Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována z Evropského sociálního fondu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována z Evropského sociálního fondu."— Transkript prezentace:

1 FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Název projektu: Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231.

2 FRAD Functional Requirements for Authority Data – FRAD Funkční požadavky na autoritní data

3 Entity a vztahy -entity 1., 2. i 3. skupiny FRBR -další konceptuální modely -nové entity: -jméno, identifikátor, selekční údaj, (katalogizační) pravidla, (katalogizační) agentura

4 Entity ve FRAD osoba, rodina, korporace, dílo, vyjádření, provedení, pojem, předmět, místo, událost, jméno, identifikátor, selekční údaj, katalogizační pravidla, katalogizační agentura

5 Vztahy -e. 1. i 2. sk. jsou známy podle „jména“ -entitám 1. i 2. sk. jsou přiřazeny „identifikátory“ -jméno a identifikátor jsou základem pro „selekční údaj“ -selekční údaje jsou řízeny „katalogizačními pravidly“ -katal. pravidla jsou aplikována katal. agenturou -! pdf soubor - obrázekpdf soubor - obrázek

6 Další vztahy -osoba – jméno (např. bibliogr. identity) -osoba – korporace (členství) -korporace – korporace (následné korporace) -osoba - dílo -osoba – rodina (členství)

7 Atributy - příklady -osoba: životní data -korporace: sídlo -rod, rodina: typ rodiny – sídlo -jméno: křestní jméno, příjmení -identifikátor: typ – ISBN -selekční údaj: typ – personální... -katalogizační pravidla: název -katalogizační agentura: sídlo

8 FRBRoo objektově orientované FRBR zasazeno do rámce CRM – Conceptual Reference Model – Mezinárodní rada muzeí FRBRoo – 33 tříd a 37 vlastností CIDOC CRM – 90 tříd, 148 vlastností

9 pokr. interoperabilita dat v paměťových institucích interpretace FRBRer – zejména úroveň provedení, publikační a autorský přístup k dílu, problematika elektronických děl, více typů „díla“, zpřesnění vztahů dynamické a statické modely !pdf obrázekpdf obrázek

10 Příklad dílo F14 Individuální dílo – odpovídá konceptu jedné úplné sady znaků F19 Publikační dílo – obsahuje nakladatelův intelektuální přínos dané publikaci F15 Komplexní dílo – je asi nejblíže hlavní interpretaci entity dílo FRBRer F16 Obohacené dílo – díla tvořena sadou znaků nebo fragmentů sad znaků různého původu (agregátory)

11 Příklad – Theodor z Kyrry – Historia Religiosa obsahuje 31 traktátů, vydány s různými vsuvkami (interpolacemi), někdy vydáno bez posledního traktátu „O božské lásce“ (příklad bereme z českého vydání) Jako třídu F16 Obohacené dílo lze chápat různou podobu tohoto celku, jak se v čase vyvíjela včetně pozdějších vsuvek do textu. Jako F19 Publikační dílo lze chápat nakladatelův záměr vydání celého celku včetně rozsáhlé studie Jiřího Pavlíka a vzhledu publikace. Tuto studii lze chápat též jako samostatné dílo a jako část díla. F15 Komplexní dílo je současná v podstatě již ustálená podoba vyjádření tohoto díla na základě vydání v řadě Source Chretienne v letech (Pavlík, 2005, s. xxiii).

12 Historia – komplexnost vztahů ! pdf obrázekpdf obrázek ! pdf obrázekpdf obrázek

13 Kontext autora a kontext vydavatele ! pdf soubor - obrázekpdf soubor - obrázek

14 Theodorétos z Kyrru ! pdf souborpdf soubor

15 pokr. obrázek – Jindřich IV.Jindřich IV.

16 FRSAD Functional Requirements for Subject Authority Data Funkční požadavky na předmětová autoritní data

17 Nové entity Thema: svrchovaná entita používaná ve smyslu „předmět“ díla Nomen: jakékoliv označení, sekvence znaků, pod níž je známo thema !pdf soubor – obrázekpdf soubor – obrázek podrobnější model – pdf soubor - obrázekpdf soubor - obrázek

18 Základní model FRSAD

19 Ukázka FRSAD – Historia religiosa ! pdf soubor - ukázkapdf soubor - ukázka

20 Shrnutí FRBR – entity ve třech skupinách: –dílo, vyjádření, provedení, jednotka, osoba, korporace, pojem, objekt, místo, událost FRAD – entity druhé skupiny FRBR + nové entity FRSAD – entity třetí skupiny FRBRoo – objektově-orientovaná verze FRBR

21 Použité zdroje BEKIARI, Chryssoula; DOERR, Martin; LE BOEUF, Patrick (ed.) FRBR [online]. Version 0.9 draft. International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation, 2008 [cit ]. 139 s. Dostupné na www: FRBR (version 1.0) [online]. Version 1.0 draft.International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation, 2009 [cit ]. 146 s. Dostupné na www: Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. FRBR rev., Functional Requirements for Bibliographic Records [online]. IFLA Cataloging Section, FRBR Review Group. Clean version. IFLA, 9 November 2007 [cit ]. Chapter 3: Entities. Changes approved to the FRBR text. Dostupné na www:. -. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. FRBR, Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Přeložila Ludmila Celbová. Praha: Národní knihovna České republiky. iii, 117 s. ISBN IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records. FRAD, Functional Requirements for Authority Data. Edited by Glenn E. Patton. München : K.G. Saur. 101 s. ISBN IFLA Working Group on Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR). FRSAD, Functional Requirements for Subject Authority Data [online]. Editors: Marcia Lei Zeng, Maja Žumer, Athena Salaba ; approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Classification and Indexing. IFLA, June 2010 [cit ]. Dostupné na www:. PAVLÍK, Jiří Theodorétos a jeho kniha o syrských mniších a poustevnících. In Theodorétos z Kyrru. Historia religiosa. Praha : Benediktínské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005, s. ix-xxx. ISBN


Stáhnout ppt "FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována z Evropského sociálního fondu."

Podobné prezentace


Reklamy Google