periferní nerv Myelinová pochva axonu Cévy nervů gangiom

20 Periferní nerv Ranvierovy zářezy

21 Periferní nervový systém Dělení periferních nervů : 1.motorické-hybné (vedou vzruch z centra ke svalu-efektoru) 2.senzitivní -cítivé (vedou vzruch z periferie do centra, tj. od receptoru do centra a přináší informace o změnách na periferii) 3.smíšené Naprostá většina nervů jsou smíšené vlákna (obsahují vlákna motorická, senzitivní a autonomní-vegetativní) Přerušením nervu se naruší všechny funkce přenosu: 1. Ztráta hybnosti končetin… 2. Ztráta citlivosti kůže… 3.porucha prokrvení dané oblasti-porušením inervace hladké svaloviny cévy V M S M V S

22 Periferní nervový systém Z hlavy vystupují HLAVOVÉ NERVY (vystupují z mozk.kmene) (vystupují z mozk.kmene) Z míchy vystupují MÍŠNÉ NERVY (vystupují z míchy a míšních ganglií) (vystupují z míchy a míšních ganglií) -12 hlavových nervů -31 míšních nervů Nervy HK Nervy DK Nervy hrudníku

23 Periferní nervový systém Hlavové nervy: I. Nervus olfactorius - čichový II.Nervus opticus - zrakový oční III.N.oculomatorius – oční svaly oční IV.N.trochlearis – oční sval V.Nervus trigeminus – trojklaný oční VI.N.abducens – oční sval VII.Nervus facialis - mimika VIII.Nervus vestibulocochlearis – sluchový a rovnovážný nerv jazyk IX.N.glossopharyngeus – jazyk, hltan X.Nervus vagus – orgány dutiny hrudní a břišní svaly XI.N.accesorius některé krční svaly jazyka XII.N.hypoglosus – svaly jazyka

24 Periferní nervový systém Mezižeberní nervy nn.intercostales n.medianus kůži dlaně a pohyby prsty, palcem, zápěstím Syndrom karpálního tunelu Je součástí pl.brachialis n.ischiadicus (sedací) hlavní nerv zadní strany stehna n.femoralis (stehenní) hlavní nerv přední strany stehna Plexus brachialis (inervace HK, kůže, svaly) n.trigeminus (trojklaný, n.V) žvýkací svaly,zuby n.facialis (lícní, n.VII) mimické svaly hlavové míšní

25 Sedací nerv

26 nemoci

27

28 Periferní nerv bývá terčem působení: Toxických látek: alkohol - alkoholická polyneuropatie Metabolických látek: cukrovka – diabetická polyneuropatie Autoimunitních nemoci: protilátky – autoimunitní polyneuropatie Nadprodukce hormonů: hormony štítné žlázy…

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Periferní nervový systém MUDr. Vladimír Compeľ. A B 1.Nervová buňka 1.metabolismus ner.buňky 2.Synapse 2.Gliové buňky 3.Vzhled míchy, funkce 3.Šedá s."

Podobné prezentace


Reklamy Google