Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tvorba tohoto kurzu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Název projektu: Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36231.

2 FRAD Functional Requirements for Authority Data – FRAD
Funkční požadavky na autoritní data

3 Entity a vztahy entity 1., 2. i 3. skupiny FRBR
další konceptuální modely nové entity: jméno, identifikátor, selekční údaj, (katalogizační) pravidla, (katalogizační) agentura

4 Entity ve FRAD osoba, rodina, korporace, dílo, vyjádření, provedení, pojem, předmět, místo, událost, jméno, identifikátor, selekční údaj, katalogizační pravidla, katalogizační agentura

5 Vztahy e. 1. i 2. sk. jsou známy podle „jména“
entitám 1. i 2. sk. jsou přiřazeny „identifikátory“ jméno a identifikátor jsou základem pro „selekční údaj“ selekční údaje jsou řízeny „katalogizačními pravidly“ katal. pravidla jsou aplikována katal. agenturou ! pdf soubor - obrázek

6 Další vztahy osoba – jméno (např. bibliogr. identity)
osoba – korporace (členství) korporace – korporace (následné korporace) osoba - dílo osoba – rodina (členství)

7 Atributy - příklady osoba: životní data korporace: sídlo
rod, rodina: typ rodiny – sídlo jméno: křestní jméno, příjmení identifikátor: typ – ISBN selekční údaj: typ – personální ... katalogizační pravidla: název katalogizační agentura: sídlo

8 FRBRoo objektově orientované FRBR
zasazeno do rámce CRM – Conceptual Reference Model – Mezinárodní rada muzeí FRBRoo – 33 tříd a 37 vlastností CIDOC CRM – 90 tříd, 148 vlastností

9 pokr. interoperabilita dat v paměťových institucích
interpretace FRBRer – zejména úroveň provedení, publikační a autorský přístup k dílu, problematika elektronických děl, více typů „díla“, zpřesnění vztahů dynamické a statické modely !pdf obrázek

10 Příklad dílo F14 Individuální dílo – odpovídá konceptu jedné úplné sady znaků F19 Publikační dílo – obsahuje nakladatelův intelektuální přínos dané publikaci F15 Komplexní dílo – je asi nejblíže hlavní interpretaci entity dílo FRBRer F16 Obohacené dílo – díla tvořena sadou znaků nebo fragmentů sad znaků různého původu (agregátory)

11 Příklad – Theodor z Kyrry – Historia Religiosa
obsahuje 31 traktátů, vydány s různými vsuvkami (interpolacemi), někdy vydáno bez posledního traktátu „O božské lásce“ (příklad bereme z českého vydání) Jako třídu F16 Obohacené dílo lze chápat různou podobu tohoto celku, jak se v čase vyvíjela včetně pozdějších vsuvek do textu. Jako F19 Publikační dílo lze chápat nakladatelův záměr vydání celého celku včetně rozsáhlé studie Jiřího Pavlíka a vzhledu publikace. Tuto studii lze chápat též jako samostatné dílo a jako část díla. F15 Komplexní dílo je současná v podstatě již ustálená podoba vyjádření tohoto díla na základě vydání v řadě Source Chretienne v letech (Pavlík, 2005, s. xxiii).

12 Historia – komplexnost vztahů
! pdf obrázek

13 Kontext autora a kontext vydavatele
! pdf soubor - obrázek

14 Theodorétos z Kyrru ! pdf soubor

15 pokr. obrázek – Jindřich IV.

16 FRSAD Functional Requirements for Subject Authority Data
Funkční požadavky na předmětová autoritní data

17 Nové entity Thema: svrchovaná entita používaná ve smyslu „předmět“ díla Nomen: jakékoliv označení, sekvence znaků, pod níž je známo thema !pdf soubor – obrázek podrobnější model – pdf soubor - obrázek

18 Základní model FRSAD

19 Ukázka FRSAD – Historia religiosa
! pdf soubor - ukázka

20 Shrnutí FRBR – entity ve třech skupinách:
dílo, vyjádření, provedení, jednotka, osoba, korporace, pojem, objekt, místo, událost FRAD – entity druhé skupiny FRBR + nové entity FRSAD – entity třetí skupiny FRBRoo – objektově-orientovaná verze FRBR

21 Použité zdroje BEKIARI, Chryssoula; DOERR, Martin; LE BOEUF, Patrick (ed.) FRBR [online]. Version 0.9 draft. International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation, 2008 [cit ]. 139 s. Dostupné na www: <http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBR_oo_V0.9.pdf>. FRBR (version 1.0) [online]. Version 1.0 draft.International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation, 2009 [cit ]. 146 s. Dostupné na www: < Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. FRBR rev., Functional Requirements for Bibliographic Records [online]. IFLA Cataloging Section, FRBR Review Group. Clean version. IFLA, 9 November 2007 [cit ]. Chapter 3: Entities. Changes approved to the FRBR text. Dostupné na www: <http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/amend clean.pdf>. -. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. FRBR, Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Přeložila Ludmila Celbová. Praha: Národní knihovna České republiky. iii, 117 s. ISBN -. IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records. FRAD, Functional Requirements for Authority Data. Edited by Glenn E. Patton. München : K.G. Saur. 101 s. ISBN -. IFLA Working Group on Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR). FRSAD, Functional Requirements for Subject Authority Data [online]. Editors: Marcia Lei Zeng, Maja Žumer, Athena Salaba ; approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Classification and Indexing. IFLA, June 2010 [cit ]. Dostupné na www: <http://www.ifla.org/files/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf>. PAVLÍK, Jiří Theodorétos a jeho kniha o syrských mniších a poustevnících. In Theodorétos z Kyrru. Historia religiosa. Praha : Benediktínské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005, s. ix-xxx. ISBN


Stáhnout ppt "FRAD, FRSAD, FRBRoo Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google